הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
שולחן ערוך: סדר פרישה
בתקופת שרותי הצבאי היו לי כמה וכמה חששות, אך יותר מכל חששתי מתרגילי הניווט. מפלס הלחץ שלי היה עולה תמיד לקראת התרגיל: אני וניווט בשבילי המדבר לא ממש התחברנו...
הדפס מאמר
שולחן ערוך
סדר פרישה
 
שולחן ערוך סדר פרישהבתקופת שרותי הצבאי היו לי כמה וכמה חששות, אך יותר מכל חששתי מתרגילי הניווט. מפלס הלחץ שלי היה עולה תמיד לקראת התרגיל: אני וניווט בשבילי המדבר לא ממש התחברנו...

חבר ליחידה, שהיה שותפי לתסכולים, נתן לי יום אחד עצה: "למה שלא נצייר ביחד מפה משלנו? ניתן בה סימנים, נקודות חשובות, נופים, מבנים בשטח. אני בטוח שמפה אלטרנטיבית שכזו תקל עלינו את הניווטים". קבלתי את עצתו וכך עשינו.

והנה, כבמטה קסמים, השתנו פני הדברים ונוצרה מציאות חדשה: במקום לסבול מ"חרדת ניווט" הפכתי ל"פריק" של ניווטים!. מפלס הדאגה והספקות ירד. רכשתי ביטחון, התמצאתי בנקודות הציון ובצמתים. במספר פעמים אף סיימנו ראשונים את הניווט.

בכוונתי ליישם את אותו הרעיון במאמר שלפניכם: אתם מוזמנים על ידי ל- "ליל הסדר של הפרישה". כמו רבי יהודה בהגדה של פסח ש- "נתן בהם סימנים", אעזור לכם לצייר מפת ניווט שתאפשר לתת בתהליכי הפרישה סימנים. יחד נקיים את מצוות"שולחן עורך" שבה יוגש לכם תפריט, הכולל את המונחים החשובים ליציאה לדרך חדשה - לניווט בתהליכי הפרישה.


 • סוכן ביטוח/יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני/ מנהל הסדרים: מהם תוכלו לבקש את כל הנתונים החשובים, כמו יתרות החסכונות בסמיכות לתאריך העזיבה או הפרישה מהעבודה
 • חשב/ת שכר: אלו האמונים על השכר והפקת התלושים. הם מקור מידע חשוב ויכולים להשיב לכל השאלות מה עליכם לעשות. לכל ארגון יש את סדר הפעולות מתאפיין שלו: צבירות בגין זכאויות שכר, יתרת ימי חופשה, הבראה והפקת טפסי 161א' ו-161.
 • טופס 161א' / 161: בשונה מטופס 106 המוכר, טופס 161א /161  יקבל שכיר שמנתק יחסי עובד / מעביד מכל סיבה שהיא. הוא הבסיס לתכנון המס בכספים שיקבל, אם במעבר קריירה ואם בפרישה מעבודה.
 • פרישה: בעיקרון, כל מעבר בין מעסיק אחד לאחר הוא אירוע פרישה. במידה ועוברים בין מעסיק למעסיק ייקרא האירוע "מעבר בין קריירה לקריירה". בנוסף, יש גם "פרישה מוקדמת בהסדר -  שלא בגיל פרישה" ו"פרישה בגיל פרישה"
 • דוחות רבעוניים: כל החברות בהן מופקדים החסכונות הפנסיוניים חייבות לשלוח למבוטחים דיווחים מפורטים, התוחמים תקופה (בדרך-כלל בכל רבעון). מהם נוכל לדלות פרטים חשובים: מלבד היתרה, ניתן לדעת אם הכספים שחויבו בתלוש השכר אכן הועברו לקופות החיסכון הפנסיונית. נתון מהותי וחשוב לבדיקה הוא האם השכר המבוטח, שרשום בתלוש המשכורת, הוא השכר המבוטח שנרשם בדו"ח הקופות השונות.
 • קרן פנסיה: קרנות פנסיה "וותיקות" מתנהלות תחת חסותה של המדינה במסגרת עמיתים . קרנות "חדשות" מנוהלות בחברות ביטוח והשקעה פרטיות. לכל קרן פנסיה, אם וותיקה או חדשה, קיים  תקנון. בקריאת התקנון ניתן ללמוד פרטים רבים בקשר לזכויות העמית בקרן הפנסיה.
 • פנסיה : זו היא הכנסה החייבת במס, בכפוף למדרגות המס. יהיו מקרים בהם ישלם הפורש מס מופחת על הפנסיה, לאחר שתכנן ובדק את המס בין אפשרויות הפטור השונות והגיע למסקנה כי הפטור על הקצבה (פנסיה) כדאי לו.
 • היוון קצבה: זו הזכות של כל פורש לתכנן את מהלכיו בגיל פרישה ולהפוך חלק מתזרים המזומנים בפנסיה לסכום חד פעמי. הנושא זכה להתייחסות יתרה בתיקון 190 ועוד בתיקון 3 העוסק בקביעת קצבה מזערית כתנאי לביצוע היוון. קיימת הבחנה בין היוון פטור בגיל זכאות בקצבה מזכה. בגיל 60 יתאפשר היוון במקרה של קצבה.
 • ביטוח מנהלים: פוליסות לביטוח מנהלים הן אפיק חיסכון הוני/קצבתי. פוליסות וותיקות לביטוח מנהלים נהנות מהבטחת תשואה ומקדמי קצבה (היחס בין הסכום הצבור לקצבה המתקבלת). קיימות פוליסות לביטוח מנהלים בעלות נספח קצבה, שניתן ליעד אותן לקצבה לפנסיה. כך ניתן לקבל הכנסה חודשית בכפוף לתנאי הפוליסה ולתנאים בהם בחר הפורש.
 • קופות גמל: הן חיסכון שהיה במסגרת הון כספים עד ליום 1/2008. כספים שנחסכו החל מינואר 2008 הם כספים המופקדים בתנאי "קופה לקצבה לא משלמת" גם הם ניתנים (בתנאים מסוימים) להיוון.
 • קרן השתלמות : "דינוזאור" הוני אחרון. קרן ההשתלמות היא חיסכון הוני עד לתקרת הפקדה מסוימת. הרווחים שלה פטורים ממס. שמירת הכספים בתכנית ואי-הוצאתם תשמר זכות זו. לחילופין ניתן לתכנן ולבקש הכנסה חודשית ("אנונה") שאינה חייבת במס.
 • מוטבים: הם אלה שייהנו ויזכו לקבל את הכספים. קיים הבדל מהותי בין מוטבים בחסכונות הפנסיוניים (דוגמת קופת גמל, קרן פנסיה וכו') לבין קביעת מוטבים בקרנות הפנסיה וביטוחי מנהלים.
 • תאריך פרישה: הוא זה שיקבע את השנה שבה יחויב מענק הפרישה במס. אם תאריך הפרישה יהיה עד ה- 29.9 (בכל שנה), המענק יחויב בשנת המס שבה התקבל. מענק ששולם מ- 30.9 ואילך של השנה יחויב במס בשנת המס הבאה.
 • מענק הון ומענק שכר: מענקים בפרישה נחלקים לשתי קטיגוריות עיקריות מענקי שכר ופיצויי הפרישה, פיצויים ומענקים. היתרה החייבת במס מחושבת לאחר ניכוי תקרת הפטור לפיצויים המגיעה לפורש. יתרת הכספים תחויב בשיעור מס הכנסה (ללא חיוב בדמי הביטוח הלאומי ומס בריאות). מיתרת הסכומים ומענקי שכר יוכל הפורש לתכנן את שיעור המס. מענקי שכר אינם מחויבים במס הכנסה ופטורים מתשלום הביטוח הלאומי.
 • תקרת הפטור: תקרת הפטור לפיצויים מתעדכנת בכל שנה. בשנת 2014 תקרת הפטור היא 12,360 ש"ח והיא מוכפלת בוותק העובד. קיימים מקרים בהם פקיד השומה יכול להגדיל את תקרת הפטור (כמו במקרה פטירה חו"ח) עד לפעמיים תקרת הפטור = ל 24,720 ₪.
   
 • קצבה מוכרת: במהלך השנים בהן מפקידים סכומים לקצבה, יש מקרים בהם ההפקדות שלא היו זכאיות להטבות מס (כגון הפקדה של תגמולים מעל לתקרה), אך מהן יכולים בכל-זאת לקבל  קצבה. קצבה זו תוכר כפטורה מכל מס. גיל הזכאות לה הוא 60.
 • קצבה מזכה: היא קצבה חייבת במס. מדוע היא חייבת במס? במהלך השנים הפקיד העובד לתוכנית הפנסיונית וקיבל הטבות מס כנגד ההפקדות. הטבות מס אלו באו לידי ביטוי בהפחתה של סכום מס ההכנסה החודשי בתלוש המשכורת. לכן,ביום קבלת הקצבה המזכה, היא חייבת במס בכפוף למדרגות המס המפורסמות בכל שנה. כך המדינה בעצם מתחשבנת עם הפורש על תקופת מתן ההטבות.
 • פטור על הקצבה : תנאי ראשון לקבלתה הוא גיל פרישה שבו זכאות מינימאלית של 8.5% ועד ל 34.5% נכון לשנת 2014. הפטור גדל בפעימות ויגיע עד ל 67% בשנת 2025.
 • נוסחת השילוב : משלבת בין הפטור על הפיצויים ובין הפטור על הקצבה. היא מעניקה פטור על תשלומי פיצויים של עד 32 שנות עבודה (אם קיבל העובד מעבר לכך, לא יתחשבו בהן), כך שמסכום ההון מופחתים אותם מענקים שקיבל הפורש, תמורת 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. מענקים אלו ממודדים מיום קבלתם ועד ל- 1 בינואר של השנה שבה הגיע הפורש לגיל הזכאות והם מוכפלים ב 1.35 
 • נקודת זיכוי: שווי נקודת הזיכוי מתעדכן בכל שנה. ערך נקודת הזיכוי הוא 219 ₪ לחודש, או 2,616 ₪ שנתי לשנת 2014. גמלאים שבן או בת הזוג שלהם אינם עובדים ובני הזוג בגיל פרישה זכאים לנקודת זיכוי נוספת אחת.
 • תכנון מס: זכותו של כל אזרח לתכנן את תשלום המסים שלו. פקודת מס ההכנסה מאפשרת ומעודדת תכנוני מס. השופט מאיר שמגר כתב: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל-מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס"
 • רצף קצבה: הבוחר ברצף קצבה רואים אותו כמי שמבקש לקבל קצבה מהכספים שיועדו לכך, כאמור בסעיף לפקודת מס הכנסה 9(7)(ז). המס שישלם יהיה בכפוף לגובה הקצבה והפטורים שיהיה זכאי להם בעת קבלת הקצבה. אין "חרטה" מבחירה של רצף קצבה. אם יתחרט, יחזור המבקש לשנת המס שבה ייעד את הכספים וכך תיקבע חבות המס.
 • רצף פיצויים: מי שרואה עצמו כממשיך לעבוד ומבקש לדחות את תשלומי המס בגין כספי הפיצויים (כל כספי הפיצויים ועד לתקרה שנקבעה בתיקון 3: ארבע פעמים שכר ממוצע במשק בתוספת השלמת חבות פיצויים של המעסיק, בכפוף לחוק פיצויי פיטורין). דחיית מס זו, במידה והיא מבוצעת בתכנון ראוי, תחסוך תשלומי מס רבים.
 • שכ"ד : שכר הדירה למגורים. ישנן חלופות מס שונות: ניצול תקרת הפטור הקבועה לשכר דירה למגורים, שהיא  5,080 ₪ לחודש, או ניצול תקרת הפטור ומיסוי ההפרש בשיעור המס השולי. תכנון מס מתאים יחסוך סכומי כסף נכבדים.
 • פריסת מס : לפי 8ג לפקודת מס הכנסה, פריסת מענק הפרישה החייב במס עד ל- 6 שנים קדימה ואחורה. ניתן לפרוס: מענקי פרישה, הפרשי שכר, דמי מפתח, היוון קצבה, מס שבח.
 • דו"ח שנתי: חייבים בהגשת דו"ח שנתי מי שהכנסתם ממשכורת 638,000 ₪ (2012), מי שיש לו דמי שכירות לפחות 331,000 ₪, הכנסות ריבית מחשבונות בחו"ל (אלא אם דווחו בדיווח מקוצר במהלך השנה), מחזור מכירות ני"ע העולה על 1,823,000 ₪, מי שנמצא בחובת דיווח שנתי ומי שביצע פעולות המחייבות אותו בהגשת דוח שנתי, כגון פריסת מס.
 • החזר מס: מי שלא ערך תיאום בין הכנסות שונות, מי שמשולמות לו מספר קצבאות, גמלאים החיים בעיקר מהכנסתם מריבית, הפסדים והכנסות משוק ההון, פרישה באמצע שנת המס, דחיית תשלומי שכר לשנת מס חדשה ועוד. רשאי אדם לבדוק את זכאותו להחזר מס עד ל- 6 שנים לאחור.
 • דמי אבטלה: משולמים על ידי הביטוח הלאומי. מי שפרש לפנסיה מוקדמת, מדמי האבטלה שלו ינוכו דמי הפנסיה המוקדמת. דמי האבטלה המרביים הם בגובה השכר הממוצע במשק. אם הפנסיה המוקדמת גבוהה מהשכר הממוצע לא יהיה המובטל זכאי לדמי האבטלה. במידה והפנסיה נמוכה מהשכר הממוצע במשק, דמי האבטלה ישולמו בתקרת השכר הממוצע במשק.
 • קצבת זקנה : סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד הוא 1,531 ש"ח (החל מה- 01.01.2014) ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,301 ש"ח (החל מה- 01.01.2014).

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה ליחיד -  1,617 ש"ח (החל מה- 01.01.2014), ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,387 ש"ח (החל מה- 01.01.2014).

אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד. על סכומים אלה מתווספת תוספת ותק (ביטוח). קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאות ולקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק. שיעור תוספת הוותק - 2% מן הקצבה, בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה. עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסוימים רק 2% תוספת ותק.


תוספת דחיית קצבה – תשולם במקרים שלא הייתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה. שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה (בגלל הכנסות מעבודה) מעת הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.
  
 • תכנון כלכלי: מדובר באחת התקופות הממושכות של החיים: תקופת הפרישה. הנושא הוא כבד משקל והיסודות שיונחו הם אלו שימשו את הפורש לכשלושה עשורים. תכנון הכלכלי חייב להציג כמה תרחישים כלכליים, בעיקר כמו אלו שהתרחשו בשנת 2008. מהות התכנון היא לוודא שבכל תרחיש יכולים הפורש ומשפחתו לעמוד ביעדים הכלכליים שהוצבו לפניהם.
 • תזרים חודשי / חד-פעמי: החודשי הוא התזרים לו זקוקים להוצאות השוטפות במהלך החודש. החד-פעמי מורכב מסכומים שנזקקים להם לאירועים חד פעמיים: עזרה לילדים, נסיעות לחו"ל וכיו"ב. יש חשיבות יתרה בתכנון התזרים בהפרדה בין שני הסוגים.
 • ניהול סיכונים : סיכון הוא עניין יחסי ואישי. הוא מחייב התאמה אישית. חלק מהסיכונים שיש לנהל הם אינפלציה, אריכות ימים, ניהול כספי סיכון, בריאות, סיעוד ויעדים אישיים דוגמת עזרה לילדים.
 • הטבות מס לגמלאים : גמלאים זכאים להטבות מיסוי רבות. ביניהן מקלטי מס, ניהול הון והטבות מיסוי, מס רווח הון מפיקדונות ותכוניות חיסכון. תכנון מס המותאם לדרישות התקנות ומיצוי הטבות המס כמוהו כרווח מידי והגדלת ההון. 
 • יועץ פרישה מנהל פרישה : האיש האמון על ניהול תיק המס, ניהול היעדים הכלכליים, ניהול הסיכונים, הגשת הדיווחים לרשויות המס השונות, מיצוי הזכויות והטבות המס השונות. הוא יהיה זה שידע לנווט את הפורשים בכל הטווחים קצרים, בינוניים וארוכים.
 
תם ונשלם הפרק הראשון ב"שולחן עורך" של סדר פרישה.
מדי פעם אני מגלה מחדש את הזכות שנפלה בחלקי להיות מלווה של אנשים: במצבים רבים ולאורך שנים, כיועץ, כחבר, כאיש סודם וגם - כדרך העולם - כמי שנשאר לאחר פטירתם, לקיים את צוואתם. אכן המקצוע שלי היא הטוב ביותר בעולם.
חג שמח
רן חובב
 
קרדיט תמונה: 

http://www.canstockphoto.com/images-photos/passover.html#file_view.php?id=9675140
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות