הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
קצבת זקנה בזכות ולא בחסד
ביטוח זקנה נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. בעלי הכנסות נמוכות זכאים לתוספת "השלמת הכנסה". מי זכאי? קצבת זקנה משולמת על-פי חוק לתושב/ת ישראל שנולד בישראל, או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62. מי שעלה לישראל לראשונה לאחר גיל 62, תשולם לו, בתנאים מסוימים, גמלת זקנה מיוחדת (ראה בהמשך).
הדפס מאמר

קצבת זקנה בזכות ולא בחסדביטוח זקנה נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. בעלי הכנסות נמוכות זכאים לתוספת "השלמת הכנסה".

קצבת זקנה
 
מי זכאי?

 • קצבת זקנה משולמת על-פי חוק לתושב/ת ישראל שנולד בישראל, או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62.
   
 • מי שעלה לישראל לראשונה לאחר גיל 62, תשולם לו, בתנאים מסוימים, גמלת זקנה מיוחדת (ראה בהמשך).
 
אשה תושבת ישראל תהיה זכאית לקצבה, אם, נוסף על האמור למעלה, היא אחת מאלה:

 • אשה לא נשואה – רווקה, גרושה או אלמנה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שארים או קצבת תלויים ואינה עובדת מחוץ למשק ביתה).
   
 • אשה נשואה שעובדת מחוץ למשק ביתה (עובדת שכירה או עובדת עצמאית).
   
 • אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושאירים (בגלל גילו או בגלל שאינו תושב ישראל) – גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
   
 • "עגונה" (אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, או זה שנתיים הוא נמצא בחוץ לארץ שלא בהסכמתה ואינו נושא במזונותיה) – גם אם אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית.
   
 • עקרת בית (אשה נשואה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה, ובן זוגה מבוטח) ואלמנה שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה ומקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, שנולדו לאחר 31 בדצמבר 1930, עשויות להיות זכאיות לקצבת זקנה.
 
תנאי הזכאות

 1. הגעת ל"גיל המזכה בקצבת זקנה"

קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת הגיל המזכה בקצבת זקנה:
 1. גיל הפרישה (הגיל שבו הזכאות מותנית בהכנסות) – הגיל שבו תהיה/י זכאי/ת לקצבת זקנה בתנאי שהכנסותיך מעבודה אינן עולות על 4,913 ₪ לחודש ליחיד, או 6,550 ₪ לחודש לזוג, והכנסותיך ממקורות אחרים אינן עולות על 9,826 ₪ ליחיד או 13,100 ₪ לזוג (בינואר 2012). הכנסה מפנסיה אינה נחשבת כהכנסה.
 • גיל הפרישה לגברים  - הוא 67 שנים.
 • גיל הפרישה לנשים – על פי החלטת הכנסת, גיל הפרישה לנשים שנולדו בתקופה מינואר 1950 עד דצמבר 1954 נקבע ל- 62 שנים.
החל בשנת 2017 גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה על פי תאריך הלידה שלהן, מ- 62 שנים ל- 64 שנים, אלא אם כן תתקבל החלטה אחרת.
 • גיל הזכאות לקצבת זקנה – הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיך.
   
 • גיל הזכאות לקצבת זקנה לגברים - הוא 70 שנים.
גיל הזכאות לקצבת זקנה לנשים
(לפי תאריך לידה)
 
חודש ושנת לידה גיל הזכאות לקצבת
מתאריך עד תאריך זקנה
- יוני 39 65
יולי – 39 אוגוסט – 39 65 ו- 4 חודשים
ספטמבר – 39 אפריל – 40 65  ו- 8 חודשים
מאי – 40 דצמבר – 40 66
ינואר – 41 אוגוסט – 41  66 ו- 4 חודשים
ספטמבר – 41 אפריל – 42 66  ו – 8 חודשים
מאי – 42 דצמבר – 44 67
ינואר – 45 אוגוסט – 45 67 ו – 4 חודשים
ספטמבר – 45 אפריל – 46 67 ו- 8 חודשים
מאי -46 דצמבר – 46 68
ינואר – 47 אוגוסט – 47 68 ו- 4 חודשים
ספטמבר – 47 אפריל – 48 68 ו- 8 חודשים
מאי – 48 דצמבר – 48 69
ינואר – 49 אוגוסט – 49 69 ו – 4 חודשים
ספטמבר -49 אפריל – 50 69 ו- 8 חודשים
מאי - 50 ואילך 70
 
 1. שילמת דמי ביטוח (למבוטחים לא שכירים ולאשה שאינה עקרת בית)
 • החייב בדמי ביטוח תישלל זכאותו לקצבה עד שיסדיר את חובו, או תשולם לו קצבה מופחתת לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום.
 
תוספות לקצבה

תוספת תלויים - משולמת בעד בן/בת זוג של מקבל/ת הקצבה, בתנאי שאינם מקבלים קצבה לפי חוק הביטוח הלאומי, ובעד כל אחד משני הילדים הראשונים של מקבל/ת הקצבה.
לעקרת בית לא משולמת תוספת בעד תלויים.

 • בן-זוג – בעלה של מקבלת הקצבה תושבת ישראל, הנשוי לה שנה אחת לפחות, או הידוע בציבור וגר עמה, ומלאו לו 70 שנה, או מלאו לו 50 שנה, והוא עומד במבחן הכנסות.
   
 • בת-זוג – אשת מקבל הקצבה העונה על התנאים האלה: היא תושבת ישראל; היא נשואה לו שנה אחת לפחות או הידועה בציבור וגרה עמו, או ילדה לו ילד; מלאו לה 45 שנים או יש עמה ילד שלו; הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה או היא עומדת במבחן הכנסות.
   
 • ילד – בן או בת (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו על מקבל הקצבה, וחוץ מנער או נערה נשואים), שהוא אחד מאלה:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
    
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
    
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/טר"ץ – מסגרות שהוכרו לעניין זה).
    
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
    
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי).
    
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.
    
  • לא מלאו לו 21 שנים, והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים, ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב שירותו בהתנדבות.
 
תוספת ותק – 2% מהקצבה בעד כל שנת ביטוח שלמעלה מ- 10 שנות הביטוח הראשונות. תוספת הוותק המקסימלית – 50% מהקצבה.

* לעקרת בית לא משולמת תוספת ותק.
 
תוספת דחיית קצבה – 5% מהקצבה, בעד כל שנה שמקבל הקצבה לא היה זכאי לקצבה עקב הכנסה מעבודה, ועד לגיל הזכאות לקצבת זקנה (לגברים – 70 שנים ולנשים – ראה בטבלה).

 
סכומי הקצבה בינואר 2012 (בש"ח):


מצב משפחתי סכום קצבה בש"ח
ליחיד 1,481 ₪
לזוג 2,226 ₪
ליחיד בן 80 ומעלה 1,565 ₪
לזוג שמקבל הקצבה בן 80 ומעלה 2,130 ₪
לזוג עם ילד אחד 2,695 ₪
לזוג עם שני ילדים ויותר 3,164 ₪
ליחיד עם ילד אחד 1,950 ₪
ליחיד עם שני ילדים ויותר 2,419 ₪
 
הערה: מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות – 189 ₪ ליחיד ו- 273 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).
 
תביעה לקצבת זקנה


יש להגיש סמוך ל"גיל המזכה בקצבת זקנה" בטופס המתאים (שיישלח בדואר לכל מי שמתקרב לגיל זה) לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים. טופסי תביעה אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ואפשר להוריד באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ולשלוח בדואר או בפקס.
[טופס תביעה לקצבת זקנה להורדה]

 • מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ- 1 בחודש עד 15 בחודש, תשולם לו הקצבה מ- 1 בחודש שנעשה זכאי לה.
   
 • מי שנעשה זכאי לקצבת הזקנה מ- 16 בחודש עד סוף החודש, תשולם לו הקצבה מ- 1 בחודש שלאחר החודש שנעשה זכאי לה. אבל אם הוא זכאי גם לתוספת השלמת הכנסה, תשולם לו קצבת הזקנה מ- 1 בחודש שנעשה זכאי לה (גם אם נעשה זכאי לקצבה לאחר 15 בחודש).
 • אם הוגשה התביעה לאחר 12 חודשים ממועד תחילת הזכאות לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה רק בעד 12 חודשים למפרע.
 • מי שהגישו תביעה לאחר שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זקנה (לגברים 70 שנים ולנשים – ראה הטבלה), עשויים לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה ארוכה יותר.
 • מקבל קצבת זקנה חייב להודיע על יציאה לחו"ל לתקופה העולה על 6 חודשים, כדי שתיבדק המשך זכאותו לקצבה.
השלמת הכנסה

מקבל קצבת זקנה בעל הכנסה נמוכה העומד במבחן הכנסות זכאי לתוספת השלמת הכנסה. התוספת משלימה את הקצבה לסכומי ההכנסה המינימלית המבוטחת.
 
סכומי קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה בינואר 2012 (בש"ח):


מצב משפחתי סכום קצבת זקנה עם השלמת הכנסה בש"ח
ליחיד 2,714 ₪
ליחיד שמלאו לו 70 שנים ועדיין לא מלאו לו 80 שנים 2,794 ₪
ליחיד שמלאו לו 80 שנים 2,920 ₪
לזוג 4,031 ₪
לזוג שמלאו 80 שנים למקבל הקצבה 4,326 ₪
לזוג עם ילד אחד 4,935 ₪
לזוג עם שני ילדים ויותר 5,839 ₪
ליחיד עם שני ילדים ויותר 5,209 ₪
 
הערה: מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות בסך 100 ₪. מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל, יבדוק את זכאותו לתוספת השלמת ההכנסה בזמן שהוא שוהה בחו"ל.
 
תביעה לתוספת השלמת הכנסה


יש להגיש (בטופס מיוחד) בשעת הגשת התביעה לקצבת זקנה, או לאחר זמן, במועד שהצטמצמה ההכנסה לסכום המזכה בתוספת השלמת הכנסה.

תוספת השלמת הכנסה תשלום החל בחודש שהוגשה התביעה וכל זמן שמקבל הקצבה זכאי לה (אם שולמה התוספת שלא כדין, רשאי המוסד לביטוח לאומי לנכותה מגמלאות שהוא משלם).

 
גמלה מיוחדת (זקנה)

גמלת זקנה מיוחדת תשולם למי שעלה לישראל לראשונה לאחר הגיעו לגיל 62. אשה נשואה שחיה עם בן זוגה אינה זכאית לגמלה מיוחדת (זקנה), אלא אם כן הגיעה ל"גיל הזכאות לקצבת זקנה".
 
תנאי זכאות לגמלה מיוחדת (זקנה)

הגיל המזכה בקצבת זקנה כאמור בעמוד הקודם; אי זכאות לקצבה על-פי חוק הביטוח הלאומי; עמידה במבחני הכנסות.
מקבל גמלה מיוחדת חייב להודיע על יציאה לחו"ל.

 
שיעורי הגמלה המיוחדת (זקנה)

שיעורי הגמלה המיוחדת (ליחיד/ה ולמי שיש לו בן זוג וילדים) שווים לשיעורי קצבת הזקנה שעל-פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.
 
תביעה לגמלה מיוחדת ולתוספת השלמת הכנסה

יש להגיש (בטופס מיוחד) לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. הגמלה המיוחדת (זקנה) משולמת החל ב- 1 בחודש שהוגשה התביעה  (לא תשולם גמלה בעד זמן שקדם לחודש הגשת התביעה).
 

מענק חימום

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה שמתקיימים בו התנאים האלה:
 • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים;  אוקטובר, נובמבר, או דצמבר באותה השנה.
   
 • הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.
המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 536 ₪ בינואר 2012, והוא משולם באופן אוטומטי, בצירוף לקצבת חודש אוקטובר.

מענק פטירה
 • מענק חד-פעמי לבן זוג, ובאין בן זוג – לילד (ראה הגדרת ילד למעלה) של מקבל קצבת זקנה שנפטר.
   
 • סכום המענק בינואר 2012 – 8,475 ₪ (גם אם שולמה למקבל הקצבה השלמת הכנסה).
   
 • אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה, ניתן מענק בסכום של 8,260 ₪. מענק הפטירה משולם באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה למענק.
   
 • אם בני הזוג נפטרו בהפרש זמן קצר ישולם המענק, בתנאים מסוימים, למי שסיפק מצרכים למנוח.
                             הרצאה: קצבת זקנה ביטוח לאומיחזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות