הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
אובדן כושר עבודה -ביטוח פנסיוני :
כיסוי המעניק קצבה חודשית למבוטח, אשר אבד את כושרו לעבוד, בין אם בעבודה הקודמת בה עסק, ובין אם בכל עבודה שהיא. ישנן מספר הגדרות שונות למקרה הביטוח באבדן כושר עבודה. הגדרה זו מפורטת בפוליסה עצמה, סכום התשלום החודשי חייב במס הכנסה בשיעורי מס רגילים, אלא אם בידי המקבל פטורים ממס. בעת שמשולם פיצוי חודשי פטור המבוטח מחובת התשלום .
אינפלציה :
עלייה מתמשכת של רמת המחירים, תופעת האינפלציה פוגעת בערכו של המטבע המקומי.
אגרת חוב :
אגרת חוב סוג של הלוואה. הצד הלווה מנפיק אגרת חוב לצד המלווה, כל הנפקה מלווה בתשקיף בין היתר מתחייב המנפיק להחזיר את קרן ההלוואה בתוספות שהוסכמו בין שני הצדדים (מוכר, קונה)
אגרת חוב מדינה :
מונפקות על ידי הממשלה, שיעורי ריבית קבועה או משתנה, צמוד למדד או לדולר, בעיקרון אג"ח מדינה נחשב לבטוח לחלוטין, בישראל קיימים כמה סוגים של אגרות חוב מדינה: גלבוע צמוד לשער הדולר, גילון אג"ח לא צמוד בריבית משתנה, שחר אג"ח לא צמוד בריבית קבועה, כפיר צמוד מדד בריבית משתנה על בסיס תשואת גליל אין הנפקה יותר של כפיר, גליל אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה.
אגרת חוב קונצרני :
איגרת חוב המונפקת על ידי החברה כתחליף להלוואה מהבנק, תנאי אגרת החוב מפורטים בתשקיף. רכישה של אגרת חוב קונצרנית אינה נטולת סיכונים.
אופציות :
אופציה חוזה בין שני צדדים ישנו כותב אופציה ורוכש אופציה, מי שכתב מעניק את הזכות לרכוש או למכור נכס כלשהוא (נכס בסיס) תמורת מחיר קבוע מראש ("תוספת מימוש") או מועד קבוע מראש ("מועד פקיעה").

אופציה לרכוש CALL אופציה למכירת נכס הבסיס PUT המחיר שבו יימכר נכס בסיס ייקרא מחיר מימוש.

אנונה:
זרם קבוע של תשלומים, משולמים מידי פרק זמן קבוע וזאת למשך תקופה מוגדרת.
אגרות חוב מיועדות :
אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות למדד ובעלות ריבית מובטחת קבועה, מרבית אגרות החוב המיועדות מונפקות לקרנות הפנסיה, חברות הביטוח.
איזון אקטוארי :
לכל קופה משלמת (קרן פנסיה) ישנם נכסים והתחייבויות, צד הנכסים האו מה שהופקד עד כה ותזרים ההפקדות מהעמיתים הפעילים, צד ההתחייבויות הקצבאות שמשולמות לעמיתים והתמודדות מול סיכונים, מוות, נכות, שיארים. אם נכסי הקרן עולים על ההתחייבויות אזי יש לנו עודף אקטוארי, אם צד ההתחייבויות עולה אנו נמצאים בגירעון אקטוארי.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות