הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
קרן פנסיה :
חיסכון לטווח ארוך, מטרתו להבטיח לאדם החוסך ולכל מי שתלוי בו תזרים הכנסות בכל אחד מהארועים: זקנה, נכות, שאירים. גובה הפנסיה תלוי בשכר שבוטח בקרן הפנסיה. פנסיה נחשבת להכנסה ומחוייבת במס הכנסה.

קרן פנסיה מקיפה: מבטחת זקנה, נכות, שאירים.

קרן פנסיה כללית: מבטחת זקנה בלבד.
קופת גמל :
קופת גמל תוכנית פנסיונית לטווח ארוך, צבירת כספים לשימוש עתידי

פעולתן של קופות גמל בישראל מאוגדת בתקנות מס הכנסה התשכ"ד 1964
חוק פיקוח על שירותים פיננסים התשס"ה 2005

המפקיד בקופת גמל מוכנה עמית, יכול להיות במעמד עצמאי הפקדה ללא השתתפות המעסיק. עמית שכיר שהתשלומים לקופה מבוצעים בחלוקה בין עובד מעביד. המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה הקלות במס על הפקדה לקופת גמל, משיכה שלא בכפוף לתקנות תחוייב במס על יתרת הכספים הנמשכים.

עד 31/12/2007 מסלול ההפקדה היה הוני, כספים שניתן למשוך בסכום חד פעמי בככפוף לתקנות וללא מס.

מתחילת 2008 הפכו הקופות קצבתיות וניתן להפקיד בשני מסלולים: קופה שאינה משלמת קצבה, קופה משלמת קיצבה.
קופת גמל תגמולים :
עמית שכיר: העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות.
עמית עצמאי: העובד מפקיד לקופה כספים לבדו.

קופה מרכזית לפיצויים:
קופה מרכזית לפיצויים בה מפקיד המעביד, כספים להבטחת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בגין זכויות כספי פיצויי פיטורין בדומה לחיסכון גדול בעבור תשלום בעת הצורך פיצוי פיטורין. הסכומים שהמעביד מפקיד בעבורו "הוצאה מוכרת" ומזכים בהטבות מס בכפוף לתקנות. החל משנת 2008 לא ניתן לפתוח חשבון חדש בקופה מרכזית לפיצויים, עד לסוף שנת 2010 ניתן להפקיד רק אם המעביד היה עמית בה ב- 12/2007 ורק בעבור עובדים שבעבורם בוצעה הפקדה בחודש 12/2007
קרן השתלמות :
קרן השתלמות לשכירים: המעסיק והעובד מפקידם לרוב 25% עובד 75% מעסיק החיסכון היחיד שאינו לטווח ארוך, והוא פטור ממס גם לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.
משכורת הקובעת לקרן השתלמות 15,712 ש"ח לחודש ,אפשר להפריש מעבר למשכורת זו אך לא יחול על ההפרשות העודפות פטור ממס, לאחר שלוש שנות וותק ניתן להשתמש בה לצרכי מימון השתלמות או לימודים, ללא תשלום מס הכנסה, לאחר שש שנים ניתן עליה פטור ממס לכל סיבה. אישה מעל 62 גבר מעל 67 הפטור ניתן לאחר שלוש שנות וותק.

קרן השתלמות לעצמאים: אליה רשאים להצטרף רק יחידם  שהם עוסקים מורשים (עצמאים).

קולקטיב-ביטוח חיים קיבוצי:
הפוליסה נערכת לאנשים המשתייכים לקבוצה  מוגדרת, אנשים אלו לא התאגדו למטרת רכישת ביטוח. בעל הפוליסה יכול ויהי מעסיק, תאגיד, אין חובה לקבלת הסכמת המבוטח בכתב כדי לערוך לו ביטוח, למעט אם הוא משתתף בתשלום הפרמיה לביטוח. מינימום חברים 50, אין חיתום רפואי אם רוב הקבוצה מצטרפת. בשנת 2005 נחתם תיקון לתקנות ביטוח חיים קבוצתי, למשל הזכאות להמשך הביטוח במקרה של עזיבת הקבוצה, זכאות זו תהא מוקנית רק אם למבוטח סכום ביטוח שלפחות 150,000 ש"ח, תקנה 4 ג ' פוליסה קבוצתית לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח. הפוליסה לא תפקע עבור מבוטח לפני תום תקופת הביטוח אם קבלה החברה דמי ביטוח עבורו. חלה על המבטח חובה להמציא מסמך המפרט את זכויותיו של כל מבוטח בקולקטיב, תקופת הביטוח תסתיים בתאריך שידוע מראש ויצויין בפוליסה.
קיצבת זיקנה ביטוח לאומי :
נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק. מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

גיל הפרישה הקובע/מוחלט גבר ואישה גיל 70 (לעניין ביטוח לאומי) ניתן להקדים זכאות גבר 67, אישה 64, תקופת אכשרה 60 חודש ב- 10 שנים אחרונות, או 60 חודשי תשלום בתנאי שלא יפחתו ממספר החודשים בהם לא היה מבוטח, או 144 חודשים במהלך החיים. פטור מתקופת אכשרה: אלמנה, גרושה, עגונה, עולה חדש מעל גיל 55 אישה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית. תוספת דחיית קצבה 5% לכל שנת דחייה.

קופון :
תוספת תשלום שמנפיק אגרת החוב התחייב לשלם, תשלום הקופון (ריבית) בדרך כלל פעם או פעמיים בשנה, שיעור הריבית נקבע מראש, הריבית יכולה להיות צמודה למדד מקומי, זר.
קרן פנסיה כללית חדשה :
מיועדת לחיסכון  בלבד ולא ניתן לרכוש במסגרתה כיסויים ביטוחיים, לעמיד אין זכאות לאגרות חוב מיועדות.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות