הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
פוליסה לביטוח :
מסמך של התקשרות בין קונה הביטוח המבוטח לבין מוכר הביטוח חברת הביטוח. 
הפוליסה תגדיר את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי בעת קרה אירוע הביטוח, הפוליסה תקבע גובה פיצוי, פרמיות, מי שעורך את הפוליסה בדרך כלל עורכי הדין של חברת הביטוח והיא כוללת סעיפים רבים.

פרמיה מושג בביטוח פנסיוני :
תשלום לחברת הביטוח בעבור ביטוח הסיכון.
פנסיה מקיפה :
תכנית המבטיחה כיסוי לזקנה, נכות, שיארים.
פרנצ'יזה באובדן כושר עבודה :
במקרה של אובדן כושר עבודה על המבוטח להיות זמן מסוים באובדן כושר כדי להיות זכאי להתחיל ולקבל את פיצוי אובדן הכושר, אם רכש נספח פרנצ'יזה יקבל תגמול רטרואקטיבי בגין מרבית התקופה בה לא קיבל פיצוי אובדן כושר עבודה.
פוליסות מבטיחות תשואה :
עד לשנת 1990 הפוליסות היו במתקונת הצמדה למדד והבטחת תשואה משנת 1991 המדינה הפסיקה להנפיק אגרות חוב מיועדות, חברת הביטוח התחייבה של תשואה ריאלית ללא קשר לרווחים שעשתה חברת הביטוח.
פוליסות משתתפות ברווחים :
כל הפוליסות מתאריך 1/1/1992 משתתפות ברווחים:

משנת 1991:
לפחות 50% אג"ח ממשלתי, מנן לפחות 20%, אך לא יותר מ- 40% ח"ץ צמוד + 4% ניירות ערך עד 50% מתוכם 10% מניות, הלוואות משכנתאות, פקדונות, נדל"ן עד 25% מתוכם עד 10% נדל"ן מניב.

משנת 1992:
אג"ח ממשלתי לפחות 50%, נירות ערך עד 50% מתוכם עד 15% מניות, הלוואות, משכנתאות, פקדונות, נדל"ן 30% מתוכם נדל"ן מניב עד 15%.
פריסת מס :
סעיף 8 לפקודה: ניתן לפרוס את הסכום החייב במס לפי המפתח: כל 4 שנות עבודה שנת פרישה אחת, מקסימום 6 שנות פריסה ניתן לפרוס קדימה אחורה, הפריסה מקלה בשיעורי המס.
פרישה :
פרישה, סיום עבודה בשל הגעה לגיל, תיתכן פרישה בשל מצב בריאותי. באירוע הפרישה מתקיים סיום יחסי עובד מעביד ומזכה את העובד בכל זכויותיו, העובד מחוייב במילוי טופס 161 א, עם קבלת טופס 161 עליו לגשת לפקיד השומה לקבל את אישורי המס הנדרשים ולהעבירם לכל המקומות בהם מופקדים צבירות הפיצויים.

בישראל קיים חוק גיל פרישה, פרישת חובה בגיל 67, זה הגיל בו רשאי המעביד להורות לעובד לפרוש לגמלאות. נשים רשאיות בגיל 64. ניתן גם לפרוש פרישה מוקדמת בגיל 60

פק"מ :
פיקדון קצר מועד, קיים בשמות פר"י, פח"ק, הפיקדון נזיל בכל יום.
פנסיה :
קצבה חודשי שמקבל העמית החל ממועד פרישתו מהעבודה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך. פנסיה חייבת במס כמשכורת.
2
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות