הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מוטבים
מוטבים השורש הוא ט.ו.ב. מלשון: "להיטיב" עם מישהו. לעשות טוב לכתובת ממוענת ברורה. מישהו שיוכל ליהנות מהסכומים הנצברים. בלשון החוק "מוטב" הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית מעביד. זאת בהתאם לרישומי קופת הגמל. אם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה. ואם לא מילאו הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין. ס' 147 לחוק הירושה קובע כי כספי ביטוח חיים וקופות גמל אינם חלק מן העיזבון, מתוך הנחה שישנם מוטבים לכספים אלו - ואז התגמולים הולכים ישירות למוטבים. אם נקבעו מוטבים אך לא נקבע יחס החלוקה ביניהם, הם יקבלו לפי חלקים שווים.
הדפס מאמר
מוטביםמלימודי הלשון שלי, בבית הספר, אני נושא עמי מכעין "תיק זיכרונות". יש בו אירועים שכאלה, בודדים ומיוחדים שאדם נושא בתוך ה"דיסק הקשיח" האישי שלו. מקום מיוחד שמור בו למורה שלי ללשון. גם אם הייתה לי סיבה טובה שלא להגיע ולהחסיר שיעור – אפילו "על ארבע" הייתי הולך לכיתה. כאשר שאלו מדוע? השבתי בפשטות כי זה מקצוע מאוד אהוב עלי. האמת היא שהיום, לאחר שבגרתי אין כל טעם להסתיר את האמת: אני פשוט הייתי מאוהב במורה!. אחד השיעורים הוקדש למציאת השורש של המילים. המורה שאהבתי אמרה כי שורש המילה מלמד על הכוונה. מאותו היום והלאה, כמעט שלא הייתה מילה שלא הייתי מנסה להגיע לשורשה ולחפש משמעותן של מילים שלא הבנתי. אז תודה לך, המורה - והנה לכם תרגולת קטנה:

מהו שורש המילה "מוטבים"?

מוטבים
השורש הוא ט.ו.ב. מלשון: "להיטיב" עם מישהו. לעשות טוב לכתובת ממוענת ברורה.
מישהו שיוכל ליהנות מהסכומים הנצברים. בלשון החוק "מוטב" הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית מעביד. זאת בהתאם לרישומי קופת הגמל. אם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה. ואם לא מילאו הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין. ס' 147 לחוק הירושה קובע כי כספי ביטוח חיים וקופות גמל אינם חלק מן העיזבון, מתוך הנחה שישנם מוטבים לכספים אלו - ואז התגמולים הולכים ישירות למוטבים. אם נקבעו מוטבים אך לא נקבע יחס החלוקה ביניהם, הם יקבלו לפי חלקים שווים.

באילו תכניות נוכל למנות מוטבים?

מינוי מוטבים מתבצע בכל החסכונות הפנסיוניים שלנו. יש שתי קבוצות עיקריות:

  1. האחת: חסכונות פנסיוניים בכפוף לתקנות מס הכנסה בעלות הפרשות עובד / מעביד, אותם אנו מגדירים כחיסכון במעמד שכיר.
     
  2. השנייה: חסכונות פנסיוניים שאנו עושים מיוזמתנו ללא השתתפות המעסיק, אותם אנו מגדירים כחיסכון במעמד עצמאי.
סוג חיסכון נוסף, שאינו פנסיוני ולא מוגדר בכפוף לתקנות (מה שמוגדר בכפוף לתקנות מזכה בהטבות מס) הינו חסכונות מסוג חיסכון פרט בחברת ביטוח שבה ניתן לנהל, לחסוך ולהפקיד לשיעורין סכומי כסף. בכל אלו אנו חייבים להיות מודעים במינוי המוטבים.

כיצד ממנים את המוטבים?
את המוטבים קובע העמית במעמד הצטרפותו לתוכנית. יכול הוא למנות מספר מוטבים בחלקים שווים או בחלקים שאינם שווים. פרטי המוטבים כוללים שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת הזהות, תאריך לידה והחלק המיוחס למוטב. לא חייב להיות קשר משפחתי כלשהוא בין בעל התוכנית לבין המוטב, אלא זוהי בחירה חופשית של בעל התוכנית. במידה ולא מולאו המוטבים, הקופה תשלם את הכספים ליורשי העמית על פי דין וזאת בכפוף לצו ירושה או צו קיום צוואה.

האם ניתן לשנות מוטבים?
ניתן לעדכן מוטבים. לצורך כך נידרש טופס ייעודי של החיסכון או הכנת טופס רשמי בנוסח הודעה על שינוי מוטבים, מומלץ לשלוח את העדכון בדואר רשום או במסירה אישית לנציג החברה.
 
סוגי מוטבים:

  • מוטב רגיל: גוף או אדם הזכאי לקבל את הכספים הצבורים בתוכניות. כאשר המוטב מוגדר  רגיל, זאת אומרת שבעל התוכנית מחזיק בזכות להחליף את המוטב בכל עת טרם פטירתו. מוטב רגיל הוא לרוב "ברירת המחדל" של התוכניות הפנסיוניות.
  • מוטב בלתי חוזר: בעוד שבעל התוכנית יכול לשנות לפי רצונו ובכל זמן את "המוטב הרגיל", הרי שבמקרה של מוטב בלתי חוזר, יכול בעל הפוליסה לשנות את זכותו רק במותו או בהסכמת המוטב הבלתי חוזר. מוטב בלתי חוזר הוא זה שיקבל את הסכום הצבור במידה ויקרה מקרה פטירה. לבעל הפוליסה אין את הסמכות לבטל את התוכנית או לשנות מוטב בלתי חוזר לבדו.
במקרה שהמוטב ניפטר: אם ניפטר המוטב (שאינו בעל התוכנית) יזכו בכספים בן הזוג או צאצאיו לפי כללי החלוקה שבירושה, אם אין שארים כאלה - או לחלופין ויתר המוטב על זכויותיו לפני פטירת העמית, הכספים ישולמו למנהל העיזבון.

מה גובר: צוואה או מינוי מוטבים?: לרוב לא, אבל...
בפסיקה תקדימית קבע כבוד השופט נפתלי שילה כי צוואה של אדם בה הוא הודיע על שינוי שמות המוטבים שקבע בעבר - הצוואה היא הקובעת, (זאת בניגוד לתפיסה המקובלת). סיפור המעשה הוא תביעה שהגישו יורשיו השניים (2) של אדם שניפטר. המנוח הוריש את כל עזבונו והגדיר כיורשת ראשונה (1) את מי שהייתה אשתו. כיורשים שניים הוגדרו קרובי אחיו. המנוח והאישה ערכו צוואה הדדית בה נאמר כי אם מישהו מהם ימות כל אחד מהם ייחשב כיורש ראשון (הדדי). האישה בחרה להוריש את רוב נכסיה למנוח ואם ימות לפניה העיזבון יחולק בין קרן "ליבי" לבין אגודת "יד-שרה". לאחר שהיא נפטרה קוימה הצוואה. זמן מה לאחר מכן התגלתה קופה נוספת בחברת הביטוח "הראל". המוטבת היחידה בקופה זו הייתה המנוחה. חברת הביטוח העבירה את הכספים למנהל העיזבון, היורשים גבשו טענה כי המנוח מינה את המנוחה כיורשת ראשונה וכל מה שיישאר יועבר אליהם בתוקף היותם יורשים שניים. בסיס טענתם היה כי מינוי המוטבים בא הרבה לאחר כתיבת הצוואה ויש לראות בכתיבת הצוואה כשינוי הודעה בדבר מינוי מוטבים. בית המשפט קיבל את טענתם והורה למנהלת העיזבון להשיב להם את הכספים.

פס"ד ע"א 138/74 חסקין נ' חסקין: חסקין קבע את אשתו כמוטבת. מאז התגרש ממנה והתחתן מחדש. הוא שכח להחליף את אשתו הראשונה כמוטבת. האלמנה דרשה את תגמולי הביטוח, אך הגרושה טענה כי היא המוטבת. חברת הביטוח שלחה את שתי הנשים לבית משפט שיקבע מי זכאית. זוסמן אומר כי אם הגרושה תקבל, האלמנה תפגע, אך אם יתנו לאלמנה תפגע הבת מנישואיו הראשונים. בית המשפט מחזק את טיעונו זה בכך שבהסכם הגירושין לא התחייב חסקין להשאיר לגרושתו את כספי ביטוח החיים, ולכן אין לראות מהסכם הגירושין הסכמה מכללא להשאירה מוטבת. בסופו של דבר קבע בית המשפט כי כספי התגמולים יועברו לעיזבון של המנוח וכך ייהנו ממנו כולם בחלקים שווים.

כיום קובע חוק חוזה ביטוח באופן חד משמעי: אם נקבע מוטב בתואר (אישה, ילדים, הורים) יזכה בתגמולי הביטוח מי שתוארו הינו כזה בעת קרות מקרה הפטירה. אם אין בעל תואר כזה בעת קרות מקרה הביטוח ילכו כספי התגמולים לעיזבון. הפרייה מזרע של נפטר, מלוא הזכויות כילדו של המנוח, אך החוק מגביל ל- 300 יום את זכאי התגמול לאחר המוות, ברוח חוקי הירושה.

* ע"א 5027/90 מלשטיין נ. אקוה – הנפטרת פתחה קופות גמל, אליהן הצטרפה וקבעה כמוטב את אחיה. כספי קופת הגמל ניתנים לפדיון אם נפטר לפני מועד הפדיון הסופי. לאחר מכן התערערו היחסים ביניהם ולכן כתבה צוואה ובה הורתה להוריש לאחיה שקל אחד בלבד. כל הכספים הנותרים ילכו ליורשים אחרים. לאחר שנפטרה באו היורשים לקופת הגמל ובקשו את הכסף. כך עשה גם אחיה. ישנה אי התאמה בין מינוי במוטבים לבין הצוואה. כאן המקום לציין כי המנוחה לא הודיעה במקביל גם לקופת הגמל. שני שופטים פסקו אחרת: האחד טוען כי שהכסף שייך ליורשים השני טוען לאח, בסופו של יום קיבל האח את הכספים מקופת הגמל וזאת על ידי אימוץ הפסיקה המשפטית כי הודעה על שינוי המוטב חייבת להגיע לקופה לפני מות המבוטח. הרצון להחליף מוטב לא בהודעה רגילה אותה יוזם בעל החיסכון אלא באמצעות משלוח הצוואה אינו מספיק טוב. על הצוואה ניתן להתדיין בבית משפט. הודעה רגילה- לא ניתן לבטל.

                               סרטון הדרכה: מוטביםאני מאחל לכולכם בריאות ואריכות ימים. בכל מקרה רוצו ובדקו....
שלכם,

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות