הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
ביטוח לאומי
ביטוח לאומי הביטחון שלי - מי נחשב עצמאי בישראל? מי שהכנסתו אינה מקורה במשכורת אצל מעביד אלא מפעילות עסקית. הגדרת אדם עצמאי היא בכל רשות בנפרד, כלומר לכל אחת מהרשויות ישנם קריטריונים משלה וייתכן כי באחת הרשויות ייחשב אדם כעצמאי וברשות אחרת לא.
הדפס מאמר
ביטוח לאומיזיכרונות והבנה:

אני זוכר שיעור בבית הספר היסודי, שבו המורה שאלה אותנו, התלמידים: "האם אתם יודעים מהו הספר הפופולארי והנקרא ביותר בעולם?" זה שכינויו אז היה "הגאון של הכיתה" הצביע ואמר בנחישות ובביטחון: "המורה, בבקשה, אני יודע את התשובה…"

"מהי תשובתך?" שאלה המורה והוא ענה ברצינות מוחלטת: "פינוקיו!"

לא אוכל לשכוח את הצחוק המתפרץ. אני, שנחשבתי כמי שיש לו "עור של פיל" נעלבתי בעבורו ולא הבנתי. המורה נגשה אליו, חייכה ואמרה: "התנ"ך שלנו הוא הספר הפופולרי והנקרא ביותר בעולם."

אירוע זה נחרט בזיכרוני והעסיק אותי: מדוע אנשים קוראים את ספר הספרים שוב ושוב. מדוע לא מספיקה קריאה אחת? מדוע הם צריכים לחזור שוב על אותם הפרקים, המילים והמשפטים. מה יש בו ששוב ושוב קוראים אותם? לאחר שהתבגרתי, מרצה אחד של בשם ד"ר גושן אמר לי משפט שאינו מש מזיכרוני. הוא חקוק בתוכי: הוא אמר: "גדולתו של תלמיד היא בכך שאינו מפסיק אף פעם ללמוד"

היום מונחים ליד מיטתי ספרי קריאה שבעצם לא השתנו שנים ארוכות: הם "פקודת מס הכנסה", "תקנות הביטוח הלאומי" ועוד ספרים מקצועיים. בכל פעם שאני קורא את אותן השורות משהו אחר מתגלה. משהו שהיה שם שנים, שחיכה לרגע הנכון כדי להתגלות.

חוק הביטוח הלאומי הוא "אוצר בלום" העמקה בו מייצרת תשואה. הנה כמה נושאים מעניינים שמצאתי בו. אעשה זאת במילים פשוטות ובסדרת כתבות בנושא.

עצמאי, שאינו מוגדר לצורך הביטוח הלאומי כעצמאי:
מי נחשב עצמאי בישראל? מי שהכנסתו אינה מקורה במשכורת אצל מעביד אלא מפעילות עסקית. הגדרת אדם עצמאי היא בכל רשות בנפרד, כלומר לכל אחת מהרשויות ישנם קריטריונים משלה וייתכן כי באחת הרשויות ייחשב אדם כעצמאי וברשות אחרת לא.

על פי חוק הביטוח הלאומי מבוטח ייחשב כעובד עצמאי אם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. הוא עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 3. הוא עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.
אדם שלא מתקיימים לפחות אחד התנאים הללו לא יוגדר כעובד עצמאי והכנסתו מעסק תסווג כהכנסה אחרת = הכנסה פאסיבית (הכנסה שאדם אינו נידרש לעבוד בעבורה). חשוב מאוד לציין כי שינוי הסטאטוס הוא יוזמה של האדם. לדוגמא: אם אדם נרשם כעצמאי ולאחר מכן הכנסתו ענתה להגדרה של הכנסה פסיבית, זוהי חובתו להודיע לביטוח הלאומי על מנת שסיווג ההכנסה יתבצע. הסיווג חשוב לאין שיעור בכל הקשור לביטוח פגיעה בעבודה. עובד עצמאי שנרשם בביטוח הלאומי והוא משלם את דמי הביטוח באופן סדיר, יהיה מבוטח בכל ענפי הביטוח, והוא רשאי לתבוע מהביטוח הלאומי כל קצבה, למעט דמי אבטלה וזכויות בגין פשיטות רגל.

מהי הכנסה הונית:
הכנסה שאין מקורה מעבודה. כמו מכירה חד פעמית, או הכנסה שאינה חייבת בדמי ביטוח. הקריטריון הקובע הוא קביעת מס ההכנסה, כלומר אם הכנסתו של אדם הוכרה כרווח הון במס ההכנסה, כך יהיה לגבי הביטוח הלאומי.
אם לא הוכר האירוע במס ההכנסה כאירוע רווח הון, הוא לא יוכר על ידי הביטוח הלאומי.

חוץ לארץ:

 • שיטת מיסוי פרסונאלית נהוגה בישראל מיום 1.1.2003 השיטה מתבססת על מפיק ההכנסה. אם מפיק ההכנסה הוא תושב המדינה, יוטל מס על הכנסותיו גם אם הופקו מחוץ לתחומי המדינה. תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותו לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.
   
 • תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי, הרי שחובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.
   
 • תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה עמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל. הוא חייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.
   
 • אם אתה שוהה במדינת אמנה, ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, עליך להמציא אישור על כך למחלקת הביטוח והגבייה במוסד לביטוח לאומי בישראל, כדי שיבדקו אם מגיע לך לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי.
   
 • גם אם אתה זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי, עדיין חלה עליך החובה לשלם דמי ביטוח בריאות בישראל בשיעור המינימאלי הקבוע בחוק, 100 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
   
 • אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך תקופה ממושכת, או שהיגרת למדינה אחרת והפסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.
עובד שכיר הנמצא בחופשה:
עובד שכיר שנמצא בחופשה ללא תשלום, ואין לו הכנסות, והוא לומד במוסד להשכלה שהוכר – ישלם דמי ביטוח בעד עצמו לפי השיעור המינימאלי לתלמיד (סטודנט) (על פי בסיס הכנסה של 5% מהשכר הממוצע לחודש) במקום לפי השיעור למי שאינו עובד (על פי בסיס הכנסה של 15% מהשכר הממוצע לחודש). כדי לשלם את דמי הביטוח בשיעור הנמוך יותר, עליך להגיש לתחום הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך אישורים על החופשה ללא תשלום ועל הלימודים, ולצרף טופס 6101.

מובטל הפותח עסק עצמאי:
ההכנסות מהעסק יופחתו מדמי האבטלה, כאן המקום לציין כי ההכנסה תיקבע בסופו של דבר בהתאם לדו"ח שיוגש למס ההכנסה. עצמאי מגיש דו"ח רווח והפסד. בהחלט יכול להיווצר מצב של הכנסה 6,000 ₪ לחודש אך בסיכום פעילותו השנתית יכול להיות כי הכנסה זו תימחק וכי המאזן יצביע על הפסד. לכן, כאשר מובטל מחליט לפתוח תיק כעצמאי, רצוי שיעשה זאת לאחר שהתייצב בלשכת העבודה. חשוב מאוד כי בהצהרתו לגובה ההכנסה ייקח בחשבון את כלל השיקולים לקביעת גובה הכנסתו. יש להביא בחשבון לא רק את ההכנסות הצפויות אלא גם את ההוצאות. הקיזוז ביניהם מלמד על ההכנסה הנכונה.

מבוטח שהגיע לגיל פרישה:
מבוטח שהגיע לגיל פרישה אינו חייב בתשלום דמי ביטוח על הכנסותיו.

מבחן הכנסות עד גיל 70 לצורך זכאות לקבלת קצבת זקנה, למי שיש הכנסות מעבודה בלבד:

 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ-  4,913 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 4,913 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) אבל נמוכה מ- 7,135 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 7,135 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך לבדיקת זכאותך.
למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 6,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2012)  -  אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 6,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) אבל נמוכה מ- 9,888 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.
   
 • הכנסתך החודשית מעבודה גבוהה מ- 9,888 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית או לא להיות זכאי לקצבת זקנה. עליך לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך לבדיקת זכאותך.
הערה: אם יש עמך ילד – הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה הרשומים למעלה

תנאי זכאות – מבחן הכנסות למי שיש הכנסות שלא מעבודה בלבד:

למי שאין בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:

 • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 14,739 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) גבוהה מ- 14,739 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתך.
למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:
 • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה נמוכה מ- 19,650 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) (ההכנסה המרבית כפול 3) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסתך החודשית שלא מעבודה גבוהה מ- 19,650 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) (ההכנסה המרבית כפול 3) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסתך.
הערה: אם יש עמך ילד – הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה הרשומים למעלה
אם אינך זכאי לקצבת זקנה בתקופה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות בגלל הכנסות שלא מעבודה, לא תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה בעד התקופה הזו.

תנאי זכאות – מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה וגם שלא מעבודה:

למי שאין בן זוג (יחיד), או שיש לו בן זוג, אבל בן הזוג אינו עונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:

 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 4,913 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 9,826 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך.
למי שיש בן זוג העונה על הגדרת בן זוג/הגדרת בת זוג על פי חוק ביטוח זקנה:
 • אם הכנסתך החודשית מעבודה נמוכה מ- 6,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2012), והכנסתך החודשית שלא מעבודה (כגון משכירות או מריבית על השקעות) נמוכה מ- 13,100 ש"ח (החל ב- 01.01.2012) – אתה עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.
   
 • אם הכנסותיך החודשיות גבוהות מהסכומים האלה, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית או לא להיות זכאי לקצבה כלל, בהתאם לגובה הכנסותיך.
הערה: אם יש עמך ילד – הסכומים של מבחן ההכנסות יהיו גבוהים יותר מאלה הרשומים למעלה
בגיל 70 אין מבחן הכנסה כתנאי לקבלת הקצבה.


הכנסות שפטורות מדמי ביטוח:

 1. הכנסה פאסיבית;
 2. אישה נשואה אשר אינה עובדת ואינה עצמאית;
 3. מבוטח שהגיע לגיל הפרישה אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לגבי הכנסותיו הפאסיביות;
 4. נכה אינו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לפי סעיף 351(ד) לחוק הביטוח לאומי;
 5. הכנסות משכר דירה המחויבות במס 10% שכ"ד בחו"ל במסגרת סעיף 122א אשר דן בהכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל בידי יחיד, תשלום מס הכנסה מופחת בתנאי שהכנסה זו אינה מעסק, היחיד זכאי לדרוש רק הוצאות פחת ופטור מדמי ביטוח; 
 6. מבוטח הזכאי לקצבת נכות לצמיתות בשיעור 100% (אם מועסק ישלם דמי ביטוח מופחתים);
 7. שכר דירקטורים פטור מביטוח לאומי במקרים מיוחדים;
פנסיה מוקדמת:
משיקולים כלכליים יש מקומות עבודה המוציאים את העובדים לפנסיה מוקדמת, כלומר בגיל שאינו גיל פרישה, הסכמים אלו לרוב כוללים תשלום פנסיה, זו הנקראת פנסיה מפעלית, כלומר מקור הקצבה הוא אינו קרן הפנסיה בה חסך העובד אלא מכספי המעסיק ממנו פרש לפנסיה מוקדמת. פנסיה מוקדמת חייבת בתשלום דמי ביטוח גמלאי שעדיין לא הגיע לגיל פרישה וגמלאית מבוטחת שעדיין לא הגיעה לגיל פרישה, שמשולמת להם פנסיה מוקדמת, משלם הפנסיה ינכה מהפנסיה דמי ביטוח בריאות בשיעור של 3.10% (החל ב- 01.02.2004) מהחלק של הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע ו– 5.00% (החל ב- 01.01.2006) מחלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע. עקרת בית בית הנשואה (ידועה בציבור) מבוטח פטורה מתשלום דמי ביטוח. במקרה כזה אם החליטה לצאת לעבודה עליה להודיע לביטוח הלאומי וזה יגבה דמי ביטוח מהפנסיה (בכפוף לפירוט לעיל) ומהמשכורת. 

תיאום דמי ביטוח:
על-פי חוק הביטוח הלאומי עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, מנכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור המלא. בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

כדי למנוע ניכוי יתר של דמי ביטוח, על העובדים ומקבלי פנסיה מוקדמת, אצל כמה מעסיקים או משלמי פנסיה, למסור למעסיק המשני או למשלם הפנסיה אישור על שיעור הניכוי.
עובד או מקבל פנסיה שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח.

אלה זכאים לתיאום דמי ביטוח:

 • עובד אצל שני מעסיקים או יותר;
 • מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר;
 • מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר;
ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:
 1. הכנסתם החודשית אצל המעסיקה עיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 5,171 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
 2. הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 41,850 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

                                                  

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות