הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
שתי גברות: "קצבה מוכרת" / "קצבה מזכה"
מושגים ועוד מושגים. מדוע לא ניתן להסתפק במילים פשוטות וברורות, כך שלא תידרש הכשרה מקצועית מורכבת כדי להבין את שורות השיר? אם רוצים לכתוב על תקבול שהוא פטור ממס ניתן בפשטות לכתוב: "פנסיה פטורה ממס". אם חייבת - אז "פנסיה חייבת" האמת היא שרק מקריאת המושגים - על ידי מי שאינו מגיע מהעולם המיסוי הפנסיוני - ניתן להיכנס להתקף חרדה... ואז באה התגובה: "למי יש כוח למונחים המסובכים הללו". הפעם נקדיש את הכתוב לשתי "גברות נכבדות": שתיהן באות מעולם הקצבאות. אחת חייבת במס והשנייה פטורה ממס. לפני שאתם רצים לבחור במי מהשתיים, חכו רגע. קראו, השכילו ואז תבחרו:
הדפס מאמר
קצבה מוכרת קצבה מזכהמושגים ועוד מושגים. מדוע לא ניתן להסתפק במילים פשוטות וברורות, כך שלא תידרש הכשרה מקצועית מורכבת כדי להבין את שורות השיר? אם רוצים לכתוב על תקבול שהוא פטור ממס ניתן בפשטות לכתוב: "פנסיה פטורה ממס". אם חייבת - אז "פנסיה חייבת" האמת היא שרק מקריאת  המושגים - על ידי מי שאינו מגיע מהעולם המיסוי הפנסיוני - ניתן להיכנס להתקף חרדה... ואז באה התגובה: "למי יש כוח למונחים המסובכים הללו". הפעם נקדיש את הכתוב לשתי "גברות נכבדות": שתיהן באות מעולם הקצבאות. אחת חייבת במס  והשנייה פטורה ממס. לפני שאתם רצים לבחור במי מהשתיים, חכו רגע. קראו, השכילו ואז תבחרו:

מההתחלה:

מהי קצבה: קצבה היא תשלום של סכום המשולם באופן סדיר וקבוע, לרוב מדי חודש. המשלם יכול להיות גוף ממשלתי, קרן פנסיה, חברת ביטוח, מעסיקים.

בכל הקשור לתשלומי פנסיה: תשלומים אלה חייבים במס בכפוף למדרגות המס הקבועות בחוק, בדיוק כמו חיוב המס במשכורת. כך גם אם קיימים לאדם המקבל פטורים, הנחות וזיכויים במס: הם יזקפו לזכותו בחישוב חיוב המס בתשלומי הפנסיה. לחלופין הוגדרה הקצבה בפקודת מס הכנסה כפטורה ממס. הפטור על הקצבה - אם מגיע - יתקבל בגיל הפרישה.

קצבה מזכה חייבת במס. בהתאם למדרגות המס שנקבעות. סעיפי 2 לפקודת מס הכנסה מגדירים את מקורות ההכנסה החייבים במס כדוגמת עבודה 2(2), עסק 2(1), קצבה 2(5). בגיל פרישה חלק מהקצבה או מהקצבאות שאנחנו מקבלים (כולל קצבה בשל אובדן כושר עבודה המוגדר כהכנסה מיגיעה אישית) מזכות בפטור ממס. הפטור על הקצבאות מוגבל בשיעור של 43.5% נכון ל 2012 והוא מתוך תקרה של קצבה מזכה בסך 8,190 ₪ (2012). כלומר גמלאי שיש לו פנסיה של 10,000 ₪ ברוטו, אם מגיע לו הפטור, הוא יחושב מהתקרה של 8,190 ולא מהפנסיה ברוטו 10,000 ₪ פטור ממס.

מדוע קצבה מזכה חייבת במס? הרציונל טמון בכך שבכל תקופת ההפקדה קיבלנו הטבות מס מהשכר ולכן "ההתחשבנות" אתנו תהיה בשעה שבה נתחיל לקבל את הקצבה, דרך חיוב המס.

קצבה מוכרת: פטורה ממס. תיתכן כתוצר של תשלומים לקרן הפנסיה שחויבו במס. חיוב המס בשל תשלומים לקופה מעבר לקבוע בחוק (תשלום מעבר לקבוע בחוק ניזקף לשכר ומחויב במס) בעת תשלום המשכורת ובעת ההפרשה של המעביד לקופה. לכן לא היה זכאי לקבל בגינם הטבות מס כניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

קצבה מוכרת מסתתרת בתוך קצבה מזכה:
יתכנו מקרים בהם הפקיד החוסך בקופה וחלק מתשלומיו לא זיכו אותו בהטבת מס. לכן בהחלט ישנם מקרים בהם קצבה מוכרת (פטורה ממס) מסתתרת בתוך קצבה מזכה (חייבת במס).

נניח כי אדם זכאי לקבל קצבה חודשית של 12,000 ₪. מתוכם 3,000 ₪ הם מתשלומים שלא קיבל עליהם את הטבת המס. הקצבה החייבת במס תחושב 12,000-3,000=9,000 ₪.

נוסח הפקודה: תשומת לב לכל מילה הכתובה בה: יובהר ש"קצבה מוכרת" היא החלק שמקורו בתשלומים שבעבר חויבו במס בעת תשלום המשכורת ובעת ההפרשה של המעביד לקופה, שכן הם היו מעל השיעורים והסכומים הקבועים בחוק, וכן בשל סכומים שהפקיד החוסך ולא היה זכאי לקבל בגינם ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה"
מהי המשמעות שלא היה זכאי? אם היה זכאי ולא הגיש דו"ח למס הכנסה, האם בשל כך לא יזכה האיש לקבל את הפטור על הקצבה המוכרת? כלומר אם היה זכאי לקבל את הטבות המס ולא תבע אותן ברוח החוק, זב"שו ?! זה שלא תבע את ההטבה שהגיעה לו (ולא משנה מהי הסיבה: אי-ידיעה, חוסר בקיאות וכו') לא מבטיח לו שריון הפטור על הקצבה שחסך מכספו. כאשר יקבל את הקצבה בנוסף לקצבה שחסך ממקום העבודה, היא תחויב במס כרגיל.

לדוגמא ניקח פנסיה שנחסכה במקום העבודה בסך 10,000 ₪ ברוטו לחודש. פנסיה נוספת בסך 1,000 ₪ שבה הופקדו כספים מטעם החוסך בלבד. הוא לא תבע את הטבת המס המגיעה לו בגין ההפקדות. במקום לפטור את הקצבה הנוספת בשיעור של 1,000 ₪ ממס היא תתווסף לפנסיה בגובה 10,000 ₪ יחד. מס ההכנסה יחשב את הכנסתו של האדם מהקצבאות בסך של 11,000 ₪ ויגבה מס מלא על הפנסיה הנוספת שחסך - ומעולם לא קיבל כל הטבת מס. אם יבקש החוסך למשוך את היתרה ולוותר על הפנסיה יחויב במס.

על מנת לתבוע את הזכויות בגין הפקדות לקופות הפנסיוניות נידרש להיכלל ברשימת החייבים להגיש דו"ח שנתי. שכירים רבים אינם עולים בקריטריון של מי שחייב להגיש דו"ח שנתי ואינם מודעים כלל לזכויותיהם (במסגרת הגשת דוחות החזרי מס). האם מגיע שייענשו על כך? 

הגדרה בסיסית:

  • שכר מבוטח או שכר פנסיוני: חלק מהשכר שהוא הבסיס להפרשות הסוציאליות של העובד. נקרא גם הכנסה מבוטחת. שכר 10,000 ₪ שכר מבוטח 7,000 ₪
     
  • שכר שבגינו אין הפקדות נקרא "שכר ללא זכויות". על שכר ללא זכויות ייתכנו הפקדות גם עצמאיות של העובד. שכר 10,000 ₪ מבוטח 7,000 ₪ 3,000 ₪ ללא זכויות
סיפורים  מהחיים:
מר ישראלי, שכיר בגיל 45. משכורתו החודשית 15,000 ₪. שכרו המבוטח 10,000 ₪, החליט להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך השכר) לקופה פנסיונית ומשלם בהוראת קבע דרך חשבונו בבנק. למר ישראלי שכר לא מבוטח ואם היה נידרש או מודע, היה יכול להגיש דו"ח שנתי וליהנות מהחזר המס. מר ישראלי לא היה מודע ולכן לא הגיש דוחות החזר מס. כאשר יגיע לגיל פרישה יקבל פנסיה אחת שנצברה ממקום עבודתו. זו תהא פנסיה מזכה החייבת במס הכנסה. התוספת לפנסיה שחסך באופן עצמאי ושלא קיבל עליה הטבות לא תוכר כפנסיה מוכרת  פטורה ממס) ותחויב במס הכנסה בנוסף לקצבה ממקום העבודה. הסיבה היא שהיה זכאי להטבה ולא תבע אותה. גם אם יתעורר באיחור, הרי החזרי מס ניתן לתבוע 6 שנים לאחור. מה עם השנים האחרות? בעיה שלו!...

מר חסכני, שכיר גיל 45. משכורתו החודשית 15,000 ₪. השכר המבוטח 15,000 ₪. הוא החליט להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך השכר) לקופה פנסיונית ומשלם בהוראת קבע דרך חשבונו בבנק. כזכור, למר חסכני אין שכר לא מבוטח והוא עומד ברוח הדברים הכתובים בפקודה: "החוסך ולא היה זכאי לקבל בגינם ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה". אולם מהי ההוכחה לכך? אם לא היה מר חסכני חייב להגיש דו"ח למס הכנסה ולא היה מודע לסעיף בתקנה, מה ייחשב כהוכחה שלא היה זכאי להטבת המס? האם רק דרך הגשת דו"ח ושלילת ההטבה תניח דעתו של המחוקק שהוא לא היה זכאי לקבל את ההטבה ורק אז יאשר לו את הזכאות לפנסיה מזכה? לחילופין אם מר חסכני יגיע לגיל פרישה וידאג לשמור את כל טפסי 106 מעבודתו כך שיוכל להוכיח כי לא היה זכאי להטבה, האם אז יזכה לקבל את הקצבה הנוספת שחסך מכספו כקצבה מוכרת? כפי הנראה, אם מר חסכני ישמור את כל טפסי 106, הם ישמשו אותו כהוכחה שלא היה זכאי לקבל בגין ההפקדות הטבת מס, הליך מסורבל ומורכב שבסופו מס ההכנסה יאשר לו את הקצבה הנוספת כקצבה מוכרת (פטורה ממס).

מר מזל-טוב, פרש בגיל פרישה. יש לו הכנסה מקצבה 5,000 ₪ וכספים פנויים בסך 1,000,000 ₪. הוא החליט להפקיד בפוליסה לקצבה סכום של 700,000 ₪. במקרה הזה יקל על מר מזל טוב לתבוע את זכותו לקצבה מוכרת. ברור שאינו זכאי להטבת מס בגין ההפקדה.

כמה זה כדאי:
מר מזל טוב שהפקיד 700,000 ₪ יקבל 3,570 ₪ כהכנסה חודשית למשך כל ימי חייו ולא פחות ממינימום 240 תשלומים חודשיים. כלומר: במקרה פטירה טרם הגעתו של העמית ל- 240  (נניח 200 תשלומים) יושלמו למוטבים עוד 40 תשלומים של 3,570 ₪. לחלופין, אם יחיה עד לגיל 130 ימשיך ויקבל את הסכום מדי חודש!.

האם הקצבה צמודה?: בתוכניות הקיימות היום ההכנסה החודשית צמודה לתוצאות השקעות לאורך כל תקופת התשלום החודשי. בחישוב ההכנסה החודשית נלקחת הנח של תשואה שנתית בשיעור 4% ברוטו. כלומר אם התוצאות של מסלול ההשקעה שליליות או הנחת התשואה לא תתקיים, תיפגע הקצבת.

מספר אלטרנטיבות:

באותו הסכום יכול מר מזל טוב לנתב את בחירתו בין מספר מסלולים:

  • רכישת דירה וקבלת הכנסה חודשית פטורה ממס (עד לגובה תקרה 4,910 ) לכל ימי חייו, נכס שאותו יוכל לעביר במלואו למוטבים שלו.
  • יוכל לנהל תיקי אגרות חוב וניירות ערך המשלמים דיבידנדים.
זהו סיפורן של שתי הגברות האחת "מזכה" והשנייה "מוכרת". כמו כל דבר בחיים, הכול בנוי מבחירות שאנו עושים. תכנון מקדים והבנת כללי המשחק יקלו עלינו בקבלת החלטות מושכלות.

                    סרטון הדרכה: קצבה מוכרת קצבה מזכההמאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות