הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מתרגלים את תיקון 190
גאונות היא נדירה, גאונים לא צריכים להתאמץ... הכול בא להם בקלות. לעומת זאת, לרובנו רכישת ידע היא תוצר של התמדה, של עקביות ושל רצינות, לאיש היודע אין דברים מסובכים בתחום המומחיות שלו אך בהחלט יש גם לו נטייה לפחדים וחששות מנושאים שהם לא בשגרה שלו.
הדפס מאמר
מתרגלים את תיקון 190גאונות היא נדירה, גאונים לא צריכים להתאמץ... הכול בא להם בקלות. לעומת זאת, לרובנו רכישת ידע היא תוצר של התמדה, של עקביות ושל רצינות, לאיש היודע אין דברים מסובכים בתחום המומחיות שלו אך בהחלט יש גם לו נטייה לפחדים וחששות מנושאים שהם לא בשגרה שלו.

קחו לדוגמא רוקח המציץ למקרר בבית חברו המהנדס, במבט חטוף למגירת התרופות הוא יוכל לקבוע איזו תרופה היא ברת-תוקף ואיזו יש להשמידה מיד, אך ברגע שיתייצב מול תוכנת ההנדסה של חברו - יקבל מיד "מיגרנה" ואז יאמר: "מפחיד! כמה שזה מסובך", הכול עניין של ידע ומומחיות. יחד עם זאת, ישנם תחומים שבהם לא נדרשת מומחיות יתרה אלא רק בקיאות, רכישת בקיאות בתחום שעליו נשוחח עתה תהא לנו בעלת ערך במונחים כלכליים. מדובר ב"תיקון 190". התיקון קובע שורה נרחבת של שינויים בהוראות הפקודה הנוגעות למיסוי קצבאות ומענקים עקב פרישה, התרגול הוא בהמשך למאמר "תיקון 190 הסבר פשוט לדברים גדולים" שפורסם בעבר.

אז קדימה, הכינו עפרונות ודפים. אנחנו מתרגלים:
תיקון 190 מתייחס, בין השאר, להגדלת הפטור לקצבה מזכה המשולמת למי שהגיע לגיל פרישה. השינוי המהותי הוא בנוסחת השילוב. נוסחה זו עוסקת במי שקיבל מענקי פרישה פטורים וקצבה חייבת במס."נוסחת השילוב" - כשמה כן היא: היא משלבת בין הפטורים: פטור על הפיצויים ופטור על הקצבה. תיקון 190 פורסם במאי 2012, תחולתו מיום 1.1.2012.
תקרת הפטור לקצבה בעבור מי שהגיע לגיל פרישה עולה כבר בשנת 2012 מ- 35% מהקצבה המזכה (8,190 ₪ בשנת 2012 ) ל- 43.5% מהתקרה המזכה. זאת ללא קשר לגובה הקצבה.

דוגמאות:


קצבה חודשית לפני תיקון 190 35% פטור קצבה חייבת במס אחרי תיקון 190 43.5% פטור קצבה חייבת אחרי תיקון 190
6,200 ₪ 2,170 ₪ 4,030 ₪ 2,697 ₪ 3,503 ₪
10,000 ₪ 2,867 ₪ (8,190*35%) 7,133 ₪ 3,563 ₪ (8,190*43.5%) 6,437 ₪
 
 
אם הגיע הנישום לגיל פרישה לפני תחולת החוק ב- 1.1.2012 ובעקבות נוסחת השילוב הקודמת היה זכאי לפטור מוקטן,ימשיך לקבל את אותו אחוז הפטור בתוספת הגדלה של 8.5% (43.5%-35%). אחוז הפטור החדש יחושב מתוך תקרת קצבה מזכה של 8,190 ₪.

דוגמאות:


קצבה חודשית הפטור לפי נוסחת שילוב ישנה קצבה חייבת לפני התיקון אחוז הפטור הישן אחוז הפטור החדש הפטור החדש קצבה חייבת אחרי התיקון
7,500 ₪ 750 ₪ 6,750 ₪ 10% 18.5% 1,515 ₪ 5,985 ₪
9,000 ₪ 1,800 ₪ 7,200 ₪ 22% 30.5% 2,498 ₪ 6,502
 
 • טיפול במענקי פרישה: אין כל שינוי בחישוב המענק בפטור, השינוי - כפי שכתבתי בנוסחת השילוב ובהיוון קצבה - לכל מי שהגיע לגיל הזכאות (גיל פרישה או קבלת קצבה ראשונה כמאוחר), עומד הון פטור. הון זה מורכב מתקרת הפטור החודשי לקצבה, מוכפלת ב- 180. בשנת 2012: 8,190*43.5%*180 = 641,277 ₪.
  בשנת 2025: 8,190*67%=987,714 ₪.
 • מסכום ההון יופחתו מענקי פרישה פטורים ששולמו לנישום בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות. מענקים אלו יהיו ממודדים מיום קבלתם ועד ל-1 בינואר של שנת המס בה הגיע הנישום לגיל הזכאות ומוכפלים ב- 1.35.
   
 • במקרה של יתרת הון פטורה: יחליט הנישום איזה חלק מהסכום (אם בכלל) הוא ישאיר לצורך היוון קצבה בפטור, בתנאי שנותרה לו פנסיית מינימום. יתרת ההון הפטורה (לאחר הפחתת הסכום להיוון) מחולקת ל- 180 ונמדדת מדי ה-1 בינואר של כל אחת מהשנים הבאות.
 
תרגול:
מר כהן פרש בגיל 67 בשנת 2012 והתחיל לקבל פנסיה מקרן הפנסיה. הסכום שנצבר בקרן הפנסיה לזכותו (תגמולים ופיצויים) הוא 3,000,000 ₪. בקרן הפנסיה המקדם (ביצוע חלוקה של הצבירה במקדם תיתן בתוצאה את הזכאות לפנסיה מקרן הפנסיה) הינו 200 ועל כן הקצבה הצפויה תהייה 15,000 ₪. (3,000,000/200=15,000 ).

לפני מר כהן עומדות מספר אפשרויות:

 1. להוון (היוון- מלשון הון: הפיכה של תזרים עתידי להון עכשווי) 1,500 ₪ מהקצבה ברוטו וקבלת סכום חד-פעמי בן 250,000 ₪
 2. להוון  3,500 ₪ מהקצבה ברוטו וקבלת סכום חד-פעמי של 650,000 ₪
 3. להוון 5,000 ₪ מהקצבה ברוטו וקבלת סכום חד-פעמי של 1,050,000 ₪
הפתרון: היוון קצבה - חיוב המס על הקצבה
 • אפשרות ראשונה: (נקדים ונציין כי כדי שיוכל אדם להוון, הוא חייב לעמוד בקריטריון של מינימום קצבה בת 4,356₪ נכון ל- 2012).
פנסיית המינימום עומדת בשיעור 4,356 ₪. מר כהן מעוניין להוון סכום של 1,500 ₪ מהקצבה וסכום ההיוון 250,000 ₪.

חישוב ההיוון הפטור ממס: 8,190*43.5% = 3,563 ₪. (מכפלת שיעור הפטור בתקרה מזכה) חישוב ההיוון הפטור המקסימלי 3,563 * 180 = 641,277 ₪. (180= מקדם מוכפל קבוע) לכן מר כהן יוכל לעשות היוון של 250,000 ₪. חישוב הון הפטור שנותר: 641,277-250,000 = 391,277 ₪. חישוב הפטור על הקצבה: 391,277/180 = 2,173 ₪. קצבה חייבת לאחר היוון: 14,000-2,173 = 11,827 ₪.

 • אפשרות שנייה:
גם היא עומדת במינימום פנסיית מטרה. סכום היוון הפטור הוא 641,277 ₪. ההון הפטור שנותר 650,000-641,277 = 8,723 ₪. חישוב הפטור על הקצבה 8,723/180 = 48 ₪. הקצבה לאחר היוון 11,500 ₪, מזה 48 ₪ פטור ממס. הקצבה החייבת במס 11,500-48= 11,452 ₪.
 • אפשרות שלישית:
עומד במינימום פנסיית מטרה. סכום היוון פטור מקסימאלי 641,277 ₪. היוון חייב במס השולי הוא 1,050,000-641,277 = 408,723 ₪ שניתן לפריסה בכפוף לסעיף 8(ג) (3). הקצבה החייבת לאחר ההיוון היא 10,000 ₪ והמיסוי עליה בכפוף למדרגות מס הכנסה. הפטור הנותר אפס.

תיקון 190 מתייחס ומתקן:   

 • סעיף 9(16) לפקודה – פטור על קצבאות שאירים. התיקון מסדיר את הפטור על הקצבאות שאירים עד לתקרת קצבה מזכה 8,190 ₪ (נכון ל 2012).
 • תיקון סעיף 9 (א) לפקודה *פטור על קצבה מזכה ופטור על קצבה מוכרת* השפעת משיכת כספי פיצויים / פיטורין ממס על הפטור קצבה (נוסחת השילוב) * ניצול הפטורים והיוון.
 • הגדלת ההפקדות המוכרות לבעלי שליטה. בסך הכול תוכר הוצאה של עד 966 ₪ ולא יותר 8.33% מהשכר, בנוסף הפקדה למטרת קצבה ואובדן כושר עבודה של עד 7.5% מהכנסה.
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות