הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
קופות גמל- פורשים: להפקיד או לא להפקיד?
זוכרים את "דן חסכן"?... בזמנים לא רחוקים בארצנו היו נהוגות קופות חיסכון, קופסאות פח שציורי גמדים קטנים עטרו אותן. המסר שליווה אותן היה: "חסוך גרוש. מחר תחכה לך לירה"... כולם נהגו לגשת לסניפי הבנק,
הדפס מאמר
קופות גמל
פורשים: להפקיד או לא להפקיד?

 
קופות גמל- פורשים: להפקיד או לא להפקידזוכרים את "דן חסכן"?... בזמנים לא רחוקים בארצנו היו נהוגות קופות חיסכון, קופסאות פח שציורי גמדים קטנים עטרו אותן. המסר שליווה אותן היה: "חסוך גרוש. מחר תחכה לך לירה"... כולם נהגו לגשת לסניפי הבנק, לפתוח חשבון חסכון, לקבל קופסה עם חריץ להכנסת המטבעות וכשי מיוחד -  מטריה (עם ה"לוגו" של הבנק!). בכל חודש נאספו סכומים צנועים, ממש פרוטה לפרוטה. הסכומים נרשמו על ידי הפקיד בפנקס החיסכון. סכומים אלה הצטברו וזיכו את החוסכים בהטבת מס.

לכל חוסך וחוסך הייתה מטרה לשימוש בכספי החיסכון: אחד יעד את הכספים למימון לימודים לנכדים, האחר לרכישת דירה. לכל אחד שימוש אחר. כך עברו השנים, הסכומים הצטברו והחוסכים קיבלו אותם, בתום התקופה המוגדרת, ללא כל מס.

ואז הגיע הרגע שבו הדמוקרטיה (הממשלה שלנו!) הפכה לדורסנית והחליטה לכפות על אזרחיה חיסכון אחד בלבד: קצבה. החוסכים נותרו מבולבלים ולא מבינים לאן התאדו להם החלומות...
האם באמת ירדה קרנה של קופת הגמל? לעיונכם, מצורפת בזאת הערכת מצב מחודשת, במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של
תיקון 190, ששינה - שוב - את כללי המשחק
 
 • חיסכון ציבורי: צבירה של סכומים כספיים בבנק (כמו לתכניות פנסיוניות). חיסכון מושג ע"י ניתוב ההכנסה הפנויה (הכנסות-הוצאות) וזו שאינה מתבזבזת על רכישת מוצרים או שירותים.
   
 • המדינה מעודדת חיסכון ציבורי? חיסכון מקטין צריכה. התוצר של מדינות רבות מבוסס על הוצאות הצרכנים. חיסכון לטווח ארוך מתומרץ על ידי המדינה. החוסך בפיקדון יומי בבנק לא יזכה להטבת מס. החוסך בחיסכון פנסיוני כפוף לתקנות המדינה, המתמרצת לחסוך על ידי מתן הטבת מס. הטבת מס זו מסבסדת חלק מהתשלום של החוסכים לחיסכון ארוך הטווח.
   
 • האם המדינה מעדיפה חיסכון לקצבה או להון? המדינה אמורה להיות אדישה: מה זה עניינה לאיזה טווח חוסכים האזרחים? העיקר שיחסכו! התופעה ששינתה גישה זו היא העלייה בתוחלת החיים. עלייה זו מחייבת לחסוך סכומים גדולים יותר ולהסתמך על הגורם האנושי שידע איך לשמור על הכספים לטווח ארוך. מהרגע שבו הבינה המדינה עד כמה העלייה בתוחלת חיים מהווה אבן-ריחיים על התקציב העתידי, בגלל שהיא תחייב אותה להעלות תשלומים סוציאליים - התגובה לא אחרה להגיע. המדינה החליטה כי היא מעוניינת שהאזרחים יחסכו לקצבה. לאחר שתהיה ברשותם קצבה מינימאלית ("קצבת מטרה"... לא כולל את הביטוח הלאומי), יורשו האזרחים לקבל חלק מהסכומים שחסכו כהון, בכפוף לתנאי סף להיוון: תיקון 190.
   
 • קופות גמל : תכנית חיסכון לטווח ארוך מאושרת על ידי האוצר. אחד האפיקים לחיסכון לפרישה. אינה יכולה לשלם קצבה. אינה כוללת כיסויים ביטוחים. 
   
 • עד ינואר 2008: בכל קופה של שכיר / עצמאי הדו"ח התקופתי מציין מועד זכאות משיכה ללא מס. אפשר ומומלץ להותיר את הכספים בקופת הגמל וליהנות מהטבות המס. במידת הצורך ניתן לקבל "אנונה" חודשית פטורה ממס. 
   
 • מינואר 2008: הכספים שנצברו מיועדים לקצבה, על ידי העברת הכספים לקופות משלמות: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. לחילופין ניתן להוון הכול או חלק מהסכומים, בכפוף לתנאים בפקודה.
   
 • הטבת מס: הזיכוי המקסימלי מהמס ששולם הוא, 35%. הטבת מס היא הקלה בגובה המס בזכות ההפקדה לקופת הגמל.
   
 • חוסכים בתחילת דרכם: להם יש עדיפות לביטוח השכר בקרן פנסיה. למעט חיסכון לפרישה, קרן הפנסיה מכסה אירועים ביטוחים כמו נכות או פיצוי לשאירים. ניתן לבטח שכר עד כפל 4 פעמים מהשכר הממוצע במשק. [לפי סעיף 3(ה)3, הסכום לשנת 2014 הוא 36,356 ₪]. ככל שהשכר המבוטח יהיה גבוה יותר, כך החיסכון והביטוח באירועים כמו נכות או פיצויים לשארים יהיה גבוה יותר אף הוא. חשוב לבטח - ככל שניתן - מהשכר בקרן הפנסיה, אך חשוב יותר להתמיד ולשמור על רציפות הפקדות. במיוחד במעבר בין מעסיקים ושינויי קריירות במהלך תקופת העבודה. 
 
גמלאים והפקדה לקופת גמל:

 • האם לגמלאים כדאי להפקיד? לאחר שהפורש דאג לתזרים ההכנסות וישנם עודפים, ניתן לנתב סכומים לחיסכון חודשי. הגמלאים של היום מעורבים בחיי הילדים (והנכדים!). נושא העברת העושר הפך בשנים האחרונות דומיננטי יותר ויותר. אין ביכולת דור הילדים לחסוך באותם התנאים שבהם חסכו ההורים. הפקדה לקופת גמל היא אסטרטגיה של השארת הכספים לגיל 120, בה מתקיימת האפשרות לממן דאגה לדור הבא בהטבת מס. הסכומים שיכולים להצטבר גדלים לאורך טווח השנים. יהיה נכון להתייחס לכך בצוואה ולציין מהם השימושים שייעשו בכספים.
   
 • חוסכים בפרישה: לגמלאים המקבלים הכנסות חייבות במס (פנסיה, משכורת, עסק), הפקדה לקופת גמל תזכה אותם בהטבת מס.
הסיבות להפקדה בפרישה:
 1. מיצוי הטבת מס.
 2. הפקדה אסטרטגית: העברת עושר, המסובסדת על ידי המדינה, למוטבים.
 3. המוטבים יוכלו:
א. למשוך את יתרת הכספים ללא מס. 
ב. להעביר לקופת גמל חדשה, נזילה וחסומה להפקדות.
ג. לקבל פנסיה לכל ימי חייהם, פטורה מכל מס, מגיל 60 ואילך.                    
 
דוגמא:
לגמלאי הכנסה מזכה שנתית : 120,000 ₪
יוכל להפקיד סכום שנתי של :  19,200.00 ₪               
שווי הטבת המס                 : 4,872.00 ₪
חיסכון מצטבר ל- 10 שנים בריבית 4% =  393,746 ₪
שווי הטבת המס בחיסכון שהצטבר   =      99,914 ₪
•בפועל הפקיד הגמלאי 393,746-99,914=293,832 ₪

 


 
סכום שהפקיד בפועל
 
שווי הטבת המס

סה"כ נצבר בקופה
 
 
 

 • הפקדת סכומים חד פעמיים: תיקון 190 ייצר מתכון לתכנון מס בהפקדת כספים לקופת גמל, כספים שבעת ההפקדה לא זיכו את המפקיד בהטבות מס (סעיף 42 או 45). ממש "מקלט מס" חלקי.
   
 1. הפקדה כזו תזכה ב"קצבה מוכרת" שהיא קצבה פטורה ממס. במסלול קצבה שכזה יהיה על המפקיד להעבירו מקופה לא משלמת - קופ"ג - לקופה משלמת קרן פנסיה.
   
 2. מי שברשותו קצבה מזערית שחסך, בסך 4,481 ₪ (נכון לשנת 2014), למעט תשלומי הביטוח הלאומי, יוכל להוון (למשוך) את הכספים שהפקיד במסלול תוך תשלום מס בסך 15% רווח הון נומינאלי. (יותר טוב מתשלום מס 20% קופ"ג או 25% מס רווח הון מני"ע). נניח כי הופקדו 500,000 ₪ בקופת גמל: ביום הבקשה למשיכת הסכום, היוון הסכום עמד על 600,000 ₪. אז ישלם העמית 15% מס על הרווחים שלו, כלומר 15,000 ₪ מסך 100,000 ₪ רווחים. (לעומת 25% מס על תיק ניירות ערך, או 20% מס רווח הון בקופ"ג).
 • סיכום: תיקון 190 יצר הערכת מצב מחודשת, של כדאיות הפקדה ע"י גמלאים בקופות גמל. ניתן להגדיל את העברת העושר ליורשים ע"י ניצול הטבות המס. ניתן להעביר אליהם זכויות פנסיה והון הפטורים מכל מס.
כדאי להרהר בכך שוב...

           הרצאה: קופות גמל - להפקיד או לא להפקיד?


 
בהצלחה.
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות