הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פטור על הקצבה, פטור על פיצויים, או היוון? אולי לשלב?
הנה לכם עלילה המתאימה לסרט: אתם נזרקים לחופי ארץ חדשה ובלתי מוכרת. אינכם דוברים את שפת המקום. המקומיים אינם מבינים מילה מכל מה שאתם אומרים.
הדפס מאמר

מה אתה, אדוני הפורש, מבקש להזמין מתוך התפריט?
פטור על הקצבה, פטור על פיצויים, או היוון? יתכן שתרצה לשלב?

 
פטור על הקצבה, פטור על פיצויים או היוון יתכן שתרצה לשלבהנה לכם עלילה המתאימה לסרט: אתם נזרקים לחופי ארץ חדשה ובלתי מוכרת. אינכם דוברים את שפת המקום. המקומיים אינם מבינים מילה מכל מה שאתם אומרים. יתר על כן: אתם ממש רעבים... אתם נכנסים למסעדה ומתיישבים. מגיע המלצר, מחייך ונותן בידכם תפריט. אתם מתפללים שיתרחש נס! אתם הרי לא מבינים מה כתוב בו, בתפריט הזה! הבטן מקרקרת, המלצר עומד ומחכה ואתם?... זה המשל.

והנמשל? הוא אינו חייב להיות קשור דווקא לסיפור המסעדה, אלא לכל תחום שבו אתם לא מבינים, שבו אתם חשים חולשה, חוסר בטחון וחוסר אונים.

יהיו מי שיתייאשו ויעזבו את המסעדה. יהיו מי שינסו את מזלם, יזמינו משהו בלתי מוכר מהתפריט – ויזכרו בו כאשר תכאב להם הבטן... יהיו מי שיתפללו לישועה משמיים ויהיו אלה שיפנו לאדם אחר, דובר שפות המבין גם את שפת המקום ישתמש בו כגשר לפתרון. כך הם יהיו אלה שידעו מה מתאים להם ויזמינו את המנה הרצויה מהתפריט.


אז מה תרצו להזמין?

הפעם ה"תפריט" יעסוק באפשרויות שונות העומדות לפני הפורש.


מהי קצבה:
 • קצבה היא סכום המשולם באופן קבוע וסדיר. המשלם יהיה קרן פנסיה, חברת ביטוח או מוסדות מדינה.
   
האם פנסיה חייבת במס?
 • פנסיה נחשבת כהכנסה מעבודה. היא כפופה למיסוי בהתאם למדרגות המס אליהן משתייכת ההכנסה ברוטו של מקבל הקצבה. זאת בדומה לאדם העובד ומקבל משכורת. ייתכן שיש לו נקודות זיכוי, או פטורים שונים אחרים שיפחיתו לו את תשלומי המס. כך גם בכל הקשור לתשלומי הפנסיה. זאת מלבד פטורים המיוחסים ישירות למקבלי פנסיה. לדוגמה: אם מקבל הפנסיה הינו בעל נכות קבועה של לפחות 75%, הוא זכאי להנחות על הקצבה גם אם אינו בגיל פרישה.
נציין כי ישנן קצבאות שאינן חייבות במס הכנסה כמו קצבה מהביטוח הלאומי, או קצבה מקופת גמל שאינה חייבת במס, או קצבה שהוכרה כקצבה מוכרת

מהם פיצויים:
 • אלה הם כספים שקיבל אדם באירוע ניתוק יחסי עובד-מעביד שהם פיצוי על ניתוק יחסי העבודה בין שבהסכמה ובין שלא. מענקים חד פעמיים אלו יוגדרו כפיצויים. אלה כוללים גם מענק פרישה, פדיון ימי מחלה וכו'.  פדיון ימי חופשה אינו נחשב כמענק פרישה מאחר ומדובר ב"גמר חשבון", בניקוי השולחן ותשלום זכויותיו של העובד. (זאת כי זכאותו לימי חופשה נוצרה לו בשל תקופת עבודתו ולא בשל ניתוק יחסי עובד-מעביד.)

מהו הפטור המגיע על פיצויים?
 • המכפלה של הוותק - שנים, חודשים, ימים – (בצירוף רציפות. אם קיימת) המוכפלת בתקרת הפטור, נכון לסוף שנת 2013. (בעלי שכר נמוך מהתקרה יהיו זכאים, לצורך חישוב השכר הקובע שלהם לפיצויים, להגדיל את הפטור עד לתקרה – בעזרת פקיד השומה היכול לעשות כך, בתנאים מסוימים). תקרה זו מתעדכנת בכל שנה. סכום העודף מעל לתקרה יוגדר כפיצויים החייבים במס. על סכום זה ניתן לבקש פריסת מס.

מהו הפטור המגיע על הקצבה:
 • הפטור על הפנסיה מפחית את הברוטו החייב למס. לכן הוא גורר הפחתה במס על הפנסיה לכל ימי חייו של הפורש. תיקון 190 קבע כי הפטור ילך ויגדל עם השנים: נכון לשנת 2014 הוא 43.5% ויעלה בפעימות עד לשנת 2025, בה יעמוד הפטור על 67%. סכום הפטור נגזר ממכפלת האחוז בתקרה המזכה לפטור על הפנסיה (המתעדכנת, כאמור, בכל שנה). סכום התקרה לשנת 2013 הוא 8,310 ש"ח. מכאן, שווי ההפחתה בגין זכאות למלוא הפטור יהיה 8,310X 43.5% = 3,614 ₪. הפטור מחושב מהתקרה, ללא קשר לסכום הקצבה.

היוון:
 • תהליך שבו מביאים תזרים תשלום עתידי לערכו היום.

הדילמה בבחירת המסלול:

להמחשת הדילמה ולהסבירה, נדמה מקרה שבו אדם שבגיל 67 הוצע לו לרכוש דירה במרכז תל-אביב, במחיר של 100,000 ₪. זאת במספר תנאים:

 1. הדירה היא רק שלו.
 2. הוא לא יוכל למכור אותה ולא יוכל להוריש אותה.
 3. שכר הדירה שיוכל לקבל הוא 1000 ₪ לשנה.
לפני שהוא ניגש לביצוע העסקה יש לבצע חישוב של כדאיות ההשקעה, של 100,000 ₪. שכר הדירה הוא 1000 ₪ לשנה, כלומר רק בעוד מאה שנה תוחזר ההשקעה. מי יהיה שם אז? לבטח לא זה שרכש את הדירה מכיוון שאין לו גם יכולת להעביר הלאה, ליורשיו, את הזכויות על הדירה, כל בר-דעת יציע לו שלא ירכוש את הדירה.

זה הדמיון בין הפטור על הפיצויים לבין הפטור על הקצבה. הסכום העודף שנידרש לשלם הוא בדומה לרכישה של הדירה. שכר הדירה הוא ההנחה במס שנקבל כתוצאה מבחירת מסלול הפטור על הקצבה. לדוגמה: במסלול בחירה של פטור על הקצבה נדרשנו לשלם 200,000 ₪. ההנחה במס היא 2,000 ₪. בחישוב פשוט נמצא כי נחזיר את ההשקעה בתוך כ- 9 שנים. תוחלת החיים הממוצעת לגבר בישראל היא גיל 82, כלומר גבר בן 67 יחזיר את ההשקעה בגיל 76. יש לו, אם כך, עוד לפחות 8 שנים ליהנות מהפטור.

אם יבחר בפטור על הפיצויים, ייתכן כי לא יהיה זכאי כלל לפטור על הקצבה או יהיה זכאי חלקית לפטור. הבחירה בלתי הפיכה: ברגע שבו התקבלה ההחלטה היא תלווה את הנישום לכל ימי חייו.


דוגמא א': מצב שבו עדיף לבחור בפטור על הפיצויים:

 • גיל הפורש 67, וותק בעבודה: 40 שנה. סכום הפיצויים: 800,000 ₪.
 • הפטור המגיע על הפיצויים: 40x12,120= 484,800
 • הפטור המקסימלי המגיע על הקצבה: 43.5%X8,310 = 3,615
 • הפנסיה החודשית ברוטו: 6,000 ₪. שיעור המס על הפנסיה: 138 ₪ לחודש

דוגמה ב': אם ירצה הפורש לבחור בפטור על הפנסיה, יידרש לשלם מס על מלוא המענק שהוא, כאמור, 800,000 ₪.
 • נניח ששיעור המס בפריסה חושב ל- 6 שנים.
 • המס שיהיה עליו לשלם יהיה כ- 160,000 ₪
 • כלומר המס יוחזר בקירוב ל- 100 שנה...
ברור שאין כל כדאיות בבחירה של הפטור על הקצבה. הבחירה בפטור על הפיצויים עדיפה.

מתי לא קיימת דילמה:

 • כאשר הפנסיה נמוכה - עד 5,000 ₪ ברוטו לחודש – בכפוף למדרגות המס המפורסמות בכל שנה ואינה חייבת בכל מקרה במס הכנסה. במקרה זה כל הנוגע לפטור על הקצבה אינו רלוונטי כלל ולכן יבחר הפורש בפטור על הפיצויים.

מהו היוון פטור?
 • היוון הוא האפשרות לקבל סכום חד פעמי היום, בוויתור על תזרימי מזומנים עתידי לתקופה ידועה מראש. בהיוון ישנם מרכיבים של שיקולי מס ומימון.

מהו התנאי לביצוע היוון?
 • התנאי הוא קצבת מטרה שנקבעה בחקיקה. בחודש מרץ בכל שנה סכום קצבת המטרה מתעדכן. קצבת המטרה היא סכום הקצבה המינימאלי שחייב להיות כדי שניתן יהיה לקבל היתר לביצוע היוון. קצבת המטרה, נכון להיום, היא 4,356 ₪. אם עומדים בתנאי הסף ניתן להמשיך ולבדוק זכאות וכדאיות להיוון פטור.
   
אלטרנטיבות:

היוון פטור יחושב כך:
 • מכפיל המרה להון X כפול שיעור הפטור על הקצבה X כפול תקרת קצבה מזכה = כלומר משיכה מקסימלית של היוון פטור, מעודכנת להיום תהיה:
X43.5% X180 = 650,673.8,310
 • את מענק הפרישה יש לכפול במקדם 1.35 כדי לקבל את הסכום ממנו נוכל לקזז מהסכום המותר להיוון, כלומר: אם פורש קיבל פטור בסכום של 385,000 ₪ יש להכפילו כך:
X1.35= 519,750.385,000

הווה אומר שבדוגמה הזו ההפרש 650,673-519,750=130,923 ₪.
כלומר, אם יבחר הפורש במשיכת מענק הפטור, ההפסד יהיה 130,923 ₪

מצב בו נבחר בהיוון פטור על פני מענק פטור:

 • נקודת המוצא היא שהפורש עומד בתנאי פנסיית המטרה ורשאי לבצע היוון פטור. הפורש מקבל מענק פרישה בסך 420,000 ₪, כלומר יתרת הפטור לקצבה תחושב: x 1.35= 567,000420,000. מכאן 650,673-567,000=83,763 ₪ זהו הסכום ליתרת הפטור על הקצבה.
מאידך, אם יבחר הפורש במשיכת היוון הפטור ממס החישוב הוא:
 650,673-420,000=230,673 ₪
 • הסכום הוא ליתרת הסכום לפטור על הקצבה. במקרה הזה יש עדיפות לביצוע היוון פטור על פני מענק פטור.

נוסחת השילוב:

כשמה כן היא ויש לה מספר מטרות ויעדים. אחד מהם הוא כי לא יינתן פטור פעמיים על סכומי פיצויים שנמשכו 32 שנה לפני גיל הזכאות לפטור. השני מאפשר את יכולת התמרון והבחירה בשני מסלולי הפטור השונים.


לדוגמה: עובד פרש בגיל 67
 • עם צבירה בקרן פנסיה בסך 2,480,000 ₪.
 • הפנסיה הצפויה היא 10,000 ₪.
 • בגיל 40 משך העובד 135,000 ₪.
 • המדד ביום המשיכה היה 85.
 • המדד ביום הפרישה היה 145.
 • הפטור המגיע לו ללא נוסחת השילוב הוא 3,562 ₪
   
בחישוב נוסחת השילוב, ההפרש בין:

 (%43.5*8190*180) – (135,000*(145/85)*)1.35=330,380 ₪

שלב ב' בחישוב:
 • יתרת הפטור על הקצבה: 330,380/180 = 1,835 ₪
 • קצבה: 10,000 ₪, עם פטור 1,835 ₪ ולכן חייב 8,165 ₪
יכולת התכנון היא כמעט אין סופית ומרתקת, בידיעה שניתן לבחור את המסלול הנכון והטוב ביותר בעבור כל אחד. אך לצורך זה צריך לשלוט ברזי השפה, או – כמו בסיפור המסעדה, בתחילת המאמר – להיעזר בשירותי מתרגם.

המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם
© רן חובב- מומחה למיסוי ולפרישה

הכותב הוא בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.


קרדיט תמונות:

xtremelife
http://www.freedigitalphotos.net

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות