הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תיקון 190 הפעימה השנייה - תכנון מס בפרישה
לאחרונה נקלעתי לחוויה מעניינת במשרדי מס ההכנסה. באתי להגיש כמה דו"חות אחרונים, עמדתי בדלפק ההחתמה והייתי עד לשיחה מרתקת: עמד שם איש שביקש החזר מס ולהפתעתו נמצא חייב בתשלום מס של עשרות אלפי שקלים
הדפס מאמר

תיקון 190 / תכנון מס בפרישה
"הפעימה השנייה"
 

הפעימה השניה תיקון 190 מס הכנסהלאחרונה נקלעתי לחוויה מעניינת במשרדי מס ההכנסה. באתי להגיש כמה דו"חות אחרונים, עמדתי בדלפק ההחתמה והייתי עד לשיחה מרתקת: עמד שם איש שביקש החזר מס ולהפתעתו נמצא חייב בתשלום מס של עשרות אלפי שקלים. האיש פנה לפקיד ובקש ממנו עזרה והסברים. הפקיד מסר לו חוברת (בהפקת שלטונות מס ההכנסה) בשם "דע זכויותייך" ואמר: "הכל ברור. מה לא מובן? הכול כתוב בחוברת". האיש, אדם מבוגר נקלע למצוקה. הוא חזר ובקש מהפקיד שיסביר לו, אך הפקיד נותר בשלו: "הכול כתוב. תקרא!"
 
האמת היא שאכן הכול כתוב, אך לאו-דווקא מובן, לחלקים גדולים מהציבור. בתקופה שבה כל המערכות מתהדרות בשקיפות ונגישות בנוסח: "רק תושיט ידך, הנה הכול מונח לפנייך". בזמן שהמדינה מעודדת כביכול את האזרחים לתבוע זכויות - היא רק שוכחת דבר קטן, אך חשוב מאין כמותו: גם אם זה כתוב, מרבית האזרחים כלל לא מבינים, או לא מיודעים בדבר זכויותיהם. כך הזכויות הופכות להיות בלתי נראות, שקופות ומתמוססות.

המאמר המצורף בא להסביר לקוראי ולתדרך אותם באחד מאותם תחומים לא מוכרים ועלומים, כך שיוכלו להתמודד ביתר קלות עם נפתולי מערכת החוקים והתקנות. תחום זה הוא תיקון 190 לפקודת המס, ששינה את "חוקי המשחק" ומאפשר, בחלוף השנים, הגדלה של ממש של ההכנסות בעת פרישה.

תיקון 190: באפריל 2012 נקבע תיקון 190, שהוא תוספת הבאה לתקן נושאים בפקודת מס ההכנסה. תיקון 190 מנסה לתקן עיוותים שנוצרו בתיקון מס 3 לחוק קופות הגמל.

פטור על הקיצבה: בניגוד לדעתם של רבים, הכנסה מפנסיה חייבת במס בדיוק כמו מעבודה. בכל זאת יש הבדל, המתמצה בכך שכאשר מגיע אדם לגיל פרישה (אישה/גבר) יכולה לעמוד לו זכאותו לקבל הנחה על המס שישלם בפנסיה. הנחה זו נקראת "פטור על הקיצבה" הנחה זו יכולה להפחית את המס, או לפטור כלל אדם מתשלום המס על הפנסיה.

במה מותנה הפטור על הקיצבה: בבחירת מסלול תכנון מס. קודם לבחירת מסלול המס, יבחרו מתכנן המס בפרישה (יועץ) ביחד עם הפורש את המסלול המועדף.
האפשרויות הן:

 • האם לנצל את מלוא הפטור על הפיצויים ולהישאר עם הפטור המינימלי על הקיצבה,
 • או לבחור במסלול הפטור על הקיצבה תמורת וויתור הפטור על הפיצויים,
 • או ניצול חלק מהפטור על הפיצויים תמורת קבלתו של חלק מהפטור על הקיצבה.
בכל החישובים נלקחים בחשבון גם פיצויים שהתקבלו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הפרישה.

שיעור עליית הפטור: תיקון 190 קבע פטור מינימאלי שזכאותו תינתן ללא כל תנאי. לכל מי שהגיע/ה לגיל פרישה. אין כל קשר באם קיבלו סכומים גדולים של מענקים או משכו בעבר סכומי פיצויים. לכולם מגיע לפחות 8.5% פטור על הפנסיה = "קומה ראשונה".
"הקומה השנייה" של הפטור מותנה במסלול הבחירה של הפורש וקיבוע זכותו.
שיעור הפטור אמור לגדול ב"פעימות":

 • בתאריך 1.1.2012 נקבע שיעור פטור של 43.5%.
 • החל מתאריך 1.1.2016 שיעור הפטור יגדל ל- 49%.
 • החל מתאריך 1.1.2020 הוא יגדל ל- 52%.
 • החל מתאריך 1.1.2025 הוא יגיע כבר ל-67%.
אנו נמצאים כרגע בפתחה של "הפעימה השנייה" הגדלת שיעור הפטור ל 49% .

משמעות עליית הפטור: תוספת לפנסיה נטו, כלומר עוד כסף בתזרים החודשי. אחוז הפטור קובע את שיעור ההנחה בכסף.

דוגמא: עד לתאריך 31.12.2015 שיעור הפטור שהוא 43.5% נגזר מתקרה מזכה שהיא 8,460 ש"ח. שיעור הפטור הוא 3,680 ש"ח. כלומר אם לאדם יש פנסיה ברוטו בסך 10,000 ₪, לצורך חישוב המס יופחת שיעור הפטור מהפנסיה ברוטו 10,000-3,680=6,320 ₪ - שזה הברוטו לצורך חישוב מס ההכנסה. מהו החיסכון במס החודשי? אם לא היה הפטור, שיעור מס הכנסה החודשי לפורש זכר, העומד על 2.25 נקודות זיכוי היה 768 ₪ לחודש. חישוב המס עם הפטור מברוטו 6,320 ₪ יביא מס הכנסה חודשי בסך 183 ₪, כלומר החיסכון במס החודשי הוא 768-183=585 ₪ לחודש.

 • משמעות הפעימה השנייה בפטור החודשי: הגדלת אחוז הפטור בעתיד, משמעותה הגדלת הסכום הפטור החודשי והקטנה של הסכום החודשי החייב בפנסיה.
לדוגמה: תקרה מזכה לפטור 8,460 ₪. שיעור הפטור החודשי הוא 43.5%, כלומר 3,680 ₪ לחודש. שיעור הפטור החודשי לפי 52% יהיה 4,399 ₪, כלומר שיעור הפטור החודשי גדל ב 4,399-3,680= 719 ₪.

 • משמעות הפעימה השנייה בהיוון קיצבה: היוון קיצבה (משיכת חלק מהסכומים המופקדים בקרן פנסיה, קופה לקיצבה) יכול להתאפשר רק לפני קבלת הקיצבה. כלומר לא ניתן להתחיל לקבל קיצבה ולאחר מכן לבקש היוון (משיכה) של חלק מהסכומים. המשמעות של הגדלת שיעור הפטור מביאה יחד איתה את הגדלת יתרת ההון הפטורה (הסכום המקסימלי שיכול אדם להוון בפטור, בניכוי פיצויים ממודדים שמשך במהלך 32 שנות עבודתו).
שיעור ההון הפטור לפי 43.5% 43.5% x 8,460 x 180= 662,418
שיעור ההון הפטור לפי 52% 49% x 8,460 x 180= 746,172
שיעור הגדלת יתרת ההון הפטור: 746,172-662,418= 83,754 ₪.
כלומר הגדלת יתרת ההון הפטורה = הסכום שניתן להוון (למשוך) מהקופה, לקיצבה של 83,754 ₪


הפעימה השנייה: היבטי מיסוי ותכנון מס בשל עליית הפטור:

 • דחיית היוון קיצבה: יתרת ההון הפטורה תלויה בשיעור תקרה מזכה לפטור על הקיצבה – שהוא היום 8,460 ₪ המתעדכנת בכל שנה, ובאחוז הפטור על הקיצבה. עליית אחוז הפטור מ 43.5% ל 49% תגדיל את סכום יתרת ההון הפטורה, בכפוף לתנאי תיקון 190, אותו ניתן להוון מהקופות לקיצבה. מי שמתכוון להוון סכומים ויכול להמתין עד לתחילת שנת 2016 שבה יגדל אחוז הפטור על הקיצבה ל- 49%, יוכל להוון סכום גדול יותר בפטור ממס.
   
 • השלמת חוב וותק פיצויים: בכפוף לחוק פיצויי פיטורין חבות המעסיק לתשלום פיצוים היא השכר הקובע לפיצויים, במכפלת השנים חודשים וימים לעבודתו של עובד. (אם לא חתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין). אם נותר חוב וותק ניתן לתאם עם שלטונות מס ההכנסה. כך יוכל העובד - לפני ניתוק יחסי עובד ומעביד - להפקיד את כל החוב בפוליסה לקיצבה ויזכה לנצל את תקרת סכום הפיצויים על יתרת סכומים ההוניים שקיבל כמענק פרישה או פדיון ימי מחלה. בעתיד יוכל להחליט באם ירצה לקבל קיצבה. לחילופין, בעליית שיעור הפטור על הקיצבה הוא יוכל בעתיד להוון סכומים גדולים יותר בפטור ממס. הוא יוכל גם ליהנות מניצול הפטור על הפיצויים ופריסת סכומים קטנים יותר ובעתיד לקבל את יתרת הפיצויים כקיצבה פטורה או בהיוון פטור ממס. 
כיצד מקבעים פטור: בקשת קיבוע אחוז הפטור על הקיצבה יכולה להיות יזומה על ידי מס ההכנסה ויכולה להיות יזומה על ידי הפורש עצמו. בכל מצב ראוי שיהיו בידי הפורש כל המסמכים וטפסי 161 המעידים על המענקים שקיבל ב-32 שנות העבודה האחרונות. זאת כדי שחישוב הפטור לו הוא זכאי יהיה מדויק. לאחר חישוב הפטור יש למלא בקשה לקיבוע זכויות בטופס 161ד'.

איך בודקים בתלוש המשכורת: כיצד ניתן לדעת כי מקבלים את אחוז הפטור שאותו קיבעו? בכל תלוש פנסיה רשום אחוז הפטור. לאחר שמקבעים את הזכות יש לבדוק בתלוש הפנסיה כי האחוז אכן מופיע ושהוא תואם לאישור פקיד השומה. יש לזכור כי הפטור גדל במשך השנים, כך שמי שהיה זכאי לפטור 43.5% בשנת 2015 שהופיע בתלוש הפנסיה, יהיה זכאי בשנת 2016 ל- 49%. גם זה יהיה רשום בתלוש הפנסיה.

כוחות הביטחון: לפורשי כוחות הביטחון מענק הפרישה אינו נכלל לצורך חישוב הפטור המגיע בגיל הזכאות. מענקים דוגמת פדיון ימי מחלה ומענקי הסתגלות נחשבים וממודדים לצורך חישוב הפטור המגיע.

טפסים - תיקון 190: בתיקון 190 נקבעו תקנות חדשות. חלקם מצריכות טפסים ייעודיים.

 • הפקדה לקופ"ג לפי תיקון 190: בתיקון ניתנה האפשרות להפקדה של סכומי הון פנויים שבעת ההפקדה לא זיכוי את המפקיד בהטבת המס. מי שירצה יוכל לקבל מהכספים קיצבה פטורה ממס= "קיצבה מוכרת". או אם יש למפקיד קיצבה מעל לקצבת המטרה הקבועה בפקודה, שהיא 4,481 ₪ לשנת 2015 (לא כולל ביטוח לאומי), הוא יוכל להוון את הסכומים הצבורים בקופה בפטור ממס הכנסה ויהיה חייב במס רווח הון בסך 15% במקום 25% על תיק השקעות, או מס רווח ההון בקופ"ג שהוא 20%. למותר לציין כי לכל מהלך ישנן השלכות של נזילות, תזרים מזומנים, מיסוי, מוטבים ועוד. יש לשקול את כל האפשרויות ולנתח אותם במקצועיות וביסודיות טרם קבלת החלטה.
   
 • כספי פיצויים: לאחר תשלום המס על כספי הפיצויים נקבע בתיקון 190 כי החוסך יכול להעביר את הקופה על שמו, כך שהיא נזילה, חסומה להפקדות חדשות וחייבת במס 25% במקור. בעתיד יכול החוסך או למשוך את הכספים, או לקבל מהם - בגיל הזכאות - קיצבה פטורה ממס.
   
 • קיבוע זכויות : טופס 161 ד' קיבוע זכויות: יש לצרף את כל מסמכי העזיבה והפיצויים שנמשכו או ששולם עליהם מס, בין אם היו כפופים לתקרת הפטור ובין אם שולם עליהם מס שלא בניצול תקרת הפטור וכספים שיועדו לקיצבה, ב-32 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
   
 • מוטבים הנחיות ומסמכים הדרושים להעברת כספי נפטר: תיקון 190 נתן את האפשרות בידי כל מוטב בקופת הגמל להחליט באם ירצה למשוך את הכספים, או להעביר את הכספים לחשבון קופת גמל חדש. הקופה תהא חסומה להפקדות חדשות וחייבת במס 25% על הרווח הריאלי לחלופין יוכל בעל הקופה החדשה בעתיד לקבל - בגיל זכאות - פנסיה פטורה ממס.
 
סיכום: האיש שעמד בתור במשרדי מס ההכנסה ושהייתי נוכח בעימות שלו עם הפקיד שמו טוביה. הוא היה בעברו כוורן = דבוראי (גידל דבורים). כעד לאירוע לא יכולתי לעמוד מנגד וביקשתי את רשותו לעזור לו. לאחר ימים מספר ביקש ממני טוביה כי ניפגש שוב וכך היה. מאותו מפגש והלאה ועד היום זכיתי ללוות איש מיוחד ושורשי.

ממפגשי אתו למדתי שני שעורים חשובים: הראשון הוא שאם אתה עוסק בדבר שיכול לשפר לאחרים את החיים ולהפכם לטובים וקלים יותר, אין צורך בתקציבי פרסום... השני הוא שבעולמנו חובות הם דברים מוחשיים בעוד שזכויות הן אמורפיות, כשמימושן דורש בדרך-כלל מאבק ומומחיות. 


                                                                                                           הרצאה: פעימה שנייה 


 

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

renjith krishnan
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות