הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
קיבוע זכויות: טופס 161 ד'
"זכות" מוגדרת במילון כ"היתר לקבל דבר". זכות יכולה להיות דבר מופשט או חומרי. אדם יכול לבחור אם הוא רוצה לממש זכותו, או אם לאו. גם אם מימש, הוא יכול להתחרט ולחזור בו. זכות מקנה את הרשות לרצות, להתחרט ולרצות שוב.
הדפס מאמר
 
קיבוע זכויות:
טופס 161 ד'

 
קיבוע זכויות בפרישה"זכות" מוגדרת במילון כ"היתר לקבל דבר". זכות יכולה להיות דבר מופשט או חומרי. אדם יכול לבחור אם הוא רוצה לממש זכותו, או אם לאו. גם אם מימש, הוא יכול להתחרט ולחזור בו. זכות מקנה את הרשות לרצות, להתחרט ולרצות שוב. ברגע שמתווספת התניה או חוסר היכולת לחזור אחור, זו אינה באמת זכות, גם אם היא נקראת כך.
חשוב לכל מי שהגיע לגיל הזכאות שיכיר בחשיבותו של טופס  161 ד’': בקשה לקיבוע זכויות  זהו טופס המאפשר "קיבוע זכויות". אלה הן זכויות המגיעות בגיל זכאות, המתייחסות לפטור על הקצבה, תוך כדי מתן התחייבויות מסוימות.

מצורף כאן מידע אודות "הזכות" לקיבוע זכויות, המתבצע במילוי הטופס 161 ד'.
 
קיבוע זכויות: החל משנת 2014, יתכן כי כל מי שהגיע לגיל זכאות וזכאי לפטור על הקצבה, יידרש  למלא טופס קיבוע זכויות = טופס 161 ד'. טופס זה קשור לסעיף 9 א' לפקודת המס. מספרו של הטופס אינו מקרי: סדרת טפסי 161 למיניהם: א, ב, ג, ד וטופס 161 עצמו - כולם קשורים למעבר קריירה ופרישה של אדם ממקום עבודתו. הוא חייב למלא את הטפסים הנוגעים אליו ולהגישם לפקיד השומה. "קיבוע זכויות" כוונתו היא שמי שהגיע לגיל הזכאות, יכול לקבע את החלטתו בדבר הפטורים שהיה רוצה לנכס לעצמו לעתיד. זאת תוך וויתור על זכויות אחרות.

מה מקבעים? לאחר ההתייעצות עם מומחה בתחום, יידרש זה שהגיע לגיל הזכאות להחליט איזה וכמה מאחוזי הפטור על הקצבה ירצה לקבוע: פטור על הפיצויים? פטור על הקצבה? שילוב בין הפטורים? החלטה זו תלווה אותו לגיל 120.

מי צריך לקבע זכויות? כל מי שהגיע לגיל זכאות: אישה או גבר, יידרש למלא את הטופס. כל מי שפרש והגיעו לו כספי פיצויים ו/או פנסיה. גם מי שפרש לפני מספר שנים והגיע לגיל זכאות בשנת  2014 יוכל למלא טופס קיבוע הזכויות.

מה המשמעות של קיבוע זכויות? נוסחת השילוב החדשה קבעה כללים חדשים. נקבעה יתרת ההון הפטורה לשנת 2014:

    (8,470X43.5%)X 180 = 663,201 ₪

יתרה זו הולכת וגדלה, בקצב ה"פעימות" של הגדלת הפטור שנקבע בתיקון 190. מתוך סך ההון הפטור ממס, יוכל הפורש להתחשבן על כספי הפיצויים שקיבל במועד הפרישה וכן על כספים שקיבל במהלך עבודתו במהלך 32 שנה שקדמו לגיל הזכאות. (לא יותר מ- 32 שנות עבודה). בתהליך קיבוע הזכויות מחליט המגיע לגיל הזכאות באם הוא רוצה להשתמש - לאחר קיזוז המענקים מיתרת ההון הפטורה - בפטור על הקצבה או לממשה, כנגד היוון כספים שהוא צופה לקבל אותם בעתיד.

דוגמא: לראובן מלאו 67 שנים ביום 1.9.2014 הקצבה המזכה המשולמת לו היא בסך 8,500 ₪. הפטור על הקצבה המגיע לו הוא 8,470x43.5%=3,684. משנת 1986 ועד 2014 קיבל ראובן מענקים פטורים ממס, (בסכום ממודד ל 1.7.2014) בסך 290,000 ₪

יתרת ההון הפטורה היא הסכום שראובן יוכל למשוך בהיוון קצבה
271,701 = 391,500- 663,201 = (1.35 x 290,000 ) – ( 180 x 8,470 x 43.5% )

יתרת ההון הפטורה שהיא 271,701 תזכה את ראובן בפטור על הקצבה בסך:
1,509 ₪ = 180 / 271,701

לחלופין הוא יוכל למשוך סכום חד פעמי בהיוון קצבה של 271,701 ₪. זאת בדיוק צומת ההחלטה של ראובן בהגיעו למלא טופס קיבוע הזכויות 161 ד’

עליו להחליט:
 1. האם לקבע את הזכות לפטור -1,509 ₪ כך שקצבה חייבת במס 8,500-1509=6,991 ₪ קצבה חייבת במס
   
 2. לוותר על הזכות על הפטור תמורת משיכה של כספים בהיוון עד לסכום 271,701 ₪
   
 3. להקטין את הסכום על הפטור על הקצבה 1,509 ₪ בגובה סכומים שהיה רוצה למשוך בהיוון ללא מס, נניח כי ברשותו של ראובן סכום של 70,000 ₪ - כספים שניתן למשוך בהיוון.
(271,701-70,000 ) = 201,701 ₪
271,701/180 = 1,120 ₪
שהוא סכום הפטור החדש המגיע לראובן, הקצבה המזכה מופחתת בפטור המגיע, במקרה של ראובן, היא
  8,500-1,120=7,340 ₪
שהיא קצבה חייבת במס.
 
האם זה כדאי? כן. שנות הקריירה התעסוקתית של רוב אלה שהגיעו לגיל זכאות נמצאות מאחוריהם. ניתן להעריך את הרצון (או הפוטנציאל העתידי) לתעסוקה ולקבע כבר היום את הזכויות.

מה קורה אם הפורש לא חתם על קיבוע זכויות? אין חובה למלא ולחתום על הטופס.

האם אפשר לחייב פורש למלא ולחתום על הטופס? המקרים בהם יתבקש זה שהגיע לגיל הזכאות למלא ולחתום על הטופס הם:
 1. התבקש על ידי משלם הקצבה עדכון תנאי הפטור המגיעים לו.
 2. התבקש על ידי משלם הקצבה לבצע תיאום מס.
 3. התבקש על ידי מעסיק חדש לבצע תאום מס. 

מה קורה אם הפורש חתם על קיבוע זכויות? בקיבוע הזכויות הסכומים המתקבלים נרשמים במאגרי המידע של מס ההכנסה. רישום זה הינו חשוב. מסירת כל הפרטים יקלו בחישוב הפטור העתידי המגיע, היות ושיעורי הפטור העתידי עתידים לעלות. זאת בכפוף לנוסחת השילוב החדשה:
 • בין השנים: 2012-2015 בסך 43.5%.
 • בין השנים 2016-2019 בסך 49%.
 • בין השנים  2020-2024 בסך 52%.
 • החל משנת 2025 בסך 67%.
 
האם הפורש יכול להתחרט מקיבוע הזכויות? ניתן להתחרט תוך 90 יום מהגשת הבקשה. ראה סעיף "הצהרות וחתימות" 2. 
 
דגשים חשובים: לידיעה ולהקפדה
 • הטופס מתייחס אך ורק לקצבה מזכה ולא לקצבה מוכרת.
   
 • חלק ב' סעיף 3: מסירת מידע על היוון קצבה שבוצע בעבר גם לפני גיל הזכאות. בין שאר הנתונים לחישוב הפטור המגיע והיתרה בהון הפטור. זאת גם אם טרם הגיע הפורש לגיל המתאים.
   
 • חלק ב' סעיף 4: במקרים בהם ממשיך הפורש שהגיע לגיל הזכאות לעבוד, יידרש - אם ירצה לקבע את הפטור - להצהיר על כוונתו: האם בכוונתו להוון או לא להוון כספים בפרישתו הבאה. האמור מתייחס לכספי פיצויים פטורים / חייבים ולהיוון כספים.
   
 • מיום תיקון 190 פטור שלפחות 8.5%: גם במקרה הזה יידרש הפורש לקיבוע הזכות כנגד הצהרה שלא למשוך כספים בהיוון קצבה.
   
 • קצבה שאינה מגיעה לסף המס: גם במצבים אלו כדאי לקבע, שכן קיבוע יטיב ויגדיל את הפטור המגיע לגמלאים במיסוי רווח ההון.
   
 • מענק שנים עודפות: יש לוודא רישום בטופס הקיבוע. מענק זה, המשולם מעבר ל-35 שנות עבודה לא ייכלל בנוסחת השילוב החדשה, על כן עשוי להגדיל את הפטור המגיע.
   
 • כוחות הביטחון: מענקי פרישה ששולמו לכוחות הביטחון: (מוסד, שב"כ, צה"ל, משטרה, שב"ס) יש לרשום בטופס הקיבוע את פרטי המשלם. מענקים אלה לא נכללים בנוסחת השילוב החדשה ובזכות כך הפטור בגיל הזכאות גדל. (מענקי כוחות הביטחון שכן נחשבים בנוסחת השילוב החדשה הם פדיון ימי מחלה והסתגלות שעלולים להפחית את הפטור המגיע בגיל הזכאות).
   
 • רישום מענק פרישה ששולם 32 שנה לפני גיל הזכאות. מענק זה  לא ייחשב לצורך נוסחת השילוב החדשה ובשל כך עשוי הגדיל את הפטור המגיע.
   
 • רישום מענק פרישה שישולם לאחר שהגיע העובד לגיל זכאות. מענק זה לא ייכלל בנוסחת השילוב בחדשה ועל כן עשוי להגדיל את הפטור המגיע.
   
 • פרישה בנכות צמיתה 75% חלק ב' בטופס סעיף 1 ג'. יש לוודא רישום בטופס אודות מענקים ששולמו בגין פרישה בנכות. המענקים לא יכללו בחישוב הפטור המגיע

הרצאה: טופס קיבוע זכויות
 


בהצלחה.
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית

קרדיט תמונות:
BrandonSigma

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות