הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מדריך לפריסת מס בפרישה
מהי פריסה, אילו סוגי הכנסות ניתן לפרוס, מה ההבדלים בין פריסות מס שונות, האם פריסה היא ביוזמתנו או מחובתנו, האם ישנן הקלות או הטבות למי שבצעו פריסה, תכנוני מס בפריסה - עולם רבגוני מרתק ומיוחד. החזיקו חזק: מתחילים בפריסה...
הדפס מאמר

מדריך לפריסת מס בפרישהבהרצאות שלי, ישנם רגעים שאני מחכה להם ממש כילד בחנות משחקים: אני מחכה להבעות הפנים של היושבים... כשהמונח הנאמר הוא "פריסה" אז לפתע, הכיסאות אינם נוחים לחלק מהמאזינים... פניהם משדרות ספקות: "פריסה? מה פתאום פריסה? אני רוצה את הכסף עכשיו!" אלה הרגעים שבהם ההרצאה שלי הופכת ל"מופע"... ואז אני חובש לרגע את כובע ה"גשש החיוור". ברוח המערכון "ורסנו", בו פוגשים שני מנהלים של בנק במועמד למשרת השליח. כדי לטפל בבקשתו לתוספת שכר משמעותית וגם כדי להעלות לו את המוטיבציה, הם אומרים לו לבצע משימות ב"כאילו"... מכאן הרעיון: פריסה ב"כאילו": לא פורסים את הסכומים לשנים שבהם נקבל אותם, אלא פורסים סכום קדימה - או אחורה - על מנת שנוכל לקבל הטבה בשיעור המס המשולם. את הכסף נקבל כבר עכשיו ב"כאילו"!.

החלטתי להתחיל מאלף: להסביר מהי פריסה, אילו סוגי הכנסות ניתן לפרוס, מה ההבדלים בין פריסות מס שונות, האם פריסה היא ביוזמתנו או מחובתנו, האם ישנן הקלות או הטבות למי שבצעו פריסה, תכנוני מס בפריסה - עולם רבגוני מרתק ומיוחד. החזיקו חזק: מתחילים בפריסה...

פריסה:
דמיינו כיכר לחם אחת - ואחר כך אותה הכיכר, פרוסה לפרוסות. זו הכוונה: פריסת חלק שלם אחד לחלקים שווים. הסעיף המתייחס לפריסה הוא סעיף 8 לפקודת מס הכנסה (שייקרא בהמשך המאמר "הסעיף")
 
מדוע כדאי לפרוס הכנסה?
לדוגמא, נניח כי אתם מקבלים מענק בסך 600,000 שקלים בשנת המס 2013 . אפשרות אחת היא חיוב כל הסכום בשנת המס בו התקבל, כך שגובה שיעור המס ייקבע ע"י שהמענק כולו יחולק ל- 12 חודשים, כלומר שיעור הכנסה חודשית 50,000 ₪ (600,000/12). הכנסה זו תחויב בשיעור המס המקסימלי שהוא 48%, לעומת זאת, קיימת האפשרות לחלק ולפרוס את המענק שקיבלתם ל-6 שנים כלומר 100,000 ₪ לכל שנה. בכל שנה זיעור ההכנסה החודשית תיקבע על ידי 100,000/12 = 8,333 ₪ בניגוד ל 50,000 ₪ שחושבו מקודם. ברור כי שיעור הכנסה של 8,333 ₪ יחויב במס נמוך יותר 15% בלבד. מכאן המס שישולם על המענק כולו יהיה 15%. הפריסה נועדה למנוע הטלת מס בשיעורים גבוהים על הכנסות שמקורן בשנה אחת וחלוקתן למשך תקופות ארוכות, וזאת כדי למנוע חיוב מס גבוהה.

אילו סוגי הכנסות ניתן לפרוס?

פריסת דמי מפתח:
עסקה בה הדייר רוכש מבעל הנכס חזקה = שימוש בנכס בתשלום חד פעמי ובהמשך משלם שכר דירה מוקטן. על פי סעיף 8(א) לפקודה רשאי נציב מס ההכנסה לאשר חלוקת הכנסה (פריסה) מ"דמי מפתח", לתקופת חוזה השכירות או לכל תקופה אחרת שתיקבע על ידו. סעיף 8 ב' לפקודה קובע ומגדיר הכנסה לפי סעיף 2 (6) העוסק בדמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות ורווחים שמקורם באחוזת בית או בקרקע וסעיף 2(7) השתכרות או רווח שמקורו בכל נכס שאינו אחוזת בית ולא קרקע ולא בניין תעשייתי.

מכירת פטנט, זכויות יוצרים (על ידי היוצרים):
הסעיף מאפשר לחלק למספר שנים הכנסה שהושגה על ידי בעל הפטנט או זכויות היוצרים, דוגמת מלחין. הסעיף קובע שהוראה זו לא תחול על ההכנסה אם ההמצאה או היצירה נוצרו שלא בתחום העיסוק הרגיל של המוכר. נקבע שיעור מס מיוחד למקרים הללו בסעיף 125 40% .

הפרשי שכר או הפרשי קצבה:
במקרים רבים משולמים לעובדים הפרשי שכר. אלו הם תשלומים שאינם מיוחסים לחודש שבו עבד אלא מחודשים קודמים. הפרשי השכר יכולים לנבוע משינויים בהסכם שכר רטרואקטיבי, טעויות בחישוב שכר קודם, תשלומים המותנים בקבלת קביעות ועוד.  סכומי ההפרשים נודעים או מתבצעים חודשים לאחר המועד בו הם משפיעים על השכר. הסעיף מאפשר חלוקת הכנסות מסוימות שנתקבלו בשנת מס אחת לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום, או שיבואו לאחר מכן. הסעיף דן בפריסה של הפרשי שכר, פדיון ימי חופשה, היוון קצבה. למי שיחפש את ההיגיון בהיתר הפריסה: ההכנסות האל נוצרו לפני שנים ולא יהיה נכון או הוגן לחייב אותם כולם בשנת המס בו התקבלו ההפרשים.

פדיון ימי חופשה:
במקרים בהם נותקו יחסי עובד / מעביד ונותרו לזכותו של העובד ימי חופשה, המעסיק מחויב לפדות אותם בכסף - מצב הקרוי פדיון ימי חופשה. הסכום אותו מקבל העובד יהיה פטור מדמי ביטוח לאומי. פדיון ימי החופשה מותרים לפריסה כך שכל שנת וותק בחברה יהיה העובד זכאי לשנת פריסה לאחור אחת, עד למקסימום של 6 שנים.

עבודות שמשך הביצוע שלהן עולה על שנה:
עבודה ממושכת תיחשב עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה (המונח "עבודה" אינו מתייחס רק לעבודות בניין ,גם אדם שעוסק בכתיבת תכניות מחשב, כתיבת ספרות, עשוי להיחשב כקבלן מבצע). אדם שעוסק בעבודה ממושכת ידווח על הכנסותיו ממנה כך: בשנת המס שבה גמר לבצע 25% לפחות מהיקף הכספי של העבודה, או מהיקף הכמותי (וזאת לפי בחירתו) ידווח על ההכנסה על פי האומדן שבחר.

פריסת מענק פרישה: 
הסעיף עוסק בפריסת מענק פרישה הוא (ג)(3). פריסה יכולה להתייחס עד ל-6 שנות המס הקודמות או לשנות המס העתידיות (כל 4 שנות עבודה שוות שנת פריסה אחת). הן בפריסה לאחור והן בפריסה קדימה, ייראה המענק כאילו התקבל בחלקים שנתיים שווים, בשנות העבודה אך לא יותר משש שנים. בתקופות אינפלציה פריסה לאחור אינה כדאית בעוד שפריסה קדימה עדיפה. ההכנסה מהפריסה היא על פי ערכי הכנסה נומינאליים: ככל שקביעת המס נמוכה היא עשויה להניב רווחים גדולים לפורס. בכל הקשור להפסדים ברי קיזוז, ניתן יהיה לקזז בין שני בני זוג, אם לאחד ישנו הפסד עסקי בר קיזוז, אל מול הכנסות מפריסה בשנה הראשונה. פריסת מענק לשנים הבאות תוך ניצול פטור לנכה, הותרה על ידי בית המשפט העליון.

היוון קצבה:
במידה וזכאי הנישום לבצוע היוון, כלומר במקום לקבל זרם תשלומים עתידי הוא יבחר בקבלת סכום הוני מסכומי הפנסיה, הוא יוכל לבצע פריסה בגין ההיוון שביצע. כך, במקום שהסכום שבחר להוון ייחשב כהכנסה בשנת המס בה בוצע ההיוון, יוכל לפרוס את הסכום עד ל-6 שנות פריסה לשנות המס הקודמות או לשנות המס הבאות. פריסת היוון אינה כפריסת פיצויים, כך שההכנסה הזקופה ממנה נחשבת כהכנסת עבודה לכל דבר ועניין והיא פתח לתכנוני מס רבים.

פריסת מס שבח:
פריסת שבח ריאלי מאפשרת לפרוס את הרווח בגין המכירה עד ל-4 שנים. הפריסה מתבצעת כחלוקת הרווח בחלקים שווים לכל שנה, תוך ניצול נקודות הזיכוי במס המגיעות. כאן המקום לציין כי לאחר תיקון 147 ותיקון 55 לפקודה, הפחיתו את שיעור המס על רווח הון ל- 20% ויש לקחת זאת בתכנון המס בגין רווח שבח ריאלי. במקרה שבו מדרגת המס הראשונה העומדת על 10% לא נוצלה ניתן לנצלה. יש לציין כי הפסד ממכירת ני"ע מותר בקיזוז כנגד רווח הון מכל סוג, לרבות שבח מקרקעין.
 
תפרסו ותיהנו.

שלכם,
רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות