הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פרישה על פרשות דרכים
פרישה על פרשות דרכים, מכירים את המצב שבו אתם נמצאים במסלול טיול מתוכנן מראש?, הכנת עצמכם מראש משום שמסלול זה ייקח לפחות כמה עשרות שנים, אז ארזתם את כל מה שצריך והופה
הדפס מאמר

פרישה על פרשת דרכיםמכירים את המצב שבו אתם נמצאים במסלול טיול מתוכנן מראש?, הכנת עצמכם מראש משום שמסלול זה ייקח לפחות כמה עשרות שנים, אז ארזתם את כל מה שצריך והופה אתם על מסלול המתוכנן, והנה פתאום מבלי שהייתם מוכנים לכך הגעתם לצומת כזו שלא הייתה בתוכנית בהתחלה, צומת זו בעצם תשלח אתכם למציאות תעסוקתית חדשה, צומת זו היא צומת הפרישה, והנה פתאום אתם מוצאים עצמכם מנסים לנווט בין עולם מונחים שלא היו כתובים במקרא הטיולים שלכם, אז אנחנו יחד ננסה לתת בפשטות ועל קצה המזלג, ולהסביר את מקרא המפה עולם הפרישה שלכם.

אם פרשת וקבלת את כספי הפיצויים כמענק במזומן להלן אפשרויותיך:   

 • פריסת חלק החייב במס: הווה אומר כי אנו מבקשים לעשות שימוש עכשווי בכספים, פריסת המס היא מימוש הזכויות שלנו בכספי הפיצויים, המבקש והעושה פריסה חייב בדיווח שנתי למס הכנסה
   
 • רצף זכויות לפיצויים: דחיית סיפוקים, ייעוד הכספים לגיל הפרישה, העושה רצף זכויות לפיצויים, הוא אדם שמבקש לא לעשות שימוש עכשווי בכסף וליעד אותו לגיל פרישה. תכנון מס מורכב וראוי לאלו שמבינים את הצורך ההכרחי בשימור הכספים לגיל פרישה עתידי
אם פרשת וכספיי הפיצויים מופקדים בקרן פנסיה חדשה מקיפה תבחר:
 • מימוש הזכות בכספי הפיצויים משיכה של הכספים: זכור הדבר דומה לעיתים ל- "פיגוע פנסיוני" מימוש זה יקטין את סכום החיסכון ולכן תקטין את פנסיית הזקנה שתשולם בפרישה, וזאת מעבר לתשלום המס שייתכן ונידרש לשלם
   
 • ייעוד הכספים לצרכי קצבה: כלומר השארת הכספים לקבלת קצבה בגיל פרישה, חיוב המס ידחה ולא יתבצע בעת ייעוד הכספים לצרכי קצבה אלא בעת קבלת הפנסיה אם זו תהא חייבת במס
אם פרשת ויש ברשותך פנסיה ומענק פרישה:
 • פטור על מענק הפרישה: תוכל לבקש פטור על מענק הפרישה, קבלת הפטור המגיע לנו בכפוף לוותק והשכר קובע לפיצויים
   
 • לבקש פטור על הקצבה: הפטור לשנה הוא בשיעור 35% מהקצבה, אך לא יותר מתקרת הפטור המגיעה 32,802 ₪, החל משנת 2004 שונו תנאי קבלת הפטור וניתן לקבלו רק אם בעלי הקצבה הגיעו לגיל המזכה אותם בפטור, או אם פרש בגלל נכות "חוק גיל הפרישה", אגב חוק זה שינה את גיל הזכאות במצבים מסוימים, גיל פרישה בשנת 2011 יהא זכאי לפטור גבר שהגיע לגיל 67, אישה שהגיעה לגיל 62
הפטור ניתן לאחר השלבים הבאים יחדיו:
 1.  פנסיונר/ית שהגיע/ה לגיל פרישה החדש
 2. פנסיונר/ית ששילמ/ה מס על מענקי הפרישה - יש לשלוח אלינו טופס 161 ממשרד הפרישה
במידה והגעת לגיל פרישה ולא שילמת מס על מענקי הפרישה, יחושב הפטור לפי נוסחה מיוחדת ויתכן כי לא יינתן כל הפטור בשיעור של 35% אלא באופן חלקי בלבד.

בדרך כלל שלילת הפטור או הפגיעה בו היא לתקופה של מספר שנים, והדבר תלוי בגובה המענקים הפטורים ששולמו (מחולקים לשנות העבודה), בקצבה המשולמת, ובתקרת הקצבה המזכה המתפרסמת ע"י נציבות מס הכנסה בדרך כלל אחת לשנה. (ראה תשובה לשאלה על נוסחת השילוב).

לבקש היוון מהקצבה:
יש להביא בחשבון שהסכום הפטור לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון ה- "קצבה המוכרת" או מהיוון 35% מה- "קצבה המזכה". היוון הוא סכום חד פעמי שמתקבל על חשבון תשלומי קצבה עתידיים לתקופה של 6 שנים.

ניתן להוון עד 25% מגובה הקצבה והסכום שמתקבל הוא תוצאה של החישוב הבא:

 • קצבה להיוון כפול אחוז היוון כפול מקדם גיל לפי לוח אקטוארי כפול 12 = סכום ההיוון
 • ניתן להוון עד שנתיים ממועד הפרישה
 • ההיוון פטור הוא תוצאה נגזרת של פטור 35% בקצבה
 • ברגע שמהוונים ואין פטור 35% בקצבה כל ההיוון חייב
 • במידה וקיים פטור בקצבה אך הוא אינו מלא לדוגמא 10%, ההיוון יהיה פטור בגובה 10% והשאר 15% יהיה חייב במס
 • לסיכום "סכום שמתקבל עקב היוון קצבה פטורה - פטור ממס"
  בחינת שתי הנוסחאות: גם פטור על פיצויים וגם פטור מלא או חלקי על הפנסיה.
נוסחת השילוב:
נוסחת השילוב כפי שהיא מופיעה בפקודת מס הכנסה בסעיף 9א(ג)1 בודקת את אחוז הפטור שיש להעניק בקצבה כתוצאה מקבלת מענקי פרישה פטורים. הפטור המלא שניתן הוא 35%, נוסחת השילוב בודקת באם להעניק את הפטור במלואו, לפגוע בחלקו או לפגוע בכולו.

נוסחת הפחתת הפטור:
פטור מלא על מענק הפרישה ועד לתקרה ופטור חלקי על הפנסיה.

 • אם פרשת וקבלת קצבה חודשית של 10,000 ₪ מחברת ביטוח מתוכם 2,000 ₪ בשל תשלומך שלא היית וללא קיבלת לניכוי לפי סעיף 47 בדוק זכאותך לקבלת פטור חודשי בסכום הגבוהה מבין 2,000 ₪ או 8,190 * 35% =  2,866 ₪
   
 • אם נמצאת זכאי לפטור 35% מה- "קצבה המזכה" אולם אתה מקבל קצבה כוללת "קצבה מוכרת" רשאי אתה לבקש שמרכיב ה- "קצבה המוכרת " תהא הסכום הפטור
   
 • נוסחת הפחתת הפטור, 75% נכות, קצבה מוכרת עמוד 23
אלו הם רק חלק ממסלולי תכנון המס העומדים לרשות מי שמתכנן פרישה.
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות