הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
אחרי המבול!
120 שנה הן המכסה שנקבעה לחיי אדם. זו דרכו של עולם. כולם מודעים לכך שהחיים לא נמשכים לנצח. החיים מתחלקים לתקופות ומאמר זה מדבר על התקופה האחרונה והחשובה שבהם: הגיל המבוגר ומה שמתרחש בסופו.
הדפס מאמר

אחרי המבול!
 
אחרי המבול120 שנה הן המכסה שנקבעה לחיי אדם. זו דרכו של עולם. כולם מודעים לכך שהחיים לא נמשכים לנצח. החיים מתחלקים לתקופות ומאמר זה מדבר על התקופה האחרונה והחשובה שבהם: הגיל המבוגר ומה שמתרחש בסופו.
תקופת הפרישה היא תקופת חייו הטובה ביותר של אדם, אם הכין עצמו כראוי. הוא ובת-זוגו הם בשיא כוחם, אחרי עשרות שנים של עבודה. עד עתה הם היו "עבדי הזמן" ומשרתיו. עכשיו הזמן עומד לרשותם ומשרת אותם. הם מטיילים, כובשים ורוכשים ידע, לומדים, רואים עולם ומגשימים חלומות.
בתוך התמונה ה"וורודה" מסתתרים, לצערנו, כמה ספקות "אפורים". אפילו אז מקננות באדם השאלות:

 • "מה יהיה גורל בעלי/אשתי/ילדיי/יורשיי בלכתי?"
 • "האם הם צפויים לשלם מיסים בגין העברת העושר מדור לדור?"
 • "מה דינם של החסכונות, הקופות, תיקי ההשקעות, הקצבאות, הנכסים בארץ ובחו"ל?"
 • "האם יחויבו יורשיי בתשלומי מס?"
 • "האם ניתן להיערך, במסגרת תכנוני מס חכמים, להעברת עושר לדור הבא?
ננסה, במאמר זה, לבדוק ולענות על כמה מהשאלות "מעכירות השלווה" האלה.

דיני הירושה בישראל:

בחוק הירושה בישראל לא קיימת הגדרה למהות עיזבונו של אדם. כדי לפשט את העניין יש להגדיר מהם הנכסים של אדם שאינם חלק מהעיזבון - כלומר כאלה שחוק הירושה אינו חל עליהם. אלה נכסים כמו כספים שחסך במשך השנים במעמד פרט, ביטוחי חיים, משק חקלאי וחסכונות פנסיוניים, (לרבות פיצויי פיטורין וכספי תגמולים/ביטוחים).

חסכונות אישיים:

כספים בחשבון הבנק: לפני שדנים בסוגיית המס חשוב לציין את החשיבות בחתימה של טופס אריכות ימים בבנק בו מתנהל החשבון. טופס זה נותן את היכולת להעביר את ניהול החשבון השוטף לשותף שנשאר בחיים. ההמלצה היא לבדוק שהטופס אכן בתוקף. סעיף אריכות הימים מעניק למי שנשאר בחיים את האפשרות להמשיך ולפעול בחשבון עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. חשוב להדגיש כי מדובר בביצוע פעולות שוטפות הכרחיות ולא בפעילות בני"ע. במידה ומשך בעל הזכות כספים שיתברר לימים כי עליו להחזיר מכוח צו קיום הצוואה, הוא עלול להיתבע. במקרה פטירה, כספים המופקדים בחשבון העובר ושב נחשבים במסגרת מיטלטלין אישי ואינם חייבים במס.

פיקדונות ותוכניות חיסכון: במידה וחשבון הבנק הוא משותף ויש הסכם אריכות ימים, אם קיימים פיקדונות או תוכניות חיסכון -  המשך התוכניות והפיקדונות לא יחשב כאירוע מס. הנותר בחיים יוכל להמשיך ולנהל את הכספים בפיקדונות או בתוכניות החיסכון הקיימות. מאידך, אם ירצה הנותר בחיים להעביר את החשבון על שמו בלבד (כאשר ערב ההעברה החשבון מתנהל תחת שני שותפים: הנפטר וזה שבחיים) אזי ייחשב הדבר כאירוע מס לכל דבר ועניין. כלומר: במועד ההעברה הבנק מבצע מכירה של הפיקדון או תוכניות החיסכון והחיוב במס יהיה בכפוף למס רווח ההון בהתאם: לתוכניות שקליות 15% ולצמודות 25% על הריבית הריאלית.
 
תיקי השקעות: בהינתן מצב בו חשבון הבנק משותף והנותר בחיים מבקש להשאיר את החשבון על שם הנפטר ועל שמו לא יחשב הדבר כאירוע מס ולא יוכל לפעול בחשבון. במידה והנותר בחיים יבקש להעביר את תיק ניירות הערך על שמו בלבד אזי בעת העברה מבוצעת מכירה של ניירות הערך והמס יהיה בכפוף לשיעורי המס החלים על רווח ההון בניירות ערך לאחר קיזוז רווחים מול הפסדים.

חסכונות פנסיוניים:


קופות גמל: כאן יש להבחין במספר אפשרויות:
 1. אפשרות ראשונה שבה הפורש חזר לעבודה ולזכותו כספים המופקדים בקופות הגמל השונות: תגמולים או פיצויים. במצב זה כספים שהופקדו לאחר ינואר 2008 (תיקון 3) מחולקים למוטבים ללא חיוב במס. כך גם כספי תגמולים שהופקדו לפני ינואר 2008.
   
 2. אפשרות שניה: כספי פיצויים שהתחייבו במס על ידי הנפטר אינם חייבים במס, למעט מס רווח הון.
   
 3. אפשרות שלישית: כספי פיצויים שלא חויבו במס יחויבו במס בכפוף לחוק פיצויי פיטורין. עפ"י תיקון 190: המוטבים יוכלו להעביר מחשבון אחד (שהיה על שמו של הנפטר) לחשבון חדש שיהיה על שמם בקופת גמל לא משלמת. בעת המעבר, אם יבוצע בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד הפטירה, אין מס רווח הון וקופת הגמל תהיה נזילה וחסומה להפקדות. על הרווחים העתידיים הם יחויבו במס רווח הון. באפשרות המוטבים לבחור ליעד את הכספים לקצבה (העברה לקופה משלמת) ויוכלו לקבל קצבה פטורה ממס או לחילופין לקבל "אנונה" מהקופה הכפופה לרווח הון ומיסוי קופות גמל.
 
קרן  השתלמות: במקרה פטירה לא חל תיקון 190 על קרנות ההשתלמות. כלומר המוטב/ת יורש יכול למשוך להשאיר את הקופה תחת שם הנפטר. לא קיימת האפשרות להעברת הכספים על שם המוטב, במידה והחליט המוטב להותיר את הכספים על שם המנוח לא יוכל לבצע כל שינוי דוגמת שינוי מסלול השקעה. גם במקרה הזה אם יבקש את הכספים עד שלושה חודשים מיום הפטירה לא יחול מס רווח הון על הרווחים. במידה ויבקש לאחר תקופה ארוכה יותר, המס על הרווחים יחושב ויגבה משלושה חודשים אחרי מועד הפטירה.

 
תשלומי קצבה:
 
חשוב להבדיל בין מספר מצבים ומקורות קצבה שונים מהם מקבלים המוטבים קצבה:

קרנות פנסיה: וותיקה/תקציבית: (קרן פנסיה וותיקה ודומותיה מאוגדות היום תחת "עמיתים". קרנות פנסיה תקציביות הן קרנות המשולמות מתקציב הגוף ממנו פרש העובד). במקרה פטירה יקבל בן/ת הזוג או ידוע/ה בציבור בלבד, הנותר בחיים, מקרן הפנסיה קצבת שארים.

קצבת שארים היא קצבה חודשית לבני משפחתו של המבוטח או הגמלאי שנפטרו והיו תלויים בהם לפרנסתם: בן/בת זוג, ילדים עד גיל 21 והורים נתמכים. שיעור קצבת שארי פנסיונר: אלמנה 60% אלמן 60%. (בהינתן יתום או מי שהוגדר כצאצא של הנפטר, שאינו עומד ברשות עצמו כהגדרתו בתקנון קרן הפנסיה, יקבל 20%. בהינתן הורה נתמך כהגדרתו בתקנון, יקבל 15% מהפנסיה ברוטו שקיבל הנפטר).
קצבת השארים תהיה פטורה מכל מס וזאת עד לתקרה מזכה שהיא 8,470 ₪ (נכון לשנת 2014).
 
ביטוחי מנהלים: בביטוחי מנהלים גובה הקצבה תלוי במסלול התשלום אותו בחר בשעתו הנפטר. בדרך כלל המסלול אותו בוחרים יהיה מסלול המבטיח מספר תשלומים מינימלי. לדוגמה, במסלול לפיו יקבל הגמלאי 120 קצבאות מינימום ולמשך כל חייו שלו, אם נפטר הגמלאי לפני מספר התשלומים המינימאלי שנקבע, נניח בתשלום ה- 100, יושלמו עוד 20 תשלומים לכל מי שביקש למנות אותם כמוטבים. דין קצבה זו הוא כדין קצבת שארים. היא תהיה פטורה מכל מס עד לתקרה המזכה.


קרן פנסיה צוברת חדשה: גובה קצבת שארים יהיה תלוי במסלול הפרישה שבחר הגמלאי. במועד קבלת ההחלטה יכול מקבל הקצבה לבחור בכמה אפשרויות:
 1. מסלול של פנסיית זקנה לכל ימי חייו ופנסיית שארים לכל ימי חייהם של שאריו.
 2. מסלול של פנסיה מובטחת למספר קצבאות מינימליות, בין 60 תשלומים ל- 240 תשלומים.
 3. מסלול של פנסיה מוגדלת תוך וויתור על תשלומים לשארים.
כמובן שגובה הקצבה שונה בכל מסלול נבחר. כך גם זכאותם של השארים: שיעור פנסיית השארים: אלמן/ה, יתום משני הוריו או יתום לבן משפחה חד הורית (למעט מסיבת גירושין) יהיה 60%. בן מוגבל 30%, הורה 20%.
שיעור הפנסיה הכולל שישולם לכל שארי העמית לא יעלה על 120% מפנסיית השארים וכן סכומי הפנסיה המשולמים לשארי העמית לא יעלה על ההכנסה הקובעת לנכות ולשארים.

פוליסות ביטוח המבטיחות תשואה: פוליסות וותיקות מסוג "עדיף" זכו לקבל אגרות חוב מהמדינה. לרוב לכל ימי חייו של בעל הפוליסה. במקרה פטירה המוטבים/יורשים לא יוכלו ל"היכנס לנעליו של הנפטר" וליהנות מהבטחת התשואה, אלא יהיו חייבים להוציא את הכסף שנצבר בפוליסה.


ביטוח לאומי
: קצבת הביטוח לאומי אינה חייבת במס הכנסה כלשכן קצבת שארים המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי.

נכסי דלא ניידי:

דירה בירושה: סעיף 49 ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק פטור מזכה במכירת דירה שקיבל אדם בירושה, אם התמלאו מספר תנאים:
 1. מוכר הדירה בירושה הוא בן/בת, צאצא של המוריש.
 2. לפני הפטירה היה המוריש בעל דירת מגורים אחת.
 3. אם היה מוכר בעצמו המוריש את הדירה היה פטור ממס בעת המכירה.
הפטור שיקבל מקבל הדירה בירושה לא היה תלוי במכירת דירה אחרת, כלומר הפטור יינתן גם אם נמכרה דירה אחרת בטווח הזמן המותר, שהוא 4 שנים.

דירות בחו"ל: אם החזיק המוריש דירה בחו"ל בנוסף לדירה בישראל, לא תחשב הדירה בחו"ל כדירה נוספת היות שאין הדירה נחשבת כזכות במקרקעין ועל כן לא תפגע בפטור ממס על מכירת דירה שקיבל היורש בירושה. יוכל היורש למכור את שתיהן במקביל: בארץ הניכר יהיה כפוף לחוקי ותקנות המס בעת מכירת נכס מעיזבון וירושה באותה ארץ.
 
אוספים וחפצי אומנות: המיטלטלין של היחיד המוחזקים על ידו ולשימושו האישי ושל בני משפחתו והתלויים בו : חפצי אומנות, תכשיטים, מכוניות, אינם חייבים בכל מס והם דרך חכמה וראויה להעברת העושר מדור לדור. צריך רק לקוות שהיורשים מודעים לשווי האמיתי של האוספים.

בעל שליטה בחברה: מניות בחברה חייבות במס רווח הון במכירה. כלומר: אם מוריש אדם מניות בחברה שלו לאדם אחר, הדבר מייצר אירוע מס המחויב על פי רוב כמס רווח הון.


                          הרצאה: אחרי המבול

 

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.

קרדיט תמונות
:
tungphoto
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות