הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
סדר פנסיוני: "הגדה של פסח" למיסוי בעת פרישה
ויהי ביום ההוא לאמור: בני ישראל עמלו בפרך במשך השנים, עבדו וגידלו את ילדיהם. ממש ארבעים שנה ב"מדבר" של המעסיקים. לאחר שיצאו ממצרים וחצו את ים סוף כשהם צעירים, הם בגרו הפכו לאזרחים וותיקים.
הדפס מאמר


סדר פנסיוני: "הגדה של פסח" למיסוי בעת פרישה
 

סדר פנסיוני הגדה של פסח למיסוי בעת פרישהויהי ביום ההוא לאמור: בני ישראל עמלו בפרך במשך השנים, עבדו וגידלו את ילדיהם. ממש ארבעים שנה ב"מדבר" של המעסיקים. לאחר שיצאו ממצרים וחצו את ים סוף כשהם צעירים, הם בגרו הפכו לאזרחים וותיקים.
וייראה משה לזקני העדה ויאמר להם: "בואו אלי, זקני העדה. הגיע זמנכם לנוח. הבו לבני הדור הצעיר, שאותם גידלתם בעמל, לשרת אתכם עתה. אתם בני ישראל, העומדים לקראת פרישה, מהיום והלאה עד קץ הדורות תערכו לכם "סדר פרישה". ליל שימורים יהיה לכם וגם תשתו ארבע כוסות יין בעת הסעודה.

ויעשו כך בני ישראל הפורשים ויערכו שולחן חג באמצע המדבר. וישבו ביום ההוא ויאמרו: "הנה עבדנו, עמלנו ואת פיתום ורעמסס בנינו. על גבנו הדל סחבנו משאות: חומר, לבנים ועבודה קשה. את ילדינו גידלנו.הנה מגיעה שעתנו הטובה לפרישה.

ויאמר אליהם משה: "עתה אני מצווה עליכם:הנה לפניכם בקצרה - כל עיקרי וכללי "סדר הפרישה", אותו תקראו בכל פעם שמי מכם מגיע לגיל בגרות ופרישה"

שותים כוס יין ראשונה ומתחילים:

סדר המועדים העדיפים לפרישה: וידעתם כי מי שיפרוש עד לתאריך 29.9. של כל שנה, ייחשבו מענקי הפרישה שלו כאילו פרש באותה השנה. מי מכם שיפרוש החל מ 30.9 של כל שנה, ייחשבו מענקי הפרישה שלו כמי שקיבל אותם בשנת המס הבאה.

סדר הדברים: האם יש על הפורש לעשות דבר מה לפני הפרישה? כשם שעמוד האש ועמוד הענן הראו למשה מהו מסלול הנדידה במדבר, כך ידע כל פורש ותדע כל פורשת כי עם השנים בהם עבדו ועמלו - לצד משכורתם גדלו גם חסכונותיהם. חובה על כל פורש/ת לדעת היכן מופקדים אוצרותיהם, מי אמון עליהם ומה בכוונתם לעשות בהם. יש לדעת כמה כספים חסכו במשך השנים ומה הם יכולים לעשות בם. כמה כסף יכולים הם לקבל כקצבה או הכנסה חודשית וכמה יוכלו לקבל במשיכה חד-פעמית.

סדר פנסיה: "כנגד ארבעה בנים" או כנגד תקציבית, וותיקה, חדשה, ביטוח מנהלים:

תקציבית: אלה מבני ישראל שחסכו זכויות בפנסיה תקציבית, בעצם לא חסכו באופן ממשי כספים. אלה נצברו לזכותו אצל מעסיקו ומתקציב המדינה יש לשלם לו פנסיה חודשית מגיל פרישתו והלאה.

וותיקה: בני ישראל השכירים והעצמאים יכלו להצטרף לקרנות הפנסיה הוותיקות עד לשנת 1995. קרנות אלה היו כולן מגובות באגרות חוב המבטיחות תשואה. מקסימום הצבירה מהשכר הקובע היה 70%. הקרן מבטחת שלושה אירועים: שארים, נכות ופרישה. החברים בה כפופים לתקנון הקרן.

חדשה: בני ישראל, השכירים והעצמאים, יכלו להצטרף החל מ- 1.1.1995. 30% מנכסיה של הקרן הם באגרות חוב של המדינה. יתרת הנכסים מושקעת בשוק ההון. הקרן מבטחת נכות, שארים וזקנה. החברים בה כפופים לתקנון הקרן.

ביטוח מנהלים: בני ישראל יכלו להצטרף לביטוחי מנהלים, אותם מנהלות חברות הביטוח. עד לשנת 2008 ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני פטור מכל מס. משנת 2008 והלאה (כולל הפקדות חדשות לפוליסות וותיקות) הן לקצבה. כשם שקרנות הפנסיה עברו רפורמות רבות, כך גם ביטוחי המנהלים. ישנם ביטוחי מנהלים שהבטיחו מקדם קצבה ויש כאלה - החל משנת 2013 - שאין להם כל מקדם קצבה. בני ישראל החוסכים בביטוחי מנהלים כפופים לחוזה ביטוח.


יציאת מצרים על רגל אחת: קופת גמל, קרן השתלמות

קופת גמל: וידעו בני ישראל, עצמאים כשכירים, קופת גמל אפיק שהוא חיסכון ארוך טווח. ניתן היה למשוך את כל ההפקדות, עד ל 31.12.2007, כהון בפטור ממס הכנסה. כל ההפקדות, החל מינואר 2008 הן הפקדות לקצבה. ככלל הן חייבות במס במשיכה במקור, של לפחות 35%. בקופות גמל אין בדרך-כלל ביטוחים המגינים על החוסך.

קרן השתלמות: בני ישראל, עצמאים כשכירים, החוסכים בקרן השתלמות יוכלו בכל שש שנות חיסכון למשוך את היתרה שהצטברה, ללא כל תשלום של מס הכנסה.

סדר הגופים: למי לפנות בטרם פרישה ובהליך הפרישה? וידע כל פורש/ת כי נכון יהיה וחכם אם יפקוד את בעלי התפקידים אשר היו אמונים על משמרות חסכונותיו: מנהלי הכספים ומנהלי החסכונות. הרוצה להגדיל במצווה ילך ויפיק לעצמו מסלקה פנסיונית. כך יוכל לקבל תמונת מראה מדויקת של מפת החסכונות שלו ממקומות העבודה.


מוזגים כוס שנייה, שותים וממשיכים:

סדר החובות בפרישה: ידעו כל פורש ופורשת: חובתכם הראשונה תהא לתבוע את זכויותיכם, כי אם לא תתבעו לא תקבלו!

בל תשכחו: אם התחייבתם בדיווח לנוגשים העובדים במס ההכנסה אל תשכחו  את התחיבותכם. חובה תהיה עליכם לדווח בכל שנה אלא אם הנוגשים ישחררו אתכם מחובת הדיווח.

אם מקבלים אתם פנסיה או קצבה, בל תשכחו למלא כרטיס עובד בכל תחילת שנת מס.

אם יש ברשותכם נכס נדל"ני מחוץ לארץ כנען, בניכר, זכרו: עליכם לדווח לנוגשי המס.

בל ישכח כל בן/בת ישראל לבדוק את המוטבים בחסכונותיו השונים.


בל ישכח כל בן/בת ישראל לחתום על "מסמך אריכות ימים" בבנקים של כנען. 


סדר הזכויות בפרישה: וידעו בני ישראל הפורשים והפורשות כי עמלו בעבורכם, על המון זכויות, מתנות קטנות וזכאויות ליתן לכם מיום פרישתכם והלאה: נתנו לכם את האפשרות וזיכו אתכם בהנחה במס הכנסה על הקצבה / הפנסיה, איש איש בכפוף לזכאותו. נתנו לכם אפשרות לקבלת החזרים מפעילות בשוק ההון, זיכו אתכם בנקודות זיכוי בגין טיפול בקרוב, נתנו לכם נקודות זיכוי באם לבן/בת הזוג שלכם יש הכנסה מועטה - ועוד זכאויות רבות. דעו לשאול: "מה נשתנה"?

סדר פרישה: תקרת הפטור על כספי הפיצויים? ידע כל פורש/ת: סכום תקרת הפטור המגיעה לו/לה מחושבת ממשכורתכם האחרונה לפיצויים, במכפלת שנות עבודתכם. ויהי הסכום אותו קובעים נוגשי המס כתקרת הפטור למשכורת לפיצויים בשנת 2017 12,220 ש"ח לכל שנת עבודה. והיה ועבדו בני ישראל במשכורת הנמוכה מתקרת הפטור הקבועה לכל שנה, תהא משכורתם זו מוכפלת בוותק השנים.

סדר פרישה: מהי פריסה? בני ישראל הפורשים דעו: פריסה כתובה בפקודת מס הכנסה סעיף 8 ג' והיא האפשרות שניתנת לפרוס מענקי פרישה החייבים במס על פני שנת מס, קדימה לכל 4 שנות עבודה: שנת פרישה אחת ומקסימום 6 שנים.  דעו לכם, בני ישראל, כי כאן טמונה אפשרות לחסוך כסף רב.

סדר פרישה: מהי תקרת הון פטורה? וידעו בני ישראל החוסכים כי מי שחסך פנסיית מטרה של קצבה חודשית (ללא ביטוח לאומי) לשנת 2017 בסך 4,096 ש"ח, תקרת הון הפטורה היא בסכום המקסימאלי אותו יוכלו בני ישראל למשוך כהיוון: 737,352 ש"ח.

סדר פרישה: מהו היוון? מי מבני ישראל שיבקש לבצע היוון יכול לעשות זאת עד לתקרת ההון הפטורה לאותה השנה.  אם קיבל בן ישראל מענקים, כספי הפיצויים יוכפלו ב- 1.35, יוצמדו למדד ויופחתו מתקרת ההון הפטורה המגיעה לו. היוון יוכל בן ישראל לעשות החל מגיל 60 והלאה.

סדר משיכת כספים בפרישה: ידע כל פורש/ת כי לכל אחד ואחת יש אולי סכומי חסכונות דומים, אך השימושים שייעשו בהם הינם אישיים. על כן סדר ייעוד הכספים לקצבה וסדר משיכת הכספים הם בכפוף לתכנון אישי - כזה שישרת את החלומות והיעדים של כל פורש/ת בשנותיהם הארוכות בפרישה. אין לחפש מכנה משותף, אין לתור אחר מתכון אחיד. איש איש וצרכיו הוא.  

סדר פרישה: האם פנסיה חייבת במס? בני ישראל הפורשים: אם לא נגבה מכם מיסים, כיצד נוכל לכלכל את מדינתנו? ככלל, הפנסיה נחשבת הכנסה - בדומה למדרגות המס שחושבו לכם כאשר עבדתם. המבדיל הוא שמקבלי פנסיה שהגיעו לגיל פרישה זכאים להנחות ולפטורים רבים. דעו, בני ישראל הפורשים, לתבוע את זכאותכם.

סדר שנים עודפות: בני ישראל הוותיקים, אלה שעוד זוכרים את יציאת מצריים המפוארת, אלה שבנו ערי מסכנות במצריים, היו זכאים אז להצטרף לקרנות פנסיה תקציביות וקרנות פנסיה וותיקות. לקרנות אלה -  בהינתן תנאי של חברות מעל 35 שנה וצבירה של 70% קצבה בכל שנה מעל ל- 35 השנה (וגם חלקיות ממנה) היו מזכות את החוסך ב"שנים עודפות". מענק "שנים עודפות" נחשב לבני ישראל, בדין, כמענקי הפרישה ובכפוף לתקרת הפטור המגיעה. כך, שאם סך המענקים כולל השנים העודפות מתחת לתקרת הפטור, יהיו מענקי "שנים עודפות" ושאר המענקים פטורים. אם המענקים גדולים מתקרת הפטור המגיעה לבן ישראל שפרש, יהיו המענקים - וביניהם מענק "שנים עודפות" -  חייבים במס.


סדר פרישה טופסי 161 א',ד':

161: ידע כל בן ישראל פורש/ת: בעת ניתוק יחסי עובד/מעביד ימלא המעסיק טופס 161 המשמש כ"צילום רנטגן" של כל כספי הפיצויים, בכל החסכונות השונים שהופקדו לעובד בשנות עבודתו אצל אותו המעסיק .

161 א': טופס שבו ימלא כל בן/ת ישראל את הוראותיו לגבי כספי הפיצויים שנרשמו בטופס 161.

161 ד': ידע כל בן/ת ישראל הרוצה להינות מהפטור על הפנסיה או הפחתה במס, שחייבים לחתום על טופס  161ד': פעולה הקרויה "קיבוע זכויות". אין חרטה מ"קיבוע זכויות" וייתכן ויש בהחלטתו במועד הקיבוע השפעה על מיסוי מענקים, כספים, חסכונות קיצבתיים ואחרים שירצה למשוך בעתיד.

סדר פרישה: תיקון 190:  בכל פעם שבני ישראל רוצים לשנות את הלכות המס הם מתקנים תקנה. כך זו שיצאה בשנת 2012 הידועה כ"תיקון 190" ועסקה בתקרת קצבה מזכה, בזכאות מינימלית ומקסימלית לפטור על הקצבה, בנוסחת השילוב, בהיוון ובמשיכת כספים.

סדר פרישה: טופס 101:  בני ישראל הגמלאים המקבלים תשלומי פנסיה ממשלם אחד או יותר, חייבים למלא כרטיס עובד. בני ישראל הגמלאים יכתבו בטופס את פרטיהם האישיים. חשוב שמילוי כרטיס העובד יהיה מדויק, כולל פרטים על בן/ת הזוג והכנסתם, התגוררות ביישוב המזכה בהטבת מס וכיו"ב. הטופס יישלח למשלם הפנסיה.

פנסיה ותיאום מס: בני ישראל היו עמלים וחרוצים כך שגם אם פרשו מעבודתם והחליטו לחזור למעגל העבודה: באם מצאו יש לזכור: עליהם לערוך תיאום מס, בין הפנסיה לבין משכורת החדשה. בל תשכחו, בני ישראל היקרים, לערוך תיאום שכזה ולמסרו: תיאום מס אחד יהא בעבור קרן הפנסיה ותיאום נוסף בעבור המעסיק.

סדר הביטוח לאומי: ידע כל פורש/ת בבני ישראל שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זקנה, כי עליהם למלא בפפירוסים את הבקשה לקצבת הזקנה, לנוחיותכם מצורף הקישור: ביטוח לאומי קצבת זקנה. 
 
סדר עבודה וביטוח לאומי: ידע כל פורש/ת שאין כל מניעה שאם רוצה הוא לחזור למעגל העבודה - איש איש וסיבותיו שלו - הרי כפי שנקבע בפקודת הביטוח הלאומי, גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה הוא גיל הפרישה (גבר או אישה). לפני שקופצים על העבודה החדשה יש לבדוק האם עומדים במבחן ההכנסה. אם כן, יהיה העובד זכאי לקצבת הזקנה בנוסף למשכורת החדשה. אם לא - תידחה זכאותו לקצבת הזקנה. זאת עד שיפסיק לעבוד או עד הגיעו לגיל 70, בו לא מתקיים מבחן הכנסה בביטוח הלאומי. אז הוא יהיה זכאי להרוויח משכורת חודשית בכל סכום שהוא וגם זכאי לקבלת קצבת הזקנה.

שותים כוס יין ומסיימים:
תם ונשלם, כמעט על רגל אחת, "סדר פרישה". ועתה בני ישראל הצעירים מבקשים להודות לכם על מה שעשיתם: על בניין הארץ ותפארתה. איש ואישה יכלכלו צעדיהם ויקבלו את ההחלטות התואמות לצרכיהם. נאחל לכולם בריאות ואריכות ימים בעת פרישה. ולמה "סדר פרישה על רגל אחת"? כי עולם שלם ומרתק של זכאויות ותכנון אישיים מחכה לכם בפרישה.
 
בהצלחה
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות