הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
היוון: זקוקים למזומנים?
במו ידיו הביא המחוקק למצב המוזר, שבו הייעוץ/שיווק הפנסיוני לא נחוץ כלל לציבור החוסכים! זאת מיום שאושר בחוק תיקון 3 לקופות הגמל. יש להוסיף לכך את ביטולם של ה"מקדמים" ועוד שורה ארוכה של תקנות שהביאה לסירוס תכליתו של הייעוץ/השיווק פנסיוני.
הדפס מאמר
היוון: זקוקים למזומנים?

היוון זקוקים למזומנים?ייעוץ / שיווק פנסיוני: במו ידיו הביא המחוקק למצב המוזר, שבו הייעוץ/שיווק הפנסיוני לא נחוץ כלל לציבור החוסכים! זאת מיום שאושר בחוק תיקון 3 לקופות הגמל. יש להוסיף לכך את ביטולם של ה"מקדמים" ועוד שורה ארוכה של תקנות שהביאה לסירוס תכליתו של הייעוץ/השיווק פנסיוני. מטרתו העיקרית של תיקון 3 והבולטת בהן הייתה לעודד את האזרחים להפקיד כספים, ככל שיוכלו, למטרת קצבה. בעקבות התיקון, כל החסכונות הפנסיוניים ארוכי הטווח (למעט קרן ההשתלמות) מופנים מעתה למטרת קצבה.

למה דומה הדבר? למקום שהמחלה היחידה המטופלת בו היא הצטננות. האם יש לפציינטים צורך ברופא לב? במומחה לכליות? לא, יש צורך רק ברופא מומחה לנזלת!... כך נראה כל המבנה הפנסיוני: אם יש רק מוצר אחד על המדף הדומה למשנהו, מדוע צריך יועצים/משווקים מומחים כדי להמליץ על קופה זו או אחרת?

צמתים מכריעים: מעבר קריירה / פרישה: כל ההחלטות המיסוי המורכבות והגורליות נדחות למעשה למועד ניתוק יחסי עובד-מעביד ויותר מכך בעת הפרישה. הן הפכו סבוכות, מורכבות ודורשות התערבות מקצועית. האתגרים הולכים וגדלים מדי שנה.

יש שטוענים כי זיהו הבדל בין הקופות השונות. התשובה לטענה זו היא כי אין כל הבדל בין מסגרות הניהול השונות. ההבדל המכריע קיים אך ורק בנכונות של המשקיע היחיד לאמץ אסטרטגיה אחרת  ולנהל סיכון בחסכונותיו. רק מעטים שמעו על יועץ/משווק פנסיוני העוקב אחר ההתפתחויות בשווקים ומשנה ללקוחותיו את ההמלצה לאימוץ מדיניות סיכונים. אני אישית מכיר בודדים שכאלה. אני קורא להם "יועצים-מנהיגים". בפעולותיהם של "יועצים-מנהיגים" אלה נעוץ ההבדל בינם ובין כל השאר: הם ממליצים לבחור לא בין המסלול המנייתי של קופה א' לבין המסלול של קופה ב', אלא מתי להיות בכלל מושקע במסלול מנייתי ומתי לא.

ציבור המשקיעים והחוסכים עוד לא הפנים את העובדה החמורה שהוא אינו חוסך לפנסיה. הוא חוסך כסף! קיים, על כן, הבדל מהותי בתהליך הליווי של היועצים וביישום האסטרטגיה בניהול החיסכון לפרישה, על מנת להגיע למצב של פרישה בכבוד.
במאמר זה אציג היבט אחד משלל הבעיות בפרישה: איך לגייס מזומנים על ידי היוון תשלומי הקיצבה ומה הן השלכות המיסוי על פעולה שכזו.

מחיסכון פנסיוני לחיסכון של כסף: החל מאמצע שנות ה- 90, השוק הפנסיוני עבר משיטה של תשלום קצבה לפי זכויות, לתשלום של קצבה חודשית התלויה בסכום הצבירה ובמקדמים. תיקון 190 שפורסם, התאים את הוראות המיסוי למגמה זו, עם הפיכת קופות הגמל - קופה לא משלמת -  למסלול לחיסכון לקיצבה בלבד. במסגרת תיקון 3, נוצר צורך להפחית, במקביל, את המס המוטל על קצבאות. זאת, כחלופה לאפשרות שהייתה לפני כן לבצע משיכה חד פעמית (הונית), דרך מימוש זכות ההיוון. התיקון מיישם גישה של הפטור מהמס. ההקלות בכללי המיסוי נועדו לאפשר לנישומים גמישות רבה יותר בבחירה בין קבלת קצבה ובין היוון של חלק מהסכומים. מהלכים אלו נעשו על מנת  לעודד את הציבור להגדיל את הפקדותיו לקצבה, אך מאפשרים גם נתינת "סולם" למי שירצה למשוך חלק מהכספים כהון פטור ממס.

היוון: הפיכתו של תזרים מזומנים עתידי לסכום חד פעמי בערך נוכחי. הסכום המהוון להיום תלוי במרכיבים רבים ביניהם: זמן, גיל, ריבית. היוון תשלומי קצבה מותר לביצוע בהגעה לגיל פרישת חובה = 67 גבר/אישה. (למעט פורשי כוחות הביטחון).

תנאי סף: למעט הגיל, על מנת שיוכל יחיד לבצע היוון, נדרש שתהיה לו "קצבת מטרה" מזערית, שהיא פנסיה חודשית בת 4,481 ₪ ברוטו בשנת 2014. אז תינתן לו האפשרות למשיכה חד פעמית של סכומים שנצברו מעבר לכך, בכפוף להוראות החוק.   

מהו ההיוון המקסימאלי? זה ההון הפטור, כלומר סכום ההון שיכול אדם למשוך בפטור ממס, אילו ויתר על מלוא הפטור החודשי (על הפנסיה) העומד לרשותו, מגיל זכאות ועד לסוף ימיו. הוא משמש כבסיס לחישוב נוסחת הקיזוז ולהיוון הקצבה הפטורה. סכום ההון הפטור מחושב כך שיש להכפיל את הפטור על הקצבה במכפיל המרה להון= 180. ההון הפטור משמש לקביעת יתרת ההון הפטורה למי שקיבל גם מענקים פטורים:

סך ההון הפטור: לצורך קבלת סכום זה, יש להכפיל כאמור את הפטור על הפנסיה החודשית ב- 180:
  • ההון הפטור לשנת 2014: (8,470X43.5%) X 180 = 663,201 ₪
  • ההון הפטור בשנת 2025: (8,470*67%  X  180 = 1,021,482 ₪ (תקרה מזכה במונחי 2014).
החישובים מציגים את ההון הפטור ולא את מה שיכול הפורש למשוך, על מנת לחשב בדיוק כמה יוכל הפורש למשוך כהיוון, יש לחשב את "יתרת ההון הפטורה": לאחר שמחשבים את "ההון הפטור" וממנו מפחית את "המענקים הפטורים" כשהם מוכפלים במקדם (1.35) תתקבל "יתרת ההון הפטורה" המגיעה ליחיד בגיל הזכאות. סכום הפטור החודשי לו יהיה זכאי היחיד מידי חודש בגין הכנסתו מקצבה, הוא תוצאה של חלוקת "יתרת ההון הפטורה" ב"מכפיל ההמרה להון" כשהיא מוצמדת למדד מה 1- בינואר של שנת הזכאות, ועד ה 1- בינואר של כל שנה משנות קבלת הקצבה, כך שלמעשה הקצבה הפטורה אינה נשחקת ואינה משתנה יחסית.

דוגמא א:
לראובן מלאו 67 שנים ביום 1.7.2014 הקצבה המזכה המשולמת לו היא: 7,500 ₪
הפטור על הקצבה: ( 8,470 X 43.5% )= 3,684 ₪
בין השנים 1980 ועד 2014 (32 שנים) קיבל ראובן מענקים פטורים ממס בסכום ממודד                           ל- 1.1.2014  בסך 290,000 ₪.

חישוב: יתרת ההון הפטורה (הסכום שיוכל ראובן למשוך בדרך היוון) שלו:
(43.5% X 8,470 *180)- (290,000X 1.35)= 663,201-391,500 = 271,701 ₪. אם יוותר ראובן על פטור חודשי בגין הקצבה של: 1,509 ₪ (271,701/180=1,509) יוכל למשוך סכום חד פעמי של 271,701 ₪

   דוגמא ב:

לשמעון מלאו 67 שנים: לזכותו נצברו כספים קצבתיים:
  • קרן פנסיה חדשה:      500,000 ₪
  • ביטוח מנהלים קצבה:   300,000 ₪
  • קופת גמל לא משלמת: 200,000 ₪
סך כל הכספים שיוכל לקבל מהם קצבה: 1,000,000 ₪

מקדם הקצבה: 187
הקצבה אותה יוכל לקבל שמעון: 5,347 ₪  (1,000,000/187)
חלק הקצבה ששמעון יכול להוון: 5,347-4,481=886 ₪     
סכום ההיוון הוא: 886 X 187 =  165,682 ₪
  • היוון, משיכה מקופה לא משלמת: ערב תיקון 3, בחודש ינואר 2008, קופות הגמל היו אפיק חיסכון הוני. מיום שיושם תיקון 3 הכספים מופקדים בקופת גמל לא משלמת. רבים מהפורשים נותרים עם סכומים שהופקדו לאחר ינואר 2008. סכומים אלו אינם מזכים אותם בקבלת קצבה. מרביתם מבקשים למשוך את הסכומים שהצטברו לאחר ינואר 2008 בקופת גמל לא משלמת בסכום חד-פעמי: בהיוון או במשיכת כספים.
היוון קצבה - משיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה, בסכום חד פעמי, בהתאם להוראות, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. הכספים נמצאים בקופה משלמת לקצבה (ובלבד שלא מדובר בקרן פנסיה ותיקה).
  2. ההיוון הוא בהתאם לשיטת ההיוון של הקופה.
  3. סכום הקצבה שיוותר ליחיד, לאחר ההיוון, לא יפחת מ"סכום קצבה מזערי", שהוא 4,481 ₪ בשנת 2014,  בחישוב כל קצבאותיו של היחיד, למעט קצבאות שארים וזקנה.
במקרה וקצבתו של היחיד קטנה מסכום הקצבה המזערי (4,481 ש"ח):
יוכל להוון עד 22% מקצבתו שהייתה אמורה להשתלם לו, בתקופה שלא תעלה על חמש שנים, לפי כללי ההיוון של הקופה המשלמת.

משיכה של סכומים מזעריים שהצטברו בכלל קופות הקיצבה הלא משלמת: במצב שבו עומד היחיד בקריטריון סכום קצבה מזערי: סכום הצבירה המזערי (סך הכספים) נקבע ל- 92,849 ₪ (נכון לחודש מרץ 2014). לגבי סכומים שנצברו משנת 2000 – ע"י עמית שכיר, או שיועדו לקצבה, לפי תקנות קופות הגמל לגבי עמית עצמאי, ולמעט כספים בקרן ותיקה. משיכה של סכום צבירה מזערי תחשב כמשיכה כדין, אם הגיע לגיל פרישת חובה ולעניין דיני המס יראו את סכום המשיכה כהיוון קצבה.

סיכום: מתקיימים צמתים מרתקים בעת פרישה. היוון כספים יכול בהחלט להיות אלטרנטיבה פיננסית במקרים בהם היחיד זקוק לסכומים חד-פעמיים. כמו כן ניתן לעשות שימוש בהיוון על מנת להקטין את חבות המס או לאלטרנטיבות אחרות לשימוש בהון לצורך השקעת הכספים. מצב בריאותי רעוע יכול להשפיע על ההחלטה באם להוון או לא להוון. ישנם גם כאלה שיחליטו להיפך: להימנע מהיוון הכספים ולהותיר אותם לדורות הבאים.

כמו תמיד, אין תחליף לעצה והכוונה ממומחה, הבקי בכל הדקויות של תקנות המס.
 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

מקור: חוזר מס הכנסה


קרדיט תמונות:
Ambro
www.freedigitalphotos.net


 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות