הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
קרן פנסיה
חוק קרן פנסיה נכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2008 כשהרעיון של המחוקק הינו שמירה על ביטחונו הכלכלי של אדם שהגיע לגיל פרישה, מה שמאפשר לו לשמר את הרמה הכלכלית של חייו באופן יחסי על ידי קצבה שתינתן לו בין אם בפעימה
הדפס מאמר

חוק קרן פנסיהחוק קרן פנסיה נכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2008 כשהרעיון של המחוקק הינו שמירה על ביטחונו הכלכלי של אדם שהגיע לגיל פרישה, מה שמאפשר לו לשמר את הרמה הכלכלית של חייו באופן יחסי על ידי קצבה שתינתן לו בין אם בפעימה אחת או לחילופין במשך תקופה ממושכת לאורך זמן, אנקדוטה חשובה לציון הינה שחוק קרן פנסיה לא מסתמך רק על אנשים מבוגרים שהגיעו לגיל הפרישה אלא יתרה מכך גם על מקרים בהם יש סממן של אובדן כושר עבודה, ומקרי שאירים בהם אדם נפטר מן העולם ולכאורה אינו יכול לממש את זכויותיו אזי זכויותיו עוברים למשפחת המבוטח.

תנאים לקבלת קרן פנסיה

עובד אשר התחיל לעבוד במקום עבודה חדש ובהיעדר ביטוח פנסיוני יהיה מחויב לעבוד במשך 6 חודשי עבודה במקום עבודתו ורק בתום סיום תקופת ששת החודשים יוכל לקבל את זכאותו להפרשות תגמוליו לקרן הפנסיה. באם העובד נקלט כעובד חדש במקום העבודה ולעובד היה כבר ביטוח פנסיוני העובד יקבל את הפרשותיו החל מהיום הראשון של עבודתו במקום העבודה החדש, אך למען הסר ספק הפרשותיו של העובד החדש יופרשו רק לאחר שלושה חודשי עבודה שבהם עבד או לחילופין בתום סוף שנת המס של אותה שנה שבה העובד החדש עבד אצל המעביד שהעסיקו.   

סוגי פנסיה

ישנם 3 סוגי פנסיה עיקריים: קרן פנסיית זקנה לגברים ונשים שמטרתה להבטיח את עתידם של גברים ונשים העומדים בפני פרישה לגמלאות ועל מנת שלא ירדו ברמת חייהם הכלכלית באופן דרסטי הם יוכלו ליהנות מקרן פנסיית זקנה. קרן פנסיית זקנה נמדדת ע"פ הקריטריונים שנקבעו על פי חוק קרי גיל האדם בתוספת תאריך לידתו. קרן פנסיה שנייה הינה קרן פנסיית נכות בו האדם אשר איבד את כושר עבודתו בשיעור שלפחות 25% יוכל ליהנות מכספי הקרן שנצברו לזכותו. קרן הפנסיה השלישית הינה קרן פנסיית שאירים שבו מבוטח שנפטר מהעולם תמלוגיו יגיעו למשפחת המבוטח.

קרן פנסיית זקנה לגברים ונשים

המחוקק קבע שגיל הפרישה אצל גברים ונשים הינו משתנה בהתאם לגיל לידתם של הגבר והאישה, כשמדובר על גבר זכרי מבוגר גיל פרישתו לפי המחוקק הינו 67 שנים, כשאצל נשים נקביות גיל הפרישה הינו 62 שנים, קרי בתום 62 השנים תחל האישה לקבל את תגמוליה. קיים בחוק גם אלמנט נוסף שאומד על גיל פרישה חובה קרי כשהגבר והאישה כאחד מגיעים לגיל 67 הם מחויבים על פי חוק לפרוש מעבודתם. קיים בחוק מדד נוסף בנושא הפרישה שהינו גיל פרישה מוקדמת שבו אמנם גברים ונשים יוכלו לפרוש בגיל 60 אך התגמולים שהם יקבלו יהיו מופחתים בהתאם לזכאותם.

קרן פנסיית נכות

קרן פנסיית נכות נועדה להבטיח את מצבו הכלכלי של המבוטח באם נפגע כושר עבודתו בהתאם לאחוזים הקבועים ע"פ חוק שהינם 25% פגיעה בכושר עבודתו יהיה המבוטח זכאי לקבלת פנסיית נכות מהקרן, החשיבות של קרן פנסיית נכות הינה רבה היות והיא יכולה להבטיח את מצבו הכלכלי של המבוטח בקרן פנסיית נכות שיכולה לסייע לו רבות כשהוא נקלע למצב של אי כושר עבודה בין אם זמנית או לצמיתה, מה שיוכל לאפשר למבוטח לחיות את חייו עם נכותו כשמצבו הכלכלי לא יגרע ממנו ירידה כלכלית דרסטית ברמת חייו, כך שקרן פנסיית נכות הינה חשובה בביטוחיות הפנסיונית.

קרן פנסיית שארים

קרן פנסיית שארים הינה קרן פנסיה שבה מבוטח נפטר מן העולם וכספי הפנסיה לא מאבדים ערכם קרי כספי הפנסיה משולמים לשארים, נשאלת השאלה בהגדרתו של המחוקק מי הם השארים, השארים ראשית כל הינם מוגדרים בתקנון התוכנית הפנסיונית של המבוטח לכן חשוב מאוד לבדוק מי אלו השארים ומהי זכאותם, השארים הנ"ל הינם: אלמנתו של הנפטר, ילדיו של הנפטר שגילם הינם עד גיל 21 או לחילופין בהתאם לתנאי תוכנית הפנסיה של המבוטח, באם יש למבוטח ילדים אשר סובלים ממוגבלויות קרי נכויות הם מוגדרים גם כשארים היכולים לקבל את תגמולי המבוטח.


אחוזי הפרשות לקרן פנסיה

עד לתאריך הפרשת מעביד לתגמולים הפרשת מעביד לפיצויים הפרשת עובד סה"כ הפרשות עובד ומעביד
01.01.2008 0.833% 0.834% 0.833% 2.5%
01.01.2009 1.66% 1.68% 1.66% 5%
01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
01.01.2011 3.33% 3.34% 3.33% 10%
01.01.2012 4.16% 4.18% 4.16% 12.5%
01.01.2013 5.00% 5.00% 5.00% 15%
01.01.2014 6.00% 6.00% 5.5% 17.5%ישנם שתי סוגי קרנות פנסיה עיקריות

במדינת ישראל ישנם שתי סוגי קרנות פנסיה עיקריות: קרן פנסיה תקציבית שהינה קרן פנסיה המיועדת לעובדי מדינה, עובדים במגזר הציבורי ועובדי רשויות מקומיות שהתקציב של קרן הפנסיה שלהם משולמת על ידי קופת המדינה, כיום נעשה מעבר בין קרן פנסיה תקציבית לקרן פנסיה צוברת שהסיבה הינה חלוקת הנטל הכלכלי בין העובד למעביד משום שקרן פנסיה תקציבית גזלה מקופת המדינה כספים רבים. קרן הפנסיה השנייה הינה קרן פנסיה צוברת עיקרה הוא חלוקת ההפרשות בין העובד למעביד בצורה שתאפשר למעביד לעמוד בכל התחייבויות ההפרשה לקרן פנסיה למבוטח. 

קרן פנסיה תקציבית

קרן פנסיה תקציבית הינה קרן פנסיה שמיועדת לעובדי מדינה, עובדים במגזר הציבורי, ועובדי רשויות מקומיות. הגדרתה של קרן פנסיה תקציבית הינה שהמדינה היא זו שמפרישה את כלל ההפרשות לקרן הפנסיה התקציבית, קרי שהעובד אינו מפקיד שום אחוזי הפרשה מהשכר החודשי שלו והתקציב זולג מקופת המדינה, הבעייתיות של קרן פנסיה תקציבית הינה שהיא גוזלת כספים רבים מקופת המדינה, אי לכך נחתם הסכם קיבוצי בתאריך 03.03.1999 שמעביר את העובדים לקרן פנסיה צוברת, על מנת לא להפיל את כל הנטל הכלכלי הרב של ההפרשות על קופת המדינה בלבד.

קרן פנסיה צוברת

קרן פנסיה צוברת הינה קרן פנסיה בה ההפרשות הינן משותפות גם לעובד וגם למעביד, קרי בקרן פנסיה צוברת העובד לוקח חלק בנטל הכלכלי של ההפרשות לקרן הפנסיה. מטרתה של קרן פנסיה צוברת הינה להעביר את כל הנטל הכלכלי של המעביד גם לעובד משום שהנטל הכלכלי שמוטל על המעביד הינו רב, מה שעלול להקשות על המעביד לעמוד בכל התחייבויותיו כלפי העובד שלו.

לקרן פנסיה צוברת ישנם שלושה סוגי חסכונות שהמבוטח רשאי לקבל: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה חדשה, קופות גמל, כך שתמיד תהיינה האפשרות לעובד לעבור מסוג חסכון פנסיה אחת לאחרת.

נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישהחזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות