הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
רשימת הקניות שלי...
אם יש דבר שיכול לגרום לי להתקף חרדה, הוא הרגע שבו אשתי שולחת אותי לקניות. אני מוכן לעשות הכול למענה, למעט קניות! החשש שמא אשכח מצרך כלשהו, שלא אבחר בדיוק את המוצר שביקשה - והביקורת שאחטוף, כשאגיע הביתה... רק בגלל אלה אני עלול לחוש קוצר נשימה!
הדפס מאמר
רשימת הקניות שלי...
 
רשימת הקניות שלי - ייעוץ לפרישה וחסכון לקראת פרישהאם יש דבר שיכול לגרום לי להתקף חרדה, הוא הרגע שבו אשתי שולחת אותי לקניות. אני מוכן לעשות הכול למענה, למעט קניות! החשש שמא אשכח מצרך כלשהו, שלא אבחר בדיוק את המוצר שביקשה - והביקורת שאחטוף, כשאגיע הביתה... רק בגלל אלה אני עלול לחוש קוצר נשימה!

יום אחד החלטתי: זהו זה! הגיע זמן לטפל ב"חרדת הקניות" שלי. ישבתי עם אשתי רחלי, הכנתי רשימה מפורטת של המטלות ויצאתי ל"משימה". לא יאומן: הצלחתי! באותו הערב
הכינה לי אשתי ארוחה חגיגית לכבוד עמידתי באתגר. הבנתי: ניצחתי!

אם חששותיי מקניות גרמו לי לחרדה שכזו, יציאה לפרישה – על אחת כמה וכמה! פרישה היא אירוע רב מערכתי מורכב. אירוע המערב תחושות, הצפת רגשות, חשיפה למונחים חדשים, התעסקות בכספים, ענייני מיסוי, מתחים במשפחה, התנגשות ציפיות ועוד. כל כך הרבה גורמים לחששות.

כדי להפחית את החשש והחרדה מפני הפרישה הכנתי "רשימת קניות" לקראת האירוע המרכזי הזה. מצורפים עיקריי הנושאים, "על קוצו של יוד".

מומלץ שלא לצאת לפרישה בלעדי הרשימה! 
 
קופת גמל: הפקדות שבוצעו עד ינואר 2008 והחל מינואר 2008

 • קופות גמל 2008מעמד שכיר: הפקדות של העובד / המעביד. פרישה בגיל החוקי (אישה בגיל 62 וגבר בגיל 67) מעניקה זכות למשיכת כל יתרת הכספים שהופקדו עד לינואר 2008 בפטור ממס. הכספים הם במעמד הוני. יש חשיבות  לשימור התנאים: פטור ממס רווח ההון ויכולת ניהול סיכון. החל מינואר 2008, כספים שהופקדו בקופת הגמל הם "קופה לא משלמת", שהאפשרויות  בה הן:
   
 1. קבלת קצבה.
 2. היוון.
 3. משיכה בתשלום מס מלא.
 4. השארת היתרה למוטבים שלא יחויבו במס בעת המשיכה. (הם יוכלו גם לקבל קצבה פטורה ממס).
 
 • מעמד עצמאי: סכומים  שהופקדו על ידי העובד. מהפקדות שבוצעו עד 31.12.2005 זכאי הפורש למשוך, בוותק 15 שנה (אלא אם הגיע לגיל 60 ונספרו בקופה לפחות 5 שנות וותק). את הכספים שהופקדו החל מ- 1.1.2006 ועד 31.12.2007 ניתן למשוך בגיל 60.
לגבי כספים שהופקדו מינואר 2008 המופקדים בקופה לא משלמת, קיימות האפשרויות הבאות:
 1. העברה לקופה משלמת וקבלת קצבה.
 2. משיכה ותשלום מס במקור.
 3. היוון.
 4. השארת היתרה למוטבים שלא יחויבו במס בעת המשיכה. (הם יוכלו גם לקבל קצבה פטורה ממס).
 • קופות עם יתרות עד 7,300 ₪: הוראת שעה: מי שהיה בעל קופת גמל והיתרה בתאריך 31.12.2012 הייתה 7,300 שקלים, זכאי למשוך את הכספים ללא מס. ההוראה תקפה לקופות גמל במעמד שכיר ועצמאי.
 • קרן השתלמות: לעמיתים בגיל פרישה, נזילות למשיכת הכספים אפשרית לאחר 3 שנות וותק בלבד. ככלל, לאחר 6 שנות וותק, קרן השתלמות נזילה ופטורה ממס. בנוגע למיסוי רווח הון, כספים שהופקדו עד לתקרה מוטבת פטורים ממס.

 • פיצויים יכולים להיות משולמיםפיצויים: יכולים להיות משולמים:
   
 1. בקופות גמל.
 2. ביטוחי מנהלים.
 3. קרנות פנסיה.
 4. קופה אישית לפיצויים.
 5. מענקי פרישה במזומן.
 • פטורים: הסכומים שניתן למשכם הם עד תקרת הפטור המגיעה. היא מחושבת כוותק במכפלת תקרת הפטור, שהיא 12,360 ₪ לשנה. (נכון לשנת 2014)
 • חייבים: הסכומים שרוצים למשוך מעל לתקרת הפטור.
 • פריסה: מענק פרישה שאותו ביקשו לפרוס שנים לאחור או קדימה כל 4 שנות עבודה שווה שנת פריסה אחת. המקסימום הוא 6. פריסה מחייבת דיווח לכל שנת פריסה.
 • רצף קצבה: הוא בעצם תכנון מס, המושג ע"י תשלום מס מופחת על כספי פיצויים ותגמולים. שנבחרו כיעד לקצבה, בכפוף לתקנון/ חוזה של הגוף המשלם. כספי הקצבה יהיו חייבים במס בכפוף למדרגות המס ובהתאם למסלול תכנון המס שבחר הפורש (דוגמת פטור מופחת/מלא על הקצבה). במידה והתחרט הפורש מבחירתו ברצף קצבה - אם עשה זאת לפני זכאותו לקצבה - זכאי פקיד השומה למסות אותו בשיעור המס כאילו לא היה מבצע רצף קצבה. אם התחרט לאחר שקמה זכאותו לקצבה, יראו את כל הסכום ששולם כהיוון קצבה בכפוף להוראות הסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה והוראות סעיף 9(א) לעניין הזכאות לפטור.
 • אישור ניכוי מס (857): לא די בהעברת האישורים מפקיד השומה לחסכונות בהם מופקדים כספי הפיצויים. חובה לדרוש אישור ניכוי מס - טופס 857. אישור זה יכול לזכות את הפורש בהחזרי מס. 
 • פטור על הקצבה: גם הוא תכנון מס, הפוטר/מפחית מס בקצבה מזכה (חייבת במס), בכפוף לנוסחת שילוב חדשה שעודכנה באפריל 2012. זו לוקחת בחשבון את סך המענקים הפטורים שקיבל הפורש ב- 32 שנות העבודה האחרונות.
 • מסלול הפנסיה: בקרנות הוותיקות המסלול הוא אחיד: פנסיה המשולמת לכל ימי חייו של הפורש. במקרה פטירה ישולמו 60% מהפנסיה לאלמן או אלמנה. בפוליסות ביטוח ובקרנות פנסיה חדשות ניתן להתאים את מסלול הפנסיה לצרכי מקבל הקצבה.
 
תגמולים הפקדות עובד מעבידתגמולים: הפקדות עובד / מעביד

 • פטורים: כספים שהופקדו בקרן פנסיה / ביטוח מנהלים עד תאריך 1.1.2008 שאותם ניתן לפדות בפטור ממס. גם כספים שהופקדו בקופת גמל עד ינואר 2008 ניתן למשוך בפטור ממס.
 • חייבים: כספים שהופקדו בקרן פנסיה / ביטוח מנהלים מתאריך 1.1.2000 חייבים בניכוי מס בסך 35%. ישנם מקרים בהם המס יהיה גבוה יותר. ישנם מקרים בהם ניתן לבקש פטור מתשלום המס, או לבקש תשלום קצבה חודשי בכפוף לתקנון/חוזה. כספים שהופקדו בקופות הגמל לאחר ינואר 2008 ניתנים למשיכה בניכוי מס במקור, או להיוון בשיעור מס מופחת או בפטור. לחלופין ניתן להותיר את הכספים למוטבים, שלא יהיו חייבים במס בעת משיכה, או יקבלו קצבה פטורה ממס.
 • טופס 161: "הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד". טופס אותו מקבל הפורש ממקום עבודתו, בו מפורטים החסכונות הפנסיוניים שבהם מופקדים כספי הפיצויים של הפורש.
 • טופס 161א: על הפורש למלא בו פרטים אישיים, לציין אם ישנן תקופות עבודה חופפות אצל מספר מעסיקים (אם יש תקופת העסקה במקביל, יש למלא את סכומים שנצברו). חלק ד' של הטופס הוא המקום שבו מחליט הפורש מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים: משיכה בכפוף לתקרת הפטור או רצף קצבה פיצויים. עם טופס 161א + 161 על הפורש לגשת לפקיד השומה להמצאת אישורי מס.
 • טופס 101: נקרא  גם "כרטיס עובד". גמלאים המקבלים תשלומי פנסיה יידרשו למלא טופס 101, הקפדה על מילוי פרטי הטופס חשובה למיצוי הפטורים והזיכויים המגיעים לגמלאי כדי שיגבו ממנו את המס הנכון. יש לתת תשומת לב לפרטים על הכנסות אחרות, נקודות זיכוי ופטור המגיע.
 • תיאום מס: גמלאים שיש להם יותר ממשלם קצבה אחת חייבים בתיאום מס. תשלומי הביטוח הלאומי אינם נחשבים קצבה החייבת תיאום. מאידך, אם מקבל הפורש קצבה ממספר קרנות פנסיה או מקרן פנסיה וביטוח מנהלים או כל קצבה או הכנסה אחרת החייבת במס, הוא חייב בתיאום.
 • החזר מס בפרישה: בפרישה המתרחשת לאחר סוף חודש ספטמבר, במקרה של קבלת מספר תשלומי קצבה ואי ביצוע תיאום מס או פטור על ריבית, קיימת אפשרות של הגמלאים להחזר מס.
 • נקודת זיכוי לפורשים: גמלאי/ת שהם ובני זוגם הגיעו לגיל פרישה ולבן/ת הזוג אין הכנסה, מגיעה נקודת זיכוי נוספת. זאת גם במקרים בהם יש הכנסה שנתית של עד 21,000 ₪.
 • קצבה מוכרת: חלק מתשלומים שהופקדו לתוכנית הפנסיונית וחויבו במס או כשהפורשים לא היו זכאים כלל להטבת מס בעת תשלום הקצבה, היא תהיה פטורה מכל מס.
 • קצבה מזכה: קצבה חייבת במס בכפוף למדרגות ותכנון המס שבחר הפורש.
 • דו"ח שנתי: פורש שפרש וביצע פריסת מענקים חייב בדיווח שנתי למס הכנסה. בהינתן הכנסות, כמו משכר דירה מעל לתקרת הפטור, פעילות בניירות ערך, הכנסות מדיבידנדים, קצבה מחו"ל או בהתקיים מצב שבו ביקש הפורש לתבוע החזר מס, הוא יהיה חייב במילוי דו"ח שנתי. בני זוג ששניהם הגיעו לגיל פרישה פטורים מהגשת דו"ח מקוון למס הכנסה ורשאים להגיש במקומו דו"ח ידני. 
 
מדובר ברשימה חלקית בלבד ולא בהמלצות גורפות. אם הצלחתי להקטין את החששות ולסלק מעט מהחרדות המלוות את תהליך הפרישה אפשר "לשלוח אתכם למכולת" כך שתחזרו עם "סל הקניות" החדש והלא-מוכר בידיכם, לא עם לב הולם בחשש - אלא עם חיוך על הפנים.
 
בהצלחה.
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

Vichaya Kiatying-Angsulee
 sixninepixels
iosphere
Graeme Weatherston,

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות