הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פרישה ו"קופון פנסיוני" פורשים: נצלו את הטבות המס. הפקידו!
בשיח הציבורי המתקיים בשנים האחרונות יוצא הציבור מנקודת הנחה כי הסובבים אותו מנצלים ועושקים אותו – ולכן מרבית הציבור עסוק במגננה מתמדת
הדפס מאמר

פרישה ו"קופון פנסיוני"
פורשים: נצלו את הטבות המס. הפקידו!
 
קופון פנסיוני ופרישהבשיח הציבורי המתקיים בשנים האחרונות יוצא הציבור מנקודת הנחה כי הסובבים אותו מנצלים ועושקים אותו – ולכן מרבית הציבור עסוק במגננה מתמדת. הפחד הוא אמורפי. הסכנה היא מוחשית. האדם הוא מוגבל. עומדות לרשותו רק 24 שעות בכל יממה. כאשר תשומת ליבו מוסחת לכיוון מגננה ולמחשבות שליליות, הן עלולות להפוך למציאות... האמרה העממית מסכמת זאת כך: "דבר אחד מובטח: הטחת ראש בקיר תסתיים בכאב ראש גדול".

הגיע הזמן לראות את הדברים קצת אחרת. להיחלץ מהמנגנונים החוסמים ומהחששות המשתקים – שבהרבה פעמים הם רק פרי הדמיון. לאלה שיצליחו בכך מובטחת ראיה בהירה ושלווה יותר של המצב. הם אלה שלבסוף יבחרו בדרכים הנכונות, בתחומים רבים וגם בתחום הכלכלי. לבטח נכון הדבר כשמדובר בקבוצת הפורשים.

לאחרונה מקובל לנהל ביקורת ולהשמיע טענות כלפי עולם החיסכון הפנסיוני וקופות הגמל. התקשורת עוסקת בכך לא מעט, אך פעמים רבות מדובר בשיח ריק מתוכן. כדאי לזכור כי קופת גמל היא - קודם לכל - אפיק חיסכון. מאמר זה יעסוק הפעם בתכנון מס לכלל הציבור ולפורשים בפרט. 

הטבת מס: בדומה ל"דמי כיס" שנוהגים לתת לילדים, היא בעצם תמריץ: "קופון" הטבה שהוא החזר הניתן לחוסכים שעונים על תנאים מסוימים - בהינתן שהם עומדים באותם תנאים המוגדרים בפקודת מס ההכנסה וענו לדרישות כל הסעיפים בפקודה. הטבת מס הינה הקלה בגובה תשלום המס, או  זיכוי מס, או הפחתת תשלום מס. ניכוי ממס משמעותו היא הקטנת ההכנסה החייבת במס. שווי הטבת המס תלוי במדרגת המס השולי בה נמצא הפורש/ת. 


מדרגות המס השולי לשנת 2016:

הכנסה חודשית שיעור המס

 
הכנסה חודשית שיעור המס
עד 5,220 ₪ 10%
מ - 5,221 עד 8,92 14%
מ - 8,921 עד 13,860 21%
מ - 13,861 עד 19,800 31%
מ - 19,801 עד 41,410 34%
מכל שקל נוסף 48%
 
 על אילו חסכונות ניתנות הטבות מס: החסכונות הפנסיוניים מאוגדים בפקודת מס ההכנסה. החסכונות והטבות המס מפורטים בפקודת מס ההכנסה. חסכונות אחרים, שאינם מאוגדים ומוסדרים בפקודת המס, אינם מזכים בהטבת מס (כדוגמת תוכנית חיסכון בבנק, חיסכון בקרנות נאמנות ועוד).

אילו הכנסות נחשבות כהכנסות חייבות במס? פורשים שיש להם קצבאות, שכר עבודה ונכסים מסחריים המושכרים או שהם בעלי עסקים. אלו הן הכנסות המחויבות במס, בכפוף למדרגות המס באותה שנת המס ובגינן יוכלו להפקיד - לצורך הטבת החזר מס בקופת גמל.

הטבת מס: רשות או חובה? מיום החלתו של חוק פנסיה חובה 2008, המעסיקים מחויבים להפרשות פנסיוניות. כך שבמקרה הזה הטבת המס "נכפית" על המעסיקים והחוסכים (וטוב שכך!). הטבת המס ניתנת על השכר המבוטח מתוך השכר ברוטו המשולם לעובד. לדוגמה, ייתכן מצב שבו שכר הברוטו של העובד הוא 10,000 ₪ ואילו השכר המבוטח רק 7,000 ₪.

פרישה, חסכונות והטבת מס: בתקופת הפרישה הזכות ניתנת לכל פורש/ת להפקיד לחיסכון פנסיוני, כולל: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים /או קופת גמל וליהנות מהטבת המס. למותר לציין כי בפרישה לא יכולים הפורש/ת להפקיד לקרן השתלמות, אלא אם הם מנהלים עסק עצמאי, בעלי מעמד "עוסק פטור" או "עוסק מורשה".

הפקדה במעמד עצמאי: את הפנסיה שאותה מקבלים הפורשים - ועבורה לא מופקדים או מופרשים סכומים לחיסכון הפנסיוני - ניתן להפקיד לצורך מיצוי הטבת מס. הפקדה זו תהיה במעמד עצמאי: החוסך הפורש מפקיד בעצמו.

פורשים עצמאים? לצורך הטבת המס ייחשבו כעצמאים. ההיגיון אומר שמאחר והם אינם עובדים ואיש אינו מפקיד להם, פתוחה בפניהם האפשרות להפקיד במעמד עצמאי. הפקדה כעצמאי מבוצעת על ידי הפורש בלבד.

ממתי אפשר להפקיד לצורך הכרה בהטבת מס? שנת המס מתחילה בינואר של כל שנה ומסתיימת בסוף דצמבר של כל שנה. ניתן להפקיד הפקדות חודשיות או באופן חד פעמי, אך על מנת שהטבת המס תוכר בשנת 2016 יש להפקיד בין תחילת ינואר ועד לסוף דצמבר 2016.

למי מהפורשים תינתן הטבת מס? הרשות נתונה לכולם והטבת המס תינתן לאלה שבפועל יפקידו ולמי שינצלו בשנת המס את התקנות ויפקידו בקופת גמל.

כיצד פורש יודע לערוך מבחן בכדאיות ההפקדה? נקודת המוצא היא שהטבת מס / החזר מס ניתן רק למי ששילם בפועל מס. כלומר אם פורש מחזיק בפנסיה מתחת לסף המס( 5,000 ₪) הוא אינו משלם כלל מס הכנסה על הפנסיה/הקצבה, בכפוף למדרגות המס. אין לו כל כדאיות להפקדה בקופת גמל מטעמי ניצול הטבת מס והחזר מס, שהרי הוא אינו משלם. מכאן מובן שככל שתשלום המס על הפנסיה גבוה יותר, כך עולה הכדאיות לניצול והפקדה לקופת גמל וניצול הטבת המס.

הטבת מס ותשואה: דוגמא: הפקדה לקופת גמל בסך 1,000 ₪ המזכה בהטבת מס של 200 ₪ כמוה תשואה מידית של 20%. לכך יש להוסיף/ להוריד את תשואת קופת הגמל באותה השנה - אך תשואת הטבת המס לבדה מצדיקה לעתים את כדאיות הטבת המס.

האם שני בני הזוג בפרישה יכולים להפקיד? כן. כל אחד יכול לחשב את הכדאיות ולהפקיד באופן נפרד ועצמאי ולזכות בהטבות והחזרי המס.

היכן להפקיד? בכל חיסכון פנסיוני. בכפוף לפקודת מס הכנסה, לרוב קופת גמל למעט קרן השתלמות, זולת מקרה שבו הפורש/ת עצמאיים או בעלי עוסק פטור/ מורשה או בעלי שליטה בחברה - בכפוף לבדיקה אישית.

איזה סכום ניתן להפקיד: הדבר תלוי בבדיקת הכדאיות ובגובה תשלומי הפנסיה. בהנחה כי לשני בני הזוג פנסיה והם משלמים בגינה מס הכנסה יש להם האפשרות להפקיד - כל אחד - הפקדה מזכה להטבת מס בקופת גמל, סכום ההפקדה תלוי בגובה הפנסיה.

 
אישה פנסיה ברוטו גבר פנסיה ברוטו הסכום השנתי המקסימלי להפקדה להטבת מס אישה הסכום השנתי המקסימלי להפקדה להטבת מס גבר שווי הטבת מס אישה שווי הטבת מס גבר
10,000 ₪ 8,000 ₪ 19,200 ₪ 15,360 ₪ 8,700 ₪ 6,960 ₪
 
 
 
הדוגמא ממחישה: סך הכל הפקדת שני בני הזוג 38,560 ₪. החזר המס: 15,660 ₪.
ההפקדה נטו : 38,560-15,660= 22,900 ₪.

תכנון מס בחיסכון ילדים/נכדים: מי לא היה רוצה להפקיד כסף בעבור יקיריו ועוד לקבל פרס תגמול בצורה של כסף אותו מוסיפים לתכנית החיסכון? זה גם המקרה של הטבת המס.

לדוגמה: הזוג הפקיד לצורך חיסכון בעבור יקיריו 38,560 ₪. מתוך זה קיבל החזר מס כסף לחשבון הבנק שלו 15,660 ₪. כלומר הם הפקידו נטו בסך 22,900 ₪. בלכתם לעולמם לאחר 120 שנה, המוטבים בקופת הגמל יקבלו את כל הסכום 38,560 ₪ ללא כל מס!!

זרעים פנסיוניים: כל כך קשה לרכוש דירה ראשונה בגלל ההון הראשוני הנדרש. לבטח כשמדובר בחיסכון לפנסיה. זו "דחיפה פנסיונית"! הפקדה כזו דומה לחיסכון הפנסיוני. המוטבים בקופת הגמל יוכלו להעביר את הסכום שיעמוד לזכותם לצורך קבלת פנסיה עתידית פטורה ממס. (הם יוכלו גם לקבל את הסכומים בפטור ממס מלא, או להעביר את הסכומים לקופת גמל נזילה חסומה להפקדות על שמם) הדבר דומה לירושה בסבסוד המדינה.

האם להפקיד בקופה אחת או בכמה קופות: אין כל משמעות, מבחינת הכדאיות והטבת המס. הדבר היחיד שיכול להנחות את השיקול להפקיד במספר קופות, הוא הרצון ליעד כל קופה בנפרד לכל מוטב. מדובר במעשה נבון, שכן החוסכים יכולים להותיר למוטב באותה קופה מכתב ובו ירשמו את האפשרויות הגלומות בפניו בשימוש הכספים, דבר הופך את החיסכון לאישי.

כיצד ממשמשים את הטבת המס? ישנן קרנות פנסיה תקציביות וותיקות. ניתן להעביר את ההפקדה דרכן, אם באופן חודשי או בהפקדה חד פעמית - ולהינות מהטבה והחזר המס. אפשרות נוספת היא דרך הגשת דו"ח שנתי ובו בקשה להחזר מס. לצורך החזר מס זה נדרשים הפורשים לצרף טפסי 106 של קרנות הפנסיה/עבודה, אישורי הפקדה ואישורים נוספים, לרבות טופס 867. את הדו"ח יש להגיש במשרדי מס ההכנסה. הכסף מוחזר ממס ההכנסה צמוד למדד +4% ריבית.

אם התחרטנו האם נוכל למשוך? כן בהחלט. ניתן יהיה למשוך את הסכומים ולשלם מס במקור, עד 35%. לחלופין ניתן לבקש הנחה בתשלום המס במקור, בכפוף לשיעור אחוז המס השולי. יהיו כאלה שיוכלו להוון את הסכומים שהופקדו בקופת הגמל בפטור ממס מלא וכך ליהנות גם מהטבת המס והחזרי המס שקבלו לאורך השנים - וגם למשוך את הכספים שהופקדו ללא חיוב במס.

סיכום: קופת הגמל אינה מבטיחה תשואה, אך במקרים רבים מבטיחה את הטבת המס, שכמוה כתשואה מידית.


כאשר מערבים מיסים, הטבות מס, והשקעות, כמו כל דבר אחר שנעשה בחיי-אדם, חייבים התמקדות במטרה. כאשר יש תכנית עבודה ברורה והבנה של המטרות, הן מושגות - גם אם לעיתים הזמן להגשמתן קצת מתארך.

  הרצאה: פורשים נצלו את הטבת המס
בהצלחה.

רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות