הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
FATCA: פרישה ומיסוי בינלאומי
העולם הישן הולך ומשתנה לנגד עינינו. הוא הופך להיות נגיש יותר ויותר, זמין ו"קטן". בשנים האחרונות התגברו בו תופעות של נדידת אזרחים, קבוצות ואף עמים שלמים ממקום למקום, מארץ לארץ. חלקם נמלטים ממלחמות, חלקם מדיכוי ומטרור וחלקם מהעוני והרעב
הדפס מאמר

FATCA: פרישה ומיסוי בינלאומי
או: "הדוד סאם" רוצה לדעת הכל.
 
פרישה ומיסוי בינלאומיהעולם הישן הולך ומשתנה לנגד עינינו. הוא הופך להיות נגיש יותר ויותר, זמין ו"קטן". בשנים האחרונות התגברו בו תופעות של נדידת אזרחים, קבוצות ואף עמים שלמים ממקום למקום, מארץ לארץ. חלקם נמלטים ממלחמות, חלקם מדיכוי ומטרור וחלקם מהעוני והרעב. זו תנועה דמוגרפית המשנה את הרכב האוכלוסייה ביבשות (והדוגמה הטובה לכך – המתרחש כעת על גבולות אירופה).

גם אנו, העם היהודי התנסינו בנדידות. במשך אלפי שנות גלות עברו היהודים, חלקם בכפייה וחלקם מרצון, מארץ לארץ ומיבשת ליבשת. תמיד הייתה לכך סיבה ברקע: אנטישמיות ושנאת זרים. הקמת מדינת ישראל אפשרה לכל יהודי נודד להגיע לכאן ולהפוך את הארץ לביתו. רבים כבר באו ורבים עוד נמצאים בארצות העולם, אך יודעים כי אם יצטרכו – ישראל פותחת את שעריה לקראתם. בבואם, הם מקבלים אזרחות ישראלית, על סמך "חוק השבות".

אלה שהחליטו לעלות לישראל ממדינות הרווחה (להבדיל מעליית המצוקה) לא מוותרים תמיד על האזרחות של המדינה ממנה באו. לדוגמה: יש בישראל יותר משלוש מאות אלף אזרחים המחזיקים באזרחות אמריקאית. הם התנתקו מאמריקה, אך אמריקה לא התנתקה מהם... הרבה מהם מביאים עימם גם את נכסיהם, החומריים והפיננסיים. לחלקם יש ממש "שק חפצים אישיים" כלכלי. אמריקה רוצה לדעת על כך – במיוחד בנוגע לניהול הכספים ולחוקיי המיסים הרלוונטיים. לארה"ב יש אמנת-מס עם ישראל, אך זו אינה מספקת אותה והיא רוצה לדעת ה כ ל !

מאמר זה יעסוק בחוקים ובתקנות הנוגעים למס ההכנסה האמריקאי והסכם ה- FATCA שעליו חתומות מדינות רבות, כולל ישראל, עם ארה"ב: אם ההסכם הוא חומה, המאמר יספק לקוראים סולם לטפס לעבור אותה. נתחיל בכמה מושגים בסיסיים:

מהי אמנת מס: סעיף 196 מתייחס לאשרור אמנות מס בי"ל שגם ישראל חתומה עליהם. זה הסכם בין מדינות שנועד למניעת מצב שבו אדם משלם מס מלא פעמיים. זה אינו מלמד כי לא נשלם מס כלל בשתי המדינות, אלא - כמו במקרה של השלמת מס שבישראל הוא 15% ובארצות הברית 10% - נשלם את ההפרש שהוא 5%. בנוסף ישנן התחשבות בהוצאות עסקיות, בהן מכירה מדינה אחת ושאינן מוכרות במדינה אחרת. אמנה יכולה גם לכלול "היתר החלפת מידע" בין מדינות, על מנת למנוע התחמקות מתשלום מס.

IRS: מס ההכנסה האמריקאי. Internal Revenue Service

זכות מיסוי ראשונה: המדינה שבה הופקה ההכנסה תטיל מס ראשונה. המדינה השנייה תכיר במס ששולם במדינה שבה הופקה. אם קיים פער בין שיעורי המס, תוכל לגבות אותו.

מהו הסכם ה-FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act
הסכם ה-FACTA הוא הסכם בין מדינתי שנחתם בין מדינת ישראל לארה"ב. מטרת ההסכם היא העברת מידע באופן אוטומטי על תושבי המדינות החתומות בהסכם, במטרה למנוע התחמקות ממס.
באפשרותה של מדינה לחתום על אחד משני מודלים של הסכם ה-FATCA : מודל אחד הוא זה שבו המוסדות הפיננסים מעבירים את המידע לרשות המיסים הרלוונטית והיא מעבירה אותה לרשות המיסים האמריקאית. המודל השני הוא זה שבו המוסדות הפיננסים מעברים את המידע באופן ישיר לרשות המסים האמריקאית (להלן: ה-"IRS").
רשות המסים הישראלית (להלן: "רשות המיסים") חתומה על הסכם מול האמריקאים לפי המודל הראשון.

לוח זמנים ליישום ההסכם:

2014 - בנקים זרים יידרשו למסור שמות של בעלי חשבון בנק אמריקאים, כתובת מגורים, מספר החשבון בבנק והיתרה בחשבון.

2016 – בנוסף ידרשו המוסדות הפיננסים לדווח על ההכנסות של בעלי החשבון האמריקאים.

2017 – העברת מידע שקוף לחלוטין על כל התנועות וההכנסות של מי שמחזיק באזרחות אמריקאית.

מהן ההשלכות של הסכם ה- FATCA?
אם המוסד הפיננסי זיהה כי המדובר באזרח אמריקאי או כמי שיש בו פוטנציאל להיות אחד כזה, או במקרה שבו יש לאותו אדם שותפים בחשבון בעלי אזרחות אמריקאית: במקרה כזה המוסד הפיננסי יחייב אותו לחתום על מסמך W9 הכולל, בין היתר, פרטים אישיים, מספר הביטוח לאומי שלו בארצות הברית וכן ויתור על סודיות. אם הלקוח אינו מוכן לחתום על הטופס, הוא יהיה חייב להוכיח שאינו אזרח אמריקאי או שהבנק ינכה 30% מכל תקבול שיקבל ממקור או נכס אמריקאי.

לאחר החתימה יעבירו המוסדות פיננסים דיווחים, באופן אוטומטי, לרשות המסים לגבי חשבונות אשר מוחזקים (במישרין או בעקיפין) על ידי יחידים או חברות תושבי או אזרחי ארה"ב (להלן: "חשבונות אמריקאים" או "חשבון אמריקאי").

רשות המסים תעביר את המידע שנתקבל מהמוסדות הפיננסיים ל-IRS ובמקביל תקבל דיווחים מה-IRS לגבי חשבונות במוסדות פיננסיים אמריקאים המוחזקים על ידי תושבי ישראל (להלן: "חשבונות ישראלים" או "חשבון ישראלי")
אם המוסד הפיננסי לא יעמוד בהוראות ההסכם והחקיקה מכוחו, יוטלו עליו סנקציות שונות שביניהן תהיה מוטלת החובה על כל מוסד פיננסי המעביר לו כסף שמקורו בארה"ב, לנכות 30% מהסכום ולהעבירו ל-IRS.

מהו מוסד פיננסי?:
מוסד פיננסי הוא בין היתר: בנק, חברת ביטוח, ישות השקעה, או כל ישות שתקבע בחוק. ככלל מדובר בישויות כלכליות המנהלות או מרכזות כספים בשביל לקוחות, יחידים או חברות.

מה הוא חשבון במוסד פיננסי?
חשבון שמוחזק ו/או מנוהל על ידי מוסד פיננסי. לדוגמת חשבון פיקדון בבנק, פוליסת ביטוח, חשבון השקעות בבית השקעות וכיו"ב.

מה החובות המוטלים על מוסד פיננסי מכוח הסכם ה-FATCA?
מוסד פיננסי יבצע בדיקה ביחס לכלל החשבונות המנוהלים על ידו (ישנים או חדשים) בכדי לקבוע אלו חשבונות הם חשבונות אמריקאים. בנוסף, בעת פתיחת חשבון חדש יבקש המוסד הפיננסי מבעל החשבון הצהרה אשר תאפשר למוסד הפיננסי לקבוע האם מדובר בחשבון אמריקאי = בדיקת נאותות. לגבי חשבונות אמריקאים, המוסד הפיננסי יעביר דיווח על החשבון ובעליו לרשות המסים.
 
האם הסכם ה-FATCA יחול רק על לקוחות עסקיים או גם על לקוחות פרטיים?
הסכם ה-FATCA חל על כל הלקוחות המחזיקים בחשבונות אמריקאים במוסדות פיננסים.

האם רק אזרחי ארה"ב מושפעים מהסדר ה FATCA?
לא, בהתאם להסכם ה-FATCA יועבר מידע לגבי חשבונות שימצאו בהם אינדיקציות מסוימות המורות על כך שיתכן ומדובר בחשבון אמריקאי, כגון: כתובת למשלוח דואר בארה"ב, מספר טלפון בארה"ב ועוד. יובהר כי הסכם ה-FATCA מאפשר לבעל החשבון להפריך את הטענה כי מדובר בחשבון אמריקאי באמצעות המצאת מסמכים שונים.

כיצד יכול להשפיע עלי הסכם ה-FATCA במידה ואני אזרח או תושב ארה"ב?
אם אתה נחשב אזרח אמריקאי או תושב אמריקאי לצורכי מס, ייתכן ותידרש לספק למוסד הפיננסי מסמכים או מידע בכלל, ובעת פתיחת חשבון חדש בפרט.

ככל שימצא שהנך מחזיק בחשבון אמריקאי במוסד פיננסי ישראלי, פרטים הקשורים בחשבון זה יועברו מהמוסד הפיננסי ל-IRS באופן אוטומטי על בסיס שנתי.

האם ישנם הגבלות על אזרחים אמריקאים בבחירת מכשיר/חיסכון פנסיוני פיננסי?
הוגדרה קבוצת מוצרים PFIC = (Passive Foreign Investment Company) שהיא הגדרה כללית של כל השקעה שעושה אזרח אמריקאי בחברה/מכשיר חיסכון פיננסי פנסיוני שאינו אמריקאי.

מכשירי השקעה PFIC בישראל? באופן כללי ובזהירות הראויה, שכן נוסח הדברים אינו ברור ומותיר יריעה רחבה לפרשנות, כל קרנות הנאמנות הישראליות והזרות שאינן מנוהלות בארצות הברית מסווגות כ-PFIC.

טופס W-9 : המשמעות בחתימתו מול הבנקים בישראל?
במילוי הטופס יש להקפיד כי מספר הביטוח הלאומי SSN =(Social Security Number) שסופק למוסד הפיננסי הינו מספר הזיהוי האישי הנכון של החותם.

אם מועברים כספים לחשבון הבנק זה, החותם פטור(ה) מחובת ניכוי מס במקור על הכנסות המועברות לחשבון, כי הוא אזרח(ית) ארה"ב.

מהו המידע הנדרש לדיווח במסגרת מילוי הטופס W-9?
שם פרטי ומשפחה, שם העסק (אם קיים), סוג הישות, מספר החשבון (יחיד, חברה, שותפות או קרן נאמנות), סוג הפטור במסגרת חוק FATCA (לרוב אין צורך למלאו), מספר הבית ושם הרחוב, העיר והמיקוד.

בחלק I, המופיע תחת הכותרת Tax Identification Number, יש למלא את מספר הביטוח הלאומי בארה"ב SSN (Social Security Number). כאמור, אי-חתימה על טופס W-9 עלולה לגרור ניכוי מס במקור בגובה 30% מההכנסות המופקות מהחשבון, ו/או סגירת החשבון על ידי המוסד הפיננסי. רק לאחרונה הטיל ה-IRS קנס של כ-מיליארד שקל על בנק לאומי בישראל, בשל סיועו לכאורה בהעלמת הכנסות וחשבונות של אזרחים אמריקאים.

כיצד יכול להשפיע עלי הסכם ה- FATCA אם אני לא אזרח או תושב ארה"ב?
ככלל, הסכם ה-FATCA אינו משפיע על מי שאינו אזרח או תושב ארה"ב ולא נדרשת כל פעולה מצדו (מלבד פעולות מסוימות בעת פתיחת חשבון חדש).

עם זאת, במקרים בהם יימצאו בחשבון אינדיקציות המעלות חשד שמדובר בחשבון אמריקאי, יתכן כי המוסד הפיננסי ייצור עם הקליינט קשר כדי לוודא את מעמדו.

מהו הסטאטוס של חשבון משותף, בו רק חלק מבעלי החשבון הם אזרחי או תושבי ארה"ב?
חשבון משותף שאחד או יותר מהמחזיקים בו הוא תושב או אזרח ארה"ב יראה כחשבון אמריקאי.

האם קרן פנסיה ישראלית מהווה מוסד פיננסי החייב בדיווח?
באופן כללי, קרן פנסיה ישראלית העומדת בתנאי הסכם ה-FATCA לא תהיה חייבת בדיווח.

כיצד בעל חשבון יכול לסתור את הקביעה כי חשבונו הוא חשבון אמריקאי ?
הסכם ה-FATCA מאפשר הבאת הצהרות ומסמכים רשמיים מסוימים אשר מאפשרים לסתור את הקביעה כי מדובר בחשבון אמריקאי.

האם מוסד פיננסי יכול לפתוח חשבון חדש ללא קבלת הצהרה מבעל החשבון?
לא. באופן כללי וע"פ נספח 1 להסכם ה-FATCA, המוסד הפיננסי חייב לקבל הצהרה מבעל החשבון בעת פתיחת חשבון חדש. במידה והמוסד הפיננסי אינו יכול להשיג אישור הצהרה שכזו, אין ביכולתו לפתוח את החשבון. יובהר כי ישנן הקלות מסוימות לחשבונות חדשים שיפתחו לאחר מועד חתימת הסכם ה -
FATCA ועד כניסתו לתוקף.
 
בהצלחה

       הרצאה: פרישה ומיסוי בינלאומי FATCA
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
 קרדיט תמונות:
Photo by africa
       חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות