הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פרישה: עצות לסוף שנת המס חלק א'
תארו לעצמכם שהיה קיים, אי-שם, ספר ובו "עצות זהב" לכל מצב או סיטואציה שניתן להיקלע אליהם... עצות זהב שנכתבו על ידי מישהו שהיה שם. כמה הייתם מוכנים לשלם בעבור ספר "עצות זהב" שכזה?
הדפס מאמר
פרישה: עצות לסוף שנת המס
חלק א' - חובות וזכויות.

Retirement’s Check-up
 
תארו לעצמכם שהיה קיים, אי-שם, ספר ובו "עצות זהב" לכל מצב או סיטואציה שניתן להיקלע אליהם... עצות זהב שנכתבו על ידי מישהו שהיה שם. כמה הייתם מוכנים לשלם בעבור ספר "עצות זהב" שכזה?

במאמר זה מרוכזות כמה וכמה "עצות זהב" שאספתי בשבילכם, קוראי הפורשים. מומלץ בחום  לקרוא אותן (אולי להדפיס, ליתר בטחון?) וכמובן לפעול על פיהן. בכל עצה ועצה טמון פוטנציאל של רווח השווה זהב. ארזתי וכרכתי את "העצות המוזהבות" לשני מאמרים. כדי להשתמש בהן וליישמן יש לזכור כי פרישה היא עבודה! עבודה מהנה ומביאה סיפוק - אך בכל שנה מתווספות עוד ועוד משימות.

נפלה בחלקי זכות גדולה: לתת מניסיוני ולשתף את קוראי ב"עצות הזהב" שלמדתי במהלך עבודתי. בנתינה יש כוח ועוצמה, אך בעיקר הנאה על שאני יכול לחלוק את הידע שלי עם אלה הזקוקים לו: אוכלוסיית הפורשים.
 
הנה ספר "עצות הזהב" חלק א:
 
עצות זהב לסוף שנת המס 2014

  
 


 
 1. מתי חייבים גמלאים בדיווח:
 • כאשר אחד מבני הזוג ביצע פריסת מס
   
 • בעלי הכנסות בחו"ל מנדל"ן או השקעות.
   
 • בעלי תיקי השקעות מחזור פעילות שנתי בני"ע 811,560 ₪
   
 • גמלאים בעלי הכנסה חייבת מעל 650,000 ₪ (בשנת 2013) 
   
 • משכ"ד מעל לתקרה של 5,080 ₪ ולא שולם עליו מס 10% במהלך השנה.
   
 • מי שהיה חייב בשנה קודמת.
   
 • גמלאי שבשנת המס מכר זכות במקרקעין, או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה.
   
 • גמלאים בעלי פנסיה והכנסה נוספת -  הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ 48%- או אם נקבע בחוק שיעור מס נמוך יותר להכנסה מסוימת שנוכה מלוא המס ממנה או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ 30%
 
 1. דו”ח שנתי:
את המסמכים להכנת הדו"ח השנתי מקבלים בדרך כלל ממס ההכנסה. אי קבלת ערכת ההגשה אינה פוטרת מחובת הגשה. מי שחייב בהגשת הדו”ח והוא ובן/ת הזוג עדיין לא בגיל פרישה חייבים בהגשת דו”ח מקוון. מי שהגיעו לגיל פרישה ואינם בעלי שליטה בחברות, פטורים מהגשת דו”ח מקוון.

המסמכים הנדרשים להגשת הדו”ח הם כל המסמכים והאישורים השנתיים המעידים על הכנסה שנתית (עבודה, הון) בשנת המס אליה מיוחס הדו”ח: טופס 106, קרנות הפנסיה (לרוב תלוש דצמבר), עבודה, 106 של קצבה מחברות ביטוח, טופס 867 מכל חשבונות הבנק, תרומות, אישור הפקדות מזכות במס: קופ"ג וביטוחי חיים. כל זה אך ורק למי שהוא גמלאי ואין לו הכנסה נוספת למעט פנסיה ועבודה.

פורשים שיש להם הכנסה מעסק ימלאו בנוסף גם דו”ח רווח והפסד אם התוצאה היא רווח, הוא יתווסף להכנסה. הפסד ינוכה מההכנסה.

פורשים המגישים פעם ראשונה דו”ח למס ההכנסה מחויבים לצרף טופס 857 שהוא אישור ניכוי מס במקור על ידי המשלמים של כספי הפיצויים, גם במקרים בהם בצעו היוון קצבה. אי צרוף אישורי הניכוי לדו”ח המס לא יחושב על ידי פקידי המס הכנסה או שהפורש יחויב בכפל מס. 

א. ניירות ערך: תיקון 147 תיקן עיוותים רבים. בין היתר נקבעו כללי קיזוז חדשים: ניתנה האפשרות לקזז הפסד מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מכל סוג, ובלבד ששיעור המס אינו עולה על 25%. סעיפים 92 ,91 לפקודת מס ההכנסה קבעו סדר קיזוזים: ניתן לקזז רווח מול הפסד גם אם לא באותם שיעורי מס. לדוגמא: במקרה של הפסד 20% רווח 25%, ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך- הון - כנגד מס שבח מקרקעין
 
הפסד שוטף: ניתן לקזז כנגד הכנסות מריבית/דיבידנד על ניירות ערך.
הפסד מועבר: ניתן לקזז רק כנגד רווח הון
 
ב. הפסד עסקי שוטף: בר קיזוז מכל הכנסה. לדוגמא: הפסד מעסק (שנוצר בישראל) פורשים שיש ברשותם עסק וזה "הניב" הפסד בשנת המס יוכלו לקזז כנגד הכנסה מפנסיה/עבודה שלהם או של בני זוגם!

הפסד עסקי שוטף (שנוצר באותה השנה) ניתן לקיזוז גם כנגד מס שבח מקרקעין, סעיף 28(א) לפקודה. משתמע מכך כי הפסד הוא נכס מס! אם נותרת יתרת הפסד הקרויה "הפסד מועבר", ניתן לקזז אותו בשנים הבאות כנגד הכנסה מעסק/עבודה/פנסיה של אחד משני הזוג. יתר על כן: אם הפורש סגר את עסקו, הוא יוכל לקזז בעתיד כנגד הכנסתו כשכיר או מפנסיה.
 
ג. הפסד עסקי שוטף כנגד הכנסות מפריסה: פיצויים בשנת הפריסה הראשונה יחשבו כמקור      הכנסה מעבודה. על כן הפסד עסקי שוטף יהיה ניתן לקזז כנגד שנת הפריסה הראשונה. כאן המקום להזכיר את פסק הדין קרל שבטון, בה נקבע כי פטור 9(5) מזכה בהחזר מס כנגד הכנסות מפריסת מס. בפסיקה זו פתח בית המשפט פתח למהות ההכנסה. מעניין מה תהיה עמדת מס ההכנסה בקיזוז הפסדים לא רק בשנת הפריסה הראשונה?
 

 1. פרישה-החזר מס: ייתכנו החזרי מס למי שפרש באמצע השנה. החזרי מס בפרישה ייתכנו בפרישה מ 30.9. ואילך, במידה ויש יותר מהכנסה אחת ולא בוצע תיאום מס.
   
 2. ריבית: גמלאים שהגיעו לגיל הזכאות והם בעלי הכנסה נמוכה מפנסיה, זכאים להטבות מס בחיוב מס על ריבית החזר אוטומטי, 9,840 ₪ או 16,560 אם ביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 לפחות, בנוסף לכל אלה ניתן פטור מיוחד, שנקבע לגמלאים שהכנסתם מפנסיה נמוכה. פטור זה אינו ניתן ב"מסלול האוטומטי", אך ניתן לתביעה בדו”ח השנתי / החזר מס.
   
 3. טופס 0857: טופס ניכוי מס של המשלמים את כספי הפיצויים. לעתים מתרחש מצב שבו, עד שניכוי המס מבוצע על ידי הקופה, חולף זמן. יתרת הכספים בקופה יכולה לרדת או לעלות. האישור המופק מפקיד השומה קובע כי עד גובה היתרה שרשומה בטופס 161 יש לנכות מס בגובה המגיע. מעבר ליתרה זו יש לנכות מס מרבי. כאן טמונה האפשרות להחזר המס. בהגשת הדו”ח יש להתחשב בשינוי היתרות ובהוראת חיוב המס. במרבית המקרים מגלים כי נוכה מס-יתר וכי זכאים להחזר.
   
 4. כספים, נכסים בחו"ל: על פי סעיף 2 לפקודה תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו הכלל עולמיות בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוץ לישראל, מדינות העולם מחפשות מקורות הכנסה אחת הדרכים מתן דגש על כספים של תושב ישראל שלא דווחו, רשות המיסים הציבה אולטימטום למי שלא דיווח על כספים ונכסים המתנהלים בחו"ל, בתחילת 2015 רשות המיסים בישראל תחליף מידע ורשימות עם בנקים ורשויות מס בחו"ל המטרה  לחשוף מעלימים מס ישראלים בכל העולם, במצב בו ההון אינו עולה על 2 מיליון שקלים והכנסה חייבת אינה עולה על 500,000 ₪  מומלץ  גילוי מרצון, ניתן גם על ידי הגשת דו”ח מתקן. הליך זה ימנע הליכים פליליים בעתיד כנגד מעלים המס.
   
 5. תאום מס: ישנם פורשים הממשיכים לעבוד. עתה הוא הזמן להיערך לתאומי המס 2015. החלטה של מי מההכנסות תיקבע בתאום כ"משלם ראשון" ומי כ"שני". יש לתת עדיפות להכנסה הגבוהה יותר להיקבע כ"משלם ראשון". 
   
 6. נקודות זיכוי: שווי נקודת זיכוי אחת בשנת 2014 הוא 2,616 ₪ לשנה. מעבר לנקודות הזיכוי המגיעות לפורשים בתאום המס: אישה 2.75 וגבר 2.25. במידה ולאחד מבני הזוג פנסיה עליה הוא משלם מס, כאשר בן הזוג האחר אין ברשותו כל הכנסה או שהוא/היא בעל/ת פנסיה נמוכה - עד 20,000 ₪, זכאי בעל הפנסיה (זה שמשלם את המס) לנקודת זיכוי נוספת. במידה ולבני הזוג יש קרוב מקרבה ראשונה (ילד או הורה) המוגדר כתלוי או נטול יכולת, קמה הזכאות ל- 2 נקודות זיכוי נוספות.
   
 7. תרומות: גמלאים שתרמו בשנת המס סכום העולה על 190 ש"ח ויש ברשותם את הקבלות המקוריות, בהן נכתב כי התרומה מוכרת לצרכי מס הכנסה סעיף 46 לפקודה, ניתן לקבל בגינן זיכוי ממס ההכנסה, עד 35% מסך התרומה. הזיכוי (החזר) המקסימלי לאדם שתרם 500 ₪  יהיה 175 ₪. לצורך קבלת הזיכוי נדרש הגשת דו”ח החזר מס.
 

הרצאה: פרישה עצות לסוף שנת המס חלק א
 
 
בקרוב יפורסם חלק ב' של "עצות הזהב".

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם
בזכותה של אשתי אני מה שאני.


הכותב הינו בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

antpkr
Stuart Miles

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות