הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מקזזים... בוא נעשה יחד סדר בכל הקשור לקיזוז הפסדים
מקזזים... בוא נעשה יחד סדר בכל הקשור לקיזוז הפסדים, נושא קיזוז ההפסדים בבורסה עשוי להיות לעיתים מלאכת אומן, וזה לא בגלל חכמת הנסתר אלא בגלל מורכבות הכתוב בחוק, לכל סוג של הפסד קיימים, כללי קיזוז שונים
הדפס מאמר

קיזוז הפסדיםנושא קיזוז ההפסדים בבורסה עשוי להיות לעיתים מלאכת אומן, וזה לא בגלל חכמת הנסתר אלא בגלל מורכבות הכתוב בחוק, לכל סוג של הפסד קיימים, כללי קיזוז שונים, כדוגמא ההבדל בין רווח, הפסד, קיזוז מהון, מרווח הפסד וקיזוז במישור הפירותי, כל שכן מיני נבוכים וחוקים שונים. המבקש לקזז חייב למצות את הקיזוז ההפסד ולא לגרור אותו לשנים הבאות, אם קיימת לו האפשרות לקזז את כל ההפסד כנגד הרווח באותה השנה, אולם אם לא יוכל יתרת ההפסד תעמוד לזכותו כמגן מס.

ראשית דבר:
נישום (ישות כלשהיא החייבת בתשלום מס) יהיה רשאי לבחור ולקזז לפי הסדר הבא: קיזוז הפסד מעסק 2(1), או ממשלח יד 2(2) וזאת כנגד הכנסותיו המתחייבות בשיעור המס הגבוה ביותר.

דוגמא: לנישום הכנסות מעסק 2(1) הכנסות מפנסיה 2(2) והכנסות מעבודה 2(2), הכנסות מדיבידנד המתחייבת בשיעור מס 25% והכנסה משכר דירה המתחייבת במקרה הנדון בשיעור מס 10% נניח כי בשנת מס פלונית היה לו הפסד מעסק 2(1) 20,000 ₪, יוכל הנישום לבחור האם לקזז את ההפסד מהפנסיה 2(2) או מהכנסתו מעבודה 2(2) נניח כי שיעור המס שהוא משלם על הפנסיה גבוהה משיעור המס על העבודה, יוכל הנישום לבחור מהיכן יקזז את ההפסד, כאן יהיה המקום לציין את סעיף 28(ג), מעניק את הזכות בידי הנישום לא לקזז הפסד מעסק או ממשלח יד כנגד הכנסות אחרות המתחייבות בשיעור מס נמוך יותר, מכאן נוכל להסיק כי הכנסה פטורה ממס דוגמת שכ"ד המושכרת עד לתקרת הפטור, ולכן לא תהיה חובה על הנישום לקזז את ההפסד כנגד הכנסתו הפטורה ממס. הפסדים צבורים מהעבר והפסד שנוצר בשנת המס עליה דיווח, לתשומת לבכם הפסד משנים קודמות יהיה ניתן לקיזוז רק כנגד הכנסה מעסק 2(1) או משלח יד 2(2), לרבות רווח הון ושבח בעסק או ממשלח יד.

זכרו:
הפסד שנוצר השנה מעסק יקוזז כנגד כל מקורות הכנסה באותה השנה, יכול להיות מועבר לשנה הבאה, ולהיות מקוזז כנגד הכנסה מעסק או משלח יד כלשהו וכנגד מס שבח הפסד משנים קודמות כנגד הכנסה מעסק, משלח יד, מס שבח.

הפסד מנדל"ן או כל נכס הון אחר, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון או כנגד שבח מקרקעין, הפסד מניירות ערך.
הפסד מהשכרת נכס לפי
סעיף 28 (ח) יקוזז רק כנגד הכנסה מאותו הנכס בשנים הבאות, גם כנגד מס שבח במקרה של מימוש הנכס.

עצמאי שהפך לשכיר: ניתן יהיה לקזז הפסדים עסקיים מועברים כנגד הכנסה ממשכורת, כלומר שכיר שהיה עצמאי ויש לו מגן מס הפסדים עסקיים צבורים יוכל לקזז בין ההפסד העסקי 2(1) לבין הכנסה ממשכורת 2(2).

קיזוז ניירות ערך יחידים:
ניתן לקזז רווח בניכוי הפסד, כנגד דיבידנד, ריבית, ריבית מניירות ערך ובלבד ששיעור המס לא עלה על 20%.

הפסדים מעסקים בחו"ל:
אם  השליטה והניהול בישראל בכפוף
לסעיף 29 לפקודה, יוכל בתנאים מסוימים לקזז את ההפסדים בישראל, אם יעשה זאת לא יוכל לקבל זיכוי כנגד תשלומי מיסים בחו"ל, כלומר לא יוכל לקבל החזר מס בישראל על מס ששולם בחו"ל, כל זאת בכפוף לסעיף 207 ד' לפקודה. בהתאם לסעיף 28 לפקודה הפסד שוטף מעסק או משלח יד בישראל, אם היה אירוע מס היה מתחייב בישראל, הפסד כזה ניתן לקזז כנגד כל הכנסה מכל מקור בישראל או בחו"ל, שנבעה בשנת המס שבה נוצר ההפסד. שליטה וניהול שלא בישראל ניתן לקזז רק כנגד הכנסות מחו"ל.
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות