הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מה עדיף להיות: שכיר או עצמאי?
בספר "עליסה בארץ הפלאות" מסופר איך עליסה מגיעה לצומת דרכים. בצומת היא פוגשת ארנב ושואלת אותו לאן כדאי לה ללכת: ימינה? שמאלה? ישר? הארנב שואל מה היא מחפשת: מהם היעדים שלה? עליסה עונה שהיא לא יודעת. עונה לה הארנב: "אז אין זה משנה לאן תלכי!".
הדפס מאמר
מה עדיף להיות: שכיר או עצמאי?
כדי שתפרשו בכבוד

מה עדיף להיות שכיר או עצמאי?בספר "עליסה בארץ הפלאות" מסופר איך עליסה מגיעה לצומת דרכים. בצומת היא פוגשת ארנב ושואלת אותו לאן כדאי לה ללכת: ימינה? שמאלה? ישר? הארנב שואל מה היא מחפשת: מהם היעדים שלה? עליסה עונה שהיא לא יודעת. עונה לה הארנב: "אז אין זה משנה לאן תלכי!".

יש מאתנו המגיעים בחייהם לצומת דרכים. צומת שכזה יכול להיות כאשר אנו מבקשים ליזום, לשנות סטאטוס ולהפוך משכיר לעצמאי (או ההפך). הוא יכול להיות בנקודה בה מפטרים אותנו מהעבודה הקבועה שלנו. יש גם מקרים בהם המעסיקים נותנים לעובדים את חופש הבחירה: מה תרצו להיות בארגון, שכירים או עצמאיים?

הנה כמה נקודות בולטות למחשבה, שיכולות לעזור ולעתים לסייע בהסקת מסקנות וביישומן.

הערת פתיח: איני מאמין באימון אישי, מאחר ואיני מאמין כי ביכולתם של אנשים להשתנות. לדעתי אנשים  יכולים להשתפר אך לא להשתנות. המעבר בין מעמד "שכיר" למעמד "עצמאי" הוא לא רק אירוע כלכלי אלא גם נפשי - מנטלי. לא כל אחד בנוי למעבר הזה. לפני שעושים חישובים כלכליים כדאי מאד לבדוק את עצמכם פנימה ולחשוב גם על ההיבטים הנוספים. רק אתם באמת מכירים את עצמכם ואת יכולתכם להתמודד עם האתגר.

תנאים פנסיוניים:

 • השכיר: בחסות החוק (וטוב שכך) נהנה השכיר מחוקים המאגדים את זכויותיו בכל הנוגע לזכויותיו כמו שכר מינימום. מעסיק המבקש להעסיק את העובד בהיקף העולה על המשרה שסוכמה, חייב לשלם שעות נוספות. יש בחוק סנקציות בגין הלנת שכר וחוק פנסיה חובה. כל עובד שכיר, החל מגיל 21 לגבר וגיל 20 לאשה ועד גיל פרישה, זכאים להפקדות לחסכון פנסיוני על השכר המבוטח (חלק או כל השכר שהוא הבסיס להפרשות סוציאליות) גם אם הוא בגיל פרישה ואינו מקבל קצבה. הסכומים המופקדים בקופה: הפקדות עובד / מעביד: בשנת 2013 5% העובד 5% המעביד 5% ע"ח פיצויים. ס"ה 15% (בשנת 2014 6% העובד 6% המעביד 5.5% פיצויים ס"ה 17.5%) לדוגמא: משכר של 10,000 ₪ שווי ההפקדות החודשיות לפי שנת 2014 יהיה 1,750 ₪ מתוכם 600 ₪ הינם כספי העובד. היתר מן המעביד.
   
 • עצמאי: כשמו כן הוא - עצמאי לגורלו. הוא אינו כפוף לחוק. העצמאי נידרש למשמעת עצמית גבוהה ונידרש לממן את כל עלויות ההפקדה לחסכונות הפנסיוניים. זה עלול להביא למצב שבו, גם אם הפקיד לחיסכון פנסיוני, לרוב מדובר בסכומים לא גבוהים. בעטיים של חסכונות אלה בלבד יקשה עליו לשמר את רמת החיים בפרישה. בדוגמא לעיל, יידרש העצמאי להפקיד לבדו 1,750 ₪ לחודש, אם ירצה להשוות את תנאיו הפנסיוניים לזה של השכיר.
פיצויי פיטורין:
 • השכיר: מאז שחוקק "חוק פנסיה חובה", במסגרת צו הרחבה, נקבע שכספי הפיצויים יהיו שייכים לעובד גם אם ניתוק יחסי עובד-מעביד ארע על רקע שאינו מזכה בפיצויי פיטורין. כלומר, אם עזב העובד מרצונו, כספי הפיצויים שייכים לו. על אחת כמה וכמה אם סיים העובד את העסקתו בנסיבות מזכות (פיטורים) יהיה זכאי לפיצויים.
   
 • עצמאי: עצמאי אינו רשאי להפקיד כספים לקופת פיצויים. לכן תכנון ההטבות המס בהפרשות סוציאליות הופך קריטי וחשוב, שכן אם יתכנן נכון וימצה את זכויותיו עד תום, יוכל העצמאי ליצור עתודות כתחליף לפיצויי השכיר.
תנאים סוציאליים:
 • השכיר: במסגרת הסדרת מערכת היחסים בין עובד למעביד מקובעות זכויותיו. בעצם, זכויותיו של השכיר בכל הקשור לימי מחלה, ימי חופשה, הבראה, דמי החופשה וכיו"ב הן ככל שכר אחר בידי העובד השכיר.
   
 • עצמאי: מערכת היחסים כעצמאי היא בינך לבין עצמך: מזמין העבודה אינו משלם תמורה נוספת בגין דמי מחלה, חופשה, הבראה.
קרן השתלמות:
 • השכיר: שיעור ההפקדה לקרן: 7.5% המעסיק 2.5% העובד. קיימת תקרה שהיא "משכורת קובעת" לצורך חישוב ההפרשה לקרן השתלמות לצורך פטור ממס: 15,712 ₪. הפרשה מקסימלית של המעביד שאינה חייבת במס היא 7.5%, כלומר שכר מבוטח לקרן השתלמות בגובה 10,000 ₪: העובד 250 ₪, המעסיק 750 ₪.
   
 • עצמאי: נדרש לממן את כל התשלומים בעצמו, קרן השתלמות לעצמאים מיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, בכפוף לסעיף 17א(5). סכומים ששילם יחיד עצמאי לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל 2.5% מהכנסתו הקובעת, סכומים לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת. "הכנסה קובעת" היא הכנסה מעסק או ממשלח יד ועד ל- 259,000 ₪ שנתי. העצמאי יכול להתאים את ההפקדות למצבו הכלכלי.
הוצאות מוכרות:

 סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה ינוכו הוצאות שיצאו ביצור הכנסה בשנת המס בלבד

 • שכיר: לא יותרו הוצאות דוגמת החזר השתתפות חלק יחסי בהוצאות הבית, אולם שכירים רבים אינם מודעים לעובדה וליכולת שלהם לתבוע הוצאות שהן מוכרות לצרכי ייצור הכנסה בעבודה. העיקרון "שמירה על הקיים" מנחה את מס הכנסה בהכרת הוצאות לעובד השכיר כלומר אם בזכות ההוצאה שימר העובד את מקום עבודתו, כמו השתלמות מקצועית בתחום התמחותו  (אותה שילם העובד), הוצאות נוספות כמו ספרות מקצועית, וכו'. לרוב את מרבית ההוצאות של השכיר ניתן "לגלגל" על המעסיק.
   
 • עצמאי: לעצמאי יש את הזכות לנכות הוצאות שלא ניתנות לשכיר (כל הוצאה שניתן ליחס אותה בעתיד לייצור הכנסה). הסעיף מכיר ב"חלק יחסי" (היחס שבין גודל המשרד לדירה), השתתפות בהוצאות חשמל, שכירות, ארנונה, ועד בית וכיו"ב הוצאות מוכרות נוספות הן על רכב, תקשורת, הוצאות משרדיות ועוד.
תזרים הכנסות:
 • שכיר: בכפוף להסכם העסקה בו התחייב המעסיק לתשלום המשכורת.
 • עצמאי: בכפוף לתנאי האשראי. ייתכן שוטף + 30, 60, 90 (מיום הגשת/אישור) החשבונית, הוצאת חשבונית וקבלת הכספים בתנאים הרשומים כמוה כהענקת הלוואה. עצמאי חייב להיות מודע לחישוב ולשקלל את דמי הריבית בתמחיר השרות.
חובת דיווח:
 • שכיר: לרוב אין חובת דיווח, למעט מקרים בהם השכר או ס"ה ההשתכרות עולה על 638,000 ₪ במונחי 2012. או לחלופין שכיר שיש לו יותר ממשכורת אחת. לרוב שכירים מגישים דו"ח כתביעת החזר מס
   
 • עצמאי: מחויב בפתיחת תיקים ברשות המיסים: מס ערך מוסף וביטוח לאומי. הוא חייב בניהול ספרים בכפוף לתקנות, במילוי דין וחשבון שנתי, בתכתובות עם הרשויות, בליווי איש מקצוע ובהגשת הצהרת הון.
רמת הסיכון:
 • שכיר: תלות במצבה של הפירמה ותלות במצב בעלי המניות, בסופו של דבר השכיר עובד למען אחרים ואין תמיד קשר בין היותו עובד נאמן ומוכר לבין יציבות בעבודה.
 • עצמאי: ככל שעובר הזמן רמת הסיכון פוחתת - בהנחה כי רכש שם טוב לעצמו בעיסוקו, הוא בעל גמישות מחשבתית שיכולה להתאים את עסקיו מול אתגרים עסקיים. תמיד קיים הסיכון (האנושי!) של חוסר היכולת להתנהל נכון.
דמי אבטלה:

שכיר: על תובע דמי האבטלה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. היותו בין גיל עשרים לגיל שישים וחמש
   
 2. תקופת הכשרה מחייבת בת 540 ימים לפני אבטלה שבה שילם דמי ביטוח לאומי לפחות 360 יום (אין חובת רציפות) והגדרתו כמובטל.
   
 3. הווה אומר: מי שרשום בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה והוא מתייצב בימים שנקבעו  לו ולא נמצאה לו עבודה מתאימה
עצמאי: "ישרא-בלוף"... בחודש יולי 2011 אשרה הממשלה תיקון דמי אבטלה לעצמאים, במידה והעסק שלהם ייסגר. מדובר בקופת פיצויים שהעצמאי יפריש אליה מתוך הכנסתו השנתית. כאשר יהיה אירוע זכאות, שאותו עליו להוכיח, יוכל למשוך ללא מס. על מנת שיוכל למשוך עליו להפריש 6 שנים ברציפות.

כתבתי את אשר כתבתי... עכשיו תנסו לטלפן לרמי לוי ותשאלו אותו אם הוא מוכן להיות שכיר בשופרסל... זה בדיוק לב הנושא: בהחלטה "שכיר או עצמאי" לא רק שיקולים כלכליים יש להביא בחשבון אלא גם יכולות אישיות. כל אחד אמור להכיר היטב את נפשו ורק הוא יודע מה מתאים לו.

                הרצאה: מה עדיף להיות עצמאי או שכיר?רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה
© כל הזכויות שמורות לרן חובב יועץ פרישה


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות