הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
דירת ירושה
דירת בירושה: כמו כל דבר בחיים, קיים היום בו נולדים אליהם ולעומתו היום שבו אנו עוזבים אותם. אך החיים נמשכים ואיתם חוקים, תקנות, בירוקרטיה, מיסים. הפעם נדון בסיפורה של דירה שבאה בירושה.
הדפס מאמר

דירת ירושהכמו כל דבר בחיים, קיים היום בו נולדים אליהם ולעומתו היום שבו אנו עוזבים אותם. אך החיים נמשכים ואיתם חוקים, תקנות, בירוקרטיה, מיסים. הפעם נדון בסיפורה של דירה שבאה בירושה.

מס שבח מקרקעין: זהו מס המחויב על רווח הון ממכירת מקרקעין. המס קובע את רווח ההון שנוצר. ברוב המקרים הרווח מחושב בין העלות למחיר המכירה. מכאן יש קביעת שומת מס שבח. מנקודת המבט של פקודת מס השבח, ברגע שהנכס יצא מחזקת המוריש, מדובר באירוע מכירה לכל דבר. רק אם האירוע קרה שלא במסגרת הירושה, כלומר אם יורה הנפטר בצוואתו למכור את כל נכסיו, לממש את כספו ולחלקו בין היורשים - לא יהיה אירוע מס, היות וכביכול הנפטר ביצע את המכירה על ידי בא כוחו.

סעיף 49 ב (5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה רכישה) תשכ"ד 1963 מעניק פטור מזכה במכירת דירה שקיבל המוכר בירושה אם התמלאו כל התנאים המפורטים:

  1. המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.
  2. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד.
  3. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור בשל המכירה.
חשוב לדעת כי הפטור שניתן אינו תלוי במכירת דירה אחרת: הווה אומר שהפטור יינתן גם אם נמכרה דירה אחרת בטווח הזמן המותר = בתוך 4 שנים. כלומר נקבל פטור על דירה אחרת גם אם מכרנו קודם את דירת הירושה. ישנן פנים רבות לחוק: אחת מהן היא למנוע מצב של מריבות בין יורשים, כאשר יהיו כאלה שירצו לממש ויהיו שלא. לתשומת לבכם: רק דירת מגורים מתאימה לסעיף זה.

דירה בירושה - מלכודת מס:
במקרה בו הפך האדם ליורש הדירה לפני מכירה של דירתו שלו, כלומר מצב בו יש לו שתי דירות. אם מכר דירה לפני כשנתיים, אך מגיע לו פטור לפי סעיף 49ב(2), הקובע כי הדירה שהוא מעוניין למכור היא דירתו היחידה של המוכר בישראל. אם המוכר לא מכר במשך שמונה עשרה חודשים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו - בעת ובעונה אחת - יותר מדירת מגורים אחת. עכשיו יש לו שתי דירות! היות ומכר אחת בתקופה המותרת יאלץ להמתין את תקופת ההמתנה הקבועה בחוק. היות והוא מכר דירה בפטור ב-4 שנים האחרונות, יאלץ להמתין 4 שנים נוספת עד למכירה בפטור.

אפשר להימנע ממצב כזה על ידי:
חלוקת נכסי העיזבון בין יורשים לפי סעיף 5(ג)(4) לחוק: חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוהו כמכירה - ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף או בשווי כסף, שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון. אז יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.

הסעיף קובע שחלוקת נכסי העיזבון בין היורשים אינה נחשבת למכירה - דהיינו אינה אירוע מס - אם התקיימו התנאים הבאים:

  1. החלוקה ללא תמורה, להוציא תמורה מתוך העיזבון לרבות כסף שהוא חלק מהעיזבון.
  2. החלוקה בין היורשים של המוריש בלבד.
  3. החלוקה מתבצעת לפני שחולק העיזבון. לאחר מועד זה תיחשב החלוקה כמכירה רגילה.
תכנון מס כזה יהיה נכון כאשר ישנו יותר מיורש אחד ובעיזבון ישנם עוד נכסים מלבד הדירה. זאת על מנת לאפשר העברה מוסכמת בין היורשים של נכסי העיזבון. כך, כאשר מחלקים את נכסי העיזבון בכפוף לסעיף 5(ג)(4), הדירה תעבור מיורש אשר מבקש לעצמו את הפטור מיורש אחר שאינו זקוק לפטור.

המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
טלפון:
054-7500-405

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי והוא אינו מהווה הצעה לנקיטה ו/או אי נקיטה בפעולות כאלו ואחרות. לכל מקרה נסיבות מיוחדות משלו ועל מנת לנקוט עמדה ו/או לפעול מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי  ממומחה בתחום על מנת שייתן יעוץ פרטני בהתחשב בעובדות ובנתונים הרלוונטיים למקרה.

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות