הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פרישה ותכנון מס / קיצבה - וחרטה מרצף קיצבה
פורשים, גשרים וקיצבאות: מאז ימי ילדותי ועד שבגרתי, גשרים ריתקו אותי. גדולים כקטנים, קצרים וארוכים, מאבנים ומפלדה. האדם בונה גשרים כדי לקצר נתיבים, כדי להמנע מתהומות וכדי להקל על המעבר מצד לצד.
הדפס מאמר
פרישה ותכנון מס / קיצבה - וחרטה מרצף קיצבה

פרישה ותכנון מס קצבה וחרטה מרצף קיצבהפורשים, גשרים וקיצבאות: מאז ימי ילדותי ועד שבגרתי, גשרים ריתקו אותי. גדולים כקטנים, קצרים וארוכים, מאבנים ומפלדה. האדם בונה גשרים כדי לקצר נתיבים, כדי להמנע מתהומות וכדי להקל על המעבר מצד לצד. כשבגרתי גליתי כי המקצוע שבו בחרתי גם הוא מהווה גשר: ייעוץ לפרישה הוא גישור בין שתי תקופות בחיים. זו של תקופת החיים שלפני הפרישה, המוכרת והבטוחה - וזו של השנים שאחריה. מצאתי כי לא עומק התהום המפרידה בין התקופות הוא החשוב, אלא איך מניחים מעל התהום את הגשר הנכון. לעתים נדמה להולכים בדרך כי הגיעו אל סוף דרכם - והנה מתגלה הגשר המאפשר מעבר.
אחד מהגשרים האלה, לצורך תזרים המזומנים בעת פרישה הוא "גשר הקיצבה". הוא המתואר במאמר זה.

רצף קיצבה: היסודות ל"גשר" מצויים בסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס ההכנסה. אירוע המס נקבע ביום ניתוק יחסי העובד/מעסיק של כל עובד. לעיתים נדמה – בטעות - לעובד שנפרד ממעבידו, כי אם אינו יוזם את הבאת אישורי המס, הרי שלכאורה יש ביכולתו לדחות את תשלום המס - ולא כך. אירוע המס לא נקבע על פי רצונו של הפורש, אלא על פי ההנחה שיום ניתוק יחסי עובד/מעסיק הוא יום אירוע המס. הפורש יכול וזכאי לתכנן את המס. אחת מהאפשרויות שיבחר היא "ייעוד לקיצבה". משמעותה היא דחייה באירוע המס, על כספים קיצבתים שנצברו.

דחייה למתי?
1. ליום שבו יגיע אדם לגיל פרישה ויחליט לקבל את הקיצבה
2. ליום שבו יחליט להתחרט מרצף הקיצבה (אין תלות בגיל) .

כיצד יש למלא בקשה לרצף קיצבה? טופס 161א' סעיף 5.2  "ייעוד לתשלום קיצבה בעתיד (רצף קיצבה)". בסעיף זה מפורטים פרטי התכנית והסכום אותו מבקש העובד לייעד לרצף זכויות קיצבה. את הטופס מוסר העובד לפקיד השומה. פקיד השומה מעניק את האישור לעובד. על העובד למסור את האישור לקופה שבה יועדו הכספים לקיצבה .

מה ניתן לייעד לרצף קיצבה?
1. כספים שנצטברו לעובד בקופה לא משלמת קיצבה: סכומים שהופקדו לאחר ינואר 2008.
2. כספים שנצטברו לעובד בקופה משלמת קיצבה, דוגמת קרן פנסיה חדשה או ביטוחי מנהלים.

מה לא ניתן לייעד לרצף קיצבה? כלל המענקים ששולמו לעובד בטופס 161 וכספים הוניים, כמו  למשל מענק פרישה.

רצף קיצבה והיסטוריה: מי שפרש עד 31.12.1999 ומשכורתו לפיצויים הייתה גבוהה מתקרת הפטור, יוכל לקבל את הפטור המלא על כספי פיצויים ופטור נוסף לאחר 10 שנים, אם יועדה היתרה העודפת מעל לפטור לקיצבה, כך שלאחר 10 שנים, אם ביצע הפורש חרטה מקיצבה, היה מתקבל הפטור הנוסף.

רצף קיצבה ואקטואליה: החל משנת 2000 רצף קיצבה כשמו כן הוא: דחיית אירוע מס של הפורש לזמן שבו יהיה זכאי לקבל קיצבה. בעת שימשוך קיצבה חודשית הוא יחויב בשיעור מס על הקיצבה בכפוף למדרגות המס ולזכאויות הפטור על הקיצבה, המגיעות במסגרת נוסחת השילוב. ייתכנו מצבים בהם אם היה הפורש מושך את הכספים שאותם יכל לייעד לקיצבה, הוא יישלם מס. אך באם ייעד את הכספים ייתכן ששיעור הקיצבה לו הוא זכאי לא יחויב במס כלל.

יתרה מכך, יש להביא בחשבון כי ייעוד לקיצבה מיעד סכום ליום ניתוק יחסי עובד/מעסיק וגם אם סולק הסכום (לא תהינה עוד הפקדות עד ליום זכאותו לקיצבה), הרי הסכום הנותר המלא צובר רווח לאורך שנים ומשפיע לחיוב על שיעור הקיצבה שיקבל הפורש. זה בדומה להשקעה הגדלה ללא הפקדות נוספות, בזכות הריבית המצטברת לאורך שנים. ברור שהדבר משפיע על גובה הקיצבה שתשולם.  

האם קיימת מגבלת זמן לחרטה מרצף קיצבה? אין מגבלה של זמן לחזרה מרצף קיצבה.

האם נדרש למשוך את כל הסכום שיועד לקיצבה? יש למשוך את כל הכספים שיועדו לקיצבה

חזרה מרצף קיצבה: כשמה כן היא: זה המצב שבו, במועד הפרישה, בחר הפורש לייעד סכומים לקיצבה ולאחר תקופה החליט לחזור בו מהחלטתו החלטה של חזרה מרצף קיצבה מחייבת את הפורש לחזור ולשוב לפקיד השומה לצורך קבלת אישור, הקובע את שיעור חיוב המס בעת החרטה מרצף קיצבה.

טופס 161 גw: הודעה על חזרה מרצף קיצבה

כיצד מטופלת חזרה מרצף קיצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה:  במידה ולאחר זמן בחר הפורש להתחרט ולבקש חרטה מרצף קיצבה’ החרטה תכלול את הסכום שיועד לקיצבה  - כולל כל הרווחים הנצברים מיום ייעוד הכספים לקיצבה -  על גבי הטופס 161ג'. במידה והחרטה מבוצעת לאחר מועד זכאותו של הפורש לקיצבה, הרי מדובר לא בכפוף להלכות החרטה מרצף קיצבה, אלא היוון בכפוף להסדרים החוקתיים בפקודת מס ההכנסה בדבר היוון קיצבה.

חרטה מרצף קיצבה / קרן פנסיה וותיקה: ניתן למשוך או להתחרט מרצף קיצבה בקרן פנסיה וותיקה, אך חרטה כזו תשלול מהפורש זכאות לקבלת קיצבה מהסכומים הנותרים בקרן הפנסיה הוותיקה.

חרטה מרצף קיצבה / קרן פנסיה חדשה: ניתן למשוך ולבצע חרטה מרצף קיצבה. במקרה כזה תקום זכאות לקיצבה על יתרת הכספים שנותרו בקרן הפנסיה החדשה. בהנחה שזו עולה על 5% מהשכר הממוצע במשק.

חרטה מרצף קיצבה / קופה לא משלמת: ניתן למשוך ולבצע חרטה מרצף קיצבה.

חרטה מרצף קיצבה / ביטוח מנהלים: ניתן למשוך ולבצע חרטה מרצף קיצבה. במקרה כזה תקום זכאות לקיצבה על יתרת הכספים שנותרו בביטוח המנהלים.

מצבים של חזרה מרצף קיצבה:
1. במועד הפרישה כל הסכומים שקיבל הפורש יועדו לקיצבה ולא קיבל כל מענק נוסף: במקרה כזה יהיה זכאי, במועד חזרתו, לפטור הרגיל לו היה זכאי בשל מענקי הפרישה שקיבל - לפי הפטור שהיה מגיע לו.

2. במועד הפרישה ייעד הפורש סכומים לפרישה וקיבל מענקים שלא יועדו: במקרה כזה של חרטה מרצף הקיצבה וכדי שהעובד לא יקבל פעמיים את הפטור, יש להפחית את תקרת הפטור בכפוף לנוסחה: סכום המענק שקיבל / תקרת הפטור שהייתה במועד פרישה = שיעור הפחתת הפטור והסכומים שיקבל כתוצאה מחרטה מרצף קיצבה יחויבו במס.

3. חרטה בתקופה של העדר הכנסה: ניתן לשלב קבלת הפטור על הסכומים הפטורים בכפוף לתקרה המגיעה, שהיא הוותק במכפלת תקרת הפטור (12,200 ש"ח בשנת 2017). אלה כספים שאותם יוכל הפורש, במועד הפרישה, לייעד לקיצבה: חלקים חייבים וחלקים הניתנים לייעוד לקיצבה. לאחר מכן יוכל הפורש לבקש חרטה על הכספים שייעד לקיצבה במעמד הפרישה, אם ימשוך כספים בשנה שבה אין הכנסות, סביר כי הסכום שנתקבל מחרטה מרצף קיצבה יחויב בשיעור מס נמוך יחסית או שלא יחויב במס בכלל. 

4. בחרטה מרצף קיצבה תותר פריסה? אם יבקש הפורש פריסה בעת החרטה מרצף קיצבה, תותר לו פריסה בכפוף למועד הפרישה מעבודה. כך שאם היה זכאי למכסימום תקופת הפריסה 6 שנים והפורש פרס לתקופה של 3 שנים, אם ביקש חרטה מרצף הקיצבה תותר פריסה לשלוש שנים - בכפוף לכך שלא עברו 6 שנים מיום הפרישה.

5. האם ניתן לקזז הפסד עסקי כנגד חרטה מרצף קיצבה?  לפי סעיף 28(א) לפקודת מס ההכנסה,  הפסד שהיה לאדם בעסק או במשלח-יד בשנת המס ושאילו היה מדווח היה נישום לפי פקודה זו, ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס. ניתן לקיזוז הפסד עסקי כנד הכנסה עסקית או שכר, הפסד הון מול רווח הון (למעט הפסד מני"ע מול מס שבח).

השאלה היא כיצד מס הכנסה רואה את ההכנסה מרצף הקיצבה, לדוגמה: בשנת הפריסה הראשונה של כספי פיצויים, מס ההכנסה יתיר קיזוז הפסד עסקי. בשנות המס הבאות מס ההכנסה לא מתיר קיזוז כנגד הפסד עסקי, שכן הפריסה מהשנה השנייה ואילך אינה נחשבת ממקור עבודה. אולם מה יהיה במקרה שבו ביצע הנישום חרטה מרצף קיצבה לאחר כמה שנים ובשנת החרטה נצבר לו הפסד עסקי? האם יוכל לקזז את הסכום מהחרטה מול הפסד עסקי? הלכת פקודת המס אינה מתירה קיזוז כזה, שכן ההפסד העסקי צריך להיות מקוזז כנגד הכנסה מעבודה שנוצרה באותה השנה. חרטה אינה נחשבת הכנסת עבודה.

6. חרטה מרצף קיצבה במקרה פטירה: היורשים יוכלו להשאיר את הכספים בקופה וזו תשלם ליורשים "קצבת שאירים" בכפוף לכך שהיורשים זכאים לקצבת שאירים בכפוף לסעיף 9(6ו). לחלופין הם יוכלו לבקש למשוך את הסכומים באופן חד פעמי. במקרה כזה יחויב שיעור המס של הנפטר בשנת הפטירה. ניתן לבצע פריסה לאחור בכפוף למספר המירבי: 6 שנים, בהנחה שהמנוח לא ניצל את שנות הפריסה לאחור. אם חלפו 15 שנה מיום הפרישה לא תותר פריסה.
 

בהצלחה,
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
 המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית..
 
 קרדיט תמונה:

Stuart Miles.
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות