הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
אם תרצו - תקדימו: הקדמת תשלומי הפנסיה: בחירה שלנו!
אספר לכם מעשה שהיה: תנאי העסקתו של אחד מהלקוחות שלי שונו על ידי המעסיק שלו והוא חויב לעבור לתחום אחר, בחברה בה עבד. השינוי היה אמור לגרור לירידה בתנאי השכר שלו. בשל סיבות אישיות העדיף האיש להמשיך ולעבוד, אך מצא עצמו אובד עצות בכל הקשור למקורות להשלמת הכנסתו כשהוא עדיין עובד.
הדפס מאמר

אם תרצו - תקדימו
הקדמת תשלומי הפנסיה: בחירה שלנו!

 
הקדמת תשלומי פנסיה אספר לכם מעשה שהיה: תנאי העסקתו של אחד מהלקוחות שלי שונו על ידי המעסיק שלו והוא חויב לעבור לתחום אחר, בחברה בה עבד. השינוי היה אמור לגרור לירידה בתנאי השכר שלו. בשל סיבות אישיות העדיף האיש להמשיך ולעבוד, אך מצא עצמו אובד עצות בכל הקשור למקורות להשלמת הכנסתו כשהוא עדיין עובד. הפניתי את תשומת ליבו לעובדה כי בחוזה החיסכון הפנסיוני שלו מופיע סעיף שסוכם עם מנהל הפוליסה, המתיר לו קצבה כבר בגיל 65. התחלתי בתהליך של שכנוע, כאשר חברת הביטוח (מתוך אינטרס ברור שלה) ביקשה שלא לשלם. לפני כשבוע, לאחר תהליך ארוך בו הוכחנו כי יש מקום להתחיל ולשלם, אישרה חברת הביטוח את התשלום. הדבר גרם לי אושר אמיתי: מדובר לא בעניין כספי בלבד, אלא בעיקרון שעל פיו, בכל עת, מחויבים הצדדים למלא את כל החובות והזכויות המצוינות בפוליסה. ראוי שהזכויות תהיינה בעלות משקל שווה לחובות.

החיים חזקים יותר מכל גיליון "אקסל" או תכנון כלכלי. הדבר המרתק שבהם הוא היכולת לפתח גמישות לצד הצבת המטרות. הפעלת גמישות מחשבתית מול הפרקטיקה היא שיכולה להוביל למציאת פתרונות של ממש ושינוי מציאות חיים. דרך-קבע אני מאחל לאנשים שיציבו את עצמם במרכז ויקבלו החלטות אודות מה שטוב להם. תהליך זה יוביל אותם לתחושת שלמות ולאושר אמיתי. לפעמים הפתרונות נמצאים ממש "מתחת לאף", אך מרוב לחץ, מתגברת תחושת האובדן. כל שצריך הוא לנקות את זגוגיות המשקפיים: הנה, ממש לידנו, נמצא הפתרון שאותו חיפשנו.

בשוק קיימות כמה תכניות פנסיוניות המשלמות קצבה:

 • קרנות פנסיה וותיקות,
 • קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה כלליות,
 • ביטוחי מנהלים (וותיקים כגון: גמלא, עדיף וחדשים)
לתשומת לבכם: הקדמת קבלת הקצבה מתאפשרת גם לאלו שעובדים ורוצים להמשיך לעבוד ובמקביל להקדים את תשלומי הפנסיה! זאת כדי להגדיל את ההכנסה החודשית שלהם.  

מי קובע מתי משלמים לנו?

יש להבדיל בין מספר סוגי חסכונות:

קרן פנסיה: כל קרן פנסיה כפופה לתקנון, (וותיקה, חדשה). תקנון הוא הסכם שניתן לשנות אותו! כלומר: ייתכן מצב שכאשר הצטרפנו לקרן הפנסיה נקבע כי תשלום הקצבה יתחיל בגיל פרישה של 62 לנשים ו- 64 לגברים. אך בפועל, הקצבה תתחיל להיות משולמת לנו בגיל 70. זאת בגלל שתוך תקופת החברות שלנו בקרן העלו את גיל הפרישה - ואנו לא נוכל לבוא בכל טענה. זוהי מהותו של תקנון: הוא ניתן לשינוי! בין יתרת הנושאים אליהם מתייחס התקנון, הוא גם קובע את מועד תחילת תשלום הפנסיה.

ביטוח מנהלים: כפוף לחוזה שנחתם ביום הצטרפות העמית. החוזה מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי ללא הסכמת העמית. לדוגמה: אם ביום הצטרפותו של העמית לביטוח המנהלים, נקבע כי תשולם לו קצבת פרישה בהיותו בן 65, כך יהיה - אפילו אם גיל הפרישה עלה בתקופת החיסכון. הקצבה תשולם בגיל 65. גיל הפרישה החדש שנקבע לא יחול על הפוליסה, על פי החוזה.

באיזה גיל אפשר להתחיל לקבל קצבה ואיך ניתן להקדים קצבה?

אם נערוך משאל בנושא, קרוב לוודאי שכל הנשאלים יענו כי הם יהיו זכאים לקבל קצבה בגיל פרישה. למה? כי ככה הורגלו. הזכאות לפנסיה נחרטה בתודעה: "רק בגיל פרישה!" האמת היא שונה לחלוטין והתשובה לשאלה: "מתי אפשר להתחיל? תלויה בתוכנית החיסכון:

 • ביטוחי מנהלים: ישנן תכניות המאפשרות קבלת קצבה כבר בגיל 60. הקצבה החודשית המשולמת בכל חודש תשמש את המבוטח לכל ימי חייו.
   
 • קרן פנסיה חדשה: המבוטח רשאי להתחיל לקבל קצבה כבר מגיל 60.
   
 • קרן פנסיה וותיקה: גיל הזכאות  לפנסיית זקנה נקבע בהתאם לסעיף בתקנון אחיד של קרן הפנסיה. למרות האמור, יכול החוסך לבקש להקדים את תשלומי הפנסיה: גבר רשאי לפרוש עד 7 שנים לפני גיל הפרישה התקנוני. אישה רשאית לפרוש עד 5 שנים לפני גיל הפרישה התקנוני - שהוא גיל הפרישה הקבוע בחוק.                                 

כיצד מחושב גובה הקצבה:

ביטוח מנהלים: בביטוחי מנהלים ישנן תקופות שונות המזכות במקדמי קצבה שונים. בפוליסות מסוג "עדיף" "מניב" קיימת טבלה שהמקדם בה קבוע - ללא כל התייחסות לגיל הכניסה ושנות התשלום עד קבלת הקצבה. הדור הבא של ביטוחי מנהלים מורכב מפוליסות שנמכרו משנת 2000 והלאה. בהן חישוב המקדם מקבל תוספת - כלומר הגמלה מופחתת, בהתייחס לשנים שבהן המבוטח חסך והפקיד. על מנת לקבל תחשיב ניתן לפנות לחברת הביטוח.

קרן פנסיה וותיקה: המבוטח זכאי לקבל קצבה אם צבר בקרן לפחות 120 חודשי ביטוח. אם ישנה רציפות בין קרנות פנסיה וותיקות - הכל יובא בחשבון. עומדת זכותו של המבוטח להקדים את תשלומי הפנסיה. גובה הקצבה יחושב בנפרד: לגבר, יהיה מקדם הקדמת היציאה לקצבת זקנה מחושב באחוזים, בהתאם לגיל קצבת הזקנה של המבוטח. לאישה, מקדם הקדמת היציאה לקצבת זקנה באחוזים, בהתאם לגיל קצבת הזקנה של המבוטחת ולתקופת הקדמת הפרישה שלה. הקדמת כל שנה בפרישה מוקדמת תפחית את זכויות הפנסיה ב- 5%. ניתן לפנות לשרות הלקוחות של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ולבקש תחשיב הקדמה (בטלפון 6667*).

קרן פנסיה חדשה: גובה הפנסיה יחושב בכפוף למקדם הקצבה המופיע בתקנון הקרן ביום הבקשה, בכפוף לשנת הלידה, מינו והגיל בו ביקש/ה המבוטח/ת להתחיל ולקבל קצבה. כל זה בהתאם לסכום שצבר בקרן ולמאפייניו האישיים. חישוב פנסיית הזקנה נעשה על ידי חלוקת סכום החיסכון שצבר המבוטח עד לאותו המועד ב"מקדם המרה". למשל, למבוטח שצבר סכום חיסכון 500,000 ₪, חלוקה ב"מקדם המרה" 200 תיתן פנסיה חודשית בגובה 2,500 ₪. מקדם ההמרה מחושב על סמך הנחות תוחלת החיים, מינו, שנת לידתו ומצב משפחתו של המבוטח.


מסלולי קצבה שונים:

קרן פנסיה וותיקה: לכל ימי חייו של המבוטח. קצבת שארי הפנסיונר הם לאלמנה 60% מהקצבה ולאלמן 60% מהקצבה.

קרן פנסיה חדשה:

 • פנסיית זקנה לכל החיים ופנסיה לשארי הפנסיונר.
   
 • פנסיה מופחתת והבטחת מינימום של 60-240 תשלומים חודשיים לפנסיונר או שאריו/יורשיו.
   
 • פנסיה מוגדלת - וויתור על ביטוח שארים (מסלול לעמית, ללא בן/בת זוג בלבד).
   
 • פנסיה מוגדלת עם הבטחת מינימום 60-240 תשלומים - וויתור על ביטוח השארים (לעמית, ללא בן/בת זוג בלבד)
ביטוח מנהלים: בפוליסה מציונים התנאים. לרוב ישנם מספר מסלולים לבחירת מקבל הקצבה, בהם מסלולים ללא מספר מינימאלי של תשלומים ומסלולים המבטחים מספר קצבאות מינימאלי.
לדוגמא: אם בחר המבוטח מסלול שבו ישולמו לו מינימום של 144 תשלומים, אם חלילה ארע מקרה פטירה בתשלום ה-100, עוד 44 תשלומים מלאים ישולמו למוטבים שקבע. לחלופין תשלום הקצבה הינו לכל חייו של המבוטח.

יש גם מסלולים המבטיחים תשלום חד פעמי למוטבים במקרה פטירה חו"ח, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה.


איך עושים את זה?

קרן פנסיה וותיקה: העמית נדרש לפנות לקרן ולהגיש בקשה לקבלת פנסיית זקנה, כ- 3 חודשים לפני המועד שירצה להתחיל ולקבלה. טפסים לתביעת קצבה ניתן למצוא באתר האינטרנט של קרנות הפנסיה הוותיקות - עמיתים / קרנות הפנסיה בהסדר.

קרן פנסיה חדשה: הגיע מבוטח למועד הראשון לזכאות לפנסיית זקנה (גיל 60) או למועד מאוחר יותר וחפץ בקבלת הפנסיה,  יודיע בכתב לגוף המנהל לפחות 30 יום מראש, על המועד בו בחר להפסיק ביטוחו בקרן ולפרוש לפנסיית זקנה.

ביטוח מנהלים: בכל אתר של חברת ביטוח ניתן למצוא ולהדפיס טפסים לצורך קבלת קצבה. ניתן להגיש את הבקשה ישירות לחברת הביטוח או דרך הסוכן המטפל.
לכולם יש להציג: טופס בקשת קצבה, צילום ת.ז של המבוטח ושל המוטבים, צילום המחאה, טופס 101, אישור פקיד שומה לגובה ניכוי המס, אישור ביטוח לאומי לתשלום מס מופחת.

יתרונות בהקדמה:
כמו שכתבתי בתחילת המאמר: החיים הם לא גיליון "אקסל"... היכולת להקדים את תשלומי הקצבה תבוא לעתים במקום לקיחת הלוואות או מימוש נכס, כך שבמקום לשלם ריבית או להרבות בחובות, הקדמת קצבה יכולה להיות אלטרנטיבה ראויה שיש לבחון אותה ברצינות הראויה.

הקדמת התשלום (לפחות בביטוח מנהלים או קרן פנסיה חדשה), מקבעת את "מקדם ההמרה" ואינה תלויה עוד בשינוי תוחלת החיים. כך, אם בחר המבוטח להקדים את קבלת הקצבה, במועד ההקדמה נקבע לו המקדם - והוא לא ישתנה לכל תקופת תשלום הקצבה
קופות גמל: קופות גמל נזילות (הפקדות לפני ינואר 2008 תיקון 3) יכולות לשמש ליצירת מקור הכנסה: תזרים חודשי פטור ממס. את גובה הקצבה קובע בעל הקופה. היא יכולה להיות מבוססת על היסטוריית התשואות של 10 השנים האחרונות - זאת כדי לא לפגוע בקרן. בעל הקופה יוכל להפסיק בכל עת את ההכנסה ומנגד - יוכל להגדיל עוד. זו אפשרות גמישה, "מתחת לאף" להגדיל את ההכנסה החודשית

חסרונות בהקדמה:
כאשר מקדימים את תשלומי הקצבה, פוגעים בגובה הקצבה - לו הייתה נלקחת בגיל הזכאות.
מי שיבחר להקדים קצבתו והוא עדיין עובד, מחויב לערוך תיאום מס הכנסה וביטוח לאומי בין הכנסתו מעבודה ובין הכנסתו מהפנסיה.


מסקנות: כמו כל דבר בחיים, הכול אישי... אך כשיש חופש בחירה ויכולת מחשבה וידע, הבחירות עשויות להפוך מוצלחות יותר! עדיף להגיע לצומת בו יש מספר גדול של מסלולים לבחירה, מאשר מסלול אחד.

יש לי את המקצוע הטוב ביותר בעולם
©רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות