הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תתחדשו: תקרות מס הכנסה לשנת 2013
כמו בכל שנה אזרחית מתעדכנות להם מדרות מס הכנסה 2013, שיעורים ו- תקרות מס לשנת 2013. אספתי את העדכונים העיקריים הנוגעים לכולם והוספתי פירושים, על מנת שנוכל להבין, לבדוק וליישם.
הדפס מאמר

תקרות מס הכנסה לשנת 2013, מדרגות מס הכנסה לשנת 2013כמו בכל שנה אזרחית מתעדכנות להם תקרות ההכנסה, שיעורי ותקרות המס.
אספתי את העדכונים העיקריים הנוגעים לכולם והוספתי פירושים, על מנת שנוכל להבין, לבדוק וליישם.


 1. מדרגות מס על הכנסות יגיעה אישית
הכנסה חודשית
(יגיעה אישית)
שיעור
המס
הכנסה שנתית
(יגיעה אישית)
שיעור
המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ- 5,281 עד 9,010 14% מ- 63,361 עד 108,120 14%
מ- 9,011 עד 14,000 21% מ- 108,121 עד 168,000 21%
מ- 14,001 עד 20,000 31% מ- 168,001 עד 240,000 31%
מ- 20,001 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
*מס נוסף מעל: 67,630 50% *מס נוסף מעל: 811,560 50%
פירוש: מדרגות המס אינן כוללות זיכויים שאנו מקבלים. לדוגמא: אדם ששכרו 5,000 שקלים נמצא במדרגת המס 10%
 1. מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
הכנסה חודשית
(לא מיגיעה אישית)
שיעור
המס
הכנסה שנתית
(לא מיגיעה אישית)
שיעור
המס
עד 20,000 31% עד 240,000 31%
מ- 20,001 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
*מס נוסף מעל: 67,630 50% *מס נוסף מעל: 811,560 50%
 
*לתשומת לב המעבידים:
מס נוסף על הכנסות גבוהות: מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב הניכוי במקור.


פירוש: הכנסות שלא מיגיעה אישית = הכוונה להכנסה שלא מעבודה או עסק

ב. שינויים במערך הניכויים החל מ- 1.1.2013

1. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב – 2011
שיעור הריבית המעודכן לשנת מס 2013 לעניין סעיף 3(ט) בנוגע להלוואות שמעל התקרה הקבועה 
בסעיף יהיה 5.47%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת
מדד בלבד.

2. חוק סיוע לשדרות ויישובי הנגב המערבי
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימוד הדרומי לשנתיים     נוספות (2013-2014).
יישוב חדש בשם "שלומית", השוכן בטווח של 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה הוסף לרשימת היישובים הזכאים להטבות בהתאם לחוק הנ"ל. (ראו הנחית המשנה למנהל רשות המסים מיום 10/12/2012 שפורסמה באינטרנט).
 
ג. הסכומים המתואמים מינואר 2013 – בש"ח
 
זיכויים

 1. סכום נקודת הזיכוי                                               218      לחודש
קופות גמל וקרנות השתלמות
 1. קצבה מזכה                                                         8,310   לחודש
 1. פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 35%                         2,909   לחודש
 1. סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה                       116
 1. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)   8,600   לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה –למי שיש הכנסת 12,100 לחודש
עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או 8,600 לפי הנמוך.
הכנסה מזכה לקצבה-סעיף 47(א) (5) (2)                 34,400 לחודש
הכנסה לעמית עצמאי-סעיף 47(א) (3) ו- (5)            8,600   לחודש

 1. הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה                           166      לחודש
הסכומים לפי סעיף 45א(ה)                                    166      לחודש
                                                                        17,200 לחודש

 1. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן
השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה                      טרם פורסם
 1. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)  259,000 לשנה
 1. הפקדה מוטבת – 9(16א)ו- 9(16ב)                                    18,120
פירוש: הפקדה מוטבת לקרן השתלמות  = עד איזה שכר מותר להפקיד ללא חיוב במס
 1. "שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור      4,300   לחודש
 1. ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים
עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס
לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -                            12,120 לשנה

 1. "השכר הממוצע במשק" =  4 פעמים השכר הממוצע
במשק לצורך סעיף 3(ה3)                                     טרם פורסם
 
הנחות מהמס ופטורים

 1. החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום
  1. ואילך                                                    12,120 לכל שנת עבודה
החלק הפטור של מענק כאמור ששולם
במקרה של מוות                                                  24,260 לכל שנת עבודה

 1. הכנסת עיוור ונכה 100%
סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):
                             עד 184 יום – אין פטור
                             185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של      72,240
                             365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של  602,400
                             כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):      
                             עד 184 יום – אין פטור
                             185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של      72,240
                             365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של  72,240
                                        כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365
אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה 257,640 ש"ח.
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

 1. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים –
35% מהתרומה אם התרומה עולה על                     180           לשנה
 
הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי                                9,130,000 לשנה
או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם            

 1. הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך          1,760        לחודש
אלו הם עיקרי התקנות החדשות. תתחדשו - ותבינו בעיקר כיצד הן יכולות להועיל לכם.
האם אתם ממצים את כל הזכויות?

שלכם,
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה


רוצה לקבל ייעוץ וליווי אישי בפרישה?
מעוניין בתוכנית אישית משפחתית ל"חירות כלכלית" בפרישה?
רוצה להפחית את המס על מענקי הפרישה?

--≫לחץ כאן כדי למלא פרטיך ונחזור אליך במהרה--
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות