הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תכנון מס וניהול משאבים בפרישה
ניסים ומיסים: לא רק המילים מתחרזות. ידע בתחומי המיסוי הוא הכוח לייצר ניסים הדוגמאות המובאות במאמר זה הן בבחינת "אבקת קסמים". האחריות מוטלת על המשתמש לבדוק ולוודא שהקסם מתאים בעבורו, ברמת הדיוק הנדרשת.
הדפס מאמר

תכנון מס וניהול משאבים בפרישה
ניסים, מיסים ופרישה

 
 
תכנון מס וניהול משאבים בפרישהניסים ומיסים: לא רק המילים מתחרזות. ידע בתחומי המיסוי הוא הכוח לייצר ניסים

הדוגמאות המובאות במאמר זה הן בבחינת "אבקת קסמים". האחריות מוטלת על המשתמש לבדוק ולוודא שהקסם מתאים בעבורו, ברמת הדיוק הנדרשת.
 
הקסם של העצמת תזרים הכנסה בפרישה:
 
שכר דירה עסקי פטור ממס: התשואה על השכרת נכסים מסחריים עולה בדרך-כלל על התשואה על השכרת דירה למגורים, עם כל המשתמע מכך, היתרונות והחסרונות שבדבר. אם הגיע אדם לגיל פרישה והוא מעוניין להגדיל את תזרים המזומנים שלו - ובהינתן כי שיעור הקצבאות שלו נמוך מסף המס (או שהקצבאות פטורות ממס, בגין פטור מתקרה מזכה או בגין פטור רפואי אחר), הוא יוכל לנצל את התשואה העודפת המוצעת בנכסים מסחריים ואת האפשרות שלו לא לשלם מס (בהינתן התנאים שפורטו). יש להתחשב ולתכנן נכון את נושא המיסוי וההכנסה הפאסיבית, גם מהיבט של הביטוח הלאומי.
 
מס שבח: מעטים מכירים ומנצלים את האפשרות לפצל את מס השבח בין שני בני זוג: מס השבח מקורו ברווח הון מנכס נדל"ן. למרות זאת, מכירת נכס דירה מסווגת כהכנסה משכר, בדומה להכנסה מעבודה. הציבור אינו מודע לאפשרות שניתן לפצל את מס השבח בין שני בני הזוג וכך ליהנות ולנצל את הפרשי השכר - בין שכר נמוך או גבוה של אחד משני בני הזוג (או שניהם). בנוסף קיימת אפשרות של ניצול נקודות הזיכוי ע"י בני הזוג, בכפוף להוראות הסעיף 48(ה')(1) ע"י פריסה ל- 4 שנים. פיצול ופריסה יכולים לחסוך סכומים משמעותיים בתשלום מס השבח.
 
בוראים החזר-מס מדיבידנד ואג"ח:
מבוסס על סדר הקיזוזים בין שנות מס שונות: ניתן לקזז הפסד הון שנרשם בעבר, כנגד רווח הון בעתיד. בתוך שנת המס ניתן לקזז רווח כנגד הפסד. אחת הדוגמאות לכך היא המצב שבו פורשים מנהלים תיקי השקעות המבוססים על תשלומי דיבידנד ותשלום ריבית מאג"ח. במהלך השנה מנוכה מתשלומים אלה מס רווח הון. במצבים שבהם ימכור הפורש, ביוזמתו, לקראת סוף השנה את אחת המניות / אג"ח שרשמו הפסד בירידת מחיר המניה או האג"ח, הוא יוכל לקבל החזר מס כנגד המס שנוכה במהלך השנה מהדיבידנד ומתשלומי ריבית האג"ח.
  
•משאב חיסכון פנסיוני - הקדמת תשלום פנסיה: מרבית החוסכים אינם מודעים כלל לאפשרות שניתנת להם להקדים את תשלומי הפנסיה החודשית. החיים אינם "גיליון Excell". לעיתים המציאות משתנה והפורש מוצא עצמו לוקח הלוואות ומושך חסכונות. במקום זאת ישנה אפשרות להקדמת תשלומי הפנסיה, בכפוף לתקנון קרן הפנסיה או חוזה פוליסת הביטוח. כך, אפילו במצב שבו הפורש עדיין עובד, ניתן להקדים את התשלומים וליהנות מתשלום פנסיה חודשית ביחד עם שכר עבודה. הדבר נכון לבטח במצב בו האדם אינו עובד. גם זה יבוצע בכפוף לבדיקה אישית. אין ספק: מדובר בקסם שיכול להעצים את ההכנסה החודשית.
 
•שכר דירה למגורים - שינוי מסלול: לא רבים יודעים כי בכל שנה ניתן לבחור מסלול אחר מבין המסלולים המוצעים לתשלום מס שכר דירה. בעיקר חשוב הנושא למי שגילו לפחות 60 וסך הכנסותיו, אם מעבודה, או (במקרה של פרישה מוקדמת) ההכנסות מעבודה שלו נמוכות. לדוגמה: שינוי מסלול מ- 10% למס השולי, או למסלול הפטור החלקי, יכול לחסוך תשלומי מס על דירות מושכרות למגורים באופן משמעותי - עד כדי קבלת פטור מלא מתשלום המס.
 
•קיבוע זכויות לא רק בפרישה: פורשים רבים אינם יודעים כי גבר/אישה שהגיעו לגיל פרישה, גם אם הם ממשיכים לעבוד ומקבלים תשלומי פנסיה, יש להם זכות לקבע את הפטור על הפנסיה זאת על ידי מילוי טופס 161ד' בו יש לציין את המענקים שהם צפויים לקבל. את המידע ניתן לקבל ממדור השכר בחברה המעסיקה. יש להתחשב בעובדה כי המבקש להוון סכומים בעתיד יצטרך לבצע חישוב המתחשב בתכנון זה. השפעה של ביצוע קיבוע הזכויות באופן מושכל על ההכנסה יכולה להיות לעיתים דרמטית. כאשר האדם מגיע לגיל פרישה, מקבל פנסיה וממשיך לעבוד. ממש קסם... שיכול להגדיל את ההכנסה החודשית.
 
 
קסם המזומנים היוון קצבה: תיקון 190 לפקודת מס עוסק בהרחבת מסגרת הטבות המס (הניתנות מכוח סעיף 9א' לפקודה) בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה. במסגרת תיקונים אלו, קבע המחוקק קצבת מטרה מזערית (4,418 ₪ בשנת 2016), תוך מתן אפשרות למשיכות חד פעמיות של סכומים שנצברו מעבר לכך. בכפוף להוראות החוק. איך מחושבת יתרת ההון הפטורה? על פי הסעיף המחשב את "ההון הפטור": הוא מפחית את "המענקים הפטורים" כשהם מוכפלים במקדם (1.35). התוצאה - יתרת ההון הפטורה" המגיעה ליחיד בגיל הזכאות. יחיד שקצבתו נמוכה והוא אינו זקוק למלוא הפטור, אך זקוק לגיוס כספים, יכול להשתמש ב"יתרת ההון הפטורה" כמקור של קסם להשגת ממון.

משאב נכס לשימוש אישי: פטור על שכירות נכס ששימש את הפורש בעיסוקו. מדובר על נכס שהיה ברשות הפורש לפחות במשך 10 שנים ושימש אותו להפקת הכנסה. ההיגיון  המסתתר מאחרי פטור זה הוא השוואה של המצב לחיסכון פנסיוני, כדוגמת חיסכון בקרן פנסיה. מס ההכנסה רואה בנכס, ממנו הופקה הכנסה של לפחות 10 שנים, כחיסכון פנסיוני. זו הטבה בעלת משמעות לעצמאי שמעטים יודעים או מנצלים אותה, או מתכננים את עתידם הפנסיוני בכפוף לה. אותה הכנסה הפוטרת את הפורש מתשלום המס מאוגדת בפקודת מס ההכנסה בסעיפים 2(6) 2(7). כאמור, סעיף 9ד' לפקודת מס הכנסה מעניק פטור ממס למי שהגיעו לגיל פרישה והם משכירים נכס שימש כמקור הכנסה או הניב להם הכנסות ממשלח יד טרם פרישתם.
 
•פטור מדמי שכירות שקיבל קשיש המתגורר בדיור מוגן: אם עבר הפורש לגור בדיור מוגן (בית אבות) והוא מממן את התשלומים החודשים באמצעות השכרת דירתו, כדאי לדעת כי הוא זכאי לפטור על השכרת הדירה - גם במקרה ודמי השכירות עברו את תקרת הפטור לשכר דירה, שבשנת 2016 היא 5,070 ₪ לחודש. סכום הפטור המרבי הוא מחצית התשלום השנתי ששילם הקשיש לבית האבות.
 . 
•משאב חיסכון פנסיוני: משיכה כדין מקופת גמל לקצבה בסכום חד פעמי בגיל פרישה
אחת האפשרויות למשיכה בפטור, כזו שסך כל הסכומים של החוסך שהצטברו בכל הקופות לקצבה אינו עולה על סכום הצבירה המזערי (בשנת 2016 הוא 91,813 ₪) מאפשרת שאם ברשות הפורש כספים שהצטברו בקופות גמל לא משלמות קצבה, מופעל ה"קסם": על הפורש להעביר את היתרות לקופה משלמת לקצבה (דוגמת קרן פנסיה חדשה, או ביטוח מנהלים). סך הסכומים אינם עולים על סכום הצבירה המזערי ואם משולמת לפורש קצבה, היא עולה על סכום הקצבה המרבי. (שהוא 4,418 ש"ח בשנת 2016). כך יוכל הפורש למשוך סכומים בפטור, שלכאורה חייבים במס.
 
•משאב פדיון ימי חופשה - קסם הפריסה: במקרים רבים מגיעים עובדים ליום הפרישה כאשר נזקפים לזכותם ימי חופשה שלא נוצלו. מעטים מודעים לזכותם לבקש פריסת פדיון ימי החופשה / הפרשי שכר, לתקופה של עד 6 שנים לאחור: (כל ארבע שנות עבודה = שנת פריסה אחת), החל מהשנה בה נתקבל פדיון ימי החופשה. יש ביכולתו של "קסם" שכזה להעצים את החזרי המס המתקבלים מפדיון ימי החופשה ולהקטין את שיעור המס בגין פריסת הפיצויים. לבטח נכון הדבר אם לבן/ת הזוג יש הפסדים עסקיים, אותם ניתן לקזז, גם כנגד הפרשי השכר.
 

בהצלחה
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו.
 
קרדיט תמונות:

everydayplus

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות