הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
פורשים עובדים
ישנן סיבות רבות להמשיך ולעבוד גם לאחר פרישה מעבודה. יהיו כאלו שיבקשו לעצמם מפלט לצורך נשמתם, יהיו כאלו שיעשו זאת לטובת קופת המשפחה, יש מי שהמציאות יצרה לו תנאים שבהם הכנסה השוטפת אינה מספקת וקיים צורך
הדפס מאמר

פורשים עובדים עבודה בגיל הזהבישנן סיבות רבות להמשיך ולעבוד גם לאחר פרישה מעבודה. יהיו כאלו שיבקשו לעצמם מפלט לצורך נשמתם, יהיו כאלו שיעשו זאת לטובת קופת המשפחה, יש מי שהמציאות יצרה לו תנאים שבהם הכנסה השוטפת אינה מספקת וקיים צורך ממשי-קיומי בהמשך העבודה. תהא הסיבה אשר תהא: כולם ייפגשו עם הסוגיות המרכזיות הבאות:

פורשים עובדים – מס הכנסה:
מי שפרש ממקום עבודתו ויש לו הכנסה מפנסיה והחליט להמשיך לעבוד, בבואו להיקלט במקום העבודה החדש יידרש למלא טופס 101. הטופס הוא בעצם הצהרה של פרטים אישיים ופירוט מקורות ההכנסה - במקרה ויש הכנסה נוספת למעט הכנסת העבודה ברגע הקליטה למקום העבודה החדש. העובד ומקום העבודה חייבים במילוי הטופס בכל שנת מס חדשה. במצב שבו ישנה פנסיה במילוי טופס 101 יש להצהיר על כך: בסעיף ה' בטופס יש לסמן "יש לי הכנסות אחרות" וסימון נוסף "מקור ההכנסה קצבה". לאחר מכן על העובד לגשת למשרד מס ההכנסה במקום מגוריו להצטייד בתלוש פנסיה ותלוש ממקום העבודה החדש או במכתב מהמעסיק המפרט את השכר ומספר תיק הניכויים לצורך תיאום המס. (אם לא יתבצע תיאום מס, על המעסיק לנכות מההכנסה מדרגת מס מקסימאלית).

טופס תיאום המס מספרו 116 ובו יש להקפיד על הפרטים הבאים:

 • פרטים אישיים
 • פרטים על בן/בת הזוג והכנסתו/ה. (אינכם חייבים למלא את המשבצת: בן/בת הזוג רשום/ה או לא רשום/ה).
 • פרטים על ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה, מספר תעודת זהות ותאריך לידה של ילדיכם.
תיאום מס:
בתיאום המס עליכם להחליט בין תיאומי המס השונים: איזו הכנסה תרצו שתירשם כהכנסה עיקרית ואילו הכנסות יקבלו את תיאום המס. ההבדל הוא שכאשר הכנסה מסוימת - נניח הפנסיה - נרשמת כהכנסה עיקרית, היא זוכה להיות מזוכה בזיכויים המגיעים לכם ומחויבת בהתאם למדרגות המס. כל ההכנסות האחרות יהיו בהתאם לשיעור המס שייקבע בתיאום - ועד לתקרה הכנסה שתחושב לפי גובה ההכנסה החודשית הנוספת במונחים שנתיים. במידה ואתם תעברו את מכסת התיאום ינוכה מס מקסימאלי ולכן, גם אם ביצעתם תיאום מס, יש לעקוב שההכנסה לא תחרוג ממסגרת תיאום המס. את תיאום המס יש למסור לכל המשלמים ולוודא כי אכן קבלו. שמרו העתק מהטופס שיהיה ברשותכם. בסוף כל שנת מס, למרות שבוצע תיאום, יהיה נכון לבדוק עם טפסי 106 החזרי מס.

פורשים עובדים – ביטוח לאומי (גברים, נשים):
כלל: במצב בו פרשת ועדיין לא הגעת לגיל פרישה, או אם פרשת ואינך נשואה ועדיין לא הגעת לגיל פרישה ומשולמת לכם פנסיה, אתם חייבים בדמי ביטוח. אישה נשואה שפרשה ובעלה עובד אינה מחויבת בתשלומי הביטוח. אם תתחיל לעבוד תחויב בדמי ביטוח מהפנסיה וממקום העבודה. במידה והתחלתם לעבוד העובד המשתכר מפנסיה וממקור הכנסה נוסף ינכה לו משלם הפנסיה אותם שיעורי ביטוח שניכה וכמו כן על ההכנסה מהעבודה. במקרים רבים מנוכים לעובד מקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש. כדי להימנע מחיוב יתר, על העובד למסור למעסיק תיאום מס שהוא קביעת שיעור הניכוי דמי ביטוח.

מי זכאי לערוך תיאום?:
מקבל פנסיה מוקדמת שגם עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר, מקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר ובלבד שהם עונים על אחד התנאים האלה:

 1. הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע - 5,171 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
   
 2. הכנסתם מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה גבוהה ממקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח - 41,850 ש"ח (החל מ- 01.01.2012).
כדי לקבל את האישור לתיאום דמי ביטוח, עליך לשלוח טופס בקשה לתיאום דמי ביטוח אל: המוסד לביטוח לאומי, אגף גבייה ממעסיקים, שד' וייצמן 13, ירושלים 91909. אל הטופס יש לצרף טופס 100, את התיאום ניתן לבצע במשרדי הביטוח הלאומי או באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. במידה ושכחתם לבצע תיאום וערכתם תחשיב כי אתם זכאים להחזר מהביטוח הלאומי, ניתן לתבוע החזר דמי ביטוח.

מי שהגיע לגיל הזכאות ומקבל קצבת זקנה: גבר או אישה  בפרישה, ועדיין לא מלאו לך 70 שנה, יכול להיות זכאי לקצבת זקנה, אם הכנסתו מעבודה (ברוטו) אינה עולה על ההכנסה הבאה (הכנסה מותרת):

 • ליחיד - 57% מן השכר הממוצע: 8,619 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
 • לזוג - 76% מן השכר הממוצע : 8,619 ש"ח (החל ב- 01.01.2012).
במקרים בהם ההכנסה עולה במעט על ההכנסה הנ"ל, תשולם לכם קצבת זקנה יחסית: הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום ההפרש שבין הכנסתך לבין ההכנסה המותרת. סכום הקצבה היחסית לא יפחת מ-10% מסכום הקצבה הבסיסית. סכום הקצבה הבסיסית: 1,481 ש"ח (החל ב- 01.01.2012). בגיל 70 והלאה אין מבחן הכנסה.
 
פורשים עובדים: שכיר או עצמאי?
הדילמה הזו עולה כאשר מציעים לנו צורות העסקה שונות או שאנו יכולים לבחור בין קשרי עבודה המושתתים על יחסי עובד ומעביד, לבין היותנו קבלני משנה עצמאים.

נציין מספר נקודות בעלות השפעה בתהליך קבלת ההחלטה:

 • עצמאי יוכל לנכות הוצאות שמיוחסות לייצור הכנסתו, יהיה חייב בניהול חשבונות מול הרשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. תישמר לו הגמישות בניהול תזרים המזומנים שלו. מאידך יהיה עליו לממן לבדו את כל ההפרשות הסוציאליות שלו.
   
 • שכיר - לעומת זאת - יהיה זכאי להפרשות סוציאליות במסגרת פנסיה חובה או בהסדר שהגיע עם המעסיק, יהיה זכאי לצבור ימי חופשה והשתתפות מעסיק בימי מחלה. חוק דמי מחלה המקנה צבירה של 1.5 ימים בכל חודש עבודה. לעצמאי, כידוע, "אסור" להיות חולה, כלומר אין השתתפות בימי המחלה ודמי הבראה.
האמת  היא שאין כאן אמת אחת: שכיר ועצמאי הם גם עניין של אופיו של אדם. (או במצב של אין ברירה!), אם אתם יכולים לבחור, לרוב האופציה של השכיר תהיה עדיפה.

כעצמאי ישנן שתי אפשרויות: עוסק מורשה או עוסק פטור:
מי שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור הם בעלי מקצועות חופשיים דוגמת: אדריכל, הנדסאי, מנהל חשבונות ועוד. הפטור של העוסק הפטור הוא בהתייחס למע"מ בלבד והוא אינו פטור ממס הכנסה ובטוח לאומי. עוסק פטור אינו יכול לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות. הסכום שלא קוזז יתווסף לסכום חשבונית עוסק פטור עד מחזור עסקי של 76,884₪. עוסק מורשה יוכל להתקזז על מע"מ הוצאות / הכנסות ואינו מוגבל בסכום.

פורשים עובדים - חיסכון פנסיוני:
חוק הפנסיה קובע כי מי שהגיע לגיל פרישה והחל לעבוד ואינו מקבל קצבה, (קצבת ביטוח לאומי אינה נחשבת) כלומר עובד בגיל פרישה המקבל קצבת זקנה מהביטוח לאומי ואינו מקבל קצבה מכל גורם אחר זכאי להפקדות פנסיוניות, אין זה משנה אם תנאי ההעסקה הם לפי שעות או גלובלי.

פורשים עובדים - כדאיות:
לעבוד זה כדאי תמיד. השאלה אינה רק כלכלית, אך ההיגיון הפשוט אומר שכאשר אדם עובד הכסף נח... כלומר אין אכילה מהחיסכון הצבור ואולי אף הגברת החיסכון מאחר ותזרים ההכנסה השוטף משמש לכל אותם ההוצאות שהוא משלם מפרי עבודתו והוצאות אילו אינם ממומנות מההון שנחסך.  יתר-על-כן, זה מצב שבו אתה מקבל פנסיה ועובד, מגדיל את ההכנסה המשפחתית ויכול לנתב משאבים לצורך חיסכון נוסף ועזרה לילדים.

שלכם,
רן חובב
מומחה לפרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות