הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
דחיית מס / תכנון מס, לקראת פרישה ובפרישה
כדי להסביר לכם, קוראי, את הנושא המורכב - לכאורה - של תכנון מס ודחיית מס בעת הפרישה, בחרתי להביא דוגמה ציורית: דמו לעצמכם שאי-שם קיימת לה נאת-מדבר מופלאה. יש בה מים צלולים וכחולים...
הדפס מאמר
 
דחיית מס / תכנון מס, לקראת פרישה ובפרישה
 
דחיית מסכדי להסביר לכם, קוראי, את הנושא המורכב - לכאורה - של תכנון מס ודחיית מס בעת הפרישה, בחרתי להביא דוגמה ציורית: דמו לעצמכם שאי-שם קיימת לה נאת-מדבר מופלאה. יש בה מים צלולים וכחולים, חיים שם מיני בעלי-חיים נדירים ונאים. שוררים שם שקט ושלווה. כולם שואפים להגיע אליה, אך קיימת בעיה: הדרך אל נאת-המדבר הזו היא קשה ומאתגרת. היא עוברת במקומות מפחידים ששורצים בהם יצורים מטילי אימה. חלק מאלה ששואפים להגיע לנאת המדבר מצליחים במשימה, חלק חוזרים כלעומת שבאו לאחר שחוו את הקשיים שבדרך וחלקם לא מעזים לצאת כלל, מרוב חששם מהבלתי-נודע.

יום אחד מגיע לו בחור צעיר ותולה שלט גדול: "כל המעוניין להגיע לנאת המדבר בדרך קצרה ובטוחה, מוזמן לפנות אלי". תוך זמן קצר הבחור מוצף בפניות וידיו מלאות עבודה!...

זהו היועץ מתכנן המס, כמובן... הוא זה שיודע לסלק את החששות, ליישר את ההדורים, למנוע פיתולים מיותרים ולהאיר את הפינות החשוכות והמאיימות שבדרך. הוא מראה את הנתיב הבטוח אל היעד.
 
הנה כמה הגדרות, הנחיות והסברים להליכה בדרך הבטוחה אל היעד הנכסף: דחיית מס ותכנון המס לקראת הפרישה ובעת הפרישה.

הערה: לקראת סוף המאמר מזומנת גם הפתעה!
 
הגדרות:

השקעות ומיסוי: מס רווח הון קיים בישראל משנת 2003. הוא הפך לדומיננטי מאוד בקבלת החלטות  על השקעות. מס רווח ההון הנהוג הוא בשיעור 15% מרווחי הון ומתשלומים מניירות שקליים. הוא   25% על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים או זרים, בהם גם אג"ח צמוד מדד. ה-25% המשולמים הם על הרווח הריאלי. בנוסף, קופות הגמל עברו תהליך של "מפץ" גדול עם כניסתו לתוקף של תיקון 3. זה יצר מצב שבו כל ההפקדות החדשות לקופות הגמל חייבות במיסוי, בעת משיכה, בסך 35% מס במקור.

אפיקי השקעה: החסכונות הפנסיוניים של הפורשים הם אפיק השקעה פיננסי! בקרנות הפנסיה החדשות שיעור האג"ח המבטיחות תשואה הוא 30%. כל יתרת הכספים מושקעת בבורסה. כל שאר  החסכונות הפנסיוניים, כדוגמת קרנות השתלמות, ביטוחי המנהלים, קופות גמל - כולם הפכו לתיקי השקעות. המטרה היא כמובן לאגור כמה שיותר כסף, להשקיע אותו בדרכים נכונות ובגיל הזכאות לבחור את הנקודה האופטימאלית בין קצבה להון.

מתי המשקיע משלם מס: בעת מימוש או בקבלה. אירוע מס מתרחש על בסיס מזומן. אם המשקיע מחזיק השקעה מורווחת, כל עוד הוא לא מימש אותה, אין תשלום מס. ברגע שהמשקיע מימש, מוכר או מקבל, אירוע המס מתרחש. הוא מחושב מהיום שבו החזיק המשקיע את הנכס ועד ליום התקבול. מהרווח מנוכה מס במקור על ידי חבר הבורסה.

דחיית מס: כלל שדוחים את עיתוי תשלום המס, משלמים פחות. דחיית מס דומה להלוואה על חשבון המדינה באפס אחוז ריבית... ההלוואה צמודה להפסדים או רווחים שיצליח להשיג המשקיע לכל אורך תקופת 887 דחיית המס. אין תשלומי קרן או ריבית. בדרך כלל עיתוי החזר ההלוואה נתון בידיו של מתכנן המס. על כן - בהיבט של דחיית מועד התשלום - מצוי רווח גדול. בתכנון נכון ניתן לזקוף את הרווח הזה לזכות הפורש. נניח כי הפורש דחה תשלומי מס בגובה 500,000 ₪. המס שהיה מחויב עליו הוא 35%. כלומר סכום הדחיה הוא 175,000 ₪. ה"הלוואה" הזו אינה מחויבת בריבית והמשקיע ממשיך ומשקיע את הסכום הזה לאורך השנים. בהנחה כי ניהל בחכמה את כספו והכפיל את השקעתו, האם יוכפל אחוז המס? לא! המשקיע ישלם את אותו שיעור מס של 35% ויישאר עם סכום נטו גבוה יותר. זו העצמה הגלומה בדחיית מס. נניח כי הוא דווקא הפסיד את כל כספו - ואז יחד הסכום המופסד "הפסיד" המשקיע גם את תשלום המס! ההפרשים בתשואה ובהון הנצבר על בסיס ההשקעה יכולים להגיע גם למאות אחוזים, בחיסכון ארוך טווח.
 
סוגי דחיות מס:

 • קרן השתלמות לעצמאי: כל עצמאי בישראל יכול לפתוח קרן השתלמות לעצמאי, לצורך הפקדה והטבת מס. עצמאי יכול להפקיד בקרן השתלמות שכזו (נכון לשנת 2014) 7% מהכנסתו החייבת. זו מוגבלת בתקרת הכנסה לסכום של 264,000 ₪, שמתוכם 2.5% אינם מוכרים כהוצאה ואילו 4.5% מותרים בניכוי (ניכוי=הפחתת הכנסה חייבת). תקרת ההפקדה לצורך הטבת מס ולרווחים עתידיים הפטורים ממס היא 18,840 ₪. העצמאי רשאי להפקיד באותה הקרן גם מעבר להפקדה המוכרת. הוא יכול להפקיד כל סכום שירצה. כל עוד לא משך העצמאי את קרן ההשתלמות הוא אינו משלם את המס על הרווחים, אם לא היה העצמאי מפקיד את הכסף מעבר לתקרה בקרן השתלמות, הוא היה מנהל תיק השקעות ומשלם מס בכל אירוע של מימוש או תקבול. כך הכספים מוגנים ממס והמס נדחה - כל עוד הכספים מתנהלים במבנה של קרן ההשתלמות. לכשיגיע העצמאי לפרישה, יוכל לתכנן את המס כך שחלק מהכספים יועברו לתשלומי קצבה פטורים ממס. את יתרת ההון יוכל להמשיך ולנהל, בפטור מס מלא, באותה קרן.
 
 • תכניות פרט: בשנת 2002 הוחל תיקון 132. בתיקון זה תכניות הפרט, המנוהלות בחברות ביטוח, הוגדרו כתוכניות חיסכון והן פתוחות בפני כולם ובכל גיל. זה נותן יתרון עצום לסקטור הגמלאים בניהול כספים חופשיים. הרווחים דינם כרווחים המופקים מתוכניות חיסכון בבנק והגמלאים ייהנו, בנוסף למס נדחה בתכנית, גם לפטור מוגדל ממס בעת משיכה. פוליסות החיסכון מתנהלות בדרך כלל בחברות הביטוח הן בעלות מסלולי השקעה מגוונים: מניות, שקלי, מדד, אג"ח, חו"ל בתמהילים שונים ובהרכבי סיכון שונים. החשיפה למניות היא בשיעור 20%, 30%, 40% ואף יותר, כולל מסלול מבטיח תשואה. כל אלה מאפשרים למשקיע להתאים את תמהיל ההשקעה שלו למתרחש בשווקים ולרמת הסיכון המתאימה לו. בדומה לתכנית חיסכון יכול המשקיע לבחור בין הפקדה חד פעמית או הפקדה חודשית, שילוב ביניהם וניהול הכספים ואף מעבר בין מסלולים. מעבר שכזה, בין מסלול אג"ח למסלול מניות אינו אירוע מס (להבדיל מניהול תיק השקעות, שכן היה מוגדר כאירוע מס) ואינו מחויב בכל עמלה. הנזילות היא מידית במימוש ההשקעה. כל חוסך, באשר הוא, יכול להשתמש בפלטפורמה זו. ניתן להתחיל כאשר הוא צעיר, לחסוך ככל יכולתו לאורך השנים וליהנות מדחיית מס ומהטבות מס בגיל פרישה.
 
 • קופות גמל: מיום תחולת תיקון 3 ינואר 2008, נקבע שכל ההפקדות החדשות מיועדות לקצבה בלבד. בנוסף  נקבעה קצבת מטרה אליה חייבים החוסכים להגיע, שהיא 4,356 ₪ במונחי שנת 2014 (לא כולל קצבת הזקנה). ללא קצבה מינימלית זו לא יוכלו העמיתים למשוך את הכספים מקופת הגמל בפטור ממס, נדמה היה שמישהו החליט "להשליך את קופות הגמל לתחום נטוש", כאפיק חיסכון ארוך טווח. כל זה היה נכון עד ליום תיקון 190 4/2012 - היום בו השתנה המצב ונפתחה האפשרות לתכנוני מס אגרסיביים: החל בדחיית תשלומי המס ועד ביטול התשלום לגמרי. בתיקון 190 ניתנה האפשרות להוון (למשוך) סכומים מקופת הגמל בפטור ממס - אם הגיע החוסך לקצבת המטרה. נרשמה הבחנה בין היוון קצבה המזכה בפטור ממס עד למגבלת תקרת ההון הפטורה, לבין היוון קצבה מוכרת (אינה חייבת במס). מקור קצבה מוכרת הוא מתשלומים עליהם לא זכה העמית בכל הטבת מס (לפי סעיפים: 42,45 לפקודת מס ההכנסה). ההיגיון: אם לא קיבל הפורש הטבת מס כשהפקיד, לא יהיה חייב בתשלום מס כאשר יקבל קצבה. לכן היוון סכומי הקצבה המוכרת יהיה פטור ללא כל תקרה בפועל יכול החוסך למשוך את כל הכספים בפטור ממס, עד לתקרת ההון הפטורה. מעבר לכך יישלם רק מס רווח הון שהוא 15% בלבד!
פתיחת קופת גמל:
 1. גמלאי שיש לו קצבה מעל לקצבת המטרה יכול לפתוח קופת גמל, להפקיד סכום חד פעמי באי ניצול הטבת המס ולנהל את הכסף בקופת הגמל. הוא יכול להעביר בין מסלולי השקעה שונים. מעבר בין מסלול השקעה במניות לכל מסלול אחר אינו נחשב אירוע מס ועל כן מבוצע בפטור ממס. בתכנון נכון יכול הגמלאי להיות פטור מכל מס על משיכת הכספים בעתיד. אם היה הגמלאי משקיע את אותם הכספים בתיק השקעות - כולל עלות ניהול, עלויות גלגול התיק ועלות המס המופחת מידית - הרי מס רווח ההון בתיק ההשקעות היה 25%!.
   
 2. חוסך לא בגיל פרישה: (זו ה"הפתעה" המובטחת...) אם לאחד מהוריו של חוסך צעיר יש פנסיה שמעל קצבת מטרה, הוא יוכל לפתוח קופת גמל על שם ההורה ולבקש מההורה למנות אותו כמוטב. הבן יחתום על טופס ייפוי כוח. מרגע החתימה על טופס ייפוי הכוח יכול מיופה הכוח - הבן - לבצע מגוון פעולות בקופה:
 
 •             לקבל כל מידע או מסמך בנוגע לקופת הגמל.
 •             להפקיד כספים לחשבון קופת הגמל.
 •             למשוך מעת לעת כספים.
 •             לתת הוראה למעבר בין מסלולי השקעה שונים בקופת הגמל.
 •             להעביר את ייפוי הכוח לאדם אחר.
 •             לסגור את החשבון.
 •             להעביר את החשבון לקופת הגמל אחרת על שמו.
 
כלומר, בעצם אין הבדל בין בעל הקופה למיופה הכוח בה.
 
הבן יפקיד בקופה זו כל סכום שירצה במקום לפתוח תיק השקעות משלו ולשלם מס רווח הון! הוא יהיה פטור מכל מס במעבר בין מסלולי השקעה שונים ובפעולות היוון אחרות.
במקרה שבו חו"ח נפטר ההורה יוכל הבן למשוך את יתרת הכספים ללא כל מס. במידה וירצה למשוך את הכספים בעוד ההורה בחיים יוכל לעשות כן, על ידי מימוש מסלול היוון קצבה מוכרת.
 
הנה לכם דרך לניהול תיק השקעות ללא מס! זו גם אפשרות ליעד את הכספים לקבלת קצבה פטורה ממס.
 
בדומה למורה הדרך אל נאת המדבר שאודותיו כתבתי במשל שבתחילת המאמר, זה שיכול לספק למטיילים נתיב בטוח, הרי גם המומחה יועץ המס הוא בעל כוח רב. היכולת להגדיל את ההון הנחסך הטמון בתכנון מס ובדחיית מס היא כלי פיננסי רב עוצמה. בין שהדבר נעשה על ידי היועץ, המנהל את הכסף בין מסלולי השקעות ובין אם בניהול אישי, בו החוסך מנהל את כספי החיסכון בעצמו: מדובר בנתיב חוקי המאפשר מילוט ממס! בחירה בדרך זו יכולה, במקרים מסוימים, להגדיל את החיסכון ארוך הטווח אפילו במאות אחוזים, על פני שנים רבות. בכל אופן, לפני שלוקחים החלטות חפוזות מומלץ מאד להתייעץ עם מומחים.

אין ספק שחיסכון במס הוא תרומה של ממש לגודלו של החיסכון. ככל שתשלום המס נדחה - או לא משולם כלל - יישאר הרבה יותר כסף בידי החוסך והפורש.
 
אני מאחל לכם, הקוראים והמיישמים את ההמלצות שלי, מעבר בטוח וללא מכשולים אל נאת המדבר הנחשקת.
 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הכותב הינו בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

artur84
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות