הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
היבטי מס והחזרי מס לגמלאים
פרישה של נטולי יכולת / נכויות והקלות מס: מבחנה הערכי של כל חברה נבחן ביחס לחלשים שבה, אלה הזקוקים לתמיכתה. חשוב כי העזרה תתבצע בחכמה, כדי לא לתת לקבוצות כאלה להרגיש כי הם נזקקים. ידה של כל חברה חייבת להיות מושטת בחום ולחבק את האוכלוסיות המוחלשות
הדפס מאמר
היבטי מס והחזרי מס לגמלאים.
פרישה, נטולי יכולת / נכים והקלות מס אחרות.

 
 
היבטי מס והחזרי מס לגמלאיםפרישה של נטולי יכולת / נכויות והקלות מס: מבחנה הערכי של כל חברה נבחן ביחס לחלשים שבה, אלה הזקוקים לתמיכתה. חשוב כי העזרה תתבצע בחכמה, כדי לא לתת לקבוצות כאלה להרגיש כי הם נזקקים. ידה של כל חברה חייבת להיות מושטת בחום ולחבק את האוכלוסיות המוחלשות. בין השאר גם כדי שהחברה תדע לכבד את עצמה: מי שלא ידע לכבד חלשים לא ידע להעריך מהם חיים.

מתן זכויות והקלות היא גישה נכונה וראויה, אך היא לא תהייה שלמה ללא הנגשת הזכויות והיכולת של ציבור שלם הזקוק להם לדעת ולהכיר את המגיע לו. תחומי המיסוי בעת פרישה הם מורכבים ואף מסובכים בחלקם. הדבר בולט בפרט בקרב אוכלוסיית הגמלאים.
 
המאמר הנוכחי מספק כמה דוגמאות לזכויות. ידע הוא כוח – ובמקרה זה ידע הוא גם יותר כסף!  

1. פטור לפי סעיף 9(5): לפחות 89% לצמיתות,  אך רק אם ניתן לתקופה של לפחות 184 יום. גמלאי המחזיק בפטור זה יהיה זכאי לפטור עד לתקרת הכנסה שנתית המתעדכנת בכל שנה. התקרה מתייחסת לכל הכנסה, משכורת, פנסיה,עסק והכנסות הוניות שאינם מיגיעה אישית, כמו ריבית, שכר דירה וכיו"ב.

כיצד תובעים את הפטור: יש למלא טופס 1516 - בקשה לפטור ממס וכן את טופס הבקשה לוועדה הרפואית 169א'  יחד עם טופס 169ב' ("ויתור סודיות"). לצרף שובר אגרה ששולמה למוסד לביטוח הלאומי ומוחתמת בחותמת הבנק. את שובר התשלום ניתן לקבל במשרדי מס ההכנסה או במשרדי הביטוח הלאומי. יש לצרף לכל אלה את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידי התובע.

תקרות ההכנסה שנתית הפטורה לשנת 2018:
א. הכנסה ממשכורת עסק, יגיעה אישית: 608,400 ש"ח
ב. תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית: 72,960 ש"ח
ג. תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף: 300,000 ש"ח

2. נקודות זיכוי בגין נטול יכולת / אחזקה במוסד: לפי סעיף 44 לפקודה, הוא זיכוי שניתן לתושב ישראל בעבור החזקת קרוב משפחה במוסד. הכוונה ב"ילד" בסעיף 44 היא ללא הגבלת גיל. הזיכוי ניתן בעבור אחזקה במוסד מיוחד, המיועד לנטול היכולת של בן/ת הזוג, הורה או ילד, הסובלים מאחת המגבלות: שיתוק, ריתוק למיטה לצמיתות, עיוורון, אי-שפיות או פיגור.

הזיכוי המגיע: 35% מהסכומים ששולמו. הזיכוי ניתן רק לגבי חלק מהסכומים, אלה העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של הנישום.

תנאי לקבלת הזיכוי 35%: ניתן בהתניה, כאשר ההכנסה החייבת של הזכאי (נטול היכולת) ושל בן/בת זוגו יחד, אינה עולה על 267,000 ש"ח. אם אין לו/לה בן/בת זוג הסכום הוא 167,000 ש"ח.

הכנסה חייבת: כל הכנסה, לרבות הכנסות פטורות ממס.

חריגה מתקרות ההשתכרות: אינה מזכה בחלקיות - אלא מבטלת כליל את הזכאות לקבלת הזיכוי.

כיצד מקבלים את הזיכוי? יש להגיש בקשה על גבי טופס 116א' ולצרף את המסמכים הבאים:
א. תעודה רפואית של הקרוב המוחזק במוסד.
ב. מסמכים המעידים, להנחת דעתו של פקיד השומה, על הוצאות ההחזקה של הקרוב במוסד.

דוגמא לחישוב סעיף 44 לפקודה:
בני הזוג שילמו 40,000 ש"ח עבור אחזקת ילדם במוסד. הכנסת בני הזוג 200,000 ש"ח
חישוב סכום המקסימלי לזיכוי: 200,000X12.5% = 25,000 ש"ח .
סכום ההוצאה העודף: 40,000-25,000=15,000 ש"ח .
סכום הזיכוי ממס המגיע: 15,000X35% =5,250 ש"ח

3. זיכוי בשל נטול יכולת סעיף 45 לפקודה: יחיד תושב ישראל שהיו לו או לבן/בת זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, זכאי לשתי נקודות זיכוי עבור כל ילד.

ילד מעל גיל 18: עמדת מס ההכנסה היא שאין לתת את הזיכוי בכפוף לסעיף 45 לפקודה, במקרה שהילד מעל לגיל 18 - אלא בתנאים שנקבעו בהוראת
הביצוע מס ההכנסה 10/12: נקודות לזיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה.

תנאים מצטברים לילד בגיר: הכלל הוא מבחן של מס ההכנסה: תלות מוחלטת בהשתכרות מזכה גם מעל לגיל 18. "ילד נטול יכולת" כמשמעותו בסעיף 45 לפקודה, אם יתמלאו התנאים המצטברים הבאים:
 • מבחן ההכנסה של המזוכה ושל בן/בת זוגו: ההכנסה החייבת שלהם לא עלתה על 267,000 ש"ח בשנת המס 2017. אם אין למזכה בן זוג - אם לא עלתה על 167,000 ש"ח  
   
 • הילד "נטול היכולת" לא יצא מחזקת הוריו, קרי הוא "סמוך לשולחן הוריו".
   
 • לעניין זה, גם מי ששוהה במסגרת מיוחדת כגון דירה משותפת לקבוצת בגירים "נטולי יכולת" או נמצא במוסד מיוחד יכול להמשיך ולהיחשב כ"סמוך לשולחן ההורים".
   
 • על פי שיקול דעת פקיד השומה בנסיבות המתאימות, ניתן לראות בבגיר/ה "נטול יכולת" שנישא/ה לבת/בן זוג שגם הוא "נטול יכולת", ועדיין תלוי/ה בהוריו/ה ייחשב "כסמוך על שולחן ההורים".
   
 • נטול יכולת הסובל מאחת הלקויות/המחלות המפורטות בסעיפים הבאים, כולל הגבלות הזכאות המפורטות בהם: שיתוק, עיוורון או פיגור שכלי.
 • "משותק": בגיר שאובחן על ידי רופא מומחה בתחום (נוירולוג) כמשותק באחת מגפיו או שרופא אישר לגביו שנולד בלי אחת מגפיו או שנכרתה אחת מגפיו, על גבי טופס 127 ייחשב ל"ילד נטול יכולת"
   
 • “עיוור": בגיר שמחזיק בתעודת עיוור שהונפקה על ידי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, ייחשב ל"ילד נטול יכולת".
   
 • “מפגר": בגיר שאובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי הוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ייחשב ל"ילד נטול יכולת".
 • "בגיר נטול יכולת" הסובל מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה, שגרמה לאי-כושר להשתכר ושנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכרות בשיעור של %74 לצמיתות על ידי המוסד לביטוח לאומי ייחשב ל"ילד נטול יכולת". ההורה יידרש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לדרגת "אי כושר השתכרות" כאמור. תקופת הזכאות הינה לצמיתות.
אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של פקיד השומה, אם ראה צורך בכך, לבחון מחדש את הזכאות לנקודות הזיכוי
.
דוגמא להקלות מס נוספות:

הקטנת חבות מס שבח מקרקעין:  במכירת מקרקעין חייב "השבח הריאלי" במס שבח מקרקעין לפי 25% בכפוף לסעיף
48א(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין. סעיף 47, המפצל בדרך ליניארית את החישוב של המס בהתאם לתאריכים ("היום הקובע")  הוא מורכב מאד ורצוי להשתמש בשירותיו של איש מקצוע מומחה בתחום. אך בפשטות: אם יפנה הגמלאי לפקיד השומה, הוא עשוי להיות מחויב בשיעורי מס של 10%, אם מלאו לו 60 לפחות - בכפוף להכנסות אחרות המגיעות לו ייקבע שיעור מס השבח מקרקעין. בנוסף זכאי הגמלאי לפריסת השבח הריאלי ל- 4 שנים לאחור, כולל שנת המכירה.

הנחה בארנונה לאזרח ותיק: בני זוג שאחד מהם הגיע לגיל פרישה, ומקבל קצבת זקנה, או אזרח וותיק המקבל קצבת שאירים או גמלת תלויים, לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, או למקבל קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה: כל אלה עשויים לקבל את ההנחה בארנונה בשיעור 25% על 100 מ"ר ראשונים משטחו של של בית המגורים.
  
                      וידיאו: החזרי מס בפרישה, גמלאיםבהצלחה,
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
 המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונה:

everydayplus
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות