הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
הכנסות מהשכרת נכס ששימש בעסקך
הכנסות מהשכרת נכס ששימש בעסקך, כן, כן גם עצמאים פורשים, וזה קורה לאחר שנים של עבודה, מגיע הרגע שבו מחליטים זהו פורשים, זה יכול להיות נהג המונית, הספר השכונתי, בעל חנות המכולת השכונתית, לאחר שנים של
הדפס מאמר

הכנסות מהשכרת נכספורש דע זכויותייך: הכנסות מהשכרת נכס ששימש בעסקך מעל 10 שנים, פטור להכנסה מדמי שכירות בנכס ששימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית למי שהגיע לגיל פרישה.

כן, כן גם עצמאים פורשים, וזה קורה לאחר שנים של עבודה, מגיע הרגע שבו מחליטים זהו פורשים, זה יכול להיות נהג המונית, הספר השכונתי, בעל חנות המכולת השכונתית, לאחר שנים של עבודה מחליטים להשכיר את מקום עבודתם, החנות בה עבדו, המשרד ממנו התפרנסו, מרביתם לא מודעים כי 35% מהכנסה מ"שכירות מוטבת" שקבלו בשנת המס פטורים ממס, המונח "שכירות מוטבת", ההכנסה החייבת מדמי שכירות מהשכרת נכס שבבעלותך ותוכל להוכיח כי שימש במישרין להפקת הכנסה מעסק או משלח יד, עד לתקרת ההכנסה כשהוא מוכפל בשיעור הזכאות.

תקרת הכנסה: הסכום הנקוב בהגדרת קצבה מזכה בשנת 2012 98,280 ₪ (8,190 ₪ לחודש)

שיעור הזכאות: 2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס במישרין להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או משלח יד בישראל וזאת עד ל 70%.
התנאים לקבלת הפטור:

  1. תושב ישראל את או בן זוגך הגעתם לגיל פרישה
  2. לא היו בדרך הכנסות מקצבה, מלוג, אנונה, שחלים עליהם הפטורים שבסעיף 9 א ,9 ב לפקודה
  3. לא היו לך הכנסות מריבית (תכניות חיסכון) שחלות עליהן הקלות במס
  4. הפטור יינתן רק לאחר מבני הזוג לפי בחירתם
  5. הפטור לא יינתן אם דמי השכירות משולמים על ידי קרוב ואם השוכר הוא חברה שהמשכיר בעל שליטה בה
דוגמא:
הכנסה מהשכרת חנות ששימשה אותך בעסקך מעל 10 שנים, 70,000 ₪ בשנת 2012 תקרת ההכנסה 70,000 ₪ (קטן מ- 98,280 ₪) שיעור הזכאות 20 שנה 20X2% = 40%.
28,000 = 40% x 70,000
הפטור המגיע: 9,800 = 28,000 x 35%

חשוב: תנאי לקבלת הפטור הוא מילוי הפרטים הנדרשים בנספח ב' לדוח השנתי. אם ההכנסה אינה משכר דירה אלא מדמי שכירות אחרים, רשום את חלק ההכנסה הפטור ממס בסעיף 37 לדוח.
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות