הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
2017 עיקרי התקרות והשינויים: חלק א
רגולציה, מיסים ודיבורים: יוקר מחיה? אל תחפשו את העובדות בדוכן תפוחי האדמה. חפשו אותן ב"דלק-מס".  בכל פעם שאתם מתדלקים את רכבכם, אתם משלמים מיסים. בישראל מדברים בלי הרף על הפחתות מיסים. בכל הצעת תקציב שנתי, גם כאשר היא מוצגת ללא גזירות, מככבות בה סדרות של חובות ומיסים חדשים.
הדפס מאמר

2017 עיקרי התקרות והשינויים: תקרות וחיסכון פנסיוני
מיסים, מיסים, מיסים - במילים פשוטות


חלק א: מדינת ישראל אוהבת מיסים? אוהבת מאד!!!
 

מדרגות מס הכנסה 2017רגולציה, מיסים ודיבורים: יוקר מחיה? אל תחפשו את העובדות בדוכן תפוחי האדמה. חפשו אותן ב"דלק-מס".  בכל פעם שאתם מתדלקים את רכבכם, אתם משלמים מיסים. בישראל מדברים בלי הרף על הפחתות מיסים. בכל הצעת תקציב שנתי, גם כאשר היא מוצגת ללא גזירות, מככבות בה סדרות של חובות ומיסים חדשים. חלקם - יש להודות – יצירתיים... בחלק מהמקרים כבר לא מדובר במס, אלא בקנס שמוטל על האזרחים. כך, במקום לפתור בעיות על ידי נקיטת מדיניות ממשלתית, מחפשים אשמים: צובעים אותם בצבעי "אויבי הציבור". משם מתפתחת ומתנהלת מדיניות של התססה. כלל לא חשוב מה ישראל הכלכלית מספרת. בפועל המדינה אוהבת מאד מיסים. ניתן אולי לומר: מדינה המכורה למיסים.

במסגרת זו משתנות תקנות המס מדי פעם והמעקב אחריהן קשה ואף מסובך. במאמר זה יש נסיון להביא בפשטות את עיקריי השינויים שחלו לאחרונה במדיניות המס:
 
מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב ₪:     
 
 
הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 6,220 10% עד 74,640 ₪ 10%
מ - 6,221 עד 8,920 14% מ - 74,641 עד 107,040 14%
מ - 8,921 עד 14,032 20% מ - 107,041 עד 171,841 20%
מ - 14,321 עד 19,900 31% מ - 171,841 עד 238,800 31%
מ - 19,901 עד 41,041 35% מ - 238,801 עד 496,92 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
 
                       

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב ₪: 
 
הכנסה חודשית שיעור המס הכנסה שנתית שיעור המס
עד 19,900 31% עד 238,800 31%
מ - 19,901 עד 41,410 35% מ - 238,801 עד 496,92 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
 
 


נקודת זיכוי: נקודת זיכוי 215 לחודש.
 
קופות גמל וקרנות השתלמות:
הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה סעיף - 47 (א)( 1 ) 8,600 לחודש.
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה סעיף - 47 (א)) 1 12,200 לחודש.
סכום החיסכון המזערי סעיף – 45 א(ד) 167 לחודש .
תקרת קצבה מזכה סעיף - 9 א(א) 8,360 לחודש.
פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 49% בין השנים 2016-2019 4,096 לחודש.
 

סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים:
בקופ"ג לקצבה סעיף - 32 (9) (א) (2) 12,200 ₪ לחודש
"שכר מינימום" לצורך משיכה בפטור מקופת גמל 5,000 ₪ לחודש.
משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה מהכנסת עבודה היא 15,712 ₪ לחודש).

הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 260,000 ₪ לשנה.
הפקדה מוטבת סעיף – 9 ( 16 א) ו - 9 ( 16 ב) לפקודה 18,240 ₪ לשנה.

 
תקרת הסכום להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה:
הפטורה ממס בעת ההפרשה סעיף –(3 ה 3): 24,183 ₪
תקרה לפיצויים סעיף - סעיף - 3 (ה 3 ) (1א) : 32,000 ₪ לשנה.
תקרה לפיצויים חודשי סעיף - 3 (ה 3 )(1א)   : 2,667 ₪
 

חוק הפיקוח על קופות גמל:
סכום צבירה מזערי: 91,536 ₪ לתקופת הצבירה. (במקרים רבים ניתן למשיכה ללא מס)
סכום קצבה מזערי: 4,405 ₪ לחודש.
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2017:
שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על: 5,010 ₪ לחודש.

 
הכנסת עיוור ונכה 100%:
תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס סעיף - 9 ( 5)(א) 606,000 ₪ לשנה
תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס סעיף - 9 ( 5)(ב) 72,720 ₪ לשנה
תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף 299,040 ₪ לשנה
הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9 ( 5 )(א)): יגיעה אישית - כלומר מעבודה או מעסק.
עד 184 יום אין פטור. -
364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של - 72,720 .₪
365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של - 606,000 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב – 365.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9 ( 5 ((ב)): שאינה יגיעה אישית - הכנסה הבאה לרוב מהון.
עד 184 יום אין פטור. -
364 – 185 יום פטור יחסי עד לתקרה של - 72,720 ₪.
365 יום או יותר - פטור יחסי עד לתקרה של – - 72,720 ₪ כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב - 365.
אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף - עד  לתקרה של 299,040 .₪
כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9 ( 5 ) לפקודה.

ניכוי מריבית סעיף – 125 ד לפקודה: סעיפים הנוגעים לגמלאים, מי שהגיעו לגיל פרישה.
תקרה מוטבת סעיף – 125 ד(א) 61,920 ₪ לשנה
ניכוי למעוטי הכנסה סעיף – 125 ד(ב) 9,720 ₪ לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד סעיף – 125 ד(ג)( 1 ) 13,320 ₪ לשנה
ניכוי גיל פרישה חובה לזוג סעיף – 125 ד(ג)( 2 ) 16,320 ₪ לשנה
פטור מרבי של 35% סעיף - 125 ה לפקודה 35,112 ₪ לשנה.
  
 
נקודות זיכוי:
 
מספר נקודות זיכוי הזכאים לפי מצב המשפחתי
2.25 רווק ללא ילדים
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים
2.75 רווקה ללא ילדים
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים
3.25 נשוי (יחיד מוטב) שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים
נער בגיל 16-17
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי
בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד
3.75 גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16-17
אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד
4.25 אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי
בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 , בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17 , בחזקתו
אישה החיה בנפרד ולה יילוד או ילד בוגר בחזקתה
4.75 אישה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5
גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו
5.25 אישה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5 , בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה
ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו
 
           
 
יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9 ( 5 ) לפקודה
הורה יחיד: הורה במשפחה חד הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו - 19 שנים שההורה
השני שלו נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.
פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס
יילוד: ילד שנולד בשנת המס
בוגר: ילד שמלאו לו 18 בשנת המס. 
 
מס נוסף על הכנסות גבוהות:
עפ"י סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪ (53,333 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3% . "הכנסה חייבת" כהגדרתה בסעיף – 121 ב לפקודה.
 
בהצלחה.
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני. 
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
קרדיט תמונות:

yodiyim
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות