הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מיסוי בינלאומי - מבחן התושבות: מס הכנסה/ביטוח לאומי
מקובל להניח כי המקומות הטובים ביותר לחיות בהם לאחר פרישה, הינם במדינות שבהן האזרחים - ובעיקר הפורשים - יכולים לסמוך ולהישען על מדיניות חברתית, המתרחבת בגיל המבוגר. כרגע, מקובלת בהקשר זה מדינה כמו בריטניה.
הדפס מאמר
פורשים מהמדינה
מיסוי בינלאומי - מבחן התושבות. מס הכנסה/ביטוח לאומי

פורשים מהמדינה מיסוי בינלאומי - מבחן התושבות. מס הכנסה/ביטוח לאומי
מקובל להניח כי המקומות הטובים ביותר לחיות בהם לאחר פרישה, הינם במדינות שבהן האזרחים - ובעיקר הפורשים - יכולים לסמוך ולהישען על מדיניות חברתית, המתרחבת בגיל המבוגר. כרגע, מקובלת בהקשר זה מדינה כמו בריטניה, שם הדאגה לרווחתו של האדם המבוגר נמצאת כיעד בתפקוד הממשלה. קולומביה היא דוגמה נוספת: בעלת אקלים אביבי כמעט בכל ימות השנה. בסכום של 6,000 ₪ אפשר לנהל שם רמת חיים מעל לממוצעת. ישנן מדינות נוספות כמו: קרואטיה, אקוודור, אירלנד, מקסיקו ועוד.

התופעה שבה אנשים עובדים במדינה אחת ומחליטים, בהגיעם לתקופת הפרישה, להגר ולחיות במדינה אחרת הופכת לנפוצה. מלבד המעבר עצמו, שהוא בהעדפה ובהתאמה אישית, החלטה שכזו גוררת עמה ומייצרת אירועים של מיסוי חובה, שיש לקחת אותם בחשבון.

נושא התושבות הוא חשוב מעין כמותו והוא שיקבע היכן וכמה מס יש לשלם. לפני ש"פורשים גם מהמדינה" יש לתכנן את נושא המס בדרך נכונה ולקחת בחשבון גם את התוצאות הכלכליות של פרישה שכזו.


מה המשמעות של תושב?

תושב הוא אדם המתגורר במדינה. בשל כך מגיעות לו זכויות וחובות. תושב ישראל הוא אדם החייב במס הכנסה בישראל ונהנה בשל כך מהטבות מס כגון נקודות זיכוי: גבר 2.25 נקודות זיכוי ואישה 2.75 נקודות זיכוי. (שווי כל נקודת זיכוי בשנת 2013 הוא 2,616 ₪ במונחים שנתיים). בין יתר הזכויות המוקנות לתושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה (ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק) היא הזכות לזכאות לקצבת זקנה.

מתי נחשב אדם כתושב?

אדם ייחשב כתושב באם לאחר שהיגר מישראל, המדינה נשארה מרכז חייו והוא שוהה בה תקופה מהותית מדי שנה - מעל 100 ימים בשנה או במידה ויש לו בית קבע בישראל (כמפורט בחוזר מס הכנסה מיום 8/2002)

האם "מבחן התושב" של מס ההכנסה שווה למבחן בביטוח הלאומי?


בעוד שמס ההכנסה יצר קריטריונים לקביעת מבחן תושבות, חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב. הוא מסתמך על פסיקות בתי המשפט בהם נקבע שתושב ישראל נחשב אדם שמרכז חייו, משפחתו הקרובה (אישה וילדים קטינים) בישראל הוא בעל רכוש בישראל וכדומה. ככל שישנם יותר קשרים משמעותיים בישראל, כך גוברים הסיכויים שיוכר כתושב ישראל.  

אדם יכול להמשיך ולהיחשב תושב ישראל, גם אם הוא שוהה בחו"ל ובלבד ששהותו בחו"ל היא זמנית (למשל: לצורך לימודים, טיול, עבודה זמנית וכו') וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל. בדרך כלל הביטוח הלאומי ממשיך להכיר באדם כתושב ישראל במשך 5 השנים הראשונות ליציאתו מן הארץ. בתום 5 שנים, האדם מתבקש להוכיח ששהותו בחו"ל ממשיכה להיות זמנית, ושמרכז החיים שלו עדיין בישראל. לשם כך עליו למלא שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל
(בל/627), ולצרף הוכחות לטענותיו.

הביטוח הלאומי רשאי לבחון את תושבות של אדם גם לפני שמלאו 5 שנים לשהותו בחו"ל. למשל במקרים שהאדם עצמו פונה לביטוח הלאומי, ומבקש להוכיח שמרכז חייו עבר לחו"ל, גם אם עדיין לא חלפו 5 שנים מאז שיצא מהארץ. או כשיש בידי המוסד לביטוח לאומי מידע, שממנו עולה לכאורה, שהאדם חדל להיות תושב ישראל, גם לפני שחלפו 5 שנים ממועד יציאתו מהארץ. תושב ישראל השוהה בחו"ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, גם בתקופת שהותו בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את זכאותו לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים. חשוב על כן להקפיד על תשלום דמי הביטוח.


ניתוח מצבים בהם מהגרים למדינה אחרת - זכויות וחובות:
 • ביטוח לאומי - קצבת זקנה: בכפוף לסעיף 324 לחוק, מי שמקבל  קצבת זקנה ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת הזקנה בחו"ל עד 3 חודשים לכל היותר, לחשבון הבנק שלו בישראל. בתנאים מסוימים המפורטים באתר זה, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה בזמן השהות בחו"ל גם לאחר 3 חודשים, יש לציין כי במידה ואתם מקבלים קצבת זקנה, אם אתם בטוחים שהיציאה שלכם מהארץ תהייה לתקופה שהיא עולה על 3 חודשים חלה עליכם החובה לדווח למוסד לביטוח לאומי.
הזכאות לקצבת זקנה תהייה שונה באם היגרתם למדינה שיש עמה אמנת מס - בשונה ממדינה שאין עמה אמנת מס.

במידה והיגרתם למדינה שאין עמה אמנת מס להלן הזכאים לקבלת קצבה: מי שקיבל קצבת זקנה בארץ, מי שיצא מהמדינה והגיע לגיל פרישה כשהוא עדיין תושב ישראל: הזכאות לקצבת הזקנה תהיה ל-3 חודשים לכל היותר. מי שיצא לחו"ל לפני 1 באוגוסט 2009, תשולם לו קצבת הזקנה בחו"ל עד 6 חודשים לכל היותר.


להלן התנאים שמי שעומד בהם יהיה זכאי לקבל קצבת זקנה בחו"ל גם לאחר 3 חודשים:

 • הוא קיבל את קצבת הזקנה לראשונה בהיותו תושב ישראל.
   
 • הוא השלים תקופת אכשרה אישה / גבר כנדרש בחוק.
   
 • הוא היה בישראל 30 שנים, או הוא היה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל.
   
 • מתוך התקופה הזאת היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד הזכאות לקצבת זקנה, או הוא היה מבוטח 12 חודשים בהיותו מקבל קצבת זקנה.
   
 • אישה שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית, זכאית רק ל-3 חודשי קצבה בהיותה בחו"ל. כאשר תשוב לארץ תחודש לה הקצבה.
   
חשוב מאוד: אישור חיים פעם בשנה, אותו יש  להמציא לשלטונות המס. "אישור חיים" צריך להיות חתום על ידי הקונסוליה / נוטריון מוכר / רשות מקומית / מוסד סוציאלי.

מדינה שיש עמה אמנה:

אמנה לביטוח סוציאלי נכרתה בינה ובין ישראל. תשולם לו קצבת זקנה באותה מדינה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.

כדי להיות זכאי לקצבה יש לפעול בכפוף לכללים הבאים: מי שקיבל קצבה בארץ, ויצא לחו"ל למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל.
 
כדי להמשיך לקבל את הקצבה עליו לפנות בכתב אל הביטוח הלאומי ולבקש לקבל את הקצבה במדינה שבה הוא מתגורר. עליו למסור את פרטיו האישיים, לכתוב את כתובתו באותיות לועזיות ברורות ולמסור את פרטי חשבון הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה, מי שלא קיבל קצבה בארץ ויצא לחו"ל למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - בהגיעו לגיל הפרישה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל.

עליו לשלוח טופס תביעה לקצבת זקנה לביטוח הלאומי, ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק וכתובת הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה
   
 2. כתובת מגורים מדויקת כתובה באותיות לועזיות ברורות.
   
 3. "אישור חיים" חתום על ידי הקונסוליה / נוטריון מוכר / רשות מקומית או מוסד סוציאלי, במדינה שבה הוא מתגורר.
   
 4. הצהרה על הכנסותיו ועל הכנסות בת הזוג.
לתשומת לב הנשים: מי שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית ויצאה לחו"ל למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - לא תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה בהיותה בחו"ל, אלא ל-3 חודשים בלבד. מי שקיבלה קצבת זקנה בגלל שהייתה פטורה מתקופת אכשרה - עליה לפנות בכתב לביטוח הלאומי ולצרף "אישור חיים" מגורם מוסמך, כתובת מגורים מדויקת שלה ומספר חשבון הבנק שבו היא מבקשת לקבל את הקצבה. זכאותה להמשך תשלום קצבת הזקנה תיבדק בסניף הביטוח הלאומי שאליו השתייכה.

במידה והיגרתם ממדינה שיש עמה אמנה למדינה אחרת שיש עמה אמנה (לדוגמה: מבריטניה לצרפת) תיבדק זכאותכם לקצבת הזקנה מחדש, על פי האמנה של המדינה שבה אתם מתגוררים.

במידה והיגרתם ממדינה ששיש אתה אמנה למדינה שאין עמה אמנה תיבדק זכאותכם לקצבת הזקנה לפי הכללים לקבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה.

למהגרים לארצות הברית: עליכם לפנות בכתב לצורך מסירת פרטים האישיים, כתובתכם בארצות הברית, למסור את פרטי חשבון הבנק שלכם בו אתם מבקשים לקבל את קצבת הזקנה.

לפי הסכם ידידות וספנות שנחתם בין מדינת ישראל לארצות הברית (לא הסכם לביטוח סוציאלי) נקבע, שמי שהתחיל לקבל קצבת זקנה בארץ ויצא לארצות הברית, תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארצות הברית. אישה שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית ויצאה לארה"ב - זכאית לתשלום הקצבה בארצות הברית במשך 3 חודשים בלבד. כאשר תשוב לארץ יחודש לה תשלום הקצבה. אישה שקיבלה קצבת זקנה מכיוון שהייתה פטורה מתקופת אכשרה - עשויה להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה בהיותה בארה"ב. המשך תשלום הקצבה. (יש לפנות ישרות לסניף הביטוח לאומי) והכל בכפוף להמצאת "אישור חיים".

בשינוי מקום מגורים בארצות הברית למדינה אחרת תשוב ותיבדק זכאותכם.
לא תשולם קצבה למהגרים למדינת אויב.


מס הכנסה:

גם אם הגרת לחו"ל ואתה עונה על קריטריון התושב (ועונה על הפרמטרים של מי חייב בדיווח, קרי תושב ישראל שמלאו לו לפחות 18 שנה בשנת המס. הדגש על תושב) ואתה עונה על הקריטריונים המחייבים תושב ישראל בהגשת הדו"ח, אתה מחויב לעשות כן.

להלן פירוט הסעיפים בהם תהיה חייב בהגשת דו"ח:

 • אם הנך בעל שליטה בחברה זכות המקנה 10% ויותר בשליטה
   
 • בעל הכנסה מעסק
   
 • במידה ומכרת מקרקעין או ביצעת פעולה במקרקעין אשר חייבת במס שבח
   
 • במידה ותקרת ההכנסה השנתית שלך עולה על 599,000 ₪ במונחי 2012
   
 • מי שקיבל מענק פרישה חייב במס וביצע פריסת מס
   
 • בעל חשבון בנק בחו"ל או נכסים על שמו שעולים על 1.6מיליון ₪
אתם תהיו חייבים בהגשת דו"ח גם אם אינכם גרים בישראל אך עונים על הגדרת התושב. ייתכנו מצבים בהם תהיו חייבים דיווח הן במדינה אליה הגרתם והן למדינת ישראל. בתנאים מסוימים תוכלו  לקזז את המיסים בחו"ל מתוך חבות המיסים בישראל.

מיסים בעודף... לא מזכים בהחזר!  


מקבלי פנסיה:


מי שמקבל קצבה, או מי שמקבל קצבה ממספר מקורות והחליט להגר לחו"ל יידרש לבצע תיאומי מס על הקצבאות שהוא מקבל. במידה והוא עונה על קריטריון תושב יהיה זכאי לנקודות הזיכוי המגיעות לגבר/לאישה. במידה והוא אינו עונה על קריטריון תושב הוא יהיה חייב במס בכפוף למדרגות המס ללא זכאות נקודות הזיכוי. במקרה כזה חייב יהיה לברר את משטר המס הנהוג במדינה בה הוא חי וייתכן שיוכל לתבוע את ההחזר - במידה ושיעורי המס הנהוגים באותה מדינה נמוכים יותר ובמידה והוא זכאי להטבות מס כלשהן באותה המדינה.  

לסיכום: לפני שאתם "פורשים כנפיים" לארץ חדשה ראוי שתתכננו היטב את המהלכים. איש לא היה רוצה למצוא את עצמו במצב שבו הוא עזב את הארץ וחזר לאחר כמה  שנים - רק לביקור - והדבר הראשון שיקבל בבואו, במקום זר פרחים, הוא צו עיקול...!

רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה
©כל הזכויות שמורות לרן חובב מומחה למיסוי ופרישה, אין להעתיק או לשכתב

למידע נוסף באתר ביטוח לאומי:

http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/achshara/Pages/achsharaIsha.aspx


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות