הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מן הון להון
99.9% מכל המשקיעים אינם טורחים לקרוא כלל את דו"חות החברה בה החליטו להשקיע. מרבית המשקיעים הם "משקיעי טיפ": "חבר המליץ", "קראתי כתבה". המשקיע האופייני אינו מבצע בדרך-כלל תחקיר עומק לפני ההשקעה, תחקיר שתכליתו רכישה רק לאחר הסקת מסקנות.
הדפס מאמר
 
"מן הון להון"
מס רווח הון, תכנון והחזר מס, מיסוי ברוקר בחו"ל, קיזוזים
מנהלים כספים ל/בפרישה
 
99.9%מן הון להון מס רווח הון, תכנון והחזר מס, מיסוי ברוקר בחו"ל, קיזוזים מנהלים כספים ל/בפרישה מכל המשקיעים אינם טורחים לקרוא כלל את דו"חות החברה בה החליטו להשקיע. מרבית המשקיעים הם "משקיעי טיפ": "חבר המליץ", "קראתי כתבה". המשקיע האופייני אינו מבצע בדרך-כלל תחקיר עומק לפני ההשקעה, תחקיר שתכליתו רכישה רק לאחר הסקת מסקנות.

תחום ניהול ההשקעות הינו מהאתגרים המורכבים ביותר בכלכלה. לא כל אחד בנוי מנטאלית לתפקוד בתחום זה. מהמשקיע המתוחכם נדרשים כישורים רבים ויכולת לקבל החלטות תחת לחץ. לחץ יכול להיות גם דו-כיווני: בתקופות של משבר - מה יהיה העיתוי הנכון לרכוש ובתקופות של פריחה - מתי לממש ולמכור. בנוסף לכך, מלאכת תכנון המס הפכה בשנים האחרונות למאתגרת ומעניינת. כל חיסכון במס שיושג על ידי ניצול חוקים ופרצות באמנות מס שונות, דרך תביעת החזר מס, יביא תוספת לתשואה או הקטנת ההפסד. הצירוף הנכון של מומחיות בהשקעות ובדיני המיסים, יחד עם עצבים חזקים הם תנאים הכרחיים להשקעה נבונה.

מצורף להלן מדריך מקוצר לתחום זה, המלווה בטפסים הדרושים ובמצגות.
 
כמה מונחים:

יחיד: אדם שהחוק חל עליו.

חבר בני אדם: כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד. כמו כן כל חברה, אגודת אחים, חברותא או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות;

מה ייחשב כהפסד הון: הפסד מפעילות ני"ע בארץ ובחו"ל. הפסד מפעילות עסקית בחו"ל. השקעה בחברת הזנק כשכשלה. ערבות אישית שחולטה. הפסד ממקרקעין.

פ.מ.ה: פקודת מס הכנסה.

נישום: ישות החייבת בתשלום מס. החל משנת 2003 מיושם מבחן "מרכז החיים" (לפי סעיף 1 לפקודת מס הכנסה) המגדיר כי "תושב ישראל - לגבי יחיד - הוא מי שמרכז חייו בישראל".

ריאלי: הרווח בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן (אינפלציה) בתקופת האחזקה של הנייר.

נומינאלי: הרווח מאחזקת ני"ע ללא כל הניכויים. = ברוטו.


טופס 867:
טופס המרכז את ס"ה פעילות ההון.

867 א': אישור ניכוי מס על רווח הון מניירות ערך.

867 ג': אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וירית מניירות ערך.

מס רווח הון: שיעור מס רווח ההון נמצא בשנים האחרונות במגמת עלייה. החל משנת 2012 שיעור מס רווח ההון על רווחים הוא 25% על החלק הריאלי (מעל למדד) של הרווח. המס מוטל על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים או זרים, בהם גם אג"ח צמוד מדד, מניות, אג"ח צמוד ממשלתי או קונצרני, קרנות נאמנות, תעודות סל ואופציות.

מס בשיעור 15% מוטל על רווחי הון ותשלומים מניירות שקלים. ה-15% האלה הם על הרווח הנומינאלי. (כלומר על כל הרווח ללא ניכוי אינפלציה).
 
מתי מתרחש אירוע מס: הפסד/רווח הון מוכר כאירוע מס רק אם מומש, באירועים דוגמת: מכירה, קבלה, פדיון, פקיעה.

פעילות בשוק ההון: מי חייב להגיש דו”ח למס הכנסה בישראל?
החל משנת 2013 תוקנו תקנות חדשות. נקבע כי מי שמחזור המכירות שלו בס"ה חשבונותיו בשוק ההון עולה על 811,560 ₪ חייב בהגשת דו”ח למס ההכנסה. הכוונה ב"מחזור" היא אינה שווי התיק אלא סכום הקניות והמכירות שביצע בעל התיק. לדוגמא: יחיד המנהל תיק השקעות בן 100,000 ₪. אם במשך שנת המס "יגלגל" את התיק 9 פעמים וייצר מחזור של 900,000 ₪ קניות ומכירות, יהיה חייב בהגשת דו”ח שנתי. האמור מתייחס לנייר ערך הנסחר בבורסה או נייר ערך זר או מק"מ.

סוחר או משקיע? מס ההכנסה אינו כובל עצמו בהגדרה מיהו משקיע ומיהו סוחר. שלטונות המס קובעים מבחנים מצטברים. אם יוכלו להשית אותם על נישום אזי יכריז מס ההכנסה בעצמו על הנישום כסוחר ויראה את פעילותו בשוק ההון כפעילות עסקית לכל דבר ועניין. יש לכך השלכות רחבות הן בהיבטי מיסוי, ביטוח לאומי והוצאות שאותן ניתן לתבוע.

המבחנים הם: האם הפעילות בעלת אופי מסחרי? באיזה תדירות היא מבוצעת? כמה זמן מחזיק המשקיע בנכס? (אחזקה קצרה תיחשב לפעילות עסקית! ), איזו רמת בקיאות ומיומנות יש למשקיע? כמה זמן מושקע בפעילות? בנוסף קיים מבחן הארגון: מהו סוג הנכס? אם מדובר בנכסי סיכון ומניות לטווחים קצרים, לובש העיסוק בהם צורת פעילות עסקית. נבדק גם מבחן הנסיבות שבעטיין מבוצעת הפעילות.

כיצד מגישים דיווח: אם עוברים את סף המחזור חייבים לדווח בכל מצב, בין אם יש הפסד או רווח מהפעילות. הגשת הדו”ח אינה מתייחסת אך ורק לפעילות משוק ההון אלא לס"ה ההכנסות שכיר/עצמאי. לכן יש לצרף מסמכים דוגמת: טפסי 106 שכיר / דו”ח רווח והפסד עצמאי, אישורים במקרים בהם נתקבלו תשלומים מביטוח לאומי, אישורים אודות הפקדות במעמד עצמאי לקופות הגמל, קרנות השתלמות, שכ"ד למגורים (מעבר לתקרה שבשנת 2014 היא 5,080 ₪), אישור תשלום מס במסלול שנבחר, צילומי תעודות זהות וצילום המחאות בנקים.

דו”חות פעילות שוק ההון: יש להמציא טפסי 867 מכל החשבונות הפעילים.


מקוון / לא מקוון:
תיקון 161 לפקודת מס הכנסה קבע בסעיף 131(ב2) לפקודה כי, החל משנת המס 2008 חלה חובה על יחיד החייב בהגשת דו''ח ויש לו הכנסה מעבודה, מעסק או משלח יד, להגיש את הדו''ח באופן מקוון.

דו"ח שיוגש באחד מהאמצעים הבאים ייחשב דו''ח מקוון:

  • שידור דרך שע"ם (יחידת המחשב של רשות המיסים) ע"י מייצגים המקושרים לשע"ם, כבעבר.
     
  • שידור באמצעות האינטרנט.
אין לשדר נספח רווח הון כשיש הפסד הון או כשאין רווח הון.

לאחר מילוי הטופס המקוון, ניתן ללחוץ על כפתור "בדיקה" כדי לבדוק את הנתונים שהוזנו.


פטורים מהגשת דו”ח מקוון: שני בני זוג שהם גמלאים.
טופס 1301: קרוי גם בשם "טופס הדו”ח השנתי". זה הטופס המרכזי, שבו ממלאים את כל הפרטים. בחלק א' של הדו"ח יש למלא פרטים כלליים. להלן החשובים מהסעיפים:

בחלק ב' יש למלא פרטים אישיים. בני זוג נשואים, החיים ביחד ומנהלים משק בית משותף, נחשבים במס ההכנסה כבני זוג. בני הזוג רשאים לבחור מי יהיה בן הזוג הרשום. לחילופין, מס ההכנסה יכול לערער על קביעתם ולמנות בעצמו את בן הזוג הרשום. בדרך-כלל בעל ההכנסה הגבוהה יותר הוא בן הזוג הרשום.

חלק ג' ו-ד' של הטופס מתייחס להכנסות מיגיעה אישית: עסק / שכיר המחויבים בהתאם למדרגות המס.

חלק ה' עוסק בהכנסות בשיעורים מיוחדים כמו ניירות ערך.

י"ג': נקודות הזיכוי ממס המגיעות.

ט': הכנסות מחו"ל.

י"ד': זיכויים אישיים ששולמו בעבור חסכונות פנסיוניים.

לתשומת לב: בכדי לשדר רווח הון, יש לסמן "כן" בשאלה "האם הדו”ח כולל נספח רווח הון?".
שאלה זו נמצאת בלשונית "פרטים כלליים".

רווח הון מניירות ערך:
ניירות ערך הם כהגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה"). אין לכלול מכירת ניירות ערך שחלות על מכירתם הוראות סעיף 101 לפקודה, הקובעות כי המוכר אינו זכאי להקלות מס המיועדות לריווחי הון בבורסה.


טופס 867
מונפק על ידי המנכים. הנתון על רווחי הון מני"ע נסחרים בידי יחיד (שניירות הערך הנסחרים שבידיו לא נרשמו בספרי העסק ונוכה מהם מלוא המס כחוק), יילקח אך ורק מטופסי 867א', המתקבלים מהמנכים -  כאשר הוא חתום.

סדר קיזוזים: הפסד כנגד רווח. הפסד הון שנוצר מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל ( באם יש). היתרה כנגד רווח בישראל.

עמלות מפעילות ני"ע: סכום העמלות נחשב כהפסד מס.


פעילות שוק ההון: טופס 1322 נספח ג' לטופס הדו”ח השנתי.
דגשים לטופס 1322 חלק ג': הכנסה מניירות ערך. ההכנסה מניירות ערך תיכלל בכל טור, בהתאם לשיעור המס: 

א. רווח הון ריאלי מני"ע.
ב. חלק רווח הון ריאלי מני"ע שהיו ני"ע זרים לגבי התקופה מיום 1.1.2005 ועד ליום המכירה

הגשת דיווח שנתי למס ההכנסה בגין רווחי הון אצל ברוקר בחו"ל: על ההכנסות מחו"ל יש לדווח בטופס 1324 נספח ד'.
אם היו לנישום
הכנסות מחו”ל שבגינן הוא דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו”ל או קיזוז הפסדים בחו”ל, יש לצרף נספח ד’ (טופס 1324): "הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס".

המשדר דו”ח מקוון, שבידיו הכנסות מחו”ל, יוכל לשדר נספח זה - נספח ד'-  דרך האינטרנט. לא ניתן לשדר יותר מ-14 נספחים. אם קיימים מעל 14 נספחים יש להגיש את שאר הנספחים ידנית.


הכנסות מחו"ל
יירשמו בחלק ט’ לדו"ח: "הכנסות מחו"ל", כולל פירוט של הכנסות אלה. הן תרשמנה בסעיפי טופס 1301 ובנוסף לכך גם בנספח ד’ לדו”ח השנתי (טופס 1324).
אם שולם מס בחו"ל או אם יש בידי הנישום הפסדים מפעילותו בחו"ל. המס ששולם בחו"ל בשל הכנסות אלה יירשם בנספח ד’.

הפסדי הון הניתנים לקיזוז: על פי סעיף 92 לפקודת מס הכנסה: "הפסד מועבר" הוא הפסדי הון המועברים משנים קודמות. "הפסד שוטף" הוא הפסדי הון השנה. מדובר בהפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו החל משנת המס 2006, כמפורט בטופס 1322 (נספח ג') או על פי אישור המנכה (טופס 867 א') לפי העניין. הפסדי הון יקוזזו כנגד רווח ריאלי ביחס של 1:1 וכנגד סכום אינפלציוני חייב ביחס של 3.5 שקל סכום אינפלציוני חייב ל-1 שקל הפסד הון. הנישום רשאי שיקוזזו הפסדים מעסק לפני קיזוז הפסדי הון. הפסדים מעסק משנים קודמות ניתן לקזז רק כנגד רווח הון בעסק.

יש לרשום את סכום הפסדי ההון שאותו רוצה הנישום לקזז במקום המתאים. לדוגמא, במידה והוא רוצה לקזז את הפסדי ההון מהרווח הריאלי עד המועד הקובע, עליו לרשום את הסכום בקוד 74. אם נותרה יתרת הפסד היא לא תקוזז באופן אוטומטי על ידי המחשב. לכן יש לציין במקום ובקוד המתאים את סכום ההפסד ומאיזה רווח מעוניין הנישום לקזזו.                                      
         
הפסדים להעברה מניירות ערך: הפסדים שהיו לנישום בשנים הקודמות ולא הועברו על ידו לא ירשמו לטובתו במקרה של רווח הון עתידי. זאת פעולה שיש ליזום אותה! את ההפסדים ניתן להעביר לשנים עוקבות. אין מגבלת זמן של העברתם. לתשומת לב: הפסד שוטף ניתן לקיזוז. ניתן לקזז כנגד כל הכנסה הונית אחרת, דוגמת דיבידנדים וריבית. הפסד הון מועבר לא ניתן לקזז כנגדם.

יש לרשום בטופס את ההפסדים מניירות הערך שנותרו לנישום ושברצונו להעביר אותם לשנה הבאה. בנוסף, יש להעביר את ההפסדים לשדות 166 או 160 בטופס 1301, לפי העניין. יודגש כי אם ניתן לקזז את ההפסד בשנת המס, אך הוא לא קוזז, לא ניתן יהא להעבירו לשנת המס הבאה. יחד עם זאת חובת הקיזוז לא תחול על הפסד עסקי כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד, באם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

רווח חייב במס לפני קיזוז הפסדים: רווח חייב במס לפני קיזוז הפסדים והפסדי הון שוטפים מני"ע יילקחו מנספח ג'1
(טופס 1325) או מטופסי 867 א' המונפק מהמנכים.   

קיזוז הפסד הון שוטף: ההפסד שנוצרה במהלך שנת מס קלנדרית אחת (1 בינואר – 31 בדצמבר). הפסד הון ממכירת נייר ערך הנוצר בשנת המס ניתן לקזז מול כל רווח הון. כמו כן ניתן לקזזו כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך. כמו-כן גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד בשל ניירות ערך אחרים - ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%. אם נוצר הפסד מנייר ערך, יש להפחית ממנו דיבידנד שהתקבל בשל נייר הערך במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, כאמור בסעיף 94 ג' לפקודה. 

קיזוז הפסד/רווח מני"ע בחו"ל מול הפסד רווח בישראל מני"ע: על פי
סעיף 92(א) ותיקון 147 לפקודת מס הכנסה, במימוש הפסד הון מניירות ערך שוטף של יחיד או חברה, ניתן לקזז כנגד רווח הון ריאלי, גם במקרה שבו ההפסד הוא תוצאה של מימוש ני"ע בחו"ל. זאת כנגד רווח ממימוש ני"ע או דיבידנד הכנסה מריבית. כל זה בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%. אם ישנן הכנסות הון אחרות מחוץ לישראל, התנאי לקיזוז כנגד רווח בישראל הוא תחילה קיזוז כנגד הכנסות הוניות אחרות מחוץ לישראל.

קיזוז הפסד הון מועבר מנייר ערך: הפסד הון מנייר ערך מועבר, החל משנת המס 2006 ואילך - ניתן לקזזו בשנת המס 2011 כנגד כל רווח הון, אך לא כנגד ריבית ודיבידנד.

הפסד הון מנייר ערך שנקבע עד ליום 31.12.2005 ניתן לקזזו בשנת המס 2011 כנגד רווח הון ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.
 

טבלת עזר לקיזוז
: הפסד הון ממכירת נייר ערך הנוצר בשנת המס ניתן לקזזו גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%. הפסד הון שנוצר עד ליום 31.12.2005 ניתן לקזזו גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%. יש לרשום במקום המתאים את ההפסד אותו רוצה הנישום לקזז לפי בחירתו.

קיזוז הפסדי הון שאינם מניירות ערך: יש לרשום הפסדי הון, הן שוטפים והן מועברים משנים קודמות שאינם מניירות ערך, במקום ובקוד המתאים לפי בחירת הנישום בטופס
1344 .

כיום יש קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים ואין הפרדה בין ניירות מסוגים שונים. לדוגמה, רווח מאגרת חוב מתקזז עם הפסד ממניה.

הגשת בקשה להחזר מס: החייבים בשידור הדו”ח ישדרו אותו ויגישו את בקשתם לפקיד מס הכנסה באזור מגוריהם. החזר המס יתבצע עד 90 ימי עבודה ממועד השידור וההגשה, בהנחה שכל האישורים הוצגו.

הפסד הון: כואב... אבל גם נכס מס! זה מגן מס עתידי. לכן, במקרים בהם ארע הפסד, מומלץ לדווח ולו רק כדי לרשום את ההפסד. הפסדים מניירות ערך ניתן לקזז גם משבח מקרקעין. במקרה של הפסד הון, ניתן לקבל פטור על מכירת דירת מגורים, במצב שבו אפשר לקזז בין מס השבח ליתרת קיזוז ההון. הפסדים מעסק, במהלך השנה - כנגד כל רווח הון או שבח והפסדים מעסק משנים קודמות - ניתן לקזז רק כנגד רווח הון/שבח בעסק.

הפסד הון בירושה: פקודת מס הכנסה סעיף 120(ב')  "מיום פטירתו של אדם יראו את הכנסתו החייבת של העיזבון כהכנסתם של היורשים לפי חלקיהם בהכנסות העיזבון". אין כל הבדל בין נכסים המועברים בירושה לבין הפסד הון העובר בירושה.


מצורפות שתי מצגות העוסקות בנושא.

 
לסיכום: הערה בתחום אחר, בקשר לשוק המניות: תצליחו - תרוויחו! שוק המניות פתוח לכל: הוא המקום שבו ניתן להגשים חלומות. אך הוא גם המקום שבו עלולים לחוות כאב ואכזבה רבה. אל תעזו לצאת לדרך ללא הכנה. לימדו כל עסקה כאילו אתם בעצמכם מתכוונים לנהל את החברה שאת מניותיה אתם מתכוונים לרכוש. ההעמקה והתמדה משתלמות.
 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

Stuart Miles
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות