הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
טופס 867 מי שיקרא ירוויח!!!
האם אתם יודעים מהו טופס 867?" מרביתכם לא הייתם יודעים או בכלל מודעים להימצאותו של טופס כזה - ועל חשיבותו הרבה, מהו טופס 867? טופס זה הוא "טופס 106" של פעילות הכספים המושקעים שלנו.
הדפס מאמר

טופס 867
מי שיקרא ירוויח!!

טופס 867 הוא טופס המרכז את כל הפעילות ההוניתאני מניח כי אם הייתי עוצר אתכם ושואל: "האם אתם יודעים מהו טופס 106?" מרביתכם היו יודעים. טופס 106 הינו טופס אותו המעסיק חייב להנפיק עד לחודש מרץ, בגין שנת העבודה הקודמת. טופס 106 מכיל פרטים רבים ובינם פרטי העובד, המעביד, השכר ששולם, הפרשות סוציאליות, תשלומי מיסים וכיו"ב. אך אם הייתי שואל אתכם: "האם אתם יודעים מהו טופס 867?" מרביתכם לא הייתם יודעים או בכלל מודעים להימצאותו של טופס כזה - ועל חשיבותו הרבה.

מהו טופס 867?
טופס זה הוא "טופס 106" של פעילות הכספים המושקעים שלנו. נמצא בו פירוט על ההכנסות שהיו לנו במהלך השנה מריבית, מפעילות ניירות הערך: הפסדים או רווחים. בדומה לטופס 106, הבנק בו מתנהל החשבון מחויב לשלוח אותו עד לסוף מרץ של השנה בגין השנה הקודמת. ישנם בנקים בהם ניתן להדפיס את האישור במחשב הביתי, בכניסה עם הקוד האישי. חשוב לדעת כי לא ניתן לקזז הפסדים מול רווחים משנים קודמות.

טופס 867: חשיבות האינפורמציה
כפי שכתבתי, עד לסוף חודש מרץ של השנה הנוכחית מונפק טופס 867 בגין השנה הקודמת. הדו"ח הוא טופס המרכז את כל הפעילות ההונית.

טופס 867 מכיל בתוכו ארבעה סוגי טפסים:

  • 867: בו מפורטים הרווחים מריבית פיקדונות ותוכניות חיסכון
  • 867 א': מידע על רווח או הפסד הון מניירות ערך
  • 867 ב': פירוט ממכשירים פיננסים לא סחירים
  • 867 ג': פירוט על רווחים מדיבידנד וריבית מניירות ערך
טופס 867 החזרי מס: מי זכאי? פרוט אוכלוסיות ומצבים:

טופס 867 ונספחיו מעניקים תמונה המתייחסת לאותה השנה שבה הופק. במקרים בהם קיימת זכאות (פירוט בהמשך) יש לתבוע את החזר המס ישירות משלטונות מס ההכנסה.

במקרים בהם: האדם מנהל מספר חשבונות בבנקים שונים/מנהל חשבונות השקעה במספר בתי השקעות/מנהל חשבונות השקעה בארץ ובחו"ל/לבעלי הכנסה נמוכה שיש להם רווח מריבית/משפחות שסך ההכנסות שלהן, כולל הכנסות מריבית, מקצבאות ביטוח לאומי, ממשכורת ומהכנסות נוספות (ללא קצבת ילדים) לא עולה על 60,720 ₪ זכאיות לפטור ממס בגובה 9,480 ₪ (נכון לשנת 2012) על הכנסות מריבית של תכניות חיסכון או פיקדונות.

אם הכנסתכם עולה על סכום זה הניכוי מההכנסות על הריבית יקטן בסכום זהה לסכום שבו הכנסתכם עולה על הסכום המרבי. לדוגמה: אם הכנסתכם בשנת המס היא 55,000 ₪, כלומר 1,720 ₪ יותר מתקרת ההכנסה, תקבלו פטור ממס על הכנסה מריבית עד סכום של 7,760 ₪ (9,480-1,720).

תיאום והקלות במס לגמלאים בעלי הכנסה מריביות: אם אתם או בני זוגכם הגעתם לגיל פרישה (67 עבור גבר ו-62 עבור אישה) אתם זכאים לפטור מיוחד בשיעור של 35% על ההכנסה מ"ריבית מזכה". ריבית מזכה – ההפרש בין סכום הקצבה המקסימאלי השנתי כפי שנקבע לבין ההכנסה החייבת (הכנסה מכל הגורמים למעט מריבית, השכרת דירה למגורים ורווח הון ושבח) שלכם או של בני זוגכם. 

הקלות לגיל פרישת חובה: אם אתם או בני זוגכם הגעתם במהלך שנת המס לגיל 66 ו-8 חודשים אתם זכאים לניכוי נוסף של 9,840 ₪ על הכנסותיכם מריבית.

כאן המקום לציין כי מעל לגיל 60 קיימת הגדת מיסוי להכנסה פאסיבית (מקור הכנסה ממנו אנו לא נדרשים לעבוד לצורך הפקת ההכנסה, שכ"ד, ריבית וכו') כדי לנצל הטבה זו יש להגיש דו"ח שנתי בצרוף טופס 867. במקרה בו אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה חובה, יהיו זכאים לניכוי בסך של 16,000ש"ח בשנת המס. 

עברתם את גיל הפרישה- אתם זכאים לניכוי מוגדל של 12,360 ₪. החזר המס ייעשה באופן אוטומטי ושוטף לחשבון העובר-ושב שלכם, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה. עם זאת, החזר אוטומטי לא יתבצע אם ביקשתם בעבר מפקיד השומה שלא יועבר מידע שוטף ממערכת הבנק או בדבר ניכוי במקור מריבית על חסכונותיכם. אם אינכם מעוניינים בהחזר אוטומטי, עליכם לפנות למשרדי מס ההכנסה. את החזר המס לו אתם זכאים תקבלו רק באמצעות הגשת דו"ח שנתי בתום השנה, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

אוכלוסיות כדוגמת נכים בעלי פטור 9(5) זכאים במקרים רבים לפטור מלא מתשלומי הריבית

חשוב לדעת: ניתן לערוך תיאום או לקבל הקלות בחישוב ניכויי המס על ריביות. עליכם לפנות לפקיד השומה במשרדי מס ההכנסה ולמלא את טופס 116 ואת טופס 116ב'. מידע והסברים על מילוי טופס 116 תוכלו למצוא בערוץ תיאום מס לשכירים. שימו לב שעליכם לצרף לבקשה את כל המסמכים המעידים על הכנסתכם מריבית, הכנסות אחרות ועדויות על פטורים והקלות אחרים להם אתם זכאים.

נכס מס: הפסד הוא נכס מס. חשיבות הרישום היא היכולת לתבוע בעתיד את ההפסד כנגד רווחים עתידיים. הפסד יוכר רק בעת מכירה, כלומר מי שבדעתו לרשום הפסד חייב לממש - כלומר למכור -  את ני"ע ולרשום הפס. רק כך יוכל ההפסד להירשם בטופס 867 ולהיות מדווח בדו"ח השנתי.

לתשומת לב מיוחדת: מי שמנהל תיק השקעות יכול לבקש ממנהל התיק אישור בגין עלויות ניהול התיק: דמי ניהול התיק, עלויות קניה ומכירה ודמי שמירה.

מס שבח מקרקעין: מס שבח מקרקעין מוטל על רווח מקרקעין או לחילופין, במקרה של מכירה של מניות באיגוד מקרקעין, הקרוי מס שבח. פקודת מס ההכנסה נותנת אפשרות לקזז הפסד מניירות ערך כנגד רווח ממס שבח. זהו פתח לתכנון מס במקרה שבו לאדם ישנם הפסדים רשומים והוא צופה מס שבח או לחילופין הוא אינו זכאי לפטור ממס שבח. במקרה של מכירת יותר מדירה אחת בארבע שנים יוכל לתכנן את קיזוז מס השבח כנגד הפסדי ההון.

סדר הקיזוזים: בעיקרון, רווח ניתן לקזז כנגד הפסד, אין תלות בשיעוריי המס. ניתן לקזז בין רווח שעליו שולם מס גבוה או נמוך מנכס שאם היה נמכר היינו מחויבים לשלם מס גבוה או נמוך. לכן אין ממש סדר בין הקיזוזים השונים, כאשר הם מבוצעים כקיזוז הפסדי הון כנגד רווח ומס שבח


הדרן:
ישראל מעצמת אנרגיה... כולם מחפשים נפט וגז. כדאי שתדעו: טופס 858 ניכוי המגיע בגין השקעה בחיפושי נפט. בעל יחידות - גם אם רכש בבורסה את היחידות בסוף השנה - ייחשב לצורך מס כשותף לכל ההכנסות או ההפסדים באותה השנה. ייחוס ההכנסות יתחייב במס הכנסה לפי שיעורי המס השולי הגבוה של יחיד וינוכה במקור. במקרה של הפסדים הם יהיו ניתנים לקיזוז כנגד כל מקור הכנסה אחר. במקרים כאלו ייתכן מאוד כי באם היה רווח ונוכה מס שולי גבוה מהמס השולי של האדם, יוכל לתבוע  החזר בדו"ח השנתי ובמקרה של הפסד יוכל לקזז כנגד מקורות רווח אחרים. זהו כלי בעל חשיבות הנותן אפשרויות תמרון רבות בין הכנסות מעבודה, עסק, הון ומס שבח.

נסכם: בדרך כלל החזרי מס מיד נקשרים להחזר מעבודה, אך הדבר אינו כך. לכן, אם יש לנו נכס מס לרישום כדוגמת הפסד הון, כדאי וראוי להגיש את הדו"ח גם אם אין החזרי מס בגין שכר עבודה. כל עוד אנו מדווחים אין מגבלת זמן בקיזוז.

ועוד הערה: הפסדים בירושה: במקרה שבו נפטר אדם, הפסדים בשוק ההון שנרשמו על שמו - היורשים יהיו זכאים לקזז אותם כנגד רווח כלשהו בשוק ההון לרבות מס שבח.


                       הרצאה: מהו טופס 867?שלכם,
רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישהא


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות