הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
לומדים לקרוא דו"ח שנתי: קרן פנסיה כללית חדשה
בכל רבעון אנחנו מקבלים מכתב שבו דו"ח הפנסיה שלנו, אנחנו שמים את הדו"ח בתוך המעטפה וזורקים אותה ישר למגירה במקרה הטוב, עם השנים כל המכתבים הצטברו לנו
הדפס מאמר
בכל רבעון אנחנו מקבלים מכתב שבו דו"ח הפנסיה שלנו, אנחנו שמים את הדו"ח בתוך המעטפה וזורקים אותה ישר למגירה במקרה הטוב, עם השנים כל המכתבים הצטברו לנו, ואנו אוגרים ואוגרים אותם ובעצם לא מבינים בכלל מי נגד מי שם ולשם מה אנחנו צריכים בכלל את כל הדוחות האלו, מה כתוב שם? מה הם רוצים ממני? איך אני קשור לכל הדיוור של הדוחות האלו? מדוע לא כותבים במילים פשוטות ריבונו של עולם, איך נדע באמת כמה יש לנו? איך אפשר לקרוא בכלל את הדוחות הללו בפשטות? מה צפוי לנו ומה יהיה עם הפנסיות שלנו? לך דע! ממש מפחיד לא להבין את הדו"ח.

היסטוריה פנסיונית בקצה המזלג:
משנת 2005 הפכו קרנות הפנסיה לקרנות תשואה, אם תשאלו אותי מדוע נקבע שמם לקרנות תשואה? זה בגלל שהפנסיה שלכם תלויה בתשואה, תשואה זו היא לא מובטחת. קרן הפנסיה החדשה היא בעצם תיק השקעות פנסיוני.


לומדים לקרוא: דו"ח קרן פנסיה חדשה

ראו את דוח הפנסיה האישי צרפתי לצורך הדגמה: דו"ח פנסיה אישי להורדה ישירה

סעיף בדו"ח א.1. ריכוז נתונים אישיים:
ריכוז נתונים אישיים דוח פנסיה

בדקו היטב את נכונותם של הפרטים האישיים כדוגמת: ת.ז, שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, מצב משפחתי.
 
סעיף בדו"ח א.2. ריכז וכיסויים ביטוחים ליום:


ריכוז כיסויים ביטוחיים דוח קרן פנסיה
מסלול הביטוח: מוט הזקנה ושארים – כיסוי מופחת לנכות: במילים פשוטות זהו מסלול כללי בו רוב החוסכים נמצאים.

משכורת קובעת לפנסיה נכות ושארים:
9,568 ₪ הביטו בסעיף א.3. פירוט תנועות בשנת הדיווח למטה בטור המשכורת, הנתון האחרון נרשמה משכורת 9,568.20 ₪ זוהי המשכורת בגינה הפרישו במשך השנה הפרשות עובד תגמולים מעסיק תגמולים ופיצויים, המשכורת ממנה תחושב הזכאות במקרים של נכות מלאה ושארים.

אומדן פנסיית זקנה צפויה על בסיס היתרה הצבורה:
1,398 ₪ אם נפסיק להפקיד כאשר נגיע לגיל פרישה זוהי הפנסיה הצפויה בערכי היום.

ריבית לפיה חושב האומדן 3.74%:
על פי הנחיית משרד האוצר אומדן פנסיית הזקנה הצפויה, יחושב לפי ריבית ריאלית שנתית של 3.74%, ריבית ריאלית היא ריבית מעל המדד כלומר אם המדד בשנה מסוימת 3% קרן הפנסיה צריכה להשיג תשואה באותה שנה של 3%+3.74% =6.74% כדי שהתחזית תתגשם.

שיעור הכיסוי הביטוחי, נכות מלאה:
שיעור הכיסוי הביטוחי ייקבע בהתאם למסלול הפנסיה שבחרנו: מסלול כללי, מסלול עתיר ביטוח, מסלול ללא ביטוח, הגיל במועד ההצטרפות לקרן פנסיה והמין, פנסיית הנכות תחושב שיעור הכיסוי מוכפל במשכורת הקובעת, בדוח שלי משכורת קובעת 9,568.20 ₪ X 37.5% = 3,588 ₪ במקרה נכות מלאה. חשוב לציין כי מבוטח שאינו פעיל כלומר אינו מפקיד לקרן הפנסיה לא יהיה זכאי לפנסיית נכות.

שיעור הכיסוי הביטוחי אלמנת מבוטח: הכיסוי במקרה הזה ייקבע בהתאם למסלול הביטוח בו היה המבוטח, פנסיית השארים לאלמן/ה תחושב לפי שיעור כיסוי ביטוחי כפול השכר הקובע לפנסיה, כלומר בדוגמא: 9,568 ₪ X 60% = 5,741 ₪. חשוב לדעת כי במקרים בהם משולמת פנסיית שארים לאלמנה וליתומים הסכום לא יעלה על 100% מהשכר הקובע. כלומר סך הפנסיה במקרה פטירה לאלמנה וליתומים לא יעלה על 9,568 ₪.

שיעור כיסוי ביטוחי יתום: פנסיית יתום הנה מחצית מהפנסיה לאלמנה, להזכירכם פנסיית השארים לאלמנה וליתומים לא תעלה על 100% מהשכר הקובע.

שיעור כיסוי ביטוחי הורה: פנסיית הורה במקרה ותמצא הזכאות, הורה תלוי, כלומר הוכח כי הנפטר היה מפרנס אותם (קישור לכתבה) 10% מהשכר הקובע לפנסיה. בדוגמא 9,568 ₪ 10% = 978 ₪.

סעיף בדו"ח א.3. פירוט תנועות בשנת הדיווח:


פירוט תנועות בשנית הדיווח דו"ח קרן פנסיה חובה

טבלה זו בקרה כי אכן הכספים הועברו מהמעסיק לקרן הפנסיה, מומלץ לעבור חודש בחודשו כדי לוודא שאכן כך.

א.4: ריכוז תנועות ויתרות בחשבון המבוטח: נעבור יחד שורה שורה נסמן באותיות     


ריכוז תנועות ויתרות בחשבון המבוטח דו"ח קרן פנסיה חדשה

 1. יתרת זכאות  צבורה ל- 1.1.2011 (כפי שהופיעה בדו"ח השנתי לשנת 2010): שורה זו מייצגת את היתרה שעמדה לזכותכם בקרן הפנסיה בשנה שקדמה לדוח הנוכחי, הכספים מחולקים בין כספי תגמולי עובד, תגמולי מעסיק מרכיב פיצויים וסיכום בדוגמא: 97,327 ₪;
   
 2. יתרת פתיחה מעודכנת ל- 1.1.2011: יתרת פתיחה לתחילת השנה אליה מתייחס הדוח;
   
 3. סך ההפקדות שנקלטו בשנת 2011: כספים שהופקדו לקרן הפנסיה בשנת הדוח מחולק להפקדות עובד מעביד;
   
 4. סך רווחים (הפסדים) בשנת 2011: שיעור התשואה הנומינאלי שהשיגה הקרן לשנת הדוח;
   
 5. יתרת זכאות צבורה שהועברה מקרן אחרת: אם בוצעה העברה מקרן פנסיה אחרת היא תירשם בשורה זו;
   
 6. יתרת זכאות צבורה שנמשכה או הועברה בשנת הדוח: אם נמשכו כספים מקרן הפנסיה, או העברתם את קרן הפנסיה לקרן אחרת יירשם הסכום בשורה זו;
   
 7. סך דמי הניהול שנגבו בשנת הדוח: הסכום שנוכה כדמי ניהול בשנת הדוח;
   
 8. עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות לשנת הדוח בהתאם למסלול הביטוח בתוכנית: בסעיף א.2. נרשם מסלול הביטוח בדוגמא מוטה זקנה ושארים –כיסוי מופחת לנכות, עלות זו מופחתת מכספי התגמולים והעלות שלה לשנת הדוח 1,205 ₪ היא תכסה אותנו במקרה נכות, מוות, שארים בסכומים המפורטים בטבלה א.2;
   
 9. עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי: תוספת או גריעה מהסכום הצבור בקרן הפנסיה, תשואה דמוגרפית, הפער בין פרמיות הביטוח שנגבות לבין ההתחייבויות של קרן הפנסיה, זוהי נוסחה הנקבעת על ידי משרד האוצר, תשואה דמוגרפית חיובית היא כתשואה חיובית, תשואה דמוגרפית שלילית היא כתשואה שלילית על הכספים שלנו בקרן הפנסיה, תשואה זו מחולקת מידי חודש בין המבוטחים בקרן הפנסיה וזאת ביחס לחברותם בקרן הפנסיה;
   
 10. יתרת זכאות צבורה ליום הדוח (סגירה): הסכום שעומד לזכותנו בקרן הפנסיה שלנו;
א.5. ערכי פדיון:

ערכי פדיון דו"ח קרן פנסיה חובה

טבלה זו תפרט את שמות המעסיקים, תאריכי העסקה, בהם הופקדו כספים לקרן הפנסיה בדוגמא ניתן לראות כי שני מעסיקים שונים הפקידו לקרן הפנסיה, אלו גם הסכומים העומדים לרשותנו במקרה בו נבקש למשוך את הכסף שלא בדרך קצבה.

 
 א.6.: ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהמבוטח:

ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהמבוטח בכתב דו"ח קרן פנסיה חובה

ריכוז דמי הניהול מתוך כספי התגמולים, מתוך סך הנכסים, זכרו! קרן הפנסיה החדשה גובה:
 1. דמי ניהול מהפרמיה החודשית שלנו +
 2. דמי ניהול מהיתרה הצבורה +
 3. עלויות ביטוח הנגבות מחלק התגמולים
שימו לב להערה שמופיעה בתחתית הדוח "דמי הניהול המפורטים לעיל הינם דמי הניהול לאחר הנחה שניתנה לתקופה קצובה, בהתאם להסכם עם מעסיקך או נציגות אחרת… זכאותך להנחה בדמי הניהול תסתיים עם סיום ההסכם או במועד הפסקת עבודתך אצל המעסיק, לפי המוקדם מבניהם". לא כולם משלמים אותם עמלות.
 
א.8. ריכוז נתונים במסלול השקעה:


ריכוז נתונים במסלולי השקעה דוח קרן פנסיה חובה

מסלול בו מושקעים הכספים, מגוון רחב של מסלולי השקעה בקרן הפנסיה החדשה, עם מניות ללא מניות, הסכום שעמד לזכותנו בתחילת השנה סך כל ההפקדות בניכוי משיכות אם היו, רווחים + הפסדים - דמי ניהול.

 ב.1.: תשואות שהשיגה הקרן על נכסי מבוטחים – שיעור תשואה נומינלית (ללא אינפלציה):


תשואות שהשיגה הקרן על נכסי מבוטחים - שיעור תשואה נומינלית דוח קרן פנסיה חובה

טבלה זו תפרט את מסלול ההשקעה. בדוגמא: כללי, שיעור התשואה יחושב  לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים (ברוטו) ואחרי ניכוי דמי הניהול מהנכסים (נטו), ממוצע תשואה לשנים. בדוגמא 2008-2011, שיעור עליית המדד (אינפלציה) לשנת הדוח, והאינפלציה לשנים 2008-2011 כלומר קרן הפנסיה השיגה תשואה ריאלית של 5.14%-3.13% = 2.01% ריאלי מעל למדד, שימו לב חזרו לטבלה א.2. ריבית לפיה חושב האומדן 3.74% רחוק מהיעד של משרד האוצר קבע.
 
ב.2. דמי ניהול ועמלות:


דמי ניהול ועמלות של המבוטח דוח קרן פנסיה חובה

שיעור דמי הניהול שהקרן רשאית לגבות מסך הנכסים 0.5% שיעור דמי ניהול שהקרן רשאית לגבות מסך דמי הגמולים שלנו (תשלום חודשי) 6%, שיעוד דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע בדוגמא 0.37%, ייתכן וגבו יותר או פחות מהממוצע בתקרה של 0.5%. שיעוד דמי הגמולים שגבתה קרן הפנסיה מדמי הגמולים בממוצע 3.93%, ממוצע מכל החברים בקרן ייתכן ולכם גבו יותר או פחות מזה עד ל- 6% מדמי הגמולים.
 
ב.3. פירוט נכסי המבוטחים בקרן ליום 31.12.2011 בשיעורים לפי הקבוצות הבאות:


פירוט נכסי המבוטחים בקרן פנסיה חובה דו"ח שנשלח אליכם

מסלול השקעה כללי, פירוט אפיקי השקעה מושקע הכסף במסלול הנבחר, תוכלו להבין את רמת הסיכון אליו אתם חשופים.
 
ב.4. יתרת הנכסים:


יתרת נכסים יתרת נכסי המבוטחים בקרן פנסיה חובה דו"ח קריאת קרן פנסיה

פירוט הנכסים לפי מבוטחים ומספר הגמלאים, פעיל אדם שמשלם, גמלאי אדם שמקבל.
 
לי תקווה כי תלמדו לקרוא, לא דקה לפני היציאה לפנסיה הרבה לפני, אני מניח כי מי מבינכם שיעשה זאת יקום למחרת בבוקר עם תחושה שיש לעשות דבר בניהול החיסכון הפנסיוני. ידע הוא כוח, מודעות היא זהירות, בדוחות הללו מסתתרים
תמרורים אדומים, ידיעתם והתמודדות נכונה עם האתגרים הפנסיוניים תביא להצלחת התוכנית "חירות כלכלית בפרישה" בהצלחה.

נמאס לכם לזרוק את הדו"חות הרבעוניים למגירה?
רוצים לדעת איך קוראים נכון את הדו"חות?

הזמינו ייעוץ אישי בפרישה ותוכלו לדעת איך קוראים נכון את הדו"חות
תשלום הייעוץ מוכר לצרכי מס!רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
טלפון: 054-7500405

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות