הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
זהירות, תקנון!
קוראים יקרים: כל אחד מכם חשוף לסיכון שתקנון של קרנות הפנסיה וקופות הגמל פתאום ביום בהיר אחד ישתנה שכמובן לא לטובתכם אלא לרעתכם וככל הנראה גם ללא מודעותכם. למי יש את הזמן והיכולת להבין על מה בדיוק אתם חתומים בתקנון? בתחום הפנסיוני מפזרים כל הזמן מסכי עשן. כולם מתעסקים בשוליים של הדברים החשובים באמת. איש לא מעז לגעת בנקודות הרגישות - כי זה גדול מדי ובעייתי מדי. מרביתכם קניתם "דירה" שהיא - במקרה הזה – פנסיה. אתם כפופים לתקנון מבלי להבין באמת מהן המשמעויות. נעשה זאת כאן יחד, בפשטות.
הדפס מאמר
זהירות תקנון קופות גמל וקרנות פנסיה יכול להשתנות בלי ידיעתכםתארו לעצמכם שהייתי מוכר לכם דירה. מסירת הדירה מיועדת לעוד שנה בדיוק. במקום לערוך חוזה הייתי עורך בינינו תקנון. ביום המסירה הייתי מעלה את מחיר הדירה, ללא כל הודעה מוקדמת, בעוד 100,000₪. הסיבה שלי להעלאה זו היא כי החבר שלי מכר דירה דומה לפני יומיים במחיר גבוה יותר. לכן החלטתי, גם אני, להעלות את המחיר. מה יקרה אם לא תשלמו לי? פשוט מאוד: לא תקבלו את הדירה - ולא תהיה לכם כל עילה לטענה כנגדי.

קוראים יקרים: כל אחד מכם חשוף לסיכון שכזה. ככל הנראה ללא מודעותכם. למי יש את הזמן והיכולת להבין על מה בדיוק אתם חתומים? בתחום הפנסיוני מפזרים כל הזמן מסכי עשן. כולם מתעסקים בשוליים של הדברים החשובים באמת. איש לא מעז לגעת בנקודות הרגישות - כי זה גדול מדי ובעייתי מדי. מרביתכם קניתם "דירה" שהיא - במקרה הזה – פנסיה. אתם
כפופים לתקנון מבלי להבין באמת מהן המשמעויות. נעשה זאת כאן יחד, בפשטות.

מהו חוזה? הסכמה בין הצדדים המוכרת על ידי החוק. הסכמה זו ניתנת לאכיפה על ידי בתי המשפט. אם מי מבין הצדדים מרגיש כי נפגע כאשר מה שהובטח לו בחוזה לא קוים - אם יוכיח את טענותיו ואלה תמצאנה כנכונות - יקבל סעד מבית המשפט, כולל באמצעות אכיפת הצד המפר.

מהו תקנון? חקיקת משנה, שאינה בגדר חוק, כלומר לא אושרה בכנסת בהליך של שלוש קריאות. היא נערכת לרוב על ידי פקידי ממשלה בכירים.

כיצד משנים תקנון? כינוס שרים או פקידים בכירים מכוח הסמכות שהוענקה להם.

האם קיימת הגנת סעד לחברים בתקנון? אם ימצא בית-המשפט כי חקיקת-המשנה היא כה בלתי הגיונית ובלתי נסבלת עד שאדם בר-דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מסוגל לעשותה, כי אז יצטרך לאמור שמעולם לא נתכוון המחוקק לתת כוח כזה בידי השר." תשומת לבכם לנוסח הכתוב:  "אם ימצא שהיא בלתי סבירה..." מה בדיוק הכוונה "בלתי סבירה"? הפרשנות המעשית לכך שעמדה במבחן בית המשפט היא שהכול יהיה תלוי בסיטואציה שבה יחליטו לשנות את התקנון. נראה כאילו התקנון נועד לשמור ולהגן על הצד החזק, שבכל פעם שהוא יקלע למצוקה כלשהי יוכל לשנות את כללי התקנון.

מסקנת ביניים: תקנון הוא ממש לא חוזה! מובן כי אף אחד לא יערוך תקנון ברכישת דירה אלא חוזה.

התקנון והחיסכון הפנסיוני: קופות הגמל וקרנות הפנסיה - בכולם חברות העמיתים כפופה לתקנון. התקנון בקופות הגמל וקרנות הפנסיה הוא מסמך משפטי המסדיר את זכויות המבוטחים בקרן. דרוש אישור של משרד האוצר טרם הפצתו של המסמך, הכולל הגדרות זכאים למבוטחים פעילים ופנסיונרים וכן טבלאות אקטואריות שונות שבקרן הפנסיה. המסמך המחייב הינו תקנון המסכם את זכויות העמיתים בקרן. התקנון אינו חוזה ולכן נתון לשינויים (לדוגמא: גידול תוחלת חיים או הפחתת הנפקת אג"ח ממשלתיות המיועדות לקרנות הפנסיה או - אפילו - העלאת גיל הפרישה לגיל 67). קרן פנסיה חדשה פועלת בכפוף לתקנון כללי המתייחס לכל החברים.

האם ניתן לשנות את התקנון בחיסכון הפנסיוני? כן! התקנון ניתן לשינוי באישור משרד האוצר. לפיכך לא קיימת גמישות להתאמות ספציפיות לעמית, אלא לכל היותר נתונה לו הבחירה בין סוגי מסלולים: מסלול רגיל, מוטה פנסיית זקנה, מוטה פנסיית נכות או מוטה פנסיית שארים.

דוגמה לשינויי בתקנון: בשנת 2003 הוחלט להלאים את קרנות הפנסיה הוותיקות והניהול שלהן הועבר לגוף אחד משותף בשם "עמיתים". זאת בשל המשבר והגירעון אקטוארי אליהם נקלעו הקרנות. לגירעון הזה הייתה משמעות פשוטה: חוסר יכולת של קרנות הפנסיה לשלם את הפנסיה כפי שהתחייבו לחברים. נתון מאוד מעניין הוא שלמרות שדובר על הגירעון כבר באמצע שנות ה-60 איש לא עשה דבר על מנת למנוע מהמשבר להתרחש. היה זה כאילו יש התנהלות מתוכננת מראש: מארב וציפייה למשבר המתהווה במקום לטפל בו. במסגרת שינוי התקנון, אלה ששילמו את המחיר היו החברים. באופן רוחבי לא בוצעה התייחסות ספציפית לכל קרן בהתאם למצבה האקטוארי שלה, אלא כולם שילמו את המחיר. ארגון גמלאי "מבטחים" עתר לבית המשפט בטענה שמצבה האקטוארי של "מבטחים" טוב יותר וכי הניהול המשותף יביא לפגיעה בלתי מידתית בעמיתי "מבטחים" הוותיקה. עתירה זו נדחתה. אני מחזיק עדיין בדעה כי מצבן של קרנות הפנסיה לא היה כל כך נורא כפי ששיווקו זאת לציבור. במסגרת זו הוטלו גזירות רבות על ציבור החוסכים, צומצמו זכויות הפנסיה של העמיתים ושל הפנסיונרים והועלו דמי הניהול.

פסק דין: שינוי בתקנון: העותר אברהם ליבוביץ עתר כנגד קרן הפנסיה. השאלה המרכזית שעמדה למבחן הייתה: שינוי תקנון קרן הפנסיה לאחר שהצטרף העמית, בהתייחס לאופן שבו מחושבת הגמלה. איזה תקנון חל עליו? האם זה שהטיב אתו כאשר הצטרף לקרן הפנסיה או זה שהרע את זכויותיו לאחר הצטרפותו? פסק הדין שניתן היה שזכותו של עובד לגמלה מתגבשת ביום בו מתממשת הזכות (גיל פרישה) ולא ביום שבו התחיל לחסוך בקרן הפנסיה. במילים פשוטות: השופט אישר את ה"תספורת" שבצעה קרן הפנסיה בעמית שלה.

"עז" פנסיונית: האם הפנסיה החודשית יכולה לרדת? נא להכיר - תשואה דמוגרפית. הפנסיה החדשה משולמת בכפוף לעדכון המאזן האקטוארי של הקרן ולרווחים/הפסדים מהשקעותיה. אם קרן הפנסיה לא תעמוד ביעדי התשואה הקצבה תקטן. "תשואה דמוגרפית" היא הפער בין הסכום שנגבה מהעמיתים (מכספי תגמולים) לצורך הביטוח לעומת סכומי הביטוח שהקרן תידרש לשלם כתשלומי פנסיה לנכות ושארים. הפער יכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי. את ה"פרס" וה"קנס" משלמים העמיתים מידי חודש. אין רשת ביטחון ממשלתית כלשהי. השאלה הנשאלת היא: מה יקרה באם אירוע כלכלי - כפי שחזינו ב 2008 - יחזור על עצמו והשווקים לא יתקנו עצמם מעלה מהר, כפי שקרה. מה יקרה אז? התשובה ברורה: קוראים לה "תספורת" .

האם ההיסטוריה תחזור על עצמה? כן! כפי שהדברים נראים היום, אין ספק שהמשבר הבא בקרנות הפנסיה החדשות הוא רק עניין של זמן. והאמת? לא הרבה זמן! ההיסטוריה מלמדת שכדי שתהיה קרקע פורייה להתערבות מדינה נידרש משבר עמוק מאוד. אחרת לא ניתן לתרץ גזירות ו"תספורות" תמרורי האזהרה כבר כאן. עוד תהינה כתבות שתאמרנה כי לא חזו באמת את התשואה, לא לקחו בחשבון את הסיכון הפיננסי הטמון בעליית תוחלת החיים, סביבת ריבית הייתה נמוכה... לא יהיו חסרים תירוצים. הבעיה כבר כאן. בעבר אדם חסך והגיע ל 70% ממשכורתו לפרישה. היום כולם  זורעים עננה של ערפל. מנסים שלא לדבר על הבעיה האמתית שהיא יחס התחלופה (היחס בין הפנסיה לשכר) העומד היום בקרב הציבור בממוצע על פחות מ 40%. זה אומר שעוד תהינה תספורת, עוד ישנו את התקנונים והחוסכים יקבלו פחות.
למרות כל האמור אנחנו חייבים ומחויבים להפקיד בתוכניות הפנסיוניות ולהתאים אותן לצרכים האישיים שלנו. להתאים את הסיכון ולהיות עם "היד על הדופק". זה מחייב לעורר את המודעות ולהבין כי מה שהיה פעם, בדור ההורים, שבו נשענו בעיקר על החסכונות הפנסיוניים חלף לו ואיננו.  זה מחייב אותנו לתכנון אישי משפחתי ומחייב להקצאת משאבים ליצירת מקורות הכנסה מפנסיה אלטרנטיבית .
 
                         הרצאה בוידיאו: זהירות תקנון!בברכה,
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה


רוצה לקבל ייעוץ וליווי אישי בפרישה?
מעוניין בתוכנית אישית משפחתית ל"חירות כלכלית" בפרישה?
רוצה להפחית את המס על מענקי הפרישה?

--לחץ כאן כדי למלא פרטיך ונחזור אליך במהרה --
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות