הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
Retirement Waze: פרישה וצמתים: לאן אני ממשיך מכאן?
מה היא הדרך? צמתים של מיסוי ופרישה: כל דבר שאינו בשגרה מעורר חששות. ההתמודדות עם העתיד הנעלם יכולה להוביל לעצירה בנוסח:  "מה אני עושה? איך ממשיכים מכאן?" זו תכונה אנושית שניתן להבינה, אך מאידך אי-עשייה ועצירה מובילות לקיפאון.
הדפס מאמר
 

Retirement Waze
פרישה וצמתים: לאן אני ממשיך מכאן?


 
פרישה וצמתים לאן אני ממשיך מכאןמה היא הדרך? צמתים של מיסוי ופרישה:
כל דבר שאינו בשגרה מעורר חששות. ההתמודדות עם העתיד הנעלם יכולה להוביל לעצירה בנוסח:  "מה אני עושה? איך ממשיכים מכאן?" זו תכונה אנושית שניתן להבינה, אך מאידך אי-עשייה ועצירה מובילות לקיפאון. באופן מעשי, הקיפאון הוא הדבר האחרון שכדאי לעשותו בצמתים שונים לקראת הפרישה. לצורך קבלת החלטות ענייניות ונכונות בעת פרישה, ריכזתי למענכם, קוראי, מספר צמתים ובכל אחד הכוונה להמשך הדרך, ללא עצירות וללא קפיאה במקום. הפעם אהייה ה"”Waze” שלכם.

"צומת" ראשון: מה לעשות לקראת פרישה? התחושה לקראת פרישה שונה מאיש לאיש והיא  סובייקטיבית. כל אדם והתחושות האישיות שלו. בכל זאת יש כמה קווים משותפים לכולם. במאמר אנסה להתכנס לזמן-יעד ולהגדיר את השנתיים שלפני גיל הפרישה כתקופת מעבר חשובה.

מה על הפורש לעתיד לעשות כפעולה ראשונה? במילה אחת: שליטה! שליטה בניהול הנתונים האישיים שלו היא חשובה ביותר. ישנו מגוון רחב מאוד של אפשרויות להגיע ליעד זה: לדוגמה, הפקת מסלקה פנסיונית (למיטיבים לעבודה במחשב) על ידי ריכוז נתונים בגיליונות עבודה, ("אקסל וכיו"ב) להכנת קלסר פרישה. בנוסף, כדאי לבדוק ולהקדיש מחשבה להקדמת תשלומי קיצבה מקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים ומתוך הפקדות שנצברו בקופה לא משלמת. מתכניות אלה ניתן להקדים את תשלומי הקיצבה. בכל מקרה - אם מחליטים להקדים ואם לא - יש לוודא שליטתו והכרתו של הפורש עם הנתונים האישיים שלו.

"צומת" שני: האם כדאי לבקש פריסה? נקודת המוצא של הצומת הזה היא שהקוראים מכירים את זכותם לפרוס מענקי פיצוים, לקבל הקלה ובמקרים מסוימים אף לזכות לפטור מלא על פיצויים משולמים (לינק לכתבה).

כדאי להעמיק בהבנתה של מהות הפריסה. אחד היתרונות הגלומים בפריסת מענקים חייבים במס הוא שהדיווח הוא על בסיס נומינאלי ולא ריאלי. כלומר: נניח כי בפריסה החלק חייב במס בשנת מס 2018 - לשנים 2018 ועד 2023 - הוא מאה אלף שקלים בכל שנה. גם אם בשנת 2021 שיעור האינפלציה יהיה 10% המענק יהיה מדווח נומינאלי: קרי 100 אלף (ולא 110 אלף שקלים). בנוסף, פריסת פיצויים יכולה להיות בסיס לתכנון מס בקיזוז הפסדים. פריסת פיצויים הנה בסיס לתכנון מס עתידי והיא כדאית בדרך-כלל. שיעור החיסכון במס הינו משמעותי ומעשיר את ההון שישמש את הפורש בעת פרישתו. פריסה היא ממש בגדר "מצוות" עשה בפרישה.

"צומת" שלישי: תזרים ומיסים. צריך לחשוב במונחי משכורת: ברוטו/נטו. בעולם ללא מס הברוטו היה בדיוק הנטו, כלומר ההכנסה הייתה גדלה. כך בדיוק בעת פרישה: המשימה הופכת למאתגרת יותר. המטרה אינה חס וחלילה להעלים מס. אלא לתכנן ולמזער את תשלומי המס. תכנון המס שהמדינה מעודדת דומה למלאכת אריגה: דבר קשור בדבר, גם אם זה לא נראה בתחילה.

מתוך מקרי זכאויות רבות של גמלאים הידועים לי, הנה גימלאי שמגיל 60 ייהנה ממס תחילתי של 10% על הכנסה שלא מיגיעה אישית וזאת במקום 31%. דוגמא נוספת: הקלה במדרגות המס בכל הקשור לרווחים מניירות ערך והכנסה פאסיבית. (למעט דיבידנד, שהמס עליו הוא 25% בשיעור קבוע). דמי שכירות מסוימים (בכפוף לסעיף 9 ד' לפקודה "הכנסה שכירות מוטבת") שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו. יש עוד דוגמאות רבות של זכאויות.

את מיצוי ההטבות המס בתזרים מזומנים בפרישה ניתן לקרוא ברשת האינטרנט, שם קיים מידע רב בנושא. לחלופין ניתן לחפש ולאתר איש-אמון: יועץ שיידע "לארוג" בעבור הגימלאי את תכנון המס בתזרים המזומנים שלו, בעת פרישה.

"צומת" רביעי: דירה או נכס מסחרי? בתקופת הפרישה, תזרים המזומנים, המיסים וניהול הסיכונים כרוכים זה בזה. היעד הוא כמובן תזרים המזומנים גבוה ככל שניתן בשיעור מס נמוך ובסיכון מותאם לתא המשפחתי בפרישה. בעת הבחירה להשקעה בין דירה למגורים ובין נכס מסחרי, יש להבין את ההבדל בין זה וזה. דירה למגורים כשמה כן היא: למגורי אדם, נכס מסחרי הוא כמובן לצרכי מסחר. בעוד דירה למגורים ניתנת למינוף באמצעות חוב (משכנתא) נכס מסחרי נרכש בדרך כלל במימון עצמי מלא.

היבטי מיסוי: בעוד בדירה למגורים יש מגוון רחב ויכולת תמרון בין אפשרויות שונות לבחירת מסלול מס לצורך תשלום מס שכר הדירה, בנכס מסחרי שיעור המס ההתחלתי הוא 30%. מגיל 60 והלאה שיעור המס ההתחלתי הוא 10%. בהשכרת נכס מסחרי יש להביא בחשבון מס ערך מוסף: מחויב בתשלום אחד מהצדדים: שוכר או משכיר - לפחות אחד מהם. במקרה של גמלאים, הם יכולים לבקש מהשוכר לדווח, במסגרת דיווח שוטף, כך שהוא ידווח 0 בקיזוז מע"מ עסקאות ותשומות. חיוב בביטוח הלאומי בהתיחס לנכס מסחרי, מתקיים כאשר ההכנסה משכירות של נכס מסחרי עולה על ההכנסה האקטיבית דוגמת עבודה או עסק. ההכנסה האקטיבית כוללת גם הכנסה מפנסיה

בעוד התשואה מדירת מגורים יכולה להגיע ל 2.5% עד 3%, התשואה נכס מסחרי יכולה להגיע ל- 6% עד 8% ואף יותר. עלות דירה למגורים תהייה יקרה יותר מנכס מסחרי. קיימים עוד שיקולים נוספים בבחירת בין נכס למגורים ו/או מסחרי. מדובר במלאכת אריגה ממוחשבת ומקצועית. בחירה נכונה יכולה להעצים להגדיל באופן ניכר את תזרים המזומנים נטו בעת פרישה.

"צומת" חמישי: ביטוח לאומי: התנאי הראשון לזכאות קבלת קצבת זקנה, אישה ואיש, הוא הגעה לגיל הזכאות לקבלת הקיצבה. תנאי נוסף הוא מבחן הכנסה מעבודה, עסק, (לא מתשלומי פנסיה). סעיף 245 לחוק הביטוח לאומי קובע שגמלאי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת אזרח וותיק אך משתכר מעל למבחן ההכנסה (עד לגיל 70) לא יזכה לקבל את קצבת אזרח הוותיק. בתמורה הוא "יזכה" לקבל פיצוי בגובה 5% לכל שנת דחייה, בגובה קצבת האזרח הוותיק. דחייה זו אינה משתלמת. בהגיע הפורש לצומת זו ינסה לתכנן כך את מתווה ההכנסה והמס כדי שלא תישלל מממנו קצבת אזרח וותיק. אובדן ההכנסה משמעותי יותר אצל נשים מאשר אצל גברים, שכן גיל זכאותן מוקדם מזה של הגברים. הממשיכים לעבוד בפרישה כאשר הם זכאים לקבלת קצבת אזרח וותיק - כלומר עומדים במבחן ההכנסה עד לגיל 70 -  ישלמו דמי ביטוח בשיעור זניח. כלומר: קבלת מעמד אזרח וותיק גורמת להפחתה משמעותית של דמי הביטוח.

"צומת" ששי: האם אני זקוק ליועץ פרישה?  מעטים הם המודעים לפוטנציאל של מדריך מקצועי. הידע המקיף והנרחב שלו, ההיכרות שלו עם החוקים והכללים יכולים לחסוך לפורש ולהביא אותו למטרות וליעדים שלו בדרכים שלא היה מודע אליהם: איש איש בדרכו. כדאי שכל פורש ידע ויכיר ויברר עם עצמו באם הוא זקוק למדריך מקצועי נאמן, כזה שיכול להועיל לו "בג'ונגל" של תכנון המיסוי ותזרים המזומנים בעת פרישה.

"צומת" שביעי: פרשתי עם קרן פנסיה חדשה: לאורך השנים הופקדו על ידי העובד והמעסיק סכומים של פיצויים ותגמולים: סכומי כסף אותם הפורש לגמלאות זכאי להמיר לקיצבה. בדרך-כלל כספי התגמולים חייבים במס בזמן משיכה חד פעמית של לפחות 35%. לכן בכל הקשור לכספים אלה, יש לבחון כדאיות קבלת קצבה. כספי הפיצויים ניתנים למשיכה בכפוף לטופס 161 וקביעת שיעור המס. לחלופין ניתן ליעד אותם יחד עם התגמולים לקצבה.

בנוסף, אם שיעור הפנסיה שהפורש זכאי לה מכל הקופות לקיצבה, הוא גבוה מעל קצבת המטרה, שבשנת 2018 עמד על 4,405 ש"ח ניתן להוון ( למשוך) בפטור, בכפוף לתקרת ההון הפטורה, שבשנת  2018 עמדה על 739,116 ש"ח, זה יכול להפוך "לנתיב" גיוס הון יעיל, היכול להיות מנותב לאפשרויות רבות נוספות להגדלת ההון וליצירת תזרים מזומנים בעת פרישה.

"צומת" שמיני: היוון קיצבה סעיף 9א(ה)  מיום תיקון 3 קופות הגמל הפכו מחיסכון הוני לחיסכון קצבתי, המחוקק השכיל והבין שלא תמיד החוסך מעוניין להותיר את כל החיסכון לקיצבה וכי יש פעמים רבות בהם החוסכים היו רוצים למשוך את הכספים כהון פטור ממס, לכן המחוקק קבע את עקרונות היוון קיצבה. המילה "היוון" משמעותה וויתור על השארת הכספים לקיצבה והאפשרות לקבלם תחת תנאים מסוימים כהון פטור ממס.

יתרת ההון הפטור: קובעת את הסכום שאותו יוכל הפורש למשוך ללא מס יתרת ההון הפטורה (לשנת 2018: *8,380 × 49% × 180 = שהם כיום 739,116 ₪) תנאי הכרחי להיוון סכומים שהקיצבה לה יהיה הפורש זכאי הוא שהיא חייבת להיות לפחות בסכום קיצבה המטרה: נכון ל- 2018 : 4.405 ש"ח (לא כולל ביטוח לאומי).

כלומר: סך ההון הפטור לשנת 2018 הוא 739,116 ש"ח, כשמתוך סך הפטור מופחתים סכומים דוגמת מענקים שאותם קיבל הפורש בפטור כשהם מוכפלים ב- 1.35 וצמודים למדד. ואז רק יוכל הפורש להוון את הסכומים הנותרים בהנחה שיש לו לפחות את קצבת המינימום (לא כולל ביטוח לאומי).

דוגמא:
מר אושר שפרש קיבל פיצויים בסך של 180,000 ש"ח. הוא מקבל קיצבה חודשית בסך 7,000 ש"ח
יתר ההון הפטורה למר אושר: 739,116 ש"ח  
בכפוף לנוסחת השילוב : 180,000x1.35= 243,000 ש"ח
חישוב יתרת ההון הפטור : 739,116-243,000= 496,116 ש"ח
שיעור הפטור המגיע למר אושר על הקיצבה: 496,116/180= 2,756 ש"ח. כלומר מתוך סכום הפנסיה של 7,000 ש"ח מופחת - לצורך קביעת הסכום החייב במס בפנסיה – סכום של 2,756 ש"ח. הפנסיה החייבת במס תהייה 7,000-2,756= 4,244 ש"ח.
במקרה של מר אושר לא ישולם מס על הקיצבה שלו, בסך 7,000 ש"ח והוא יוכל להוון סכום של 7,000-4,405= 2,595 ש"ח X 180= 467,100 ש"ח .

"צומת" תשיעי: אובדן כושר עבודה: והיה והתרחש אובדן כושר עבודה לקראת גיל פרישה ייתכן  ויינתן פיצוי מחברת הביטוח. באחד מפסקי הדין 15-02-59612 פלוני נ' פ"ש גוש דן - פריסת הכנסות מאובדן כושר עבודה קדימה, נקבע תקדים: המחלוקת הייתה סביב פיצוי שנתקבל מאובדן כושר עבודה בגובה 1,362,181 ש"ח. זאת בגין אובדן כושר עבודה לתקופות מ- 1.12.2006 ועד 31.12.2025 המחלוקת הייתה: מהי התקופה בגינה יש לייחס את ההכנסה הנ"ל. בנוסף התעוררה מחלוקת לגבי סיווג ההכנסה. פקיד השומה טענו כי את ההכנסה אפשר לפרוס עד ל-6 שנים קדימה מהשנה בה התקבל הפיצוי. המערער טען שאת הפיצוי יש לפרוס לתקופת הפיצוי כלומר ל- 20 שנה. פסיקת בית המשפט: סעיף 8(ג)(3) מסמיך את פקיד השומה, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבל, לרבות תשלום מקדמה. זאת, ללא הגבלה של שש שנים המצוינת בסעיף (8 ג)(3 ), פסיקה זו מהפכנית שהרי בית המשפט קובע כי הפריסה נתונה להחלטתו של פקיד השומה ו-6 שנות פריסה מינימליות שכן ניתן לפרוס למספר שנים העולה על 6 שנים ומתייחסת לתקופה כולה לפיצוי בגין אובדן כושר העבודה.

"צומת" עשירי: פרשתי. מגיעים לי החזרי מס? כל תקופת הפרישה רוויה באירועים בגינם יתכן שהפורשים זכאים להחזרי מס. על קצה המזלג: פריסת מס שבח, פרישה באמצע השנה, טופס 161ד', קיבוע זכויות, קיזוז הפסד הון / רווח הון, מימוש נקודות זיכוי ברווח הון, משיכה של כספים קצבתיים  בפטור ממס, מימוש אסטרטגיית-מיסוי חכמה בניהול מיסוי בתחומי ההשקעות, בניהול חשבונות מנוהלים של ניירות ערך, קיצבה מוכרת, תיאומי מס. הצמתים של זכאויות להחזרי מס בפרישה רבים ומגוונים. כדאי לנצל כל אחד מהם.

"צומת" אחד עשר": הדאגה לילדים/ נכדים – או "זריעה לעתיד". הדאגה של ההורים לילדיהם ובשנים האחרונות לנכדים, מקבלת ביטוי במהלך הזמן. זמן הוא המשאב החשוב ביותר וקריטי בחיסכון. אם משתמשים בו ביעילות, ניתן להעניק פירות פיננסיים גדולים בזריעת זרעים קטנים. אם נולד לפורש נכד/ה ורוצים לעזור לצאצא הקטן בחיסכון לפרישה, הרי ביום שבו הוא נולד יכולים הסבא והסבתא להפקיד סכום חד פעמי בקופת גמל על שם אחד משניהם, כאשר המוטב יהיה הנכד. לאחר תום חייהם בגיל 120, הכספים יועברו על שמו של הנכד. אפשר לעשות גם יותר: כדי שהמורשת המשפחתית תעבור לדור הבא לא מספיקה הפקדה אלא נחוץ חזון: דרך שהפורשים חייבים להעביר הלאה כדאי לדבר ולומר להם מהן הציפיות שלכם. לא די להותיר חומר. לעיתים המורשת חשובה יותר. רצוי לדבר עם הילדים ואף עם הנכדים ולעדכן אותם. אם החזון יתממש והדורות הבאים יפעלו להמשיך, הכסף הקטן שהופקד יהפוך לפנסיה גדולה - וגם המורשת תשרוד.

קוראים יקרים. הובלתי אותכם דרך צמתים מורכבים: אחד עשר במספר. חלקם מסובכים ומורכבים וחלקם פשוטים. שמחתי להיות ה- Waze שלכם ולהנחות אתכם אל הדרך הטובה, הנכונה והבטוחה.השתמשו בהנחיותי ותגיעו אל היעדים שהצבתם לעצמכם.


שתהייה לכם פרישה ארוכת-שנים ומוצלחת
בהצלחה

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.


קרדיט תמונה:

Stuart Miles
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות