הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
החזרי מס לגמלאים
החזרי מס לגמלאים.... מאמר זה מספק לקוראי הנאמנים קורטוב של ידע לשימושם, מתוך העולם המורכב של חוקי המיסוי והפרישה:
הדפס מאמר
 
החזרי מס לגמלאים

מאמר זה מספק לקוראי הנאמנים קורטוב של ידע לשימושם, מתוך העולם המורכב של חוקי המיסוי והפרישה:

רווחים מניירות ערך:

החזרי מס לגמלאיםהמס המירבי המנוכה מרווח הון המופק מניירות ערך הוא בסך 25% מהרווח. לעומתו, המס על דיבידנד הוא בשיעור 25% והינו מס סופי - בכפוף להוראות 125ב' לפקודה.). המס מנוכה במקור. יש כמה וכמה גמלאים ששיעור המס שהם משלמים נמוך משיעור המס המנוכה במקור, שהוא כאמור 25%. כדאי לרבים מהם לבצע בדיקה של זכאותם להחזר מס.

מדובר בכאלה שגילם 60 שנה לפחות. שיעור המס על ההכנסות שאינו מיגיעה אישית מתחיל ב 10%, עולה ל-14%, ממשיך ל-20% ומגיע עד ל- 31% או בכפוף למס המירבי – אם הגימלאים אינם ממצים את נקודות הזיכוי המגיעות להם. לבטח במקרים בהם יש הפסדים צבורים מניירות ערך הניתנים לקיזוז מול רווחים. גם במקרה שבו גמלאים מקבלים ריבית בנקאית, הם זכאים להטבה בכפוף לסעיף 125ג'. גם ריבית זו יכולה להיות מקוזזת כנגד הפסד הון מניירות ערך.

קיזוז הפסדי הון: הבנקים בישראל מקזזים בין הפסד לרווח באותה שנת המס: זו המתחילה בינואר ומסתיימת בדצמבר של אותה השנה. הבנק לא יבצע קיזוז בין חשבונות בבנקים אחרים של הפסד רווח באותה השנה. בסיומה של שנת מס על מבקש החזר המס לבדוק זכאותו לקיזוז מס רווח הון וגם אם נותר עם הפסד, ראוי לרשום אותו בדו"חות כנכס מס. זה יקוזז ברווחים עתידיים שיפיק משוק ההון, או בקיזוז מול מס שבח.

דיבידנד: אחת הדרכים להחזיר את המס שנוכה על דיבידנד הוא דרך פעולה יזומה, כמו של אלה המנהלים תיקי השקעות ב"אסטרטגיית הכנסה חודשית המבוססת על דיבידנד". הלכות המס בישראל מבוססות על קיזוז של הפסד מול רווח. הדיבידנד נחשב כרווח הון ומנוכה ממנו מס בשיעור של 25% ללא יכולת לערער על גובה המס. בתיקי השקעות דיבידנד כאלה נכון יהיה ליזום מכירה בשנת המס של מניות שיש בהן הפסד. זאת כדי לקבל את המס שנוכה על הדיבידנד. אם לא יעשה כן, לא יזכה הגמלאי לקבל כל החזר מס.

הפסד הון מחו"ל: הפסד הון מחו"ל חייב להיות מקוזז תחילה כנגד רווח הון מחו"ל. באם אין רווח הון כזה, הוא יכול להיות מקוזז כנגד רווח הון בישראל.

קצבה מוכרת: קצבה פטורה מכל מס. מדוע? מקור הקצבה המוכרת בהפקדות לקצבה, שלהן לא היה זכאי המפקיד בהטבת מס. אם הפקיד הפורש כסף לקצבה ולא היה זכאי לקבל הטבת מס בגינו, כאשר יקבל מהכסף הזה קצבה, היא תהיה פטורה מכל מס.

האם הפטור על קצבה מוכרת הוא על חשבון קצבה מזכה? לא! בגלל תיקון 190 ניתן לקבל זכאות לשני הפטורים המגיעים לפורש/ת.

קצבה פטורה (מוכרת) כלואה בקצבה חייבת (מזכה):  הקצבה אמנם נראית כסכום אחד, אך לעיתים היא מורכבת מתקופות שונות, מזכאויות שונות, מסכומים שונים שהופקדו בתנאי זכאויות - או אי זכאויות - של הטבות מיסוי בהפקדה בעת חיסכון לקצבה.

לדוגמה: הקצבה היא בשיעור 11,000 ש"ח, אך יתכן שיש בה סכומים של הפקדות שבגינן היה הפורש זכאי לקבל הטבות מס וסכומים אחרם שהפקיד, אך לא היה זכאי לקבל בגינן הטבות מס.

כיצד יוכל הפורש לבדוק האם בסך כל הקצבה המתקבלת מסתתרים סכומים פטורים? להלן מספר אפשרויות בהם מסתתרת לה קצבה פטורה בסך הקצבה המתקבלת:
 • בהפקדות בהם הופקדו לחוסך סכומים לטובת קצבה מעל תקרות ההפקדה המותרות והחוסך לא היה זכאי לקבל הטבות מס.
   
 • סכומים שבעבר הוכרו במס ההכנסה ככספי פיצויים והם הוסבו לקצבה.
 • כספים פטורים אותם ייעד החוסך לקצבה.
 • קבלת סכום בקופת גמל בירושה והעברה לתשלומי קצבה.
 • המרה של קופת גמל להשקעה לקצבה.

האם חברות ניהול כספי הפנסיה מפרידות בין סכומים שבגללם קיבל החוסך הטבות מס ובין כאלה שלא? נכון להיום, טרם מתקיימת הפרדה כזו. בתקופה הקרובה הגופים הפנסיוניים יהיו מחויבים להפריד בין הסכומים, דבר שיקל מאוד על התובע לפטור לממש את זכאותו.

גמלאי ישראל: לכולם מגיע פטור על הפנסיה! תיקון 190 שנקבע באפריל 2012 קבע מציאות פנסיונית חדשה בכל הקשור לזכאותם של אלה שהגיעו לגיל פרישה, לפטור על הפנסיה. ישנם גמלאים המתקיימים מקצבה אחת, ממקור אחד - וישנם כאלה המקבלים מספר קצבאות. הפטור המינימלי המגיע הוא 14% מתקרת הקצבה המזכה, לפי סעיף 9א' לפקודת מס ההכנסה. בחישוב הפטור לאלה שפרשו לאחר 2012, הם יוכלו לבחור בין נוסחת הפטור הישנה או החדשה - הכפופה לתיקון 190. זאת בלבד שההחלטה תילקח תוך 90 יום מהיום בו הגיע הפורש לגיל הזכאות.   

האם הפטור מתעדכן ואיתו מתעדכנת הטבת המס? כן בתיקון 190 נקבעה הגדלתו של הפטור ב"פעימות". הפעימה הבאה שבה הפטור יגדל תהיה בשנת 2020.

האם ניתן לתבוע את הפטור רטרואקטיבית? כן, מהרגע שבו חתם הזכאי על טופס 161ד' הוא יוכל לתבוע את זכאותו על הפטור גם באופן רטרואקטיבי .

פטור על הקצבה למי שפרש מטעמי בריאות ובשיעור נכות יציבה לפחות 75%: זה יהיה זכאי לקבל את הפטור המלא על הקצבה (בשנת 2017) בשיעור 49% ועד לתקרה המזכה, ללא כל תנאי.

לפני הפטור: מצב שבו הגמלאי מקבל מספר קצבאות


 
פנסיה סכום ברוטו מס הכנסה שכר נטו
קרן פנסיה וותיקה 3,500 ש"ח    
ביטוח מנהלים 4,000 ש"ח    
קרן פנסיה חדשה 3,000 ש"ח    
ס"ה 10,500 ש"ח 872 ש"ח 9,628 ש"ח
 
 
 
לאחר הפטור : 14% מהתקרה המזכה. השווי החודשי: 8,360 ₪ X 14% = 1,170.40 ש"ח לחודש. בחישוב שנתי 14,044.80 ש"ח

 
פנסיה סכום ברוטו מס הכנסה שכר נטו חיסכון במס חודשי נטו
קרן פנסיה וותיקה 3,500 ש"ח      
ביטוח מנהלים 4,000 ש"ח      
קרן פנסיה חדשה 3,000 ש"ח      
ס"ה 10,500 ש"ח 872 ש"ח 9,628 ש"ח  
פנסיה ברוטו לאחר הפחתה פטור מינימלי 9,329 ש"ח 626 ש"ח 9,872 ש"ח 246 ש"ח לחודש
2,926 ש"ח שנתי
 
 
מצבים קיצוניים, בהם ניתן להוציא כספי חייבים כקצבה בפטור ממס: במצבים בהם הוצאות רפואיות של קרוב או של בן-זוג עלו על מחצית ההכנסה השנתית אפשר למשוך מהחיסכון עד גובה ההוצאות הרפואיות.

מקרה נוסף הוא אם העמית או קרובו חלו או נפגעו ונקבעה להם נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר.

מס שבח: מוטל על רווח הון ממכירת מקרקעין, פריסת מס השבח הריאלי מתאפשרת עד לארבע שנות מס לאחור, כולל השנה שבה בוצעה העסקה. כך שאם אירוע מס השבח נוצר בחודש אוגוסט 2017, ניתנת האפשרות לפריסת מס השבח הריאלי בשנים 2014 עד 2017. אלה מצבים בהם זכאים גמלאים להחזר מס בגין מס שבח .

ציבור הגמלאים בישראל משלם סכומי עתק כמס שבח. חלקם תשלומים מיותרים שלא לצורך הנובעים מהעדר ידע או מאי מיצוי זכויות המגיעות להם בתחום זה.

כיצד מתכננים ותובעים החזר מס בגין מס שבח ששולם?
 • דו"ח החזר מס:  במסגרת תביעת החזר מס ממס ההכנסה. במקרים רבים מנוכה מס שבח שאינו בתחום המס השולי של הגמלאי/ת. ניתן לקבל החזר מס במסגרת דו"ח החזר מס.
   
 • פיצול מס השבח בין שני בני הזוג: השומה המוגשת למיסוי מקרקעין מוצאת בדרך-כלל על שם אחד מבני הזוג, גם במקרים בהם קיימת זכאות לפיצול השבח בין שני בני הזוג!, פיצול בין שני בני הזוג הוא מיצוי כפול של נקודות הזיכוי המגיעות לכל אחד משניהם, במקום תשלום לפי שיעור המס השולי של כל אחד מבני הזוג.
פריסת מס שבח: שבח ריאלי ניתן לפריסה עד ל 4 שנים לאחור. זו אופציה שדרכה ניתן במקרים רבים לחסוך עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלום מס השבח.

קיזוז הפסדי הון כנגד מס שבח: מס השבח ניתן לקיזוז כנגד הפסדי הון, בין אם בפריסה לאחור ובין אם שלא בדרך פריסה. הכל בכפוף לתכנון המס שיבחר בו הנישום.

מעבר לדיור מוגן: מי שמלאו לו או לבן זוגו 60 ומכירת נכס משרתת מעבר לדיור מוגן, (כמו מכירת דירה), פטורה ממס שבח.

בתקווה שנהניתם מהמאמר ותפיקו את הלקחים המתוארים בו.
בהצלחה

רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני.הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
קרדיט תמונה:

Stuart Miles
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות