הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
הנער שמכה את השוק שיעור מס 2: מהי מניה?
"רום ערך": יום אחד בקש ממני רום, בני, שאסביר לו מהו נייר-ערך ומהי מניה. בצהרי יום שישי ערכתי שולחן מבעוד מועד לצורך ההסבר. הנחתי עליו שני דפי נייר למדפסת (A-4) מרוחקים זה מזה וקראתי לרום.
הדפס מאמר
 
הנער ש"מכה את השוּק"
כיתת לימוד: ניהול השקעות ל/בפרישה: שיעור מס' 2 - מהי מניה


הנער שמכה את השוק שיעור 2 מהי מניה"רום ערך": יום אחד בקש ממני רום, בני, שאסביר לו מהו נייר-ערך ומהי מניה. בצהרי יום שישי ערכתי שולחן מבעוד מועד לצורך ההסבר. הנחתי עליו שני דפי נייר למדפסת (A-4) מרוחקים זה מזה וקראתי לרום. בקשתי ממנו כי ייתן לי אחד מהם ושיישב לכמה דקות לידי. עשיתי עצמי כאילו אני מנסה לצייר דבר מה, ללא הצלחה. התנשפתי - כאילו ממאמץ - כמי שלא הצליח במשימה וקרעתי את הנייר.

"מה קרה?" שאל רום

השבתי: "כלום... ניסיתי לצייר דיוקן של נמר ולא הצלחתי" (אני יודע היטב שרום יודע לצייר נמר שכזה...)

"אבא, אתה רוצה לצייר נמר? אז למה לא ביקשת ממני? הנה, יש כאן עוד דף. תן לי קצת זמן ואצייר לך"

רום ישב בשקידה ובדייקנות ותוך פרק זמן קצר צייר אכן נמר, משכנע למדי.

כשסיים הכריז רום: "אבא,  הבט! זה אחד מאיורי הנמר היפים ביותר שציירתי. הנה, הוא שלך!"

לקחתי את הדף, תוך הבעת-פנים בלתי ברורה ועשיתי עצמי כאילו אני מתכוון לקרוע את הנייר המצויר.

רום הגיב: "היי! מה אתה עושה? ציירתי זאת בעבורך!

"נכון" אמרתי "אבל לא הגבת כך כשאני קרעתי את הציור שלי."

"נכון" ענה רום: "כי לא היה לו כל ערך בעיני!"

ביקשתי מרום לשבת לידי ואמרתי: "אתה זוכר שביקשת ממני ללמד אותך מהו נייר-ערך? לדף הראשון שציירתי וקרעתי לא היה כל ערך בעבורך. לדף השני - אותו הדף, מאותו חומר הגלם, שאתה ציירת עליו דיוקן מדהים והשקעת בו - היה ערך בעבורך. בשבילך זהו נייר-ערך! אם אבקש ממך, תדע לחשוב מהו ערכו בכסף. ייתכן כי אני אקנה אותו ממך, אשמור אותו ובעתיד אמכור אותו: באותו המחיר, במחיר מופחת או גבוה יותר מזה ששילמתי לך. הוא כבר לא יימכר כדף נייר A4, אלא כנייר-ערך שנקרא לו "רום ערך".

רום הרהר לרגע והשיב: "מניות הן בעצם ניירות שיש להן ערך!"

כשם שהנושא הובן לרום, המאמר הזה יסביר מהי מניה / נייר-ערך לכל קוראי. נתחיל בהגדרות.
  1. מהי מניה?
  2. מניות רשומות (מונפק) מניות נסחרות (נפרע)
  3. ניתוח חברה באמצעות מניה אחת.
  4. מניות ויחסים פיננסים.
  5. דוגמא.
מניה: נייר-ערך המקנה בעלות חלקית בזכויות ובשליטה בחברה, כולל זכות הצבעה, זכות לקבל דיבידנד (חלוקת רווח לבעלי מניות) וזכויות בעת פרוק החברה.

לכל אחד מבעלי המניות המחזיקים במניה או מניות, יש זכויות וחובות הנוגעות לבעלות בחברה וליחסים בין בעלי המניות האחרים. חלק מהזכויות שמקנות המניה הן זכויות כלכליות. מכאן שהמניה היא נכס השווה כסף. חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור הבעלות של כל אחד מהם בחברה. דהינו, מעמדו של מחזיק המניה ילך ויתחזק ככל שיש בידו עוד ועוד מניות.

חברה פרטית: יחיד ו/או מספר אנשים שהחליטו להתאגד יחד במסגרת חוזים והתקשרויות ופועל/ים יחד מתוך מטרה ואינטרס משותף. בחברה פרטית מספר בעלי המניות מועט והמניות של חברה פרטית אינן נסחרות. מספר בעלי המניות בחברה פרטית הוא בין  2 ועד 50 בסך הכל.

חברה ציבורית: מספר בעלי מניות בחברה ציבורית אינו מוגבל והוא גדול בהרבה ממספר בעלי מניות בחברה פרטית. חברה ציבורית מנפקת ניירות ערך הנסחרים בבורסה, לחברה ציבורית קיימת החובה לדווח לבעלי המניות שלה על כל אירוע או שינוי במהלך העסקים של החברה = שקיפות.

מחברה פרטית לחברה ציבורית: לעתים, חברה פרטית מחליטה להנפיק מניות לציבור. אחת הסיבות לכך הוא גיוס כסף המיועד לפיתוח הפעילות העסקית של החברה - הופכת בכך מפרטית לציבורית. למרות הנפקת המניות, השליטה והניהול נשמרים אצל בעלי המניות המקוריים, שייסדו את החברה הפרטית שהפכה לציבורית.

מהי המשמעות של הנפקת מניות? ההנפקה משפרת את כמות המזומנים שיש ברשות החברה, מחזקת את ההון, המאזן והחוסן הפיננסי. מדובר בהוספת ערך. הכסף שגויס ממכירת מניות מהווה מנוף לפיתוח והרחבת החברה.


ועתה, להמשך השיעור שלנו:

רום מחליט למכור מניות: בשיעור הראשון (הקודם) כתבתי על דוכן הגלידה של רום. זוכרים? סיפרתי כי רום ניסה למכור את דוכן הגלידה שלו וביקש בעבורו 1,000,000 ₪. נניח כי רום לא הצליח למכור את דוכן הגלידה לקונה אחד. עתה החליט רום לחלק את דוכן הגלידה לחלקים קטנים יותר: למניות.


הון מונפק / הון נפרע:

מהו הון מניות מונפק? רום החליט לחלק את העסק ל- 100,000 מניות, שמעתה הן ההון המונפק של דוכן הגלישה של רום.

וכיצד מעריכים שווי מניה?
רום החליט לחלק את העסק ל- 100,000 "חתיכות" של הון מונפק ולכן כל חתיכה = מניה שווה 10 שקלים, בחישוב פשוט:

1,000,000 ₪  שזה הסכום שרום מעריך בו את שווי דוכן הגלידה, מחולק ב- 100,000 "חתיכות" של מניות.

מה הקשר בין המניה לעסק: כמות ההון המונפק היא כאמור 100,000 "חתיכות" מניות, שווי כל מניה 10 ₪.

בשיעור הקודם הנחנו כי דוכן הגלידה של רום מרוויח 100,000 ₪ בכל שנה.

רווח למניה: 1 ₪  = 100,000 הכנסה נטו, חלקי 100,000 הון מונפק

ערך מאזני למניה BOOK VALUE: מבטא את היחס שבין ההון העצמי (נכסים בניכוי התחייבויות) לבין ההון הנפרע של מניות. כל מניה מתורגמת לשקלים בהון העצמי של החברה. בשיעור הקודם הנחנו שערך המאזני = ההון העצמי של דוכן הגלידה של דוכן הגלידה הוא 30,000 ₪. לכן ערך מאזני לכל מניה הוא 0.3 ₪
  
         30,000 שווי מאזני, מחולק ל- 100,000 הון מונפק

מהי המשמעות של 0.3: ההון העצמי המיוחס לכל מניה של החברה.

יחס P/E: מחיר המניה חלקי הרווח למניה.  
או במקרה של רום: מחיר מניה 10 ₪ = 10 ₪ מחולק ברווח למניה 1 ש"ח.

משמעות יחס P/E = מכל 10 שקלים שאקנה בהם את מניית דוכן גלידה של רום, אני מצפה לקבל בעוד שנה 1 ₪ רווח. ככל שהיחס P/E גבוה יותר הוא פחות אטרקטיבי לאלה שבוחנים לרכוש את המניה. ככל שהיחס נמוך, הוא אטרקטיבי יותר.

יחס EPS: יחס המתאר רווח - נכון לעכשיו - למניה. זה יחס חשוב ביותר למי שמשקיע במניות: יחס שחברות חייבות לפרסם בכל דו"ח כספי שהן עורכות: רבעוני ושנתי.

רווח נטו: רווח החברה במהלך השנה, בניכוי הדיבידנד שחולק בשנה זו.

יחס EPS: הרווח נטו מחולק במספר המניות של החברה  

יחס זה יכול להיות מחושב כך: פעם לפי מספר המניות הנפרעות (הנסחרות בבורסה) ופעם על פי סך כל המניות שעוד יפרעו לבורסה.

אם יש יחס EPS  של 3.2 עבור חברה מסוימת, הכוונה היא שיש רווח של 3.2 ₪ על כל ערך נקוב של מניה.

תרגול:
  1. יש לאתר ולהקיש ב"גוגל" yahoo finance
  2. בשורת החיפוש בחלק העליון search finance הקישו AAPL (מניית Apple)
Apple יחסים פיננסים:P/E = 11.18 דולר
EPS = 8.98 דולר

להתראות בשיעור הבא.
 
בהצלחה
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.

הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו.
 
 קרדיט תמונות:

ddpavumba
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות