הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
נפרדנו כך... מתגרשים: לקראת הפרישה ולאחריה
תעלומה רבת שנים: מדוע זקוקים בני אנוש לחוזה כדי להינשא? אם הם אוהבים מדוע יש צורך בהסכמים כלכליים? הסיבות לכך הן היסטוריות בעיקרן, מהזמנים בהם חתונה הייתה עסקה מסחרית שעסקה בחלוקה של רכוש בין משפחות
הדפס מאמר
נפרדנו כך מתגרשים בפרישה
נפרדנו כך    
מתגרשים: לקראת הפרישה ולאחריה
 
תעלומה רבת שנים: מדוע זקוקים בני אנוש לחוזה כדי להינשא? אם הם אוהבים מדוע יש צורך בהסכמים כלכליים? הסיבות לכך הן היסטוריות בעיקרן, מהזמנים בהם חתונה הייתה עסקה מסחרית שעסקה בחלוקה של רכוש בין משפחות החתן והכלה ובאבטחת יכולת קיום לצאצאים של הקשר הזה. נישואין מאהבה הם "המצאה חדשה" יחסית. אך גם עתה, בזמנים המודרניים,  נשמרים חוקי המשחק הישנים. מהיכן צומח עדיין הצורך להוכיח לכול "עכשיו אנחנו מאוחדים"? חוזה הנישואין הופך את בני הזוג לשייכים כרכוש זה לזו, עם השלכות כלכליות מרחיקות לכת: עוד מימי מאז הסכומים הנקובים ב"כתובה" היהודית עתיקת הימים ועד ל"הסכמי הממון" החדשים.

ואז בא השבר: יום אחד מחליטים בני הזוג: אנו מתגרשים. מי ידע למה? מה קורה במערכות האינטימיות? לפעמים אולי לא כדאי בכלל לדעת... יש לקבל זאת כעובדה. אחוז נכבד של נישואין (יותר מ- 30%, בישראל בשנים האחרונות) מסתיים בגירושין. יד ביד יצאו בני הזוג ביחד למסע, נישאים על רוח האהבה והתקווה. הם עבדו, הולידו ילדים, בנו בית וחסכו לעתיד - ופתאום הרוח השתנתה. לפעמים התהליך מביא גם רוחות מלחמה. כשמתרחשות מלחמות כולם מפסידים וגם מלחמת-גירושין היא אחת מהם.

קטונתי להשיא עצות לשיפור הזוגיות, אך אם הנישואין התחילו באהבה מדוע שלא להתגרש ברוח טובה ואוהבת? הנה כמה עצות להיבטים הכלכליים במקרה שבו מתפרדת החבילה.

איזון משאבים: מימוש "הלכת שיתוף". זה חישוב ערכם של הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג: הפיננסיים, הריאליים, המוחשיים ושאינם מוחשיים וכל סוג של נכס אותו ניתן לכמת מהבחינה הכלכלית / כספית. "הלכת השיתוף" חלה על כל נכס: מקרקעין, מיטלטלין, פיננסים, מניות ואופציות, נכסים פנסיוניים, זכויות לקצבה וכל דבר בר שווי כלכלי שנצברו במהלך הנישואים. אלו הם הנכסים המונחים על שולחן איזון המשאבים בדרך כלל הסדר איזון המשאבים נעשה ומקבל תוקף לאחר מתן הגט. ישנם מקרים בהם ניתן יהיה לפנות לבית המשפט, על מנת לתת תוקף להסדר לפני כניסתו לתוקף של הגט בין בני הזוג.

מה לא נכלל באיזון משאבים? נכסים שלא במסגרת "מאמץ משותף" שהיו בבעלות של אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או מתנות שלא הייתה כוונה לשתף בהן את בן הזוג. במידה וישנם נכסים כאלה, במקרה של גירושים יהיה קשה להביע חרטה ולטעון לבעלות על הנכס - או נכסים - ששני בני הזוג, במסגרת הסדר חוזה, החליטו ביניהם שלא יהיו חלק מאיזון המשאבים, כך גם נכסים שהיו ערב הנישואין, כאלו שנתנו בירושה או הועברו במתנה. במקרים בהם יש גמלאות המשולמות לאחד מבני הזוג, מהביטוח הלאומי (כדוגמת קצבת זקנה), גם אלו לא יחולקו במסגרת הסדר איזון משאבים.

כיצד מחושב איזון משאבים? בני הזוג אמורים להציג תעודות מזהות, תאריכי נישואין, מועד פירוד, תקופות עבודה, זכויות פנסיוניות / פיננסיות שנצברו בתקופת הנישואין. יש להציג טפסי 106 מהמעסיקים השונים. שני בני הזוג מחויבים להציג את כל הדו"חות האחרונים, כפי שנשלחו, מהחסכונות הפנסיוניים האישיים של כל אחד מהם. במקרים בהם אחד מבני הזוג מקבל קצבה, בין אם הגיע לגיל פרישה ובין אם פרש פרישה מוקדמת ממקום עבודתו, יש להציג תלושים מתאימים.
 
 זכויות וחסכונות פנסיוניים:
  • קופות גמל וקרנות השתלמות: יש לבצע חלוקת סכומים שהצטברו בתקופת החיים המשותפים: בקופות גמל / קרנות השתלמות ובקרנות פנסיה חדשות, בחסכונות המבוססים  על צבירת כספים (ולא זכויות) שבהם ניתן לחלק את היתרה בין שני בני הזוג, בהתאם ליחס החלוקה. החוק מחייב את מנהל הקופה להפריד בין היתרות של שני בני הזוג לשני חשבונות נפרדים, כך שבעצם כל בן זוג יוכל לקבל את היתרות בכפוף למועד/גיל הזכאות. ישנם נכסים פנסיוניים המחויבים במס, דוגמת כספים שהופקדו בקופות הגמל לאחר ינואר 2008
  • חסכונות זכויות: שהם קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיה תקציביות, ביטוחי מנהלים ישנים - בהם נצברו זכויות לקצבה. יבוצע חישוב של גובה הקצבה המגיע לבן הזוג. החוק מחייב את משלם הקצבה להעביר תשלום חלקו של בן הזוג נטו לאחר מס ישירות לחשבונו של בן הזוג. בן הזוג רשאי לקבל דיווחים תקופתיים על התשלומים ומצב הזכויות.
  • רישום הערת זכויות: בכפוף לפסק דין בנכסים פנסיוניים: מרגע קליטת הרישום יחולו הגבלות על הכספים שעליהם נרשמו זכויות בן הזוג. נדרשת הסכמתו של בן הזוג לביצוע פעולות בחסכונות הבאים: משיכת סכומים, ניוד, נטילת הלוואה, קבלת קצבה, שינוי מסלול השקעה ושיעבוד. כך גם במקרה של הטלת עיקול. הדבר דומה למינוי מוטב בלתי חוזר: מרגע רישום הזכויות הכספים משויכים לבן הזוג שזכותו נרשמה. מרישום הערת הזכויות ניתן יהיה לפתוח חשבון על שם בן הזוג לשעבר ולהעביר אליו את הכספים להם הוא זכאי. מועד ההעברה לכספי תגמולים הוא לאחר 45 יום ממתן ההודעה. כספי תגמולים פטורים יועברו ככספים פטורים. כספי תגמולים חייבים יועברו ככספים חייבים במס. כספי פיצויים יועברו רק לאחר התחשבנות בן הזוג המעביר במס ההכנסה.
  • כספי פיצויים: במקרה של קופות גמל בהם נצברו כספי פיצויים, קופת 21/3, קופות מחלה וכל קופה שבה נצברו כספי פיצויים, יכול בן הזוג לשעבר לבקש את כספי הפיצויים בטרם קמה הזכאות החוקית לקבלת הכספים (פרישה, מעבר קריירה). במקרה כזה יחול ניכוי מס במקור, בכפוף לשיעור המס השולי של בן הזוג בעל החיסכון. בעל החיסכון רשאי - בהסכמת בן הזוג - לרשום את הזכויות המגיעות לבן הזוג ולהמתין עד יום הזכאות למיצוי תקרות מס המגיעות לעניין מענקי הפרישה בכפוף לסעיפי 9(7א) לפקודת מס ההכנסה.
  • כספי תגמולים: כספי התגמולים נחלקים לאלה הפטורים מכל מס (בביטוחי חיים עד לחודש ינואר 2000, בקופות הגמל הפקדות עד 31.12.2007) ולתגמולים חייבים במס. ניתן לבצע העברה של הזכויות לבן הזוג המקבל, תוך כדי שימור הזכויות.
  • דירת מגורים ונכסי דלא ניידי: נכסי הזוג - ולבטח דירת המגורים הם חלק מאיזון המשאבים. על מנת לבצע את איזון המשאבים יש למכור את דירת המגורים! במקרה בו ישנם קטינים, נדרשת התערבות של בית המשפט על מנת להגיע להסדר המגורים. במידה וקיים חוב על הנכס, האפשרויות הן או מכירת הנכס והחזרת המשכנתא, או לקיחת החוב על ידי אחד מבני הזוג - דבר שיבוא לביטוי באיזון המשאבים. ייתכן מצב שבו אחד מבני הזוג יחליט לרכוש את הנכס: בין אם על ידי וויתור על נכסים אחרים, או בכל אמצעי תשלום שווה ערך אחר.
  • "עלי באבא": לא משנה כמה אהבה הייתה, תהליך גירושים הופך לעיתים למלחמה. יש מי שינסו לנצל את ההזדמנות ולהסתיר מבעוד מועד נכסים שבן זוגם לא היה מודע לקיומם (או שהיה מודע, אך הזמן עשה את שלו... והם פשוט נשכחו!). לכן חשוב לבצע עבודה יסודית בגילוי כל הנכסים. איזון המשאבים הוא מכשיר למאזן נכסים וחובות ליום פרידת בני הזוג. באשר לנכסים שהתגלו לאחר מכן, ספק אם בן הזוג שגילה אותם יוכל לתבוע את חלקו.
 
היוון: סכום חד פעמי: קבלת הון היום בעבור וויתור על תזרים תשלומים עתידי. במקום להיות מחויבים לתזרים תשלומים עתידי, ניתן סכום חד פעמי בערכו נוכחי. היוון תשלומים עתידי מחושב על ידי ריבית המייצגת את מחיר הזמן של הכסף.

דוגמא:
שיעור הזכות שעומדת לבעל בפנסיה, בגללה אישה: 7,000 ₪ לחודש   PMT
מספר חודשי התשלום (20 שנה =  240 חודשים):    240                    N
שיעור הריבית השנתית בהיוון:                               5%                    I
הערך  הנוכחי:                                                     1,397,112 ₪

בהתחשב בהנחות הללו, במקום לשלם בכל חודש 7,000 ₪
ניתן להמיר זאת בסכום חד פעמי בסך  1,397,112 ₪.


גירושין בהסכם היוון תשלומים: זכויות פנסיוניות לתשלומי קצבה משאירות את בני הזוג "מחוברים" בעל כורחם. ניתן לערוך חישוב לערך נוכחי של ההתחייבות השוטפת ולהפוך אותו לתשלום סכום חד פעמי. אחד השימושים בהיוון הוא היכולת של בני הזוג לחלק את הנכסים ביניהם. לדוגמא: הבעל מבקש להוון את חלקו בתשלומי הפנסיה של האישה וכתמורה לסכום המהוון - לרכוש ממנה את דירת המגורים. חשוב לציין כי לא ניתן לכפות תהליך ההיוון על מי מהצדדים וכי הוא מחויב להיות מבוצע בהסכמה של שני הצדדים.
 
סיכונים: לאחר כניסתו לתוקף של
חוק חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד 2014 שפורסם בתחילת חודש אוגוסט 2014 ומועד תחולתו שישה חודשים ממועד פרסומו (חודש פברואר   2015), פגו כל הסיכונים שהיו ערב כניסתו של החוק לתוקף. החוק מתייחס לסוגי הנכסים הפנסיוניים: צבירה וקצבאות. לעניין נכסי הצבירה, עד כה היה נהוג כי לאחר שבוצעה חלוקת כספים רעיונית, לא ניתן להפריד ממשית את הזכויות בין בני הזוג לשתי קופות. על כן עלול כל אחד מבני הזוג להיות חשוף לטעמי השקעות וסיכון שלא היה רוצה להיחשף אליהם. מיום תחולתו של החוק החדש, בכפוף לתנאי החוק יהפכו היתרות לשתי קופות נפרדות. כך כל אחד יוכל להתאים את טעמי הסיכון האישיים שלו. בטרם נכנס החוק לתוקפו יכול להתקיים מצב, בו נקבעת לבעל פנסיה חודשית, כחלקו בפנסיה שצברה האישה. לאחר פטירתה הוא לא היה זכאי להמשיך ולקבל את הקצבה. מיום החלתו של החוק, זכויות בן הזוג לשעבר תהיינה מעוגנות בחוק. כך גם במקרה פטירה ימשיך בן הזוג לקבל את הקצבה. אמנם באחוזים מופחתים - אך ימשיך ויקבל.
 
פרשנו, התגרשנו. ביטוח לאומי? בהינתן ששני בני הזוג עמדו במבחנים לקבלת קצבת זקנה, במקרה של גירושין לאחר תקופת הזכאות, כל אחד מהם יקבל את קצבת הזקנה המגיעה לו.

במקרים בהם אחד מבני הזוג עמד במבחן לקבלת הקצבה (תקופת אכשרה) והאחר לא, הרי כל עוד היו נשואים קיבל מי שעמד בתקופת האכשרה תוספת בעבור בן הזוג שלא עמד. במקרה של גירושין, מי שלא עמד בתנאים לקבלת הקצבה לא יקבל וזאת עד לגיל 67 - בו יהיה זכאי לקצבה מינימאלית כעקר/ת בית שלא עבד/ה.

פרשנו, התגרשנו. מה עם הילדים? כיום, מעורבות ההורים בחיי הילדים היא מוחלטת. גירושין משנים את המציאות הכלכלית. ייתכן שיידרשו התאמות כלכליות והתאמות של הציפיות. לאחר ש"שוקע האבק" ובני הזוג מוכנים, יש לבצע תכנון כלכלי אישי המתאים למצב החדש. זאת תוך כדי התאמת תזרים ההכנסות האישי ומדיניות ניהול הסיכונים. רק לאחר ניתוח אישי מעמיק, נכון לגזור את היכולות להמשיך לעזור ולתמוך בילדים. במידה ושני בני הזוג מסכימים נקבעים הדברים: נטל ההעברה מחולק ביניהם, אם בחלוקה שווה ואם לא כך ניתן להמשיך ולשדר לילדים: "התגרשנו אבל אנחנו נשארים הורים".

מוטבים: במצב של חלוקת הזכויות הפנסיוניות ושל נכסים צוברים, על כל בן זוג לוודא כי ירשום מחדש את המוטבים, שאותם היה רוצה כי יקבלו את הסכומים במקרה פטירתו שלו.
 
גירושין הם כנראה העסקה הכלכלית הגרועה ביותר שתעשו... אבל לחופש יש מחיר. בהצלחה!
 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הכותב הינו בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות