הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מחפשים אתכם! (בחו"ל...)
אירועי השבוע האחרון התאימו לי כ"כפפה ליד" לכתיבת המאמר שלפניכם. ראינו את המועמדים למשרה הרמה, גילוי הנכסים והכספים שברשותם ובחירת הנשיא. ממש מתוך פרק הבכורה בסדרה הישראלית "שלדים גדולים בארון"...
הדפס מאמר
מחפשים אתכם! (בחו"ל...)

מס הכנסה מחפש אתכם בחולאירועי השבוע האחרון התאימו לי כ"כפפה ליד" לכתיבת המאמר שלפניכם. ראינו את המועמדים למשרה הרמה, גילוי הנכסים והכספים שברשותם ובחירת הנשיא. ממש מתוך פרק הבכורה בסדרה הישראלית "שלדים גדולים בארון"... חלק מהמועמדים דומים אדם שמבחירתו החופשית ובמודע בוחר ללכת יחף בשדה קוצים. הוא לא יוכל לבכות כאשר קוץ חד וכואב נתקע ברגלו.

במציאות העכשווית כולם רוצים הכל ולעיתים שוכחים את הגבולות ואת החוקים. מעשה בלתי חוקי אינו הופך לכשר אם אחרים נוהגים כך. התנהלות לא חוקית כנורמה אינה מקובלת. ניתן להצליח כלכלית ולהישאר הגון, ישר ונאמן לחוקים המחייבים.

לאחר השבוע הסוער הזה מסתבר ששלדים בארון יש לרבים וטובים... מדרך הטבע, בני אנוש אנחנו. רק ראו כיצד נוהר העם בהמוניו אל בתי הכנסת ביום הכיפורים, מחפש תשובה וכפרה על חטאים גדולים וקטנים.

חטא קטן שנדון בו במאמר הזה עוסק בכספים שנחסכו בחו"ל. השבוע פגשתי באדם מבוגר שאביו שנפטר העביר לו בירושה סכומי כסף גדולים. כסף זה נותר בחו"ל. הוא  שאל לחוות דעתי: מה עליו לעשות? השבתי לו בשאלה: "נניח כי אביך היה יכול לעשות את הדברים אחרת, כיצד אתה היית מעדיף לקבל את כספי הירושה: מוסדרים כחוק - או כפי שאתה "זכית" לקבלם? הוא ענה מיד: "ברור שהייתי רוצה לקבל אותם מוסדרים!". השבתי לו: "למה אתה עושה ליורשייך מה שעשו לך? מדוע אתה לא מחליט ומכשיר את הכספים?"

הוא לא לבד. במהלך שנות קיומה עברה מדינת ישראל גם תקופות סוערות, לפעמים עם תחושה של בטחון מעורער. במהלכן היו רבים שהאמינו שלצורך הגנה על הונם וחסכונותיהם הם חייבים להעביר כספים לחו"ל. יש בהם כאלה שזכו בכספי ירושות, היו אלה שעבדו במשך שנים בחו"ל והחליטו להשאיר את הכספים במקום עבודתם, היו אף כאלה שיזמו (בניגוד לתקנות!) העברת כספיהם לחו"ל.


איך חוזרים למוטב?

איך לחזור למוטב ולשלם מיסים כחוק מבלי להסתבךהמצב הכלכלי וגביית מיסים: הם קשורים זה בזה. ככל שהמצב הכלכלי טוב יותר, מדינות יכולות להוריד מיסים ולהיות פחות אגרסיביות בתהליך הגביה. משנת 2008 נקלעה כלכלת העולם למשבר שטרם עבר. המדינות מתמודדות עם צמיחה אנמית והוצאות ממשלתיות הולכות וגדלות .בהעדר צמיחה משמעותית המדינות גם אינן יכולות להעלות מיסים ובכך לפתור את בעיית הגירעון. במצב הנתון כולם מחפשים מקורות מימון חדשים. אחת התוצאות מהגרעון היא הסכמים בין מדינות ובנקים לדיווח הדדי על כספים של אזרחים זרים המופקדים בבנקים. הראשונה ליישום חוק זה הייתה ארצות הברית, שאימצה חוק התאמת המיסוי הזר. לפי החוק, שנכנס לתוקפו בשנת 2010, כל מוסד פיננסי ובנק במדינות השונות, חייב לדווח על חשבונות של אזרחי ארצות הברית המוחזקים אצלו לרשויות המס האמריקאיות.

מס הכנסה- הסכמים: רשות המיסים בישראל מחליפה מידע עם מדינות, כולל אלו שעמן אין לישראל אמנת מס מוסדרת. בקרוב מאוד תתחלנה המדינות החברות ב-OECD לחשוף חשבונות של תושבים זרים וכספים הנמצאים בחשבונות הבנקים שבתחומן. במקביל, הבנקים והמוסדות הפיננסים בעולם פועלים לכיוון של שקיפות נתונים. כל זאת כדי להיאבק בהון השחור - ובאותה הזדמנות לגלות מקורות חדשים לגביית מיסים.

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא שישראלים המחזיקים כספים בשוויץ נאחזו באמנת המס בין שוויץ לישראל משנת 2002, המגבילה החלפת מידע בין ישראל לשוויץ. לאחרונה הודיעו שלטונות שוויץ כי הם ימנעו מאזרחים זרים מלהתחמק מתשלום מס כשהם משתמשים בבנקים שלה. שוויץ הודיעה כי היא מאמצת, באופן חד צדדי, את עקרונות השקיפות של מדינות ה OECD. המדינות החברות ב- OECD  התחילו בריכוז המידע מבנקים, ממוסדות פיננסים, מברוקרים, מחברות הביטוח ומקרנות השקעה. המידע ונתונים על כספים והכנסות של תושבים זרים יעבור באופן אוטומטי וזאת החל מסוף שנת 2015.

תושב ישראל: מוגדר בסעיף 1 לפקודה, אשר על פיה יחויב אדם לשלם מס בישראל על הכנסות שצמחו לו מחוצה לה. היא מגדירה את "מרכז החיים", כאשר בבדיקה היכן מצוי מרכז חייו של אדם יש להביא בחשבון את מקום הימצאו ומי רב הזיקה של היחיד. תיקון 132 עיגן בפקודה את מבחן "מרכז החיים": כללים הנותנים עזר לבית המשפט להכריע במרכז חייו של אדם.

לפי סעיף (א)(2) חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל:
(א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
(ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. לעניין פסקה זו, "יום" ‑ לרבות חלק מיום; 
(3) החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;"

הכנסת חוץ: “הכנסת חוץ” הינה הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל.


אמנת מס: 
הסכם משפטי בין שתי מדינות. מטרת ההסכם למנוע תשלום מס כפול על אותה ההכנסה. לרוב מבוססות אמנות המס על מודל בינלאומי מקובל כלכלית של ה-OECD.

נניח כי שעור המס בארץ על הכנסה מסוימת הוא 25% ובארץ עמה מתקיימת אמנה שילם אזרח ישראל 20%. על כן בישראל ישלם רק את ההפרש של 5%. בהעדר אמנת מס (כמו בין ישראל וניו-זילנד) ייתכן בהחלט כי ישולם מס פעמיים. (אך לא בהכרח: למרות שאין אמנת מס, אם תושב ניו-זילנד מפיק הכנסה בישראל, רשויות המס בניו-זילנד מכירות במס כהוצאה).

מי פטור מדיווח הכנסות מחו"ל? הכנסת חוץ שנקבע לה פטור ממס או ששולמה בשל המקדמת מס “בדיווח מקוצר”, או שנוכה ממנה מלוא המס במקור, שסכומה אינו עולה על סך של 331,000 ש”ח. מי שנסע לחו"ל במסגרת Re-Location (ותכנן זאת היטב!) ונמצא כמי שהעביר את מרכז חיי משפחתו ושלו לחו"ל, אינו חייב בדיווח היות שהוא ייחשב כתושב חוץ.

כספים בחו"ל: מי חייב לדווח? כל מי שיש לו רכוש (מעל שווי של 1,874,000 ש"ח) או כספים, שמחזיק בחשבון בנק בחו"ל עד 1,813,000 ₪, המופקדים או מנוהלים בחו"ל ולא דווחו למס ההכנסה בישראל. באם ישנן הכנסות מהחשבונות המנוהלים או מהרכוש, גם אם הם מתחת לרף המעניק פטור, חובה להגיש דו"ח למס ההכנסה ולשלם מס בהתאם לשיעורים החלים עליהם בישראל.


טופס 5329
: דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בישראל. רשות המיסים ניפקה לאחרונה עשרות אלפי הודעות לאזרחים על הצהרת מקורות ההכנסה שלהם. בין היתר נשלחו הצהרות כאלה למי שנצפו יוצאים ונכנסים מספר פעמים מישראל לחו"ל (למעלה מ- 90 יום בשנתיים האחרונות). בסיס החשד יכול להיות, בין היתר, עסקים, עבודה, נכסים והון שיש לאזרחים ואינו מדווח לרשות המיסים.

מהן האפשרויות לדיווח? כלל הדיווח הוא בשקלים. על כן יש לבצע המרה של הסכומים שנתקבלו בשער היציג של המטבע הזר.
 
 1. דיווח במסגרת דיווח מקוצר (סכום ההכנסות אינו עולה על 331,000 ₪, נכון לשנת 2013) הליך הנחשב לקצר ונוח. יש לגשת למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים ולמלא טופס 5329ב': "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד". ישנם שני שוברים למילוי: האחד - 532 בו מדווחים אודות כל ההכנסות ממקרקעין בחו"ל. בשובר 351 ידווח הנישום על כל יתר ההכנסות המפורטות לעיל. תשלום המס יהיה בכפוף לשיעור המס בישראל. התשלום והדיווח יבוצעו אחת לשנה, עד 30.4. של כל שנה, בעבור השנה הקודמת. במסגרת דיווח מקוצר לא יוכל המדווח לקזז הפסדים (אלא רק במסגרת דו"ח שנתי מלא), מאידך, בהינתן אמנות מס מתאימות, יוכל המדווח בדווח מקוצר לקזז את המס ששולם בחו"ל מסך המס המחויב בישראל.
   
 2. דיווח במסגרת דו"ח שנתי: מי שחייב בדיווח שנתי, יהיה נכון בעבורו לדווח במסגרת הדו"ח השנתי אותו הוא מגיש. יש למלא טופס 1327(1)
   
 3. במסגרת תיקון דו"ח השנתי:  מי שיש ברשותו עד 2 מיליון ₪ יוכל לדווח במסגרת תיקון דו"ח שנתי. זאת כדי ליצור הליך מזורז, פשוט ולא מאיים מבחינת המדווח.
   
 4. גילוי מרצון: באופן כללי, הליך "גילוי מרצון" אינו מיוחס רק לכספים בחו"ל. הוא הליך אותו ניתן לכנות בגדר "מודה ועוזב ירוחם", בו אדם - מיוזמתו - חושף בפני רשות המיסים כספים ורכוש שלא דווחו. הליך הזה הוא פתח שניתן לאזרחים כדי להסדיר דברים מול החוק. בזכות העובדה שהיוזמה באה מצד המדווח הוא זוכה לרוב בחסינות פלילית. הליך "גילוי מרצון" מתקיים גם בעבור כספים של תושב ישראל שלא דווחו בחו"ל.
מה אם לא נדווח? חובת הדיווח הוסדרה משנת 2003 . אי דיווח על נכסים והכנסות בחו"ל מהווה עבירה עד כדי הפעלת סנקציות פליליות!.

אם לא קיבלתם בקשה - אל תמתינו: עליכם ליזום את הדיווח בעצמכם.
אם קיבלתם בקשה- אל תמתינו:

 • אם ידיכם נקיות ואין לכם כל מקורות הכנסה מ"הכנסת חוץ", גשו לפקיד השומה. דווחו על מקורות ההכנסה. ייתכן ותידרשו להגיש דוחות מס לשנים קודמות.
 • אם יש לכם הכנסת חוץ –קיבלתם רמז... תוכלו לדווח על ההכנסות האלה במסלולי דיווח שונים. כך תנכו עצמכם מסנקציות עיקולים ואף האשמות פליליות.
 
סיכום: ישנם צמתים בהם יכולים וחייבים להפעיל שיקול דעת. לכל החלטה שתילקח תהייה תוצאה כשרה וישירה שלה. בנושא הכספים בחו"ל, לעומת זאת, אין שיקול דעת. הדרך הקצרה והבטוחה ביותר תהיה ליטול יוזמה, לגשת דרך שער "הגילוי מרצון" שנפתח ולדווח.
עצה חשובה אחת: עשו זאת עם איש מקצוע, מומחה במיסים הבקיא בנושא.


                         הרצאה: מחפשים אתכם בחו"ל:


 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.


הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

stockimages

hywards
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות