הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
דיבידנד: איך לנהל כספים בעת הפרישה
איך לנהל כספים בעת הפרישה אחת הבעיות אתה מתמודדים פורשים היא בתכנון ההכנסה החודשית. ההכנסה היא תלוית-זמן: באיזו תקופה פרשתם? בתקופות בהן הריבית המוצעת היא גבוהה, אתם נטולי דאגות. בתקופות בהן הריבית נמוכה - עד אפסית (!), כדי לקבל תשואה, יש צורך באומנות ממש לניהול הכסף. הפנסיה החודשית של פורשים רבים אינה מספקת את התזרים החודשי לו הם זקוקים. הם נדרשים לביצוע תהליכי השלמה להכנסה החודשית.
הדפס מאמר

דיבידנד

איך לנהל כספים בעת הפרישה
 
דיבידנד איך לנהל כספים בעת הפרישהאחת הבעיות אתה מתמודדים פורשים היא בתכנון ההכנסה החודשית. ההכנסה היא תלוית-זמן: באיזו תקופה פרשתם? בתקופות בהן הריבית המוצעת היא גבוהה, אתם נטולי דאגות. בתקופות בהן הריבית נמוכה - עד אפסית (!), כדי לקבל תשואה, יש צורך באומנות ממש לניהול הכסף. הפנסיה החודשית של פורשים רבים אינה מספקת את התזרים החודשי לו הם זקוקים. הם נדרשים לביצוע תהליכי השלמה להכנסה החודשית. התצורות בהן ניתן לקבל השלמה להכנסה החודשית רבות ומגוונות. אחת מהן, שבה נתרכז במאמר  זה היא הדיבידנד.
 • מהו דיבידנד: דיבידנד הוא "חלוקה" (מקורה בלטינית: Dividendum), כלומר אפשרות של חברה מסחרית לשתף את בעלי מניותיה ברווחים. הדיבידנד יכול להיות מחולק מיתרות העודפים של החברה (רווחים שהצטברו במשך השנים) או מרווחיה השוטפים. אחת מהמטרות העיקריות של חברה היא לייצר ערך לבעלי מניותיה. ערך הוא גם רווח נקי מפעילותה של החברה – וממנו משולם הדיבידנד.
 • כיצד נקבע אחוז הדיבידנד? חברות גדולות יודעות לשערך את הרווחים הצפויים להם בעתיד. שיעור הדיבידנד מחושב כנגזרת מהרווח הצפוי. כאשר חברה בטוחה בעסקיה היא יכולה לקבוע אחוז דיבידנד קבוע לכל שנה. לדוגמא: חברת "אינטל" העולמית מחלקת, מדי שנה, כ-4.10% דיבידנד קבוע.
   
 • האם אחוז הדיבידנד ניתן לשינוי הקובע את אחוז הדיבידנד הוא הדירקטוריון של החברה והוא רשאי להחליט על האחוז ועל חלוקת הדיבידנד.
   
 • אסטרטגיית  השקעה - דיבידנד: יש שתי גישות עיקריות והמשקיעים נחלקים באסטרטגיות ההשקעה: יש כאלה שמחפשים אחרי חברות המחלקות דיבידנד בשיעור גבוה. הם יהיו פחות קשובים לסיכון שבחברות, כדוגמת "קרנות ריט" למיניהן וינסו ליהנות מתשואת הדיבידנד הגבוהה. ישנם משקיעים שיבחרו את החברות היציבות, הגדולות, המוכרות באופן גלובלי. אלה שיש להן שיעור צמיחה ודיבידנד קבוע. כך הם יכולים ליהנות מתשואת הדיבידנד ביחד עם תשואת המניה עצמה.

   
 • דוגמא למכשירים כלכליים המשלמים דיבידנד:
 1. מניות: הקונה מניה הפך לשותף בחברה. כמות המניות שרכש אדם מסך המניות משקפת את אחזקתו בחברה. בין הזכויות שיש לבעלי המניות קיימת גם הזכות לקבלת דיבידנד. בחברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסות אין הבטחת תשואה ברכישת מניה. היא תיסחר לרוב לפי ביצועיה העסקיים. השקעה במניות דיבידנד דומה לאסטרטגיית "החזר השקעה": לרוב, כאשר הריבית נמוכה, הכסף זורם לשוק המניות. אימוץ אסטרטגיה זו יכול להוות תחליף לשוק אגרות החוב, המציע גם הוא ריבית נמוכה. ככל שהדיבידנד גבוה יותר קיים סיכון - שאותו יש להעריך לפני ביצוע ההשקעה במניות החברה. ישנן חברות גדולות הנחשבות "דפנסיביות" ומאופיינות בתשואות דיבידנד נאות. דוגמא למניות המחלקות דיבידנד:AT&T  שבה שיעור הדיבידנד 4.85%, ג'נרל אלקטריק 3.5%, בזק 20%, אימקו 8% ובית הזהב 14%.
   
 2. תעודות סל: נסחרות בבורסה. מטרתן לעקוב אחר נכסי בסיס המוגדרים מראש. ישנן תעודות סל בארץ ובחו"ל המחלקות דיבידנד. קיים סיכון בהשקעה בתעודות הסל - בדומה לכל השקעה בשוק ההון. ישנן תעודות סל שהוגדר בתשקיף שלהן כי מטרתן לשלם את תשואת הדיבידנד למחזיקי התעודה. לרוב הדיבידנד מחולק כל רבעון. לדוגמה, תעודת הסל HDV המחזיקה בחברות הפועלות באופן גלובלי והמחלקות דיבידנדים. תעודה זו מתמחה בעיקר בתחום ה"פארמה".
   
 3. קרנות "ריט": (REIT=Real Estate Investment Trust) קרנות המשקיעות ומתמקדות בנדל"ן. בתמורה לכך הן זוכות להטבות מיסוי. לרוב הן אינן משלמות מס על הדיבידנדים המחולקים למשקיעים. הן מחויבות בחלוקה של לפחות מ- 90% מהרווחים שלהן כדיבידנד לבעלי המניות. הן פועלות משנות ה-60. גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים רבים נוהגים להחזיק בהן. מטרתן היא השקעה בנאמנות בנדל"ן מניב. הקרנות נסחרות בבורסה כמניות רגילות ובעצם מחלקות את רוב רווחיהן כדיבידנד. ישנן קרנות "ריט" מסוגים שונים ובתחומי התמחויות שונים: יש המתמחות בהשכרת נכסים מסחריים מניבים ובעריכת חוזים ארוכי-טווח, יש המתמחות במשכנתאות על נכסי נדל"ן ועוסקות - בין היתר - במימון פרויקטים. ישנן קרנות המשלבות בין פעילויות שונות בנדל"ן. לדוגמה, חברת Armour Residential (סימול: ARR) בעלת תשואת דיבידנד גבוהה במיוחד המשקיעה בניירות ערך המגובים במשכנתאות. תשואת הדיבידנד שלה קרובה ל-20% והיא מחלקת בכל חודש את החלק היחסי. רמת הסיכון בה גבוהה והתנודתיות חזקה. קרן ריט אחרת, CPT שבבעלותה 70 אלף דירות. שיעור הדיבידנד המחולק בה 4%. קרן נוספת, AIV, שבבעלותה יותר מ- 500 מתחמי דיור, נסחרת בשווי-חסר מול השווי הריאלי של הנכסים שלה. היא מחלקת דיבידנד בשיעור של 4%. לפי פרסומי החברה, דיבידנד זה צפוי לגדול.
 • מיסוי: יחיד שמקבל דיבידנד חייב במס בשיעור של 25%. דיבידנד המשולם מניירות ערך זרים יהיה חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25%.
   
 • תכנון מס: הפסד מוגדר רק אם הוא מומש בפועל, כמו מכירת נייר-ערך בהפסד. ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך בשנת המס, כנגד הכנסה מריבית של נייר-ערך. מכין הדו"ח יוכל לקזז הפסדי הון שנרשמו משנים קודמות והפסדים שוטפים, מול הכנסות מדיבידנדים.
חסרונות: החברות מחלקות דיבידנד מסך רווחי החברה. החלוקה עלולה לפגוע בהון של החברה עד כדי סיכון יציבותה הכלכלית. ישנם מקרים בהם בעלי החברות רכשו אותן במינוף גדול (הלוואות). על מנת להחזיר את ההלוואות הם נוטים לחלק (לעצמם!) דיבידנד גדול במיוחד. הקטנת הון אינה בריאה לחברה, שכן היא מעלה את הסיכון הטמון בפעילותה ומייקרת, בין היתר, את עלויות המימון שלה בתחומים כמו השקעה במחקר ובתשתיות. באם בוחרים לפזר את ההשקעה ע"י רכישה של חברות הפעילות בחו"ל, נהיה חשופים לשינויים בשער המטבע שבו נקובה המניה. חברות המחלקות דיבידנד נסחרות בכל בורסות העולם. חשוב לדעת מה בדיוק קונים, אם רמת הסיכון נלמדה והאם היא תואמת לפורטפוליו שלכם.

יתרונות: יצירת תיק מנוהל, המפוזר בין חברות המשלמות דיבידנד, דומה בעיקרון לנכס מניב. הסכום שהושקע בתיק חוזר בחלוקת הדיבידנד. המטרה תהייה איתור של חברות יציבות וקבלת תזרים דיבידנד גבוה, שיוכל לייצר רווחים לאורך זמן.  הרצאה בוידיאו: הכנסה חודשית דיבידנדרן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה ©

הכותב בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות