הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
נוסחאות השילוב ישנה-חדשה
חכם מה הוא אומר? מגיע לכם גם וגם הכירו את נוסחת השילוב החדשה+הישנה: נוסחת השילוב עוסקת למעשה בחישוב הפטורים השונים שמגיעים לכם על הפנסיה שתקבלו כמו פטור על מענקי פרישה, פטור על פיצויים ועוד...
הדפס מאמר

חכם מה הוא אומר?
"מגיע לכם גם וגם"

הכירו: *נוסחאות השילוב ישנה-חדשה

נוסחת השילוב הישנה מול נוסחת השילוב החדשהעולם המיסוי בפרישה הוא מורכב כהלכות הגמרא. המעמיק והמתמיד יגיע להישגים הן לימודיים והן גשמיים. לעיתים דווקא השפה העברית הופכת כל כך מובנת פשוטה וברורה: דרך המילים אפשר להבין לאן פני הדברים.

פחד וחששות גורמים לנו לרצות להדחיק ולא להבין, אך אי התייחסות לתחום זה תעלה ממון ואפילו ממון רב. קוראים יקרים: יחד נלמד את הסוגיות. נעשה זאת צעד צעד. הרי לכם "קסם הקסמים":
נוסחת השילוב. המילה "נוסחה" מרמזת על יכולת להציב גורמים שונים ולהציג ביניהם קשר שיוכל להביא אותנו לתוצאות הרצויות. "שילוב": חיבור בין נושאים שונים.


במה עוסקת נוסחת השילוב:

בפרישה מעבודה אנו נערכים לתכנוני המס ולבחירת האלטרנטיבה הנכונה בעבורנו. לכאורה הבחירה הטבעית היא במסלול הפטור על הפיצויים, המזכה את הפורש בזכות לקבל את מענקי הפרישה הרשומים בטופס 161 ללא חיוב מס. פטור זה ניתן בגין הוותק ועד לתקרה בגובה משכורת אחת לחודש (12,120 ₪ לשנה, נכון ל 2013). כלומר: אם עבד הפורש 30 שנה במשכורת של 20,000₪ וזכה לקבל מענקים רשומים בטופס 161 בגובה 800,000 ₪ גובה הפטור המגיע לו על כספי הפיצויים יהיה 30*12,120 =363,600₪. קבלת הפטור על הפיצויים פוגעת לרוב בזכותו של הפורש לתבוע את הפטור על הקצבה, שהוא בשיעור 43.5% (הפטור עולה בהדרגה עד 2025 ל 67%).  חשוב לשים לב לעובדה כי הפטור מחושב באחוזים מתוך תקרת קצבה מזכה ולא מהקצבה המשולמת לאדם. כלומר: גם מי שקצבה המשולמת לו נמוכה מהתקרה המזכה 8,310 ₪ נכון לשנת 2013, ייהנה מגובה הפטור המחושב לפי התקרה. נוסחת השילוב כשמה כן היא: היא מאפשרת לשלב בין שני המסלולים: הפטור על הפיצויים והפטור על הקצבה = עסקת "גם וגם" או "קצת מזה והרבה מהאחר". בעזרתה נוכל לחשב את האיזון הנכון בין הפטור על הפיצויים לבין מלוא - או חלקיות - הפטור על הקצבה.

מהם התנאים המזכים בשימוש בנוסחה?

גיל פרישה!! הפטור ממס יינתן רק למי שהגיע לגיל פרישה הקבוע בחוק. כאן המקום לציין כי הבחירה והתכנון של המיסוי והאלטרנטיבות בעת פרישה יכולים להתבצע גם מספר שנים לפני הגיל המזכה בפטור. גם במקרים כאלה אין להתעלם מהמסלול ויש לבצע חישובים המשקללים היבטי מיסוי  ומימון על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה.

שלושה מאפיינים: תקופת מעבר עד 2027
  1. נוסחת השילוב הישנה
  2. נוסחת שילוב החדשה
  3. חופש בחירה בין שתי הנוסחאות
כיצד מבצעים שיוך ויודעים מי חייב בנוסחה הישנה, בחדשה, או שיכול לבחור? צורפו הוראות מעבר לתיקון 190 וזאת בכפוף לסעיף 13(ג) : "קיבל אדם לפני יום התחילה (1 בינואר 2012) מענק פטור שהיה מובא בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, ואותו אדם טרם הגיע לגיל הזכאות (המאוחר מבין גיל הפרישה או מועד קבלת הקצבה) ערב היום האמור, יחולו עליו הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה, אלא אם כן בחר, בהודעה לפקיד שומה שהגיש בתוך 90 ימים מיום שיגיע לגיל הזכאות, כי לעניין חישוב הפחתת סכום הפטור החודשי של הקצבה יחולו עליו הוראות סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, וההגדרה "מענק פטור", הן לגבי המענק האמור והן לגבי מענקים נוספים שקיבל לפני יום התחילה או שיקבל ביום התחילה ואילך." כלומר: אם התחיל לקבל את הקצבה לפני התאריך 1/2012, מועד כניסתו לתוקף של תיקון 190, יש להחיל את נוסחת השילוב הישנה. אם התחיל לקבל את הקצבה לאחר החלת התיקון יש לעשות שימוש בנוסחת השילוב החדשה.

למי נוסחת השילוב מתאימה:

לאחר שהבנו במה עוסקת נוסחת השילוב, יש לאפיין "כלל אצבע" שבעזרתו נוכל לאבחן למי מאוכלוסיית הפורשים הנוסחה מתאימה. הכלל טוב לפורשים שהגיעו לגיל פרישה או בסמוך אליו,  בעלי פנסיה חייבת במס הכנסה ומענקי פרישה שקבלו שאינם גבוהים (מתחת לתקרת הפטור המגיעה להם).

מהן התוצאות בבחירה נכונה בנוסחת השילוב:

שילוב בין שני הפטורים, בין הפטור ממס על כספי הפיצויים לבין הפטור על הקצבה. ישנה גמישות מרחבית רבה כאשר מתכנן המס בפרישה יוכל להחליט באיזה שיעור לבקש פטור על הפיצויים כנגד אחוז שיעור הפטור על הקצבה.

דוגמאות:

עובד מס' אחד

תאריך הלידה: 1.1.1948 (בן 65)

שנת פרישה: פרש בשנת 2013

וותק בעבודה: 37 שנה

מענק פרישה: 280,000 ₪

נתונים נוספים: בגיל 67 יתחיל לקבל קצבה בגובה 9,000 ₪

חישוב סכום הפטור החודשי: גיל זכאות 67 בניכוי וותק 33 נקבל 34

חישוב גובה המענקים הפטורים: 65-34= 31
280,000X35 =  264,864 ₪ סכום המענק הפטור
מדד מצטבר לגיל 67 0%

חישוב יתרת הפטור שנוצל:
(264,864X2,901 X180) = 356,608 ₪
12,120X 32

חישוב יתרת הפטור:
(8,310X43.5% )X 180 = 650,673 ₪

חישוב היתרה לאחר הפחתה:
650,673-356,608= 294,065 ₪

חישוב הפטור החודשי המגיע: נחלק במקדם 180 ונקבל:
294,065/180 = 1,633 ₪ שהוא הפטור החודשי שיגיע לעובד מס' אחד מגיל 67. הפטור יהיה צמוד למדד ולשיעור הפטור ההולכים וגדלים עד לשנת 2025 .


עובד מס' שתיים:

גיל בפרישה: 67

שנת הפרישה: 2013
 
וותק בעבודה: 41 שנה
 
מענק פרישה: 250,000 ₪
 
פנסיה חודשית: 12,000 ₪
חישוב המקדם: 8,310X35X180 = 1.3498
                                12,120X32
 
חישוב מענק פטור ממס: 32/41 X250,000 = 195,121 ₪

חישוב יתרת ההון הפטורה ממס: 43.5% X 8,310 X180 – 195,121 X 1.3498 = 387,299 ₪

יתר הפטור לקצבה: 387,299/180= 2,151 ₪ לחודש. הפטור יהיה צמוד למדד ולשיעורי הפטור ההולכים וגדלים עד לשנת 2025 .
 
רן חובב מומחה למיסוי ולפרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות