הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
מנהל תיקים:
מנהל תיקים הוא מנהל השקעות בעבור אחרים, רישיון הניתן על ידי רשות ניירות הערך בישראל, הרישיון כרוך בעמידה ב 6 בחינות: מימון, סטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקי השקעות ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, חייב בהתמחות 9 חודשים תחת מאמן מוסמך בעל ניסיון של 5 שנים לפחות.
מקדם המרה :
בפרישה, יתרת הכספים שנחסכו במהלך השנים מומרים לפנסיה חודשית, אותם יקבל לפי תנאי התוכנית, ההמרה נעשיית על ידי חלוקת יתרת הכספים שנצברו במקדם אקטוארי הוא מקדם ההמרה, לכל אדם נקבע מקדם המתאים לו .
משתתף ברווחים :
עד שנת 1992, התשואה לחוסכים בפוליסות ביטוח החיים הייתה מובטחת. כספי החיסכון היו מושקעים באגרות חוב צמודות מדד, שהונפקו על ידי המדינה במיוחד בעבור המבוטחים בפוליסות אלה (אג"ח ח"ץ). החל משנת 1992, לאחר שהמדינה החליטה להפסיק להנפיק אגרות חוב דומות בעבור מבוטחים חדשים, החלו חברות הביטוח להשקיע את כספי החיסכון בשוק ההון. "משתתף ברווחים" זו ההגדרה לתיק הנכסים של תכניות הביטוח המושקע בשוק ההון. התשואה בתיק זה אינה מובטחת ותלויה בתוצאות ההשקעה של החברה.תקנון
מסים ישירים - מס הכנסה, מס רווח הון, מס שבח מ:
מסים ישירים הם מסים המוטלים ישירות על הכנסתם החייבת של יחידים וחברות, הן מפעילות כלכלית שוטפת, והן מעסקאות הון חד פעמיות. ככלל, מס הכנסה מוטל באופן פרוגרסיבי על רווחיהם של יחידים ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע של 25% על רווחיהן של חברות. מס רווח הון ומס שבח מקרקעין מוטלים על רווחים מעסקאות הון של יחידים (ככלל, בשיעור של 25%) ושל חברות (בשיעור החל על רווחיהם השוטפים).
מסים עקיפים - מכס, מס קניה, מע"מ, בלו על דלק:
 • מכס - הוא מס המוטל על יבוא טובין בלבד, וזאת בשיעורים, כמפורט בתעריף המכס ומס קניה. שינויים, בעיקר הפחתות, בשיעורי המכס חלים מתוקף הסכמי סחר, שעליהם חתמה ישראל, כגון עם: מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב, אפט"א, קנדה, טורקיה ועם מכסיקו.

  בינואר 2012, בהתאם להמלצות הצוות החברתי-כלכלי בוועדת טרכטנברג והחלטת הממשלה בעניין, הופחתו שיעורי המכס החלים על יבוא של רשימת מוצרים תעשייתיים ומוצרי צריכה שאינם מיוצרים בישראל לשיעור של 0%, בסכום כולל של 400 מיליון ₪.

   
 • מס קניה - הוא מס המוטל הן על טובין ביבוא, והן על טובין מייצור מקומי. מס קניה חל, בעיקר, על יבוא מוצרים אלה: כלי רכב, סיגריות, דלק, טלפונים סלולאריים, אלכוהול ומכשירי אלקטרוניקה למיניהם. שיעור מס קניה זהה לגבי אותם טובין, הן ביבוא, והן בייצור מקומי.

  בראשית שנות התשעים הוחל במדיניות של הפחתה הדרגתית של שיעורי מס קניה, כדי להוות מנוע צמיחה למשק, מדיניות זו נמשכת עד היום.

   
 • מס ערך מוסף (להלן - מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העיסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו. (נכון למועד פרסום זה, השיעור הוא 16%).
   
 • בלו על דלק - מוטל כמס קצוב על סוגי הדלק, כגון: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט. סכום המס מתעדכן ברשומות אחת לשלושה חודשים, לפי מדד המחירים לצרכן.
1
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות