הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
למי שייכים כספי הפיצויים?
היו זמנים... בהם הייתה הקריירה התעסוקתית "חתונה" אחת, מקום עבודה אחד של קריירה רבת שנים. אז היו, כבר מההתחלה, סופרים את השנים החולפות.
הדפס מאמר
If you love somebody set him free

למי שייכים כספי הפיצויים?
כספי פרישההיו זמנים... בהם הייתה הקריירה התעסוקתית "חתונה" אחת, מקום עבודה אחד של קריירה רבת שנים. אז היו, כבר מההתחלה, סופרים את השנים החולפות. ביום הפרישה היה ברור לכולנו מה מגיע לנו ומה עומד לזכותנו. בעידן החדש, שבו החברות והעובדים מפתחים מערכות יחסים של "פלירט תעסוקתי" לטווח קצר, תמיד תישאל אותה השאלה: "אם אעזוב את מקום העבודה, האם אהיה זכאי לקבל פיצויים? אם "יעזיבו" אותי, האם אזכה לקבל את זכויותיי?"

ויותר מכך: למי שייכים כספי הפיצויים המופקדים בקרנות הפנסיה של העובדים? כאשר עובד מתפטר מרצונו, האם חלק מהפיצויים שייך לעובד או למעביד?

פתיחה:
הכספים המופקדים בקופות הפנסיוניות הם לרוב משני סוגים: תגמולים ופיצויים.

 1. התגמולים: מורכבים מההפקדות העובד והמעביד.
 2. הפיצויים: הם סכומים שמפקיד המעסיק בהתאם למשכורת קובעת לפיצויים לכל שנת עבודה.
אז למי שייכים כספי הפיצויים? יש שתי אפשרויות:

במצב שבו חתום העובד על סעיף  14 לחוק פיצויי פיטורין:
הסעיף קובע שתי חלופות עיקריות: במצב שבו אחת מהן מקוימת, התשלומים לקופות לקצבה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל) יהיו תשלומים סדירים אלו (תגמולים+פיצויים) תחליף לחובתו של המעביד לתשלום פיצויי פיטורין.

שתי החלופות הן:

 1. האחת הסכם קיבוצי סעיף 14 החל על העובד והמעסיק.
 2. השנייה: אם הוחל ואושר על ידי שר התמ"ת
אחת המטרות של סעיף 14 היא מניעה בזכייה של העובד בכפל פיצויים. לתשומת לבכם: המעביד כמובן אינו פטור מתשלום הפיצויים, אלא אם הוא משלם תשלומים עוקבים סדירים לקופות קצבה. המשמעות לעובד החתום על סעיף 14: הכספים המופקדים בקופה שייכים לו. זאת בכל מצב וכמעט ללא כל התניה שהיא, למעט במקרים בהם הכספים נמשכו על ידי העובד באירוע מזכה: מוות,נכות, פרישה. או במצב שבו נשללה זכותו של העובד לפיצויים בפסק דין לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורין או שלילת זכות על פי סעיף 16 לחוק הפיצויים על פי ההסכם הקיבוצי.

השלמת פיצויים: המעסיק יהיה פטור מחובת השלמת פיצויי פיטורין. פטור זה יהיה תקף רק אם הפקיד המעסיק סכומים על מלוא השכר וזאת גם אם עלה שכרו של העובד במהלך השנים.

לצורך הדוגמא: אדם החל את עבודתו בשכר 5,000₪. לאחר עשור עלה שכרו ל- 10,000₪. לאחר 20 שנות עבודה הוחלט על הפסקת יחסי עובד מעביד. כעיקרון סכום הפיצויים להם העובד זכאי יהיה מספר שנות הוותק שלו במכפלת השכר הקובע לפיצויים, כלומר 20X10,000 = 200,000₪.

במקרה בו עמד המעסיק בתנאי סעיף 14 סכום הפיצויים 5,000 X10 +10,000 x 10 = 150,000₪ שימו לב: המעסיק יהיה פטור מהשלמת הפיצויים ל- 200,000₪. במקרים בהם הפקיד המעסיק שיעור הפקדה הנמוך מ 8.33% הפטור יהיה רק בעבור מה שהפקיד בכפוף לסעיף 14.

במקרה שבו העובד אינו חתום על סעיף 14:
במצבים אלו יינתן תוקף לתחולת חוק פיצויי פיטורים סעיף 26. הסעיף קובע שהמעסיק לא יוכל לתבוע כספי פיצויים שהופקדו בקופות לקצבה, אלא אם נקבעו תנאים ברורים בהסכם קיבוצי או בכל הסכם אחר שאושר על ידי העובד והמעביד.

מצבים בהם יכול המעסיק לתבוע בחזרה אליו את כספי הפיצויים:

 1. העובד סיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, כדוגמת התפטרות. אי חידוש חוזה במקרה שבו המעסיק הציע לו לחדש את החוזה מבלי להרע את תנאיו והעובד לא הסכים.
   
 2. אם קיים הסכם קיבוצי, בחוזה שהיה מוסכם מראש כל שני הצדדים.
 
עד לתיקון 3 ולאחר תיקון 3: מינואר 2008 ואילך כל ההפקדות לקופות הם למטרת קצבה, למעט קרן השתלמות.
סעיף 26 לחוק קובע שהמעסיק לא יוכל לבקש בחזרה כספי פיצויים שהופקדו בקופות גמל לקצבה. כלומר, בעבר, עובד שהיה במצב שבו הייתה לו הפקדה לקופה הונית על בסיס הכתוב בסעיף 26 לחוק. יוכל היה המעסיק לתבוע בחזרה בנסיבות מצדיקות את כספי הפיצויים. מיום שהתקבל תיקון 3 כל הקופות הפכו לקצבה. בשל כך הכספים המופקדים שייכים לעובד בכל מצב וללא כל התניה שהיא.

נשאלת השאלה: אם ייקח העובד את הכספים שהיו לו בקופה הונית לפני תיקון 3 ויעביר אותם לקופת קצבה לא ישנו את זכויותיו של העובד? האם עדיין יוכל המעסיק לתבוע בנסיבות מצדיקות את כספי הפיצויים בחזרה.

מספר שאלות שכיחות:

 1. מתי קמה ועומדת לי הזכות לקבלת כספי פיצויים?:
  מי שעבד שנה אחת לפחות באופן רציף. (אם מדובר בעובד עונתי - אזי שתי עונות בשתי שנים עוקבות רצופות) ופוטר, זכאי לקבל מהמעביד שפיטרו פיצויי-פיטורים.

   
 2. המעסיק שלי איים לפטר אותי לפני תום השנה הראשונה להעסקתי. האם אהיה זכאי לקבל פיצויים?:
  פיטורים בסמיכות לשנה הראשונה יראו אותם, אם לא הוכח אחרת, כאילו הייתה כוונת המעסיק לחמוק ולהימנע מתשלומי פיצויי פיטורים. לכן פיטורים כאלה לא יפגעו בזכות העובד לקבלת פיצויים.

   
 3. התפטרתי בשל נסיבות רפואיות:
  אם התפטר עובד בשל נסיבות בריאותיות ואכן ישנם ממצאים רפואיים שאינו יכול לעמוד בתנאי העבודה יראו את התפטרותו כפיטורים.

   
 4. איני מעוניין לחדש את חוזה העבודה האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?:
  אם העובד מועסק בכפוף לחוזה ולתקופה קצובה, במידה ולא חודש החוזה יהא זכאי לפיצויים. הצעת המעביד לחידוש החוזה חייבת להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה.

   
 5. בן זוגי אלים, נאלצתי לעזוב למשכן מוגן. האם אהיה זכאית לפיצויים?:
  אם התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות שאושר על ידי לשכת הסעד, או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות כפיטורים. זאת בתנאי שלפני התפטרותה שהתה במקלט לפחות שישים ימים.

   
 6. התפטרתי לצורך טיפול בילד האם אהיה זכאי לפיצויים?:
  אם התפטרה עובדת תשעה חודשים מיום שילדה, יראו אותה כמפוטרת. זה גם הדין לעניין אימוץ.
חובת תום הלב: על יחסי עובד מעביד חלה חובת תום לב. גם הליך פיטורים חייב להיעשות בניקיון כפיים ובדרך מקובלת. עובד זכאי להציג את טיעוניו בפני המעביד טרם פיטוריו. המעסיק יהיה חייב לשמוע את טענותיו של העובד ורק לאחר ששמע יקבל החלטה סופית. מעסיק שלא יערוך שימוע עשוי למצוא עצמו מוגדר כנוהג שלא בתום לב ומחויב בפיצויים נוספים.

                            למי שייכים כספי הפיצויים - סרטון הדרכהאין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ והוא אינו מהווה הצעה לנקיטה ו/או אי נקיטה בפעולות כאלו ואחרות. לכל מקרה נסיבות מיוחדות משלו ועל מנת לנקוט עמדה ו/או לפעול מומלץ למומחה הבקיא בתחום על מנת שייתן יעוץ פרטני בהתחשב בעובדות ובנתונים הרלוונטיים למקרה.


חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות