הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
קרן השתלמות: “הדינוזאור ההוֹני” האחרון
קרן השתלמות: “הדינוזאור ההוֹני” האחרון אין מחלוקת בדבר חשיבותו של החיסכון לקצבה. אין גם מחלוקת בדבר החירות של הפרט להחליט ולקחת אחריות לגורלו הפיננסי. לפני פחות מעשור הייתה כאן, בארץ, דמוקרטיה אמתית בחיסכון הפנסיוני.
הדפס מאמר
אין מחלוקת בדבר חשיבותו של החיסכון לקצבה. אין גם מחלוקת בדבר החירות של הפרט להחליט ולקחת אחריות לגורלו הפיננסי. לפני פחות מעשור הייתה כאן, בארץ, דמוקרטיה אמתית בחיסכון הפנסיוני. היום ישנה בעצם דיקטטורה.

המחוקק החליט: האזרחים חסרי אחריות ואין לתת בידיהם את חופש הבחירה בין הון לקצבה. על כן אחת היא: כל חסכונותיהם וכל ההפקדות שלהם מיועדים לקצבה. יתרה מכך: המחוקק קובע באופן אגרסיבי "פנסיית מטרה", כך שאם נגיע לגיל פרישה ולא תהיה בידינו פנסיית המטרה לא נוכל למשוך כספים במסלול הוני פטור ממס.

יש כאן מספר שאלות שצריך לשאול את המחוקק: אם המדינה כל כך רוצה לעודד חיסכון לקצבה, מדוע אין העדפה מתקנת בתנאי החיסכון לקצבה, כדוגמת אגרות חוב מבטיחות תשואה? מדוע אין מקדם קצבה מובטח? אלה הן שאלות בהם נדון בפעם אחרת, אך מבעד לכל מגבלות החקיקה נשארה אותה קרן השתלמות - שריד אחרון לחיסכון הוני פטור ממס.

קרן השתלמות:
היא בעצם קופת גמל, קופת חיסכון לשכירים ולעצמאים. היא הומצאה כדי לשמש את העובדים למימון השתלמויות ולימודים מקצועיים לאחר תקופה של שלוש שנות וותק. הפטור ממס במשיכה ניתן לאחר שש שנות וותק ולא בהכרח לצורך השתלמות. במקרה של גבר שגילו שלוש שנים מעל לגיל 67, הוא יוכל לבקש את כספו בקרן בפטור. כך גם אישה מעל לגיל 62.

קרן השתלמות: כל מה שרצית לדעת:

  • קיים יתרון לפתיחת מספר חשבונות בקרן השתלמות וזאת כדי לצבור וותק. צבירת הוותק חשובה למועד הנזילות. כאשר אתם פותחים חשבון תוכלו לבקש כי הפתיחה תרשם מתחילת שנת המס.
  • שכיר: סעיף 3(ה) לפקודה מגדיר כמה אפשר להפקיד בעבור עובד שכיר: "בגבולות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל על העובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ 8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה, ולא יותר מ 7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר". במקרה של הפרשות העולות על התקרה יראו את ההפרש כהכנסה חייבת במס בידי העובד (הכנסה זקופה). הפקדת העובד תהיה לפחות 1/3 מהשיעור ששילם בעבורו המעסיק. פירוט נמצא בתקנה 19 (ב1) לפקודת מס ההכנסה.
  • עצמאי: מותר לנכות (ניכוי משמעו: הפחתה מההכנסה) כהוצאה את הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים, בסעיף 17(5א) לפקודה נקבעו שיעורי ההפקדה: "תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל 2.5% מהכנסתו הקובעת, (הכנסה קובעת היא הכנסה מעסק או ממשלח יד ועד לסכום של ___________ נכון לשנת המס 2011, הסכומים לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת. כתנאי מקדים להפרשה לקרן השתלמות לעצמאים, נידרש המפקיד להוכיח כי יש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, אם אין לו הכנסה כמפורט לא יוכל להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי. סוגיה מעניינת היא שלא נקבעה הכנסה מינימאלית מעסק או משלח יד וזאת כדי ליהנות מהפקדה לקרן מכל הכנסה שהיא. עצמאי יוכל להפקיד בסוף שנה וההפקדה תחשב כאילו בוצעה במהלך כל השנה.
  • בעל שליטה: בהפרשה לקרן השתלמות בחברת מעטים עבור בעל השליטה, יינתן ניכוי בגובה שאינו עולה על 4.5% מהמשכורת הקובעת השנתית של החבר. בסעיף 32(9)(א)(2) נקבע כי הפקדת החבר תהיה לפחות 1/3 ממה ששילמה החברה.
רווחי הקופה יהיו פטורים ממס וזאת בתנאי שהסכום ההפקדה השנתי לא עלה על התקרה שנקבעה.

כללים במשיכת קרן השתלמות:

  • בתנאי שחלפו 3 שנים (וותק בקופה) והסכומים ישמשו את העובד לצורך השתלמות. חשוב לציין כי ההשתלמות נחשבת במסגרת שמירת כושר עבודתו של העובד בלבד. כלומר: חשב-שכר בחברה שירצה להשתלם בנגינת חצוצרה, זאת לא תוכר כהשתלמות והוא לא יוכל למשוך את הכסף במועד שבו אנו דנים בפטור.
  • בתנאי שחלפו שש שנים (וותק בקופה) יוכל החוסך למשוך בפטור ממס.
  • בתנאי שחלפו שלוש שנים למי שהגיע לגיל פרישה, שכיר או עצמאי.
  • במקרה פטירת עובד שכיר או עצמאי המוטבים יהיו רשאים למשוך מקרן השתלמות בפטור.
 
קרן השתלמות –  מודל השקעה:
קרנות ההשתלמות בנויות במסלולי השקעה כלליים. במסלול זה קיימת חשיפה לשוק המניות של עד 30%, כאשר היכולת של החוסך לשלוט על אופי הסיכון לא קיימת. קימות קרנות השתלמות המציעות מסלולים שונים, ממסלול שקלי ועד למסלול מניות. חשוב לציין כי כל מסלול הוא טהור והחוסך יכול לשלב בין המסלולים השונים ולהתאים את תמהיל ההשקעה לאירועי השווקים. לצורך המחשה: בשנת 2008 מסלולים כלליים רשמו ירידה ממוצעת של כ- 20% בעוד שהיו מסלולים אחרים שהניבו תשואות חיוביות משמעותיות גם בשנה זו.

קרן השתלמות – מקור לגיוס הון:
היא ניתנת לשעבוד וקבלת הלוואות. בדרך כלל בתנאים מועדפים. 

קרן השתלמות – חיוב במס רווחי הון:
החל משנת המס 2003 שיעור המס על הריבית הריאלית (מעל למדד) נקבע ל 15% וזאת על הפקדות שלפני שנת 2006. שיעור מס 20% נקבע על הפקדות שבוצעו החל משנת 2006. במקביל ניתן פטור אם נמשכו הכספים במועד הקבועים בחוק בתנאי שלא עברו את סכומי ההפקדה המותרים. המציאות מלמדת כי לרוב אין חיוב מס על הריבית.

קרן השתלמות – רק יתרונות!:
אכן מדובר ב"דינוזאור ההוֹני" האחרון יש לראות אותה כקופת חיסכון לפרישה, ולהימנע ממשיכה בכל פעם שמגיעה תחנת היציאה. כדאי לקחת אותה אתכם לפנסיה. קרן ההשתלמות שנחסכת לגיל פרישה תוכל לשמש כמקור הכנסה פטור, וזאת על ידי הקמת הכנסה חודשית מהקרן. או לחלופין הפיכתה של הקרן או חלק ממנה לקצבה מזכה. ניתן גם לייעדה לרכישת נכס נדל"ן: שכר הדירה הופך להכנסה בפרישה.

                     סרטון הדרכה קרן השתלמות הדינוזאור ההוני האחרוןהמאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישהחזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות